Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem GEREKLİOĞLU (Aile Hekimliği Uzmanı)

Hematoloji

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

     

Lisans: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1993)

Tıpta Uzmanlık : Aile HekimliğiAdana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2001)

     
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD)
 • European Academy of Teachers of Family Medicine (EURACT) 
     

Yürütücüsü Olduğu Projeler:

Çiğdem Gereklioğlu

KA15/116

Hematolojik maligniteli hastaların bakım verenlerinde yaşam kalitesinin ve ilgili faktörlerin değerlendirilmesi

 

23/03/2015

 
 

Araştırmacı Olduğu Projeler:

 

Çiğdem Gereklioğlu

KA15/159

Orak hücre anemili hastalarda cinsel sorunların ve ilişkili faktörlerin araştırılması

Aslı Korur

24/04/2015

 

 

Çiğdem Gereklioğlu

KA15/130

Demir tedavisinin menstruasyon üzerine etkilerinin araştırılması

Soner Solmaz

01/04/2015

 

 

Çiğdem Gereklioğlu

KA15/09

Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin kanser tarama testlerine ilişkin bilgi, tutum ve davranışları

Ahmet Gürhan Poçan

13/01/2015

 

 

Çiğdem Gereklioğlu

KA15/08

Sağlık hizmetlerinde çalışanların grip aşısı hakkındaki düşünce ve tutumlarının incelenmesi

Süheyl Asma

13/01/2015

 

 

Çiğdem Gereklioğlu

KA14/03

Erişkin orak hücre hastalığında hematopoieik kök hücre graftı yerleşme başarısını artırma ve graft yetmezlik riskini azaltmada güvenli bir yaklaşım; Faz III çalışma

Hakan Özdoğu

03/01/2014

 

 

Çiğdem Gereklioğlu

KA13/274

HEPA filtre ve ultraviyole C / ozonlama sistemlerinin çevresel fungal koloni oluşumu üzerine etkisi ve kök hücre alıcıları için klinik önemi

Can Boğa

22/11/2013

 

 

Çiğdem Gereklioğlu

KA07/121

Başkent Üniversitesi Adana Hastanesine Başvuran Doğum Yapmış Kadınlarda Doğum Sonrası Depresyon ve Risk Faktörleri

Ahmet Gürhan Poçan

29/06/2007

 

 

Çiğdem Gereklioğlu

KA05/131

Metabolik sendromlu hastalara diyet, egzersiz ve metformin uygulanması

Kenan Topal

23/05/2005

 
 

Akademik Görevler:

Düzenleme kurulu üyelikleri:

1. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002 Adana

2. 1.Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri, ‘Türkiye Aile Hekimliği Uygulamalarında Dünyanın Neresinde’, Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği AD, 21-22 Ocak 2006, Adana

3.  2. Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri, ‘Ulusal Hastalık Yükü ve Obezite’, Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği AD, 20 Ocak 2007, Adana

4. Mustafa Kemal Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri ‘Birinci basamakta osteoporoz’ 21 Mart 2009, Hatay

5. 8. Çukurova Aile Hekimliği Günleri ‘Aile Hekimliğinde Dermatolojik Sorunlara Yaklaşım’ 21 Kasım 2009 Adana

6. Aile Hekimliği Obezite Zirvesi 15 Nisan 2016 Adana

     
 • 1. İç Hastalıkları ve Radyoloji stajı- Valladolid Üniversitesi-İspanya- 1-30 Ağustos 1990
 • 2.Acil Yardım Eğitim Kursu- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- 29-30 Mayıs 1992
 • 3. Güvenli Annelik Programı- Adana İli Sağlık Müdürlüğü- 20-22 Eylül 1995
 • 4. Temel EKG Kursu- Adana Tabip Odası- 14-15-21 Ekim 1995
 • 5. Aile Hekimliği Sempozyumu- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- 31Ekim- 2 Kasım 1995
 • 6. Birinci Basamakta Anemili Hastaya Yaklaşım- TADAD Adana Şubesi- Adana İli Sağlık Müdürlüğü -19 Ocak 1996
 • 7. II. Hematoloji Kursu- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- 11-13 Haziran 1997
 • 8. Mezuniyet Sonrası Lipid Eğitim Programı- Türk Kardiyoloji Derneği Lipid Çalışma Grubu-15-16 Mayıs 1998
 • 9. İş Hekimliği Sertifikası- Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi-Dip. No: 18959/99
 • 10. 9. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi- 28-30 Nisan 1999
 • 11. ‘Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’ konulu mezuniyet sonrası eğitim semineri- Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği- Adana Tabip Odası- 1 Mayıs 1999
 • 12. Eğitimcilerin Eğitimi; Sunu Becerilerinin Kazandırılması- Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü- 25-26 Ocak 2001
 • 13. RİA-MR Sertifikası- Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü- 02 Şubat- 31 Ocak 2001- Dip. No: 10568
 • 14. Kendini Tanıma ve Etkili İletişim Teknikleri Kursu- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-01-03 Mart-2001
 • 15. II. Çukurova Aile Hekimliği Günleri- Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Adana Şubesi- 19 Kasım 2005
 • 16. Insights Etkin İletişim Eğitimi- 18 Şubat 2006
 • 17. 7. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi-Çeşme-İzmir-23-26 Mayıs-2006
 • 18. I. Başkent Aile Hekimliği Günleri- Adana- 20 Ocak 2006
 • 19. II. Başkent Aile Hekimliği Günleri- Adana- 20 Ocak 2007
 • 20. Mustafa Kemal Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri ‘Birinci basamakta osteoporoz’ 21 Mart 2009
 • 21. 8. Çukurova Aile Hekimliği Günleri ‘Dermatolojik hastalıklara yaklaşım’ 21 Kasım 2009 Adana 
     

Adana’da Lise Öğrencilerinde Hepatit B Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi – Adana 2001- Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

     
   
  Anlattığı Seminerler :  
  Düzenleme Kurulu Üyeliği

1. V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002 Adana

2. 1.Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri, ‘Türkiye Aile Hekimliği Uygulamalarında Dünyanın Neresinde’, Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği AD, 21-22 Ocak 2006, Adana. , 2006

3. 2. Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri, ‘Ulusal Hastalık Yükü ve Obezite’, Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği AD, 20 Ocak 2007, Adana. 

4. Mustafa Kemal Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri ‘Birinci basamakta osteoporoz’ 21 Mart 2009

5. 8. Çukurova Aile Hekimliği Günleri ‘Aile Hekimliğinde Dermatolojik Sorunlara Yaklaşım’ 21 Kasım 2009 Adana

 
  
  Yaptığı Konuşmalar :  
  Bilimsel Toplantılarda Yapılan Konuşmalar:

1. A Ve B Dışındaki Hepatitler- Hepatit C ve Hepatit E’den Korunma
V. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 27-30 Mart 2002 Adana

2. Erkeklerde Cinsel Sorunlar
II. Çukurova Aile Hekimliği Günleri, ‘Birinci Basamakta Erkek Sağlığı 19 Kasım 2005, Adana.