Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Doç. Dr. Betül GÜLALP

Acil Tıp

     

Uzmanlık Tıp Eğitimi; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, 1997 –2002

Tıp Eğitimi; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990-1996.  

Lise Eğitimi; Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, Ankara, 1983-1990.

Uzmanlık Sonrası Katıldığı Diğer Eğitimler

*Acil USG Yan Dal Asistanlık Programı Aktif Katılım (4 hafta). 2015. Harvard University, Medical School, Massachusetts Hospital, Emergency Department, Emergency Ultrasound Division, Boston.

* Acil Tıp AD İhtisas Programı (4 hafta), 2006, Pennstate University.

*AHA Basic and advanced life support provider 2012/ AHA Basic and advanced life support instructor 2013.

*Advanced Cardiac Life Support Instructor Course, Turkish Cardiology Association and the Emergency Medicine Physicians Association of Turkey.

     

*Static and Dinamic Lomber Puncture with Point of Emergency Ultrasound. European Society Emergency Medicine Refresher Course, Istanbul  (Eğitmen)

*Syncope with aspect of Point of emergency Ultrasound. European Society Emergency Medicine Refresher Course, Istanbul (Davetli Konuşmacı)

*Bakı Noktasında Acil USG, Ankara, 2016. (Kurs Düzenleme, Anlatım, Uygulama, Eğitmen)

*Odaklanmış Ekokardiyografi ve Karotis-Vertebral Doppler Kursu.  Adana, 2011. (Kurs Düzenleme, Anlatım, Uygulama,Eğitmen)

*Odaklanmış Ekokardiyografi ve İleri Ekokardiyografi Kursu, Istanbul, 2011. (Kurs Düzenleme, Anlatım, Uygulama,Eğitmen)

*Focused Echocardiography in Emergency Department (FEED); Current Management. Emergency and Intensive Care Symposium. Carpacz. 2011. (Davetli Konuşmacı)

* Differential Diagnosis By Focused Echocardiography in Emergency Department. 2011 Emergency and Intensive Care Symposium. Carpacz. 2011. (Davetli Konuşmacı)

*Davetli Konuşmacılık: Organization in Emergency Department. Emergency and İntensive Care Congress. Varsav. 2007. (Davetli Konuşmacı)

*Davetli Konuşmacılık: Violence to the staff and measurements in Emergency Department. Emergency and İntensive Care Congress. Varsav.2007. (Davetli Konuşmacı)

* Kalp Ultrasonografisi, Acil Tıp Kongresi, Antalya, 2012 ((Davetli Konuşmacı ve Eğitmen)

* Klinik Toksikolojide Yenilikler, Acil Tıp Kongresi. (Davetli Konuşmacı)

* Pulmoner Emboli, Acil Tıp Kongresi, 2007. (Davetli Konuşmacı)

* Abdominal Travma, Çukurova Acil Tıp Günleri. (Davetli Konuşmacı)

* İnme Olgusunda Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi; İnme Sempozyumu, Adana. (Davetli Konuşmacı)

*Acil Tıp Uzmanı; Adana Devlet Hastanesi, 2003-2006. Acil Servis sorumluluğu, yeni bir Acil Servis Yapım, işleyiş ve süreçlerinin başlatılması,uygulanması,

*Adana Devlet ve Çukurova Devlet Hastanesi Acil ekiplerinin süregen eğitim planı ve uygulanması, Hastabaşı Acil USG kullanım ve çalışmaları.

     

Acil Tıp Derneği ve Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Grubu.

Acil Tıp Uzmanları Derneği ve Acil Tıp Org Acil Ultrasonografi

American College of Emergency Medicine

American College of Emergency Medicine Emergency Ultrasound

American Heart Association

Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Resüsitasyon Derneği

     

Üstlisans Dersleri (Son Dönem)

Acil Hastabaşı USG, Odaklanmış Kalp USG, Akciğer USG, Asit-Baz, Kan Gazının Temel ve İleri değerlendirilmesi, ARDS, ARDS ve Kalp Yetmezliği Acil USG ile Ayırıcı Tanı.

