Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Dr. Öğr. Üyesi Aslı KORUR (Aile Hekimliği Uzmanı)

Hematoloji

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

     

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

2005

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Aile Hekimliği

Çukurova Üniversitesi

2010

Ön Lisans

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler/Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Anadolu Üniversitesi

2014

 

Yabancı Dil Bilgisi:

University of Cambridge, International Examinations, Preliminary English Test, Haziran 1994, Adana (Grade: PASS)

University of Cambridge, International Examinations, First Certificate in English, Haziran 1995, Adana (Grade: PASS with merit)

     

Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA) 2015-

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) 2006-

     

ESERLER

  1. SCI/ SCI-Expended Kapsamındaki Yayınlar:

1. Solmaz S, Gereklioğlu Ç, Tan M, Demir Ş, Yeral M, Korur A, Boğa C, Özdoğu H. A rare Complication Developing after Hematopoietic Stem Cell Transplantation: Wernicke’s Encephalopathy. Turk J Haematol. 2015 Apr 27. doi: 10.4274/tjh.2014.0412

2. Büyükkurt N, Korur A, Boğa C. Development of Acute Promyelocytic Leukemia in a Patient With Gouthy Arthritis on Long Term Colchicine. Indian Society of Heamatology and Transfusion Medicine DOI: 10.1007/s12288-015-0523-4.

3. Pelin Kardaş Karacaoglu, Suheyl Asma, Aslı Korur, Soner Solmaz, Nurhilal Turgut Buyukkurt, Cigdem Gereklioglu, Mutlu Kasar, Demircan Ozbalcı, Selma Unal, Hasan Kaya, Emel Gurkan, MahmutYeral, Çagla Sariturk, Can Boga, Hakan Ozdogu (2016). East Mediterranean Region Sickle Cell Disease Mortality Trial: Retrospective multicenter cohort analysis of 735 patients. Annals of Hematology 2016 May 95(6): 993-1000.

 

4. Süheyl Asma, Hülya Akan, Yücel Uysal, A. Gürhan Poçan, Mustafa Haki Sucaklı, Emre Yengil, Çlğdem Gereklioğlu, Aslı Korur, İbrahim Başhan, A. Ferit Erdoğan, A. Kürşat Özşahin, Altuğ Kut. Factors effecting influenza vaccination uptake among health care workers: a multi-center cross-sectional study. BMC Infectious Diseases, (2016) 16:192.

 

5. Çiğdem Gereklioğlu, Süheyl Asma, Aslı Korur, Ferit Erdoğan. Altuğ Kut. Medication adherens to oral iron therapy in patients with iron deficiency anemia. Pakistan Medical Journal

 

B.  YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler dışında kalan, ilgili uluslar arası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale

1. Solmaz S, Korur A, Gereklioğlu Ç, Asma S, Büyükkurt N, Kasar M, Yeral M,    Kozanoğlu İ, Boğa C, Ozdoğu H. Anorectal Complications During Neutropenic Period in Patients with Hematologic Diseases. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2016 Mar 1;8(1):e2016019

2. Soner Solmaz, Süheyl Asma, Bilal Aygün, Çiğdem Gereklioğlu, Aslı Korur , Hakan Kalaycı, Can Boğa, Hakan Özdoğu. An Overlooked Side Effect of Iron Treatment: Changes in Menstruation. Int. J. Hematol Res 2016 March 2(1): 120-123. doi: 10.17554/j.issn.2409-3548.2016.02.26.

  1. 3. Soner Solmaz, Aslı Korur, Mahmut Yeral, ÇiğdemGereklioğlu, ŞerifeNurUlusan, Can Boğa, Hakan Özdoğu. Active Invasive Fungal Infection in a Patient With Severe Aplastic Anemia. Exp Clin Transplant. [Epub ahead of print] (2016).

 

C.Ulusal /Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Asma S, Gereklioğlu Ç, Korur AP, Erdoğan AF. Multimorbiditesi Olan Yaşlı Hastalarda Çoklu İlaç Kullanımı: Aile Hekimliğinde Önemli Bir Problem, TJFMPC 2014;8(1):8-12. DOI: 10.5455/tjfmpc.47042

2. Asma S, Gereklioğlu G, Korur A, Solmaz S, Demiroğlu YZ. Brucellozis in an Adult who was admitted with Clinical Signs of Orchitis. Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015; 9(1): 32-35.

