Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Doç. Dr. Ebru ORUÇ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

     

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

Yüksek Ateş Etiyolojisi

  Bruselloz

  Tüberküloz (Akciğer dışı organların)

  Hastane Enfeksiyonları ve önlenimi

  Viral Hepatitler

  Santral Sinir Sitemi Enfeksiyonları

  Sindirim Sistemi Enfeksiyonları

  Febril Nötropenik Olgularda Enfeksiyon

  Malign Olgularda Gelişen Enfeksiyonlar

  Kemik Eklem Enfeksiyonları

     

* Hematoloji Pratiğinde Uygulamalı Kateterizasyon Kursu, Adana, 2006

* 4. Febril Nötropeni Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 2007

*  Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu, İstanbul, 2009

*  Hastane Enfeksiyonu Kontrol Hekimliği Eğitimi Kursu, Ankara, 2010

 

     

 


  • Toplumda Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz salgılayan Escherichia coli ve Klebsiella suşlarının etken olduğu infeksiyon hastalıklarındaki risk faktörlerinin ve GSBL fekal kolonizasyonu için risk faktörlerinin belirlenmesi


  •  

 

     

Sorunlu Enfeksiyonların Yönetimi Sempozyumu, Olgu Sunumu, 12 Şubat 2011, Adana