Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Hande GÜLCAN

Yenidoğan Bilim Dalı

Telefon Numarası
0 322 458 68 68

     

Dr.Hande GÜLCAN; 1992 yılında Tıp Doktoru ünvanını almıştır.

1998 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

2001 Yenidoğan Uzmanı

2006 Yardımcı Doçent Dr.

2006 Doçent Dr.

2013 Profesör Dr. ünvanıyla çalışmasını sürdürmektedir.

 

     

Uğraştığı Ana Hastalıklar
 

Term (zamanında doğan) ve prematüre (zamanından erken doğan) bebeklere ait poblemler:


-Yenidoğan sarılıkları

-Sepsis (vücuda yayılan infeksiyon)

-Solunum sistemi sorunları (respiratuvar distres sendromu, yaş akciğer sorunu, pnömoni, mekonyum aspirasyon sendromu, kronik akciğer hastalığı vb)

-Sindirim sistemi ile ilgili sorunlar (Beslenme intoleransı, nekrotizan enterokolit, gastroözefagial reflü, gastrointestinal kanama vb)

-Kardiyovasküler sistemle ilgili sorunlar (ritm bozuklukları, patent duktus arteriyozus, doğumsal kalp hastalıkları vb)

-Nörolojik sorunlar (konvülsiyonlar, menenjit, doğumsal sinir sistemi anomalileri, beyin kanamaları vb)

-Endokrinolojik sorunlar (doğumsal veya kazanılmış)

-Doğuştan kaynaklanan metabolik hastalıklar

-Görme ile ilgili sorunlar (prematüre retinopatisi)

     

Denver Gelişimsel Tarama Testi

Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitimci Belgesi

“Perspectives and Advanced in Maternal and Neonatal Nutrition and Neonatal Gastroenrology” (IPOKRATES Clinical Seminar  Katılım Sertifikası)

 

     

-Malatya bölgesindeki çocuklarda Heliokobakter Pilori enfeksiyonunun sıklığı ve Heliokobakter Pilori enfeksiyonunun Tip I diabetes mellitus, konstitüsyonel büyüme geriliği ve tekraralayan karın ağrısı ile olan ilişkisi (Uzmanlık Tezi)


-Akridin Oranj lökosit sitospin test ile neonatal nozokomiyal pnömonilerin erken tanısı (Yandal Uzmanlık Tezi)

 

 

     

Seminerler:

Annelerin sık sorduğu sorular

Yenidoğan Sarılıkları

Yenidoğanlarda parenteral beslenme

Bronkopulmoner displazi ve tedavisi

Konuşmalar:

Yenidoğanlarda parenteral beslenme, Çeşme, İzmir

Prematürelerin oftalmolojik izlemi, Bodrum, Muğla

Yenidoğanlarda lökopeni-lökositoz, Bodrum, Muğla