Eserler

Makale

1. Kayipmaz AE, Kavalci C, Gulalp B, Kocalar UG, Giray TA, Yesilagac H, Ozel BA, Celikel E, Karagun O. Investigation on legal problems encountered by emergency medicine physicians in Turkey. PLoS One. 2015 May 18;10(5):e0127206.

2. Demir OF, Aydin K, Akay H, Erbil B, Karcioglu O, Gulalp B. Comparison of two intraosseous devices in adult patients in the emergency setting: a pilot study. Eur J Emerg Med. 2014 Jul 29.

3. Gulalp B, Karagun O, Yesilagac H, Giray S, Benli S. The effectiveness of maneuvers used to treat of maneuvers used to treat  benign positional vertigo in the emergency department: A prospective study. HealthMED. 2013; 7: 1684-90 

4. Bilgi M, Gulalp B, Erol T, Gullu H, Karagun O, Altay H, Muderrisoglu H., Interpretation of electrocardiogram images sent through the mobile phone multimedia messaging service, Telemedicine and e-Health Journal  2012; 18: 126-131.

5. Aktas C, Giray S, Sarıkaya S, Karcıoglu O, Ay D, GulalpB, Cetin A,Karagun O., Ondansetron: an agent to be included in the emergency treatment of migraine headache?, HealthMED , 2012; 6: 977-82

6. Gulalp B, Karcioglu O, Koseoğlu Z, Sari A.,Dangers faced by emergency staff: experience in urban centers in southern Turkey, Ulus Trauma Surgery J 2009; 15: 239-42

7. Gulalp B, Gokel Y, Gumurdulu D, Seydaoglu G, Daglioglu K, Nurten D, Karcioglu O. 2007; 26: 383-8 ., The effect of methyl-parathion and antidotes on parotid and pancreatic glands:an experimental study, IntJToxicol2007;26: 383-8

8. Gulalp B, Uğur M, Narcı H, Karagün Ö, Aldinç H, Benli S. Halktan İlkyardım Uygulayıcısı Eğitimi ve Toplu Yaşam Alanlarında Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED). Bakırköy Tıp Dergisi 2012;8:151-158.

9. Kayıpmaz A, Gulalp B, Benli S, Dagdeviren A, Sezgin N, Helvacıoglu F, Akbuga B, Bacanlı D. The effects of a combined treatment of lipid emulsion and conventional therapy on tissues of rats poisoned with methyl parathion. HealthMed 2013 November Accepted.

10. Gulalp B, Gumuldulu D, Uguz A, Koseoglu Z, Seydaoglu G, Dağlıoğlu K, Karcioğlu Ö. Tissue effects of high dose atropine and 2-PAM on healthy rats: Examining their role in complications during treatment of organophosphate poisoning. Scientific Research and Essay 2013; 8: 282-287

11. Gulalp B, Karagun O, Belli S, Tufan K, Ozalay M, Akın S, Altinors MN, The usage of FAST in triage, diagnosis and discharge in trauma in ED: A serie of cases, Journal of Academic EM, 2011; 10:11-22.

12. Gulalp B, Kayipmaz AE, Altınors MN.,Cardiac USG of dyspneic patients in ED,  Journal of Academic EM, 2011;10:22-6.

13. Gulalp B, Karcioglu O, Sari A, Koseoglu Z., Burnout: need help?, J Occup MedToxicol 2008; 5: 32

14. Gulalp B, Karagun O, Aldinc H, Altinors MN.,Vertigo in ED, Journal of Academic EM, 2009;8:20-23.

15. Gulalp B, Aldinc H, Karagun O, Cetinel Y, Benli S.,The complaint and result of geriatric patient in ED, Turkish Journal of EM , 2009: 9: 73-77.

16. Cetinel Y, Gulalp B, KaragunO, Orel O, Seckin TD, Aldinc H, Benli S. Paediatric Cases That Composed Temporary Legal Report; Whom? When? Journal of Academic EM, 2013; 12: 113-7.Analyse of Pediatric Legal Cases in ED, Accepted by Turkish Journal of Pediatric Archive. Accepted in June 2013.