3. Süheyl Asma,  Çiğdem Gereklioğlu, Aslı Korur, Ahmet Gürhan Poçan, Akatlı Kürşat Özşahin, Aydan Aksöyek, Ebru Altıntaş. Birinci Basamakta Deliryumu Tanımak ve Yönetmek. Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9 (2):59-64.

4. A.Kürşat Özşahin, Süheyl Asma, Aydan Aksöyek, Çiğdem Gereklioğlu, Aslı Korur. Obezite - İnsülin Direnci ve Diyabet. Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9 (2):36-39.

5. Asma S, Gereklioglu Ç, Korur A, Solmaz S. Secondary erythrocytosis due to waterpipe smoking: A case report. Gaziantep Med J 2015;21(2):131-133

6. Gereklioglu Ç, Korur A, Asma S, Solmaz S. Congenital afibrinogenemia diagnosed during pregnancy. Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4): 188-90.

7. Solmaz S, Korur A, Gereklioğlu Ç, Asma S, Büyükkurt N, Kasar M, Yeral M, Kozanoğlu İ, Boğa C, Özdoğu H. Anorectal complications during neutropenic period in patients with hematologic diseases. Mediterranean Journal of hematology and Infectious Diseases 2016, 8(1): e2016019.

8. Korur A, Gereklioğlu C, Asma S, Büyükkurt N, Soydas B, Erbay G. A rare cause of recurrent iron deficiency anemia: Osler Weber Rendu Syndrome]. TJFMPC. 2016; 10(1): 46-48. Turkish. doi:10.5455/tjfmpc.193253

 

  1. Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Yayınlar

1. Pan A, Uysal Y, Akpinar E, Saatci E, Bozdemir N, Ozcan S. ‘‘Assesing the Cardiovasculer Risk in Family Medicine Outpatient Clinic’’ 2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention – Prague/Chech Republic, 21, 2008

2. Pan A, Uysal Y, Akpinar E, Saatci E, Bozdemir N, Kurdak H. ‘‘Serum Uric Asid: Does it the herald of iscemic stroke? ’’ 2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention – Prague/Chech Republic, 20, 2008

3. Pan A, Uysal Y, Akpinar E, Saatci E, Bozdemir N, ‘‘Level of Knowledge and Awareness of Stroke Among Patients Admitted to Primary Care’’ 2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention – Prague/Chech Republic, 46, 2008

4.  Pan A, Saatçı E, Akpinar E, Arabacı F, Bozdemir N, Mutlupoyraz F. ‘‘Does metabolic syndrome related to white blood cell count in adolescence ?’’, International Congress of Endocrinology – Rio/Brazil, 2008

5. Pan Korur A, Akter E, Özcan S, ‘‘Comparing the Efficacy of Monthly and Quarterly Resident-initiated Group Visits on HbA1C Levels’’,5. Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul, 6-9 Mayıs 2010.

6. Korur A, Kozanoglu I, Gereklioglu C, Sarıturk C, Asma S, Boga C, Buyukkurt N, Kasar M, Ozdogu H. ‘QTc Prolongation in Peripheral Stem Cell Apheresis Donors: Is It Really Safety for Voluenters’ 5th Middle East Society for Organ Transplantation. September 10-13, 2014, Istanbul.

7. Kozanoglu I, Unver G, Yeral M, Gereklioglu C, Korur A, Buyukkurt N, Solmaz S, Kasar M, Boga C, Ozdogu H, ‘Minimal Residual Disease Analysis by Flow Cytometry Patients with Acute Myeloid Leukemia Before and After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation’ 41st EBMT Annual Meeting 22-25 March 2015, İstanbul.

8. Yeral M, Boga C, Ozdogu H, Gereklioglu C, Solmaz S, Korur A, Asma S, Kozanoglu I, ‘Comparison of the Conditioning Regimens with or Without TBI in acute Lymphoblastic Leukemia Patients: Experience of a single center’ 41st EBMT Annual Meeting 22-25 March 2015, İstanbul.

9. Pan A, Akpinar E, Saatci E, Arabaci F, ‘‘Birinci Basamakta Yaşlı Hastaya Yaklaşım’’ 1. Acil Tıp Günleri, Adana, 2008

10. Pan A, Saatci E, Akpinar E, Arabaci F, Mutlupoyraz F, ‘‘Does Parental Education Affect the Occurrence of Metabolic Syndrome?’’, İstanbul, 2008

11. Saatçı E, Bozdemir N, Akpınar E, Özcan S, Kurdak H, Pan A, ‘‘Çukurova Aile Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi: 14 yıllık Deneyim’’,İstanbul, 2009

12. Akter E, Pan Korur A, Özcan S, Bozdemir N, ‘‘Bir Üniversite Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Diyabet Hastalarının Profillerinin Belirlenmesi: Pilot Çalışma’’, İstanbul, 5. Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Kongresi, 6-9 Mayıs 2010.

