Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.


     

Tıp Eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları  Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

     
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Çukurova Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi
 • Şanlıurfa 500 Yataklı Devlet Hastanesi
 • GATA İstanbul
 • Acıbadem Hastanesi Bağdat Caddesi Polikliniği
 • Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Başkent Üniversitesi Adana Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi
     
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Derneği
 • İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
     

Yurtdışı poster

1- Emre Bozkırlı, Okan Bakıner, Sedat Belli, Emrah Kocer, Serife Ulusan, Mehmet

Reyhan. Ectopic thyroid tisuue in the adrenal gland:report of a case.17 th European

Congress of Endocrinology 2015, EP76, Dublin, İrlanda.

2- Emre Bozkırlı, Okan Sefa Bakıner, Emine Duygu Ersözlü Bozkırlı, Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Selçuk Sızmaz, Ayşenur İzol Torun, Melek Eda Ertörer. Immunoglobulin G4 levels are elevated in patients with Graves’ disease and Graves’ ophthalmopathy. 33 rd World Congress of Internal Medicine 2016, PO310, Bali, Endonezya

 

Yurtdışı Sözel Bildiriler

1- Okan Bakıner, Emre Bozkırlı, Derun Ertuğrul, Nurzen Sezgin, Eda Ertörer. Plasma fetuin-A levels and its relation with cardiovascular risk factors in patients with hypothyroidism. 33 rd World Congress of Internal Medicine 2016, OP 079, Bali, Endonezya

 

Yurtiçi poster

1- Emre Bozkırlı, Özlem Doğan, Okan Bakıner, Filiz Ekşi Haydardedeoğlu, Aydan

Aksöyek, Kürşat Özşahin, Ayşenur İzol Torun, Melek Eda Ertörer. Bir üniversite

hastanesi endokrinoloji polikliniğinde tip 2 Diabetes Mellitus tedavisinde eksenatid

tecrübesi. 37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 6-10

Mayıs 2015, P161, Antalya

 

2- Emre Bozkırlı, Okan Bakıner, Sedat Belli, Emrah Kocer, Serife Ulusan, Mehmet

Reyhan. Bir olgu sunumu: adrenal bezde ektopik tiroid dokusu. Multidisipliner Tiroid

Kanseri Sempozyumu, 21 Şubat 2015, Ankara

 

3- Emine Duygu Ersözlü Bozkırlı, Emre Bozkırlı, Yasemin Yalçınkaya, Didar Yanardağ

Açık.Ankilozan spondilitli bir hastada gelişen amiloid guatr. 13. Ege Romatoloji

Günleri.9-12 Nisan 2015, İzmir.

 

Yurtiçi Sözel Bildiriler

1- Emre Bozkırlı, Okan Sefa Bakıner, Emine Duygu Ersözlü Bozkırlı, Filiz Ekşi

Haydardedeoğlu, Selçuk Sızmaz, Ayşenur İzol Torun, Melek Eda Ertörer.

İmmünoglobulin G4; Graves oftalmopati bulmacasının kayıp parçalarından bir tanesi

olabilir mi? 37. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi 6-10

Mayıs 2015, S06, Antalya

 

Yurtiçi Yayınlar

1- Emre Bozkırlı, Melek Eda Ertörer. İntravenöz insülin infüzyon tedavisi. Klinik Tıp

Bilimleri Dergisi. Nisan 2015 Cilt 3 Sayı 2, 44-47.

 

2- Hülya Serinsöz, Melek Eda Ertörer, Sibel Başçıl, Okan Bakıner, Emre Bozkırlı,

Neslihan B. Tütüncü. Akromegali ve düşük periodontit sıklığı: Hormonun koruyucu

etkisi olabilir. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2015. 19:42-48.

3- Emre Bozkırlı, Okan Bakıner, Eda Ertörer, İnan Anaforoğlu, Neslihan Başçıl Tütüncü,

Nilgün Güvener Demirağ. Obez olmayan polikistik over sendromlu olgularda insülin

direnci ve diabetes mellitus aile öyküsü ilişkisi. Turkish Journal of Endocrinology and

Metabolism 2015. 19:55-59.

 

3. Filiz Ekşi Haydardedeoğlu,Ayşe Nur İzol Torun,Çağatay Andıç, Okan Bakıner, Emre Bozkırlı, Fazilet Kayaselçuk,Melek Eda Ertörer. - Postprandial Hypoglycemia: An Unusual Presentation for Insulinoma. Turk J Endocrinol Metab 2016; 20: 22-25.

 

4- Gülhan Duman, Eda Melek Ertörer, Türkan Mete, Emre Bozkırlı, Okan Sefa Bakıner, Neslihan Başçıl Tütüncü. Association Between Serum Osteopontin Levels and Cardiovascular Risk in Hypothyroidism. Turk J Endocrinol Metab 2016; 20:36-42.

 

Yurtdışı Yayınlar

1-Bozkirli E, Bakiner OS, Ersozlu Bozkirli ED, Eksi Haydardedeoglu F, Sizmaz S, Torun AI, Ertorer ME. Serum Immunoglobulin G4 levels are elevated in patients with Graves’ ophthalmopathy. Clin Endocrinol (Oxf) 2014 Nov 17. Doi:10.1111/cen.12671.

 

2- Ersozlı Bozkirli ED, Keskek SO, Bozkirli E, Yucel AE. The effect of infliximab on depressive symptoms in patients with ankylosing spondylitis. Acta Reumatol Port. . 2015 Jul-Sep;40(3):262-7.

3-  Bagir GS, Bakiner OS, Bozkirli E, Cavlak G, Serinsoz H, Ertorer ME. Body Mass Index below Obesity Threshold Implies Similar Cardiovascular Risk among Various Polycystic Ovary Syndrome Phenotypes. Med Princ Pract. 2016;25(1):61-6. doi: 10.1159/000440810. Epub 2015 Oct 29. PMID:26335185

     
 • Hiperlipidemi
 • Tiroid Hastalıkları
 • Diabetes Mellitus
 • Obezite
     
 • Tiroid Ultrasonografi Eğitim Kursu
 • İleri Tiroid Ultrasonografi Eğitim Kursu
     

Uzmanlık Tezi: Metformin Tedavisi Sırasında Gelişebilen Vitamin B12 Eksikliğinin Oral Kalsiyum Replasmanı ile Geri Döndürülmesi ve Bir Yıllık Takiplerde Metforminin Metabolik Etkileri

 

Yan Dal Uzmanlık Tezi: Obez Olmayan Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Ailede Tip 2 Diabetes Mellitus Öyküsünün İnsülin Duyarlılığı Üzerine Etkileri