17. Gulalp B, Seydaoglu G.,Trauma profile in South of Turkey: Adana, The Journal of Mersin University School of Medicine, p61-65, 2007

18. Gulalp B. Pediatrik Hava Yolu Yönetimi. Turkiye Klinikleri J Emerg Med-Special Topics 2015;1(1):90-8.

19Gulalp B, Karagun O, Tekin A, Benli S. Cardiac rupture. J Emerg Med. 2013 Jan;44(1):58-60.

20. Gulalp B, Karcioglu O., The first report of prosopis farcta ingestion in children: is it serious?, Int J Clin Pract 2008; 62: 829-30

21. Gulalp B, Koseoglu Z, Toprak N, Satar S, Sebe A, Gokel Y, Sakman G, Karcioglu O., Rupture of hydatid cyst: No sign on presentation", Neth JMed2007;65:117-8

22. Gokel Y, Gulalp B, Acikalin A., Parotitis due to organophosphate intoxication, Clinical Toxicology 2002;40: 563-5

23. Gulalp B, Kayıpmaz AE, Altinors MN, Sancak Z, Yigit N.Loxosceles: Complete recovery without necrosis of a case in ED and review the literature, Journal of Academic EM , 2013; 12: 101-4

24. Kayipmaz AE, Gulalp B, Benli S . 2011; 2: 80-85., Current aspects in lipophilic drug toxicity , Journal of Academic EM, 2011;2:80-85.

25. Gulalp B, Seyhan T, Gursoy S, Altinors MN., Emergency wounds treated with cyanoacrylate and long-term results in pediatrics: a series of cases; what are the advantages and boards? ., BMC Res Notes 2009; 14: 132

26. Giray S, Gulalp B, Karatas M, Altinors MN, Can U,, "Recurrent stroke associated with hashish abuse", Journal of Academic EM Case Reports, 2011;2:33-35.

27. Gulalp B, Giray TA, Sen N, Altinors MN.,Pulmonary Embolus: Can be missed easily! Journal of Academic EM Case Reports, 2010;1:34-36.

Orijinal Kitap Editörlüğü

 1. Gulalp B;Editör, Obrien DJ Mallory MA; Yardımcı Editörler. Acil ve Kritik Hasta USG II. Akademisyen Kitabevi. 2016
 2. Gulalp B;Editör, Mallory MA, Obrien DJ, Kocum HT, Altay H;Yardımcı Editörler. Kritik ve Acil Ultrasonografi I, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.
 3. Gulalp B;Editör, Ugur M, Karagun O,Narci H, Aldinc H;Yardımcı-Editör. Boşa Ölümlere Son, Nobel, 2011

Orijinal Kitap Bölüm Yazarlığı

 1. Bakı Noktasında Girişimsel Acil USG. Cander Acil Tıp. Istanbul Tıp Kitapevleri. 2016.
 2. Böcek ve böcek sanılanlar. Cander Acil Tıp. Istanbul Tıp Kitapevleri. 2016.
 3. Bakı Noktasında Akciğer Acil USG. Acil ve Kritik Hasta USG II. Akademisyen Kitabevi. 2016
 4. Bakı Noktasında Odaklanmış Kalp Acil USG. Acil ve Kritik Hasta USG II. Akademisyen Kitabevi. 2016
 5. Bakı Noktasında Arter Acil USG. Acil ve Kritik Hasta USG II. Akademisyen Kitabevi. 2016
 6. Bakı Noktasında Odaklanmış Acil Kalp USG. Kritik ve Acil Ultrasonografi I, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.
 7. Bakı Noktasında Akciğer USG. Kritik ve Acil Ultrasonografi I, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2016.

8. 2D Kardiyak USG; Lokalizasyon ve kullanımı, Kritik ve Acil Ultrasonografi I, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.

9. Sol ventrikül kısalması ve ejeksiyon fraksiyonu. Kritik ve Acil Ultrasonografi I, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2013.