13. Kasar M, Korur A, Solmaz S, Yeral M, Gereklioglu C, Ozdogu H. ‘Peritoneal Karsinomatozisi Taklit Eden Akut Myeloblastik Lösemi: Olgu Sunumu.’ 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. 22-25 Ekim 2014, Antalya.

14. Kasar M, Turgut N, Yeral M, Asma S, Kozanoglu I, Korur A, Boga C. ‘İmmun Trombositopenik Purpuralı bir Hastada Steroid İlişkili Serebral Venoz Tromboz: Olgu Sunumu.’ 40. Ulusal Hematoloji Kongresi. 22-25 Ekim 2014, Antalya.

15. Kozanoğlu İ, Unver G, Yeral M, Gereklioğlu Ç, Korur AP, Büyükkurt N, Solmaz S, Kasar M, Boğa C, Özdoğu H. ‘Minimal residual disease analysis by flow cytometry patients with acute myeloid leukemia before and after allogenic hematopoietic stemm cell transplantation’ 41th EBMT Annual Meeting 2015, 22-25 Mart 2015, İstanbul.

16. Yeral M, Boğa C, Özdoğu H, Solmaz S, Korur AP, Asma S, Kozanoğlu İ. ‘Comparison of the conditioning regimens with or without TBI in acute lymphoblastic leukemia patients: Experience of a single center’ 41th EBMT Annual Meeting 2015, 22-25 Mart 2015, İstanbul.

17. Asma S, Akan H, Uysal Y, Pocan AG, Sucaklı MH, Yengil E, Bashan I, Gereklioglu C, Korur A, Ozsahin AK, Kut A. ‘Sağlık Hizmetlerinde Çalışanların Grip Aşısı Hakkındaki Düşünce ve Tutumlarının İncelenmesi’ 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri. 2-5 Nisan 2015, Hatay.          

18. Fatih Kandemir, Nurhilal Büyükkurt, İlknur Kozanoğlu, Çiğdem Gereklioğlu, Aslı Korur, Soner Solmaz, SevimYıldırım, Süheyl Asma, MahmutYeral, Can Boğa, HakanÖzdoğu. Orak Hücre Anemili Hastalarda Kök Hücre Nakilleri ve Nakil Öncesi Eritrosit Değişiminin Rolü. 10. UlusalAferezKongresi 2015, .

19. Korur A, Gereklioğlu Ç, Asma S. ‘A rare disease common in our region: Sickle Cell Disease review and recommendations for primary care’ 20th Wonca Europe Conference 2015. 22-25 Ekim 2015, İstanbul.

 20. Korur A, Bozdemir N, Saatçı E, Gereklioğlu Ç, Asma S. ‘Assessment of Health Care Utilization in different sociocultural groups living in Adana province’ 20th Wonca Europe Conference 2015. 22-25 Ekim 2015, İstanbul.

21. Asma S, Solmaz S, Gereklioğlu Ç, Korur A. ‘Congenital afibrinogenemia presenting with hemorrhage during pregnancy’. 20th Wonca Europe Conference 2015. 22-25 Ekim 2015, İstanbul.

22. Asma S, Gereklioğlu Ç, Korur A. ‘A case of Takayasu arteritis presenting with weight loss and elevated erythrocyte sedimentation rate’. 20th Wonca Europe Conference 2015. 22-25 Ekim 2015, İstanbul.

23. Asma S, Gereklioğlu Ç, Korur A. ‘Factors affecting treatment compliance in iron deficiency anemia’ 20th Wonca Europe Conference 2015. 22-25 Ekim 2015, İstanbul.

24. Gereklioğlu Ç, Asma S, Topal K, Korur A. ‘Care of the dying patient’ 20th Wonca Europe Conference 2015. 22-25 Ekim 2015, İstanbul.

25. Gereklioğlu Ç, Korur A, Asma S, Büyükkurt N, Solmaz S, Boğa C, Özdoğu H. ‘Hematolojik maligniteli hastaların bakım verenlerinde yaşam kalitesinin ve ilgili faktörlerin değerlendirilmesi’ 41. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2015, Antalya.

