Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Aytül NOYAN

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Telefon Numarası
0 322 458 68 68

     

Prof.Dr.Aytül NOYAN, 1973 yılında Ankara Maltepe İlkokulu'nu, 1980 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Lisans eğitimini 1980 - 1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'de tamamladı.

    LİSANS SONRASI EĞİTİM:

    1988-1992    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
            Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

    1992-1996    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
            Çocuk Nefroloji Bilim Dalı                             

    AKADEMİK AŞAMALAR:

         1980        Tıp Doktoru

    1992         Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

    1993        Yardımcı Doçent Dr.

    1996        Çocuk Nefrolojisi Uzmanı

    1997        Doçent Dr.

    2003        Profesör Dr.
 

     

a. Antenatal Hidronefrozlu Bebeklerin Takibi,

b. Kalıtsal Böbrek Hastalıklarının Tanı ve Takibi,

c. İdrar Yolu Enfeksiyonu İzlemi,

d. Nefrotik Sendrom,

e. Glomerulonefritler,

f.  Kronik Böbrek Yetmezliği,

g. Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi,

h. Böbrek Nakli Öncesi ve Sonrası İzlem,

i.  Ailevi Akdeniz Ateşi Tanı ve Tedavisi,

j.  İşeme Bozuklukları Takibi,

k. Sistemik Lupus Eritamatosuz,

l.  Vaskülitelr

     

1992    Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Tezi

    Çocukluk Çağı Nefrotik Sendromlarında Siklosporin Etkileri

1996    Çocuk Nefroloji Yandal Uzmanlık Tezi

    Çocuklarda Hemodiyalizin Endotelin Düzeylerine Etkisi
 

     

 

Aralık 1994       Ç.Ü.T.F Mezuniyet Sonrası Eğitim Seminerleri; Adana

 

Çocuklarda Akut Böbrek Yetmezliği

 

 

Haziran 1998        2.Çukurova Pediatri Günleri; Adana

 

 

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

 

 

Nisan 2001       8. Çocuk Nefroloji Derneği Eğitim Seminerleri; Malatya

 

 

Vezikoureteral Reflude Konservatif Tedavi

 

 

Nisan 2002       Çocuk Nefroloji Sempozyumu; Ankara

 

 

Hepatitlerle İlişkili Glomerulonefritler

 

 

Mart 2002       Türk Nefroloji Derneği Kış Okulu; Kapadokya

 

 

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Çocuklarda Beslenme ve Büyüme

 

 

Haziran 2002         38.Türk Pediatri Kongresi; İstanbul

 

 

Hematürili Çocuğa Yaklaşım

 

 

Ekim 2003       47.Milli Pediatri Kongresi; İstanbul

 

 

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

 

 

Haziran 2005        41.Türk Pediatri Kongresi;Ankara

 

 

Antenatal Hidronefrozlu çocuğa yaklaşım

 

 

Kasım 2006       Çocuk Nefroloji Sempozyumu; İstanbul

 

 

Çocukluk Çağı Böbrek Hastalıklarında Genetik Tanı Yöntemleri

 

 

Mayıs 2007       43. Türk Pediatri Kongresi; Bodrum

 

 

Vaskulit Sınıflaması ve Tanı kriterleri

 

 

Ekim 2007       Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi; Adana

 

 

Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonu

 

 

Haziran 2008        44.Türk Pediatri Kongresi;İstanbul

 

 

Unilateral Antenatal Hidronefrozlu Çocuğa Yaklaşım

 

 

Ekim 2008       5.Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi; Kapadokya

 

 

Dehidratasyonda Sıvı Elektrolit Tedavisi

 

 

Antenatal Hidronefroz

 

 

Şubat 2009       5.Uludağ Pediatri Kış Kongresi; Bursa

 

 

Çocuklarda Hipertansiyon Tedavisi

 

 

Nisan 2009       50.Yıl Ege Pediatri Günleri; İzmir

 

 

Antenatal Hidronefrozlu Çocuğa Yaklaşım

 

 

Kasım 2009       10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi; Ankara

 

 

Antenatal Hidronefrozda Deneyimlerimiz

 

 

Aralık 2009       Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji-Gaziantep Toplantısı

 

 

Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı

 

 

Mart 2010       7. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi Adana

 

 

Çocuklarda Acil Hipertansiyon Tedavisi