Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.


     

•    Antakya Merkez 23 Temmuz Lisesi (1997-2000)<br>
•    Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (2000-2007)<br>
UZMANLIK EĞİTİMİ:<br>
•    Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi iç Hastalıkları ABD. (2007-2012)

     

•    Antalya Özel An-Deva Hayat Kalp Hastanesi (Medstar Hastanesi) –    ( 2008-2011)

•    TC Sağlık Bakanlığı Gölhisar Devlet Hastanesi- İç Hast. Uzmanı  - (2012-  2014 )

•    T.C. Sağlık Bakanlığı Samandağ Devlet Hastanesi (2014-2015)

•    Samandağ Özel Güneypark Hastanesi (2015)

 

     

•    Türk Tabipler Birliği (2010- Halen devam etmektedir.)

•    Up to Date (2008 – Halen devam etmektedir.)

•    Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

 

     

•    Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi Komplikasyonları¬Tek Merkezli Retrospektif Çalışma ( Çalışma metni ekte sunulmuştur)

•    Genç yaşta son derece agresif seyirli primer amiloidoz olgusu: Ölümcül vaka ( çalışma metni ekte sunulmuştur)

•    An Elderly Type 1 Diabetic Patient Presenting with Acute Hyperglycemic Crisis: A Case Report ( Çalışma Metni ekte sunulmuştur.)

•    Splenosis Causing ITP Relapse: Case Report (Çalışma metni ekte sunulmuştur.)

•    Akut hiperglisemik kriz ile başvuran ileri yaşta tip 1 diyabetik hasta-olgu sunumu (Çalışma metni ekte sunulmuştur.)

     

•    Acil Tıp Eğitimi Kursu – (5 Mart 2009)

•    Hekimin Hukuki Sorumlulukları – (18 Mart 2009)

•    Hekim Sorumluluğu ve Sigara – (18 Mart 2009)

•    Tıbbi Etik – (18 Mart 2009)

•    Araştırma Eğitimi – (16 Aralık 2009)

•    Hasta ve Çalışan Güvenliği Eğitimi – (13 Nisan 2013)

 

     

Complications of Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography in our center and comparison with literature (2012)

     

•    10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi - (15-18 Eylül 2008)

•    11.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi - (30 Eylül-04 Ekim 2009)

•    12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi – (06-10 Ekim 2010)

•    13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi – (05-09 Ekim 2011)

•    14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi – (03-07 Ekim 2012)

•    15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi – (02-06 Ekim 2013)

•    Gastroenteroloji Okulu II – (11-13 Mart 2011)

•    Akdeniz Üniversitesi II. İç Hastalıkları Günleri (28 Şubat-2 Mart 2008)

•    1. Trakya Aile Hekimliği Günleri – (10-14 Mart 2010)

•    Avrasya Hematoloji Kongresi – (7-10 Ekim 2010)