Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Can BOĞA

Hematoloji

Telefon Numarası
0 322 327 2727

     
 • Tıp Doktoru Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İç Hastalıkları Uzmanı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yardımcı Doçent Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doçent Doktor Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Hematoloji Uzmanı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Profesör Dr Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi
     
 • 1983-1985 Zorunlu Devlet hizmeti, Ihlara Sağlık Ocağı, Ihlara, Aksaray
 • 1989- İç Hastalıkları Uzmanlığı Diploması aldı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana
 • 1989 Ekim-eser elementler ile ilgili bilimsel materyaller topladı. Meslek Hastalıkları ve Toksikoloji Bilim Dalı, Lund Üniversitesi Hastanesi, Lund, İsveç.
 • 1990-1992 İç Hastalıkları Bilim Dalında Yardımcı Doçent, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
 • 1992-Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından verilen Doçentlik Belgesi aldı.
 • 1992-1995 Doçent Doktor, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı oldu. Hematoloji alanında çalıştı,
 • 1996-2002 İç Hastalıkları Takım Kaptanı, Özel Seyhan Hastanesi, Adana. Hematoloji alanında çalıştı,
 • 2003-2004 İç hastalıkları doçenti, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Eğitim ve Araştırma Merkezi, Adana. Hematoloji alanında, kemik iliği kaynaklı kök hücre nakli ve hücresel tedaviler konusunda araştırıcı ve klinisyen olarak görev aldı.
 • 2004-2007 Hematoloji yan dal eğitimi, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
 • 2007-2008 Zorunlu Devlet Hizmeti; Hematoloji uzmanı, Sağlık Bakanlığı, Mersin Devlet Hastanesi, Mersin
 • 2009 İç Hastalıkları Doçenti, Hematoloji Uzmanı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Eğitim ve Araştırma Merkezi, Adana. Hematoloji alanında, kemik iliği kaynaklı kök hücre nakli ve hücresel tedaviler konusunda araştırıcı ve klinisyen olarak görev aldı.
 • 2010 Profesör Dr. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı, Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Merkezi Klinik Medikal Yöneticisi; JACIE Program Kalite Yöneticisi
     
 • Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliği (EBMT)
 • Avrupa Hematoloji Birliği (EHA)
 • Türk Hematoloji Birliği (THD)
     

Poster ödülleri

 • ISCT Meeting, Vancouver, Canada, 2005-Ozdogu H, Kozanoglu I, Boga C, Sukan A, Maytalman E, Sozer O. Therapeutic angiogenesis in a patient with sickle cell disease. Cytotherapy 2005;7( suppl.1)p-68.
 • 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi, 2006, Trabzon-Özdoğu H, Boğa C, Kozanoğlu I, Maytalman E. Orak Hücre Anemi Hastalığında Tedaviye Cevap Vermeyen İskemik Bacak Yaralarının Tedavisinde Kök Hücre Naklinin Etkinliği. Poster 1. lik ödülü.
 • Kapadokya bölgesinde volkanik toprak pikası üzerine olan çalışmalar için Aksaray Valilik ödülü
     
 • Kemik iliği nakli: Otolog ve allojeneik periferik kan kök hücre ve kemik iliği nakli teknikleri.
 • Hücresel tedavi : Kardiyomiyoplasti ve graft versus host hastalığı için mesenkimal hücre tedavisi .
 • Endotelyal progenitor hücreler ve mesenkimal hücreler Kültür,izolasyon, tanımlama ve dolaşan endotelyal hücrelerin sayılması,mesenkimal hücrelerin biyolojisi ve klinik kullanımları
 • Orak hücre hastalığı: Klinik yönetimleri fizyopatoloji ve aferez teknikleri
 • Yönetimsel: Kemik iliği transplantasyon ünitesi, aferez ünitesi Febril Nötropeni Grubu, ve Hematoloji Araştırma Laboratuarı’nın organizasyonu, ve bu birimlerin yapılanma, işlevsel ve pratikte karşılaşılan sorunlarının takip edilmesi, JACIE akreditasyonu için bölüm içi uyum çalışmalarını başlatma.
     
 • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Polikliniği ve Hematoloji Laboratuarını yapılandırma işlerlik kazandırma.
 • Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Erişkin Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, Aferez ünitesi, Febril Nötropeni Grubu ve Hematoloji Araştırma Laboratuarı’nın organizasyonu, ve bu birimlerin yapılanma, işlevsel ve pratikte karşılaşılan sorunlarının takip edilmesi, JACIE akreditasyonu için bölüm içi uyum çalışmalarının başlatılması.
 • JACIE Kalite Yöneticiliği, JACIE Hakemliği, Klinik program Medikal Direktörü, Transplant Hemşireliği Eğitmeni
     
 • EBMT meeting, Goteborg, Swedan,March 2009
 • ESH Meeting, San Francisco, USA, December 2008
 • EHA Meeting, Kopenhagen, Denmark, June 2008
 • EBMT Meeting, Florensa, Italy, March 2008
 • ESH Meeting, Atalanta, USA, December 2007
 • EBMT LWP Course, Hamburg, Germany, October 2007