Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Tuba TURUNÇ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

     

    Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

•    Yüksek ateş etiyolojisi


•    Hastane enfeksiyonları ve önlenimi

•    Viral hepatitler


•    Santral Sinir Sitemi Enfeksiyonları

•    Sindirim sistemi Enfeksiyonları

•    Febril nötropenik olgularda enfeksiyon

•    Malign olgularda gelişen enfeksiyonlar


•    Kemik eklem enfeksiyonları

 

     

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Görülen Üriner Kateterle İlişkili Nozokomiyal Üriner sistem Enfeksiyonları

     

Anlattığı Seminerler (İsim, Slaytları)

1.Leishmaniazis Kliniği, Mart 2006

2. Alt Solunum Yolu İnfeksiyonlarında Yeni Tedavi Yaklaşımları, Şubat 2005

3. İnsan Brusellozunda İmmünopatogenez, Aralık 2006

4. Malignite Olgularında Hastane Enfeksiyonları, Aralık 2008

 

Konuşmalar:

•    Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Çalışma Grupları  Transplantasyon ve İnfeksiyon Sempozyum, Solid Organ Transplantasyonu Sonrası İnfeksiyonların Epidemiyolojisi ve Takvimi, 26.06.2003, Ankara

•    Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Çalışma Grupları, Olgu Sunumu, 28 Şubat 2007, Ankara

•    Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Çalışma Grupları, Su ve Besinlerle bulaşan İnfeksiyonlar eğitim toplantısı. Klinik tablolar: ishalle seyretmeyenler, 2 Haziran 2006, Adana

•    Çukurova Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği, Çoklu İlaca   Dirençli Bakteriler, Çoklu İlaca Dirençli Mikroorganizma Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri, 8 Aralık 2007, Adana


•    Erişkin Aşı Sempozyumu, Özel hasta gruplarında aşılama, 15 Aralık 2007, Adana.


•    Türk Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Toplantısı, Leigonella pnömonisi, Olgu Sunumu, 20 Mart, 2009, Ankara


•    Ortopedik Enfeksiyonlara yaklaşım Toplantısı, Kemik eklem enfeksiyonları Tedavisi, 21 Mart, 2009, Adana


•    Çukurova Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği, Kemik Eklem Enfeksiyonları Toplantısı Spondilodiskitler ve Tedavi Yaklaşımı, Mayıs 2009, Adana

•    Türk Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Toplantısı, HIV ve Yeni Tedavi Yaklaşımları, Aralık 2009, Ankara


•     Türk Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Seyahat İlişkili Enfeksiyonlar Kongresi, Ter, Nefes, Kan Hangisi Keneleri Çeker, 20-21 Mart, 2010