10. Toraks USG, Her Yönüyle Acil Tıp, Nobel, 2013

11. Yetişkin Temel Yaşam Desteği, Boşa Ölümlere Son, p5-18, Adana, Nobel, 2011

12. Çocuk Temel Yaşam Desteği, Boşa Ölümlere Son, p19-28, Adana, Nobel, 2011

13. OED, Boşa Ölümlere Son, p41-49, Adana, Nobel, 2011

14. Abdominal travma, Her Yönüyle Acil Tıp, s667-677, Adana, Nobel, 2010

15. Theofilin zehirlenmeleri, Acilde Klinik Toksikoloji, s271-277, Adana, Nobel, 2008

16. Beta-agonist ilaç zehirlenmeleri, Acilde Klinik Toksikoloji, s277-285, Adana, Nobel, 2008

17. Rifampin zehirlenmeleri, Acilde Klinik Toksikoloji, s415-419, Adana, Nobel, 2008

18. INH zehirlenmeleri, Acilde Klinik Toksikoloji, s409-415, Adana, Nobel, 2008

19. Şok, Kardiyak Aciller, s386-418, Adana, Nobel, 2007

 21. Temel Yaşam Desteği, Kardiyak Aciller, s3-19, Adana, Nobel, 2007

Kitap Bölüm Çevirisi

 1. Karın Ağrısı, Current Emergency Diagnosis and Treatment, s257-283, Adana, Nobel, 2006
 2. Kalp Travması, Emergency Medicine, Tintinalli, Istanbul, Nobel, 2012.

Uluslar arası Özet Yayınlar

 1. Gulalp B, Saritas A, Erol T, Benli S, NonQ MI and USAP in geriatrics, 2nd Euroasia EM Congress, Antalya, p26, 2012
 2. Gulalp B, Cakmak A, Altay A, Erol T, Saritas A, Sezgin A, Benli S, Focused echocardiography by emergency medicine 2nd Euroasia EM Congress, Antalya, p25, 2010.
 3. Gulalp B, Sarıtaş A, Benli S, Pericardial fluid identification and management, Focused echocardiography by emergency medicine, Antalya, p12, 2010.
 4. Gulalp B, Aldinc H, Kayipmaz A, Karagun O, Cetinel Y, Basaran O, Benli S.,An important geriatric complain in Emergency Department; Abdominal pain, 10th. European Trauma and Emergency Surgery Congress, Antalya, 2009.
 5. Gulalp B, Kayipmaz A, Parlakgumus A, Koc Z, Karagun O, Benli S, Computerized tomography is a golden clue in ED when indicated! 10th. European Trauma and Emergency Surgery Congress, Antalya, 2009.
 6. Gulalp B, Noyan T, Altinors MN, "The effective usage of cyanoacrylate in emergency department; experience with a series of children cases, 10th. European Trauma and Emergency Surgery Congress, Antalya, 2009
 7. Gulalp B, Gokel Y, Gumurdulu D, Seydaoglu G, Daglioglu K, Dikmen N; Karcioglu O.,Analysis of parotid and pancreatic glands in a murine model of intoxication with parathion methyl and efficacy of its treatment, 3rd European Emergency Medicine Congress European Emergency Medicine Congress, Athens, 2007, p93.
 8. Gulalp B, Karcioglu O, Clinical Toxicology Profile- A State Hospital From TurkeyClinical Toxicology Profile- A State Hospital From Turkey, 3rd European Emergency Medicine Congress, Athens, 2007, p239
 9. Gulalp B, Karcioglu O, Emergency staff is in danger, Critical Care, Brussels, 2007, p415
 10. Gulalp B, The fastest one in the world?,4rd European Emergency Medicine Congress, Creete, 2006, p10.4
 11. Gulalp B, Before and after, 4rd European Emergency Medicine Congress, Creete, 2006.
 12. Gulalp B, Gumurdulu D, Uguz A, Seydaoglu G, Tissue effects of atropin and 2-pam on the treatment of organophosphate poisoning, 3rd European EM Congress, Leuven, 2005
 13. Gulalp B, Koseoglu Z, Toprak N, Satar S, Sebe A, Gokel Y., No sign at the application minimal trauma of an unknown hydatid cyst may induce anaphylactoid reaction especial case, 3rd European EM Congress, Leuven, 2005.