26. Karacaoğlu P, Asma S, Korur A, Solmaz S, Büyükkurt N, Kasar M, Özbalcı D, Ünal S, Kaya H, Gürkan E, Boğa C, Özdoğu H. ‘Doğu Akdeniz Bölgesi Orak Hücre Hastalığı mortalite çalışması: 735 hastanın çok merkezli geriye dönük kohort analizi’ 41. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2015, Antalya. (SÖZEL BİLDİRİ, ÖDÜL ALDI)

27. Korur A, Gereklioğlu Ç, Asma S, Solmaz S, Büyükkurt N, Kasar M, Boğa C, Özdoğu H. ‘Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan orak hücre hastalarında cinsel işlev bozukluğunun değerlendirilmesi’ 41. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2015, Antalya.

28. Turunç T, Gereklioğlu Ç, Demiroğlu YZ, Yeral M, Korur A, Alışkan HE. ‘Hematopoietik kök hücre nakli yapılan bir hastada gross hematürinin olağan dışı bir nedeni: salmonella enfeksiyonu’ 11. Febril Nötropeni Simpozyumu 28-29 Kasım 2015, Ankara.

29. Solmaz S, Acıbucu F, Sancakdar E, Gereklioğlu Ç, Asma S, Korur A, Acıbucu OD, Kılıçlı MF. ‘Demir tedavisi alan hastalarda leptin ve kilo alımı arasında bir ilişki var mıdır?’ 2. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 18-20 Mart 2016, Çeşme-İzmir.

30. Solmaz S, Asma S, Aygün B, Gereklioğlu Ç, Korur A, Kalaycı H, Boğa C, Özdoğu H. ‘An overlooked side effect of iron treatment: Changes in Menstruation’ 2. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 18-20 Mart 2016, Çeşme-İzmir.

31. Solmaz S, Karacaoğlu P, Gereklioğlu Ç, Büyükkurt N, Asma S, Korur A, Kasar M, Yeral M, KOzanoğlu İ, Boğa C. ‘Orak hücre hastalığında eritrosit alloimmünizasyon sıklığı: tek merkez Türkiye verisi’ 2. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 18-20 Mart 2016, Çeşme-İzmir.

32. Solmaz S, Korur A, Gereklioğlu Ç, Asma S, Büyükkurt N, Kasar M, Yeral M, Kozanoğlu İ, Boğa C, Özdoğu H. ‘Philadelphia-pozitif ve negative Myeloproliferatif Neoplazmlarda İkincil Kanserler : Tek merkez Türkiye verisi’ 2. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 18-20 Mart 2016, Çeşme-İzmir.

33. Nurhilal Büyükkurt, İlknurKozanoğlu, MahmutYeral, ÇiğdemGereklioğlu, ErkanMaytalman, Soner Solmaz, Aslı Pan Korur, PelinAytan, Can Boğa, HakanÖzdoğu. ‘Mobilizasyon Başarısızlığı ve Kötü Mobilize Olan Hastaların Analizi: TekMerkezDeneyimi. 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 3-5 Mart 2016, Antalya.

34. Nurhilal Büyükkurt, İlknurKozanoğlu, MahmutYeral, ÇiğdemGereklioğlu, ErkanMaytalman, Soner Solmaz, Aslı Pan Korur, Pelin Aytan, Can Boğa, HakanÖzdoğu. ‘Mobilizasyon Başarısızlığı ve Kötü Mobilize Olan Hastaların Analizi: TekMerkezDeneyimi. 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. 3-5 Mart 2016, Antalya.

35. İlknur Kozanoğlu, Aslı Pan Korur, Süheyl Asma, Fatih Kandemir, Meltem Çiçekdeş, Serdar Esen, Hakan Özdoğu, Can Boğa. Sağlıklı Kök Hücre Vericilerinde Aferez İşleminin QTc Üzerine Olan Etkileri: İşlemler Donörler İçin Gerçekten Güvenlimi? 9. Ulusal Aferez Kongresi Noah’s Ark Deluxe Hotel 04-07 Eylül 2014, KKTC

36. Yusuf Ziya Demiroğlu, Süheyl Asma, Hikmet Eda Alışkan, Aslı Pan Korur, Nurhilal Büyükkurt, Tuba Turunç, Can Boğa. ‘Pnömokok aşılı olguda gelişen invazif pnömokoksik pnömoni’ KLİMİK, 2016.

