Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Anış ARIBOĞAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

     

İlk ve Orta eğitim; Adana Hayriye Kusun İlkokulu
Adana Kız Lisesi,
A.KadirPaksoy Kız Lisesi
1977-1978; “American Field Service” bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim 
1979-1984; “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi”
1984-1987; Bilecik Merkez Sağlık Ocağı ve Adana Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde zorunlu tıp hizmeti
1987-1991; “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı”nda araştırma görevlisi olarak uzmanlık eğitimi. 
1991- ; “Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı”nda devam eden öğretim üyeliği görevi Bu süre içerisinde; 
1992; Amerika Birleşik Devletleri “Harvard Medical School / Massachusetts General Hospital”da kardiovasküler anestezi, organ nakli ve yoğun bakım alanında çalışmalar
1992; Reanimasyon Ünitesi’nin Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kuruluşunda aktif görev ve konsültanlık 
1992-1997; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent 
1994; Amerika Birleşik Devletleri’nde “Stanford University / Medical School”da anestezi pratiği ve yoğun bakım uygulamaları alanında çalışma 
1997-2004; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’na doçentlik görevi 
Mart 2004; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda Profesör olarak göreve atanma
2001-2004; Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde “Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Genel Sorumlusu” olarak başhekim yardımcılığı görevi 
Kasım 2004 -- ; Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Reanimasyon Ünitesinde sorumlu öğretim üyeliği
Mayıs 2006; Avrupa İleri Yaşam Desteği Kursu Sertifika programı 
Mart 2007,...- Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Anesteziyoloji sorumlu öğretim üyeliği 

     

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
American Society of Anesthesiologist
Society of Critical Care Medicine
European Society of Anesthesiologist
European Society of Intensive Care Medicine
International Trauma Anesthesia and Critical Care Society Interplast Derneği

     

Rutin ve spesifik anestezi yöntemleri
İleri Yoğun Bakım gereksinimi olan hastalar
Postresüsite hastalar
Travma hastalarında Anestezi ve Yogunbakım
Organ nakli hastalarında Anestezi ve Yogunbakım
Ortopedik Hastalarda Anestezi ve Yogunbakım
Zor Havayolu Uygulamaları
Kardiyopulmoner resüsitasyon Uygulamaları ve Ekip yönetimi
 

     

 

Uluslararası ve Ulusal Gönüllü Cerrahi aktiviteler;

1996-2007; Farklı yurtiçi ve yurtdışı gönüllü cerrahi organizasyonlarda (Interplast ve Rotaplast) anestezi sorumlusu olarak 
aktif görev; 
Bu aktiviteler;
Yurtdışında;
Bosna Hersek Cumhuriyeti (1996)
Vietnam (1999)
Şili (2000)
Romanya (2000)
Venezuela (2001)
Bolivya(2002)
Yurtiçinde;
Niğde (1996)
Merzifon (1997) ve Mardin (2002)
Ünye (2005)
Ordu (2006)
Hakkari (2007)
“İstanbul, Adapazarı, Gölcük” deprem bölgesinde (1999) Çukurova Üniversitesini temsilen ekip başkanlığı
     

Mezuniyet tezi;
“Açık kalp cerrahisinde yüksek doz opioid ve nörolept anestezinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi”

     

Görev alınan bilimsel toplantılardan bazıları;
-Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi ; Mersin-1995
-Çukurova Anestezi Günleri; Mersin-1996 
-Yoğun Bakım Organizasyonu: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim programı-2000
-Afet organizasyonu: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim programı-2001 
-Travmada acil yaklaşımlar: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim programı-2002 
-Yoğun Bakım: Adana Devlet Hastanesi Konferanslar dizisi-2001
-Travma ve Yoğun bakım: Adana Devlet Hastanesi Konferanslar dizisi-2002 
-Perkütan Trakeostomi Uygulaması: Çukurova Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalı Konferans Programı-2002 
-Preoperatif ve Postoperatif Hasta Bakımı: SSK. Adana Bölge Hastanesi Konferans Programı-2002 
-Genel anestezide Remifentanil Uygulamaları: Adana Bölgesi Bilimsel Toplantıları-2003 
-Kalp cerrahisi dışında kardiyak riskli hastaların preoperatif değerlendirilmesi: Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi; 2005-Antalya 
-Erişkin İleri Yaşam Desteği Kursu; Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi -Ekim 2005 
-İleri Yaşam Desteği Kurs Organizasyonu; Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi -Haziran 2006 - Adana 
-Erişkin İleri Yaşam Desteği Kurs Organizasyonu; Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi - Haziran 2006 – Adana 
-Endokrin Hastalıklarda Yoğun Bakım: Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi; 2007-Antalya 
- Erişkin İleri Yaşam Desteği Kurs Organizasyonu; Haziran 2007 – Adana 
-Yoğunbakımda sedasyon ve analjezi uygulamaları: Ulusal Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Kongresi 2008 Adana
-Temel Yaşam desteği Kursu Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi 2009 Adana