Ulusal Özet Yayınlar

 1. Kayipmaz AE, Gulalp B, Benli S, Current Treatment of Cyanide Poisoning due to smoke inhalation with Vitamin B12,  , 7th. National Emergency Medicine Congress Antalya, 2011
 2. Kayipmaz AE, Gulalp B, Karagun O, Benli S, Comparition of findings in short period of cyanoacrylate and suture in superficial wound repair: prospective prestudy, 7th. National Emergency Medicine Congress Antalya, 2011
 3. Kayipmaz AE, Gulalp B, Karagun O, Yesilagac H, Benli S, The knowledge of blood group of emergent pediatric patientin parents, 7th. National Emergency Medicine Congress Antalya, 2017th. National Emergency Medicine Congress Antalya, 2011
 4. Cetinel Y, Gulalp B, KaragunO, Topal M, Orel O, TD Seckin, Aldinc H, Benli S, Pediatric cases, notified the temporary legal reports: Whom? When? 1st.Emergency Medicine and Family Physician Congress, Istanbul, 2010
 5. Gulalp B, Kayipmaz AE, Altinors MN, Cardiac USG in dyspneic patients in ED, 6th. National Emergency Medicine Congress,  Antalya, 2010
 6. Aktas C, Giray S, Sarıkaya S, Karcioglu O, Gulalp B, Ay D, Karagun O, Cetin A, Is Ondansetron an option in the emrgency treatment of pain in migreine? EM Congress in Turkey, p137., Antalya, 2009
 7. Gulalp B, KaragunO, Orel O, Abar N, Ciritci M, Benli S, What are the  reliabilities of Na, K and HTC in blood gase? EM Congress in Turkey, p148, Antalya, 2009.
 8. Gulalp B, KaragunO, Orel O, Abar N, Ciritci M, Benli S, Telephone triage, EM Congress in Turkey, p148, Antalya, 2009 EM Congress in Turkey, p217, , Antalya 2009
 9. Gulalp B, KaragunO, Orel O, The authority in decision of hospitalization in ED, EM Congress in Turkey, p148, Antalya, 2009 EM Congress in Turkey, p137, Antalya, 2009.
 10. Gulalp B, Giray TA, Noyan T, Altinors MN, Bedside USG, 4th.Emergency Medicine Congress, p144, Antalya, 2008
 11. Kocalar UG, Gulalp B, Noyan T, Altinors MN, Pericardial effusion in chronical renal patients, . 1st.Emergency Medicine Conference, p13, Adana, 2008
 12. Giray TA, Gulalp B, Noyan T, Altinors MN, Pulmonary embolus, 4th.Emergency Medicine Congress, p64, Antalya, 2008
 13. Kocalar U, Gulalp B, Noyan T, Altinors MN.,The patients without emergent indication in emergency department 1st.Emergency Medicine Conference, p18, Adana, 2008
 14. Gulalp B, Karcioglu O, Punishment! Penetrative-sharp injury on the tongue! , p45, Istanbul, 2007
 15. Canatar T, Gulalp B, Unsal A, Erdogan F, Ozsahin K, Burnout Syndrome Among Baskent University Adana Hospital Emergency Department Staff, Family Physician Congress, p238, Antalya, 2007
 16. İbrahim A, Gulalp B, Altinors M. N.,The cost in chest pain, 3rd. Emergency Medicine Congress in Turkey, p48, İzmir, 2007
 17. Aldinc H, Gulalp B, Altinors M. N, The features of recurren admittions in emergency department, 3rd. Emergency Medicine Congress in Turkey, p48, İzmir, 2007
 18. Gulalp B, Altinors M. N, Irony in patients admitted in fallen , 3rd. Emergency Medicine Congress in Turkey, p26, İzmir, 2007
 19. Gulalp B, Altinors M. N, Syncope and cardiac failure? Infact pulmonary embolus!, 3rd. Emergency Medicine Congress in Turkey, p44, İzmir, 2007
 20. Aldinc H, Gulalp B, Altinors MN.,Triage and emergency organization, 3rd. Emergency Medicine Congress in Turkey, p18, İzmir, 2007
 21. Gulalp B, Altinors M. N.,Spontane pneumothorax, 3rd. Emergency Medicine Congress in Turkey, p38, İzmir, 2007.
 22. Gulalp B, Noyan T, Altinors M. N, Loxocelles: full recovery with long term treatment, 3rd. Emergency Medicine Congress in Turkey, p37, İzmir, 2007.
 23. İbrahim A, Gulalp B, Altinors M. N.,Chronical renal failure patients in emergency department, 3rd. Emergency Medicine Congress in Turkey, p26, İzmir, 2007
 24. Temizyürek Z, Gulalp B, Tick, 3rd. Emergency Medicine Congress in Turkey, p34, İzmir, 2007.
 25. Gulalp B, Karcioglu O.,Cyanoacrylate Usage in emergency department of state hospital, 1st. National Emergency Medicine Congress, p70, Istanbul, 2006.
 26. Gulalp B, Karcioglu O, Sari A, Acil The efficiency of ultrasonography in emergency department, 1st. National Emergency Medicine Congress, p61, Istanbul, 2006
 27. Gulalp B, Travma Profile: Adana Devlet Hastanesi, 7.  Acil Tıp Sempozyumu, s227, Gaziantep, 2004
 28. Gulalp B, Prosopis Farcta: Olgu Sunumu, 7. Acil Tıp Sempozyumu, s227, Gaziantep, 2004
 29. Gokel Y, Gulalp B, Acikalın A.,Organofosfat zehirlenmesine bağlı parotit, 1.Ulusal Toksikoloji ve Klinik Toksikoloji Sempozyumu, s96, İzmir, 2003
     