37. Aslı Pan Korur, Yusuf Ziya Demiroğlu, Nurhilal Büyükkurt, Elif Karadereli, Tuba Turunç, Can Boğa ‘Akut Myeloid Lösemili Olguda Ölüme Neden Olan İnfluenza A (H3N2) Pnömonisi’  KLİMİK, 2016.

 

Katıldığı Bilimsel Toplantılar, Kurslar

18 Kasım 2006 3. Aile Hekimliği Günleri - Adana

20 Ocak 2007 2. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Günleri ‘Ulusal Hastalık Yükü ve Obezite Sempozyumu’ - Adana

19-22 Mart 2007 ‘İleri Yaşam Desteği’ Kursu - Adana

16 Mayıs 2007 ‘EKG’ Kursu – Adana

16 Ağustos-22 Ağustos 2007 Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi - Adana

15 Ekim-24 Ekim 2007 Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Eğiticisi – Adana

24 Kasım 2007 4. Aile Hekimliği Günleri - Adana

4 Şubat-29 Şubat 2008 RİA ve MR kursu – Adana

3-4 Mart 2008 Sigara Bırakma ve Toplumsal Önemi Kursu - Adana

24-26 Mart 2008 1. Acil Tıp Günleri – Adana

6-8 Mart 2008, 2nd International Conference on Hypertension, Lipids, Diabetes and Stroke Prevention – Prague/Chech Republic

26-27 Mart 2009, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Alan Eğitimi - İstanbul

6-9 Mayıs 2010, 5. İstanbul Aile Hekimliği Kongresi – İstanbul

22-25 Mart 2012, 1. Aile Hekimliği Kış Okulu – Bursa

Mayıs 2013, İşyeri Hekimliği

Kasım 2014, Cinsel Danışmanlık Eğitimi – Adana

Ocak 2015, Konsültasyon Liyezon Psikiatrisi (Psikoonkoloji) Kursu - İstanbul

2-5 Nisan 2015, 7. Aile Hekimliği Araştırma Günleri -  Hatay

22-24 Mayıs 2015, 14. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu – Adana

22-25 Ekim 2015, 20th Wonca Europe Conference 2015 – İstanbul

22-25 Ekim 2015, Aile 2015-14. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi - İstanbul

28-29 Kasım 2015, 11. Febril Nötropeni Simpozyumu – Ankara

18-20 Mart 2016, 2. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi – Çeşme, İzmir 

     

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği AD., Adana

2006-2010

Uzman

 Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi, Kastamonu

2010-2012

Uzman

 Özel Medline Adana Hastanesi, Adana

2012-2013

Uzman

 Başkent Üniversitesi Uyguluma ve Araştırma Hastanesi, Adana

2013-

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği AD., Adana

2006-2010

Uzman

 Kastamonu Tosya Devlet Hastanesi, Kastamonu

2010-2012

Uzman

 Özel Medline Adana Hastanesi, Adana

2012-2013

Uzman

 Başkent Üniversitesi Uyguluma ve Araştırma Hastanesi, Adana

2013-

 

 

Yürütücüsü Olduğu Projeler;

Aslı Korur

KA15/159

Orak hücre anemili hastalarda cinsel sorunların ve ilişkili faktörlerin araştırılması

 

24/04/2015

Devam

 

Araştırmacı Olduğu Proje

      

Soner Solmaz

KA15/130

Demir tedavisinin menstruasyon üzerine etkilerinin araştırılması

 

01/04/2015

Devam

Çiğdem Gereklioğlu

KA15/116

Hematolojik maligniteli hastaların bakım verenlerinde yaşam kalitesinin ve ilgili faktörlerin değerlendirilmesi

 

23/03/2015

Devam

Süheyl Asma

  KA15/08

Sağlık hizmetlerinde çalışanların grip aşısı hakkındaki düşünce ve tutumlarının incelenmesi

 

13/01/2015

Devam

      

Çiğdem  Gereklioğlu

           KA15/334   

Demir eksikliği anemisi olan hastalarda oral demir tedavisine uyumu etkileyen faktörler

                        

17/11/2015 Devam

 

Akademik Görevler:

Düzenleme Kurulu Üyelikleri:

  1. Aile Hekimliği Obezite Zirvesi, 15 Nisan 2016 - Adana
     

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Adana İl Merkezinde Yaşayan Farklı Sosyokültürel Grupların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Davranışlarının Değerlendirilmesi

Danışman: Prof. Dr. Nafiz Bozdemir