Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Öğr. Gör. Dr. Murat ÖZKALE

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Telefon Numarası
0 322 458 68 68

     

İlkokul: Adana Mimar Sinan İlkokulu<br>
Ortaokul: Düziçi Öğretmen Lisesi<br>
Lise: Adana Fen Lisesi<br>
Üniversite: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi<br>
İhtisas: Ankara Dr.Sami Ulus Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi<br>

 

     

A-1-Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

 

1-Özkale M, Demir Ş, Asilsoy S, An Uncommon Cause of a Cervical Mass in a Child: Case Report. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2013;22(1):41-4.

 

 

2- Özkale Y, Akın A, Özkale M, Yöney A. Tanınız nedir? Hurler Sendromu. Yeni Tıp Dergisi 2004;21: 95-96.

 

 

A-2-Ulusal hakemli dergilerde kabul edilen ve yayımlanması beklenen makaleler :

 

 

1-Özkale M, Erol İ. Geç İnfantil GM-1 Gangliosidosis: Olgu Sunumu.

 

 

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports.

 

 

2-Özkale M, Erol İ. Konvülziyon Nedeni İle Başvuran İki Adolesan Olguda 22q11.2 Mikrodelesyonu. Türk Pediatri Arşivi Dergisi.

 

 

B- Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

1-Özkale M , Sipahi T. Hematologic And Bone Marrow Changes In Children with Protein-Energy Malnutrition (ID: 813098 DOI:10.3109/08880018.2013.813098)

 

 

 

2-Özkale M , Erol İ, Gümüş A, Özkale Y, Alehan F. Vici Syndrome Associated With Sensorineural Hearing Loss And Laryngomalacia. Pediatr. Neurol.2012;47(5):375-78.

 

 

3- Özkale Y , Erol İ, Özkale M , Demir S , Alehan F . Acute Disseminated Encephalomyelitis Associated With Influenza A H1N1 Infection. Pediatr Neurol. 2012; 47(1): 62-4.

 

 

4- Özkale Y , Özkale M , Saygı S, Erol İ. Long-Term Accidental Overdose of Levatiracetam in an Infant. Journal of Child Neorology. Published online   March 20, 2013. DOI: 10.1177/0883073813480560 .

 

 

C-1-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

 

1-Erol I, Alehan F, Yalçın Ö, Özkale M. Pseudo-TORCH syndrome: a case report. European Journal Of Pediatric Neurology , September 26-29 2007.

 

 

2- Özkale M , Özkale Y ,Erbay A, Paltacı Ü, Asilsoy S. A case report; Brucellosis Triggering Hemolytic Anemia in Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency. The 4 th Congress of the European Academy of Pediatric Societies-EAPS October 5-9 2012-İstanbul.

 

 

3- Özkale Y, Özkale M, Asilsoy S, Sipahi T. The Etiology of Peripheral Lymphadenopathy In Children. The 4 th Congress of the European Academy of Pediatric Societies-EAPS October 5-9 2012-İstanbul.

 

 

4-Özkale M, Erol İ, Gümüş A , Özkale Y, Kılıçarslan B, Alehan F. Vici Syndrome Associated With Sensorineural Hearing Loss And Laryngomalacia. The 4 th Congress of the European Academy of Pediatric Societies-EAPS October 5-9 2012-İstanbul.

 

 

5-Canan O, Asilsoy S, Bal N, Özkale M, Noyan A, Özçay F. İntractable Diarrhea From Cytomegalo vırus Colitis İn An Immunocompetent Adolescent. The 4 thCongress of the European Academy of Pediatric Societies-EAPS October 5-9 2012-İstanbul.

 

 

 

 

 

C-2-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunumu kabul edilen ve bildiri kitabında basılması planlanan bildiriler ( Henüz yayınlanmamış):

 

 

 • Özkale Y, Özkale M, Saygi S, Erol I . Long term accidental overdose of levetiracetam in an infant. European Pediatric Neurology Society (EPNS) Congress, September 25-28 2013, Brussels, Belgium.

 •  
 • Özkale Y , Erol I, Saygi S, Kılıçarslan B, Özkale M, Sarıtürk Ç. Vitamin B12, Folic Acid and Homocysteine Levels in Children with Febrile Seizure. European Pediatric Neurology Society (EPNS) Congress, September 25-28 2013, Brussels, Belgium.


 •  

D-Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 

  

 • Özkale M, Sipahi T, Tavil B. Protein-Enerji Malnutrisyonunda Hematolojik Parametrelerdeki Değişiklikler. IV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 10-13 Eylül 2003, Trabzon.

 • Gümüş A, Özkale M, Yıldırım SV. Doğumsal Unilateral Pulmoner Arter Yokluğu Tanılı Olgularımızın Değerlendirilmesi. 9.Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi 5-8 Mayıs 2010, Eskişehir.

 • Erol İ, Özkale M. Geç İnfantil GM1 Gangliosidozis: Olgu Sunumu. Uluslararası Katılımlı XII.Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi 1-4 Mayıs 2013, Eskişehir.

 • Özkale Y, Özkale M, Saygi S, Erol I. Yüksek Doz Ve Uzun Süreli Levetiracetam Tedavisi Alan Bir Olgu Sunumu. 15.Ulusal Çocuk Nöroloji Konresi, 22-25 Mayıs 2013, Sivas.

 • Özkale Y, Erol I, Saygi S, Kılıçarslan B, Özkale M, Sarıtürk Ç. Vitamin B12, Folik Asit Ve Homosistein Düzeyi İle Febril Konvülziyon İlişkisi. 15.Ulusal Çocuk Nöroloji Konresi, 22-25 Mayıs 2013, Sivas.

 • Özkale M, Erol İ, Özkale Y. Mental Retardasyonun Nadir Bir Nedeni: Triple-X Sendromu. 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013, İstanbul.

 • Özkale M, Erol İ, Saygı S, Canan MO. Kronik İnflamatuar Polinöropati ve Otoimmun Hepatit Tip-2 Birlikteliği:Olgu Sunumu. 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013, İstanbul.

 • Özkale M, Erol İ, Saygı S. Korpus Kallozumun Nadir Bir Anomalisi: Mega Korpus Kallozum. 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013, İstanbul.

 • Özkale M, Özkale Y, Erbay A. Brusellozisin Tetiklediği Glukoz-6 Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliğine Bağlı Hemolitik Anemi. 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013, İstanbul.
 • Özkale Y, Özkale M, Cengiz N, Derbent M. Hallermann Streiff Sendromu: Olgu Sunumu. 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013, İstanbul.

 • Özkale Y,Özkale M, Sipahi T. Çocukluk Çağında Periferik Lenfadenopatiler. 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013, İstanbul.

 • Özkale M, Erol İ, Gümüş A, Asilsoy S. Ensefalopati İle Başvuran Primer Karnitin Eksikliği. 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013, İstanbul.
 • Özkale M, Özkale Y. Servikal Timik Kist: Boyun Kitlesinin Nadir Bir Nedeni. 49.Türk Pediatri Kongresi 10-13 Haziran 2013, İstanbul.


 •  

 

 

 

 

 

     

-Neonatal Resüsitasyon Kursu 

-Pediatri Kongreleri

     

Protein-Enerji Malnutrisyonunda Hematolojik Parametrelerdeki Değişiklikler. Pediatri Uzmanlık Tezi. Ankara-2003