Ödüller ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

*Boşa Ölümlere Son, Temel Yaşam Desteği Halktan Uygulayıcılara yönelik kitap ve Temel Yaşam Desteği Eğitimleri, Adana’da ilk Toplu Yaşam Alanı Otomatik Eksternal Defibrilatör takılma projesinde bilimsel destek, fikir üretimi ve eğitim ile katılım nedeniyle Sosyal Hizmet Projesi Ödülü, 2010.

*Adana’da 2. Toplu Yaşam Alanı Otomatik Eksternal Defibrilatör projesi; Adana stadyumu.

     

Uzmanlık Tezi; Organofosfat Zehirlenmelerinde Akut Pankreatit    Tez Danışmanı:Yrd.Doç. Yüksel Gökel 

     

*Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezinde Yatırılarak Tedavi Edilen Pediatrik Travma Olguları; Retrospektif Analiz. Hasan Aldinç. 2011.

*Acil Servise Başvuran Kronik Böbrek Yetmezliği Hastaları. Nagihan Turgut. 2011.

*Acil Servise Transplantasyon Hastaları. Sonnur Gürsoy. 2012.

*Metil Paration Zehirlenmesinde Lipit Emülsiyonu ile Tedavinin Etkileri: Deneysel Rat Çalışması. Afşin Emre Kayıpmaz. 2012.

*Acil Servisde Acil Tıp Hekimlerinin Organ Bağışı Sürecinde Yönetim, Duyarlılık ve Farkındalıkları. Birand Taneri. 2014.

*Acilde Serebral İnme Endikasyonu ile Yoğun Bakım Yatış Kararı Verilen Kronik Hemodiyaliz Hastalarının Demografik Özellikleri, National Institutes Of Health Stroke Skalası (NIHSS) ve Charlson Komorbidite Skorlarının (CCS) Diğer Hastalar ile Karşılaştırılması. Songül Devrim Soydemir. 2016.