Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Doç. Dr. Süheyl ASMA (Aile Hekimliği Uzmanı)

Hematoloji

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

     

1991 Tıp Doktoru Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

2001 Aile Hekimliği Uzmanı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana

     
  • Türkiye Aile hekimliği Uzmanlık Derneği(TAHUD)
  • European Academy of Teachers in General Practice / Family Medicine (EURACT)
     

1. Asma S, Kozanoglu I, Tarım E, Sarıtürk Ç, Kasar M, Turgut N, Yeral M, Kandemir F, Özdoğu H, Boga C. Profilaktik eritrosit değişimi işlemi gebe orak hücre anemili hastaların yönetiminde güvenle kullanabilir. Sözlü Bildiri. 8. Ulusal Aferez Kongresi 5-8 Eylül 2013 (En iyi bildiri ödülü)

2.  Karacaoğlu P, Asma S, Korur A, Solmaz S, Büyükkurt N, Kasar M, Özbalcı D, Ünal S, Kaya H, Gürkan E, Boğa C, Özdoğu H. ‘Doğu Akdeniz Bölgesi Orak Hücre Hastalığı mortalite çalışması: 735 hastanın çok merkezli geriye dönük kohort analizi’ 41. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2015, Antalya. 

     
  • Hemoglobinopatiler ( Orak Hücre hastalıkları)
  • Nütrisyonel Anemiler ve Pika
  • Geriatrik Hematoloji
  • Kemik İliği Nakli;  Donör muayeneleri ve takipleri
  • Veri yönetimi ( EBMT)
     

1991- 1992 Zorunlu Devlet hizmeti, Niğde

1993-1995  Ambulanz-Dienst, Almanya

1996 Malteser Krankenhaus İç Hastalıkları, Almanya

1997-2001  Aile Hekimliği İhtisasi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2001-2003  2 No’lu Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Adana

2003-   Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Eğitim ve Araştırma Merkezi, Hematoloji Briminde Veri Yöneticisi Adana.

2009- Yardımcı Doçent-Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Eğitim ve Araştırma Merkezi

     

1. Mibeg Enstitüsü - Köln 6 ay süreli Eğitim Seminerlerine katılım (USG, Doppler, EKG, Sosyal Tıp, İlk Yardım Kursu)
2. Insigts Etkin İletişim 16 Şubat 2006, Adana
3. Ulusal Hastalık Yükü ve Obesite, Adana
4. 7. Ulsual Aile Hekimliği Kongresi 23-26 Mayıs 2006, Çeşme-İzmir
5. 7. Meeting of the EBMT Data Management Group, 30 Mart-2 Nisan Florence-Italy