Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. İlknur KOZANOĞLU (Fizyoloji Uzmanı)

Hematoloji

Telefon Numarası
0 322 327 2727

     
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
   
     
 • Türk Hematoloji Derneği (THD)
 • Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (KMTD)
 • European Hematology Association (EHA)
 • European Bone Marrow Transplantation (EBMT)
     
 • Poster Seyahat Ödülü International Cytotherapy - Canada 2004
 • Poster 1.lik Ödülü 2.Ulusal Kök Hücre Kongresi 2007
 • 3.En İyi Sözlü Bildiri 31. Türkiye Endokrinoloji Kongresi 2008
 • Poster Ödülü 1. Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi 2009
     
 • Transplantasyon İmmunolojisi: Otolog ve allojeneik periferik kan kök hücre ve kemik iliği nakli teknikleri, GvHD fizyopatolojisi ve tedavisinde hücresel teknikler
 • Endotelyal progenitor hücreler ve mezenkimal hücreler Kültür, izolasyon, tanımlama ve dolaşan endotelyal hücrelerin sayılması, mezenkimal hücrelerin biyolojisi ve klinik kullanımları
 • Orak hücre hastalığı: Klinik yönetimleri fizyopatoloji ve aferez
 • Hematoloji Laboratuvarı: Hematoloji Laboratuvarında çalışılan testlerin standardizasyonu?
     
 • Başkent Üniversitesi Fizyoloji Profesörü 2016-
 • Başkent Üniversitesi Fizyoloji Doçenti, 6 Nisan 2010-2016
 • Başkent Üniversitesi Fizyoloji Yardımcı Doçent 2008-2010
 • Başkent Üniversitesi Tıp Fak. Fizyoloji ABD, Ankara 2003-
 • Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Araştırma Laboratuarı ve Hemaferez Ünitesi, Adana, 2003-
 • Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması, Nevşehir 1997-1998
 • Taşkınpaşa Sağlık Ocağı, Ürgüp, Nevşehir 1996-1997
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 1989-1995
 • Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hemaferez Ünitesinin Kurulması sorumluluğu, 2003, Adana
 • Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Araştırma Laboratuarının kurulması sorumluluğu, 2003, Adana
 • Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Araştırma Labaratuarı ve Hemaferez Ünitesi Sorumlu Hekimi 2004 –
 • Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kemik iliği transplantasyon ünitesinin ruhsatlanması ve Avrupa Kemik İliği Transplantasyon Birliği’ne (EBMT) üye olması çalışmalarına katılma, 2005
 • JACIE Akreditasyon çalışmalarını sürdürme 2007-
 • Hematoloji Araştırma Laboratuarının kök hücre işleme ünitelerinin GMP standartlarına uygun hale getirilmesi çalışmaları 2007-
 • Hematoloji Araştırma Laboratuarı bünyesinde Doku Tipleme Laboraturanının kurulması ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma çalışmalarına katılma 2009 Kasım-Aralık
 • Hematoloji Araştırma Laboratuarı Kök Hücre İşleme Ünitesi Medikal Direktörü 2010 Şubat?
     
 • THD, Clinical Aplication of flow cytometry 6-9 Kasım 2008 Ankara
 • THD, Mezenkimal kök hücre kursu 12 Ekim 2008 Çeşme, İzmir
 • JACIE information day. 16th October 2007 Ankara, Turkey
 • THD’nin Yıllık Mezuniyet sonrası Hematoloji Eğitim 33. Ulusal Hematoloji Kongresi, 16-19  Ekim 2007
 • THD’nin Yıllık Mezuniyet sonrası Hematoloji Eğitim 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-12  Kasım 2006
 • Türk Hematoloji Derneği Kök Hücre Kursu 29-30 Nisan 2006, Kayseri
 • EHA Scientific Workshop on Biology and Clinical Applications of Mesenchymal Stem Cells, October  2006, France
 • Deneysel Tümör Oluşturma ve Hücre Kültür Teknikleri Kursu 16-18 Mayıs 2003  Kayseri, Türkiye
 • Euroimmun Immunodiagnostics workshop, 7-9 June 2006, İstanbul, Turkey
 • Hemaferez Kursu ve Sertifikasyonu, 5-9 Ekim 2005,
 • Temel Moleküler Hematoloji Kursu, 12-13 Mart 2005, Mersin
 • Hematoloji Pratiğinde  Uygulamalı Kateterizasyon Kursu, Aralık 2006, Adana
 • Ovosit manipülasyonları kursu 19-21 Ekim 2001, Ankara
 • Türk Biyokimya Derneği Klinik laboratuarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Eğitim Şubat 2004 Ankara

 

     

Fiziksel bir stres modeli olarak elektroşok uygulamasının farede östral döngü, yumurta verimi ve progesteron düzeyi üzerine etkileri

     

1.    Kozanoğlu I. Kardiyolojide kök hücre uygulamaları. Başkent Üniversitesi deneyimleri. 2. Ulusal Kök Hücre Kongresi. 6-9 Eylül 2006 Trabzon
 

2.    Kozanoglu I, Ozdogu H, Boga C, Sezgin N, Yalcintas D, Kural M, Maytalman E. Plasma nitric oxide concentration and health related quality of life in patients with sickle cell disease. 15 th Congress of the ESFH. Transfusion and apheresis science 2005:33(2):217 ( P122).


3.    Kozanoglu I, Boga C, Ozdogu H, Kural M, Kizilkilic E. Automated red cell Exchange (ARCE) diseases. 15 th Congress of the ESFH. Transfusion and apheresis science 2005:33(2):216-217 ( P121).


4.     Kozanoglu I, Kural M, Ozdogu H, Boga C, Kızılkılıç E. Therapeutic apheresis procedures in Baskent University Adana Hospital. 15 th Congress of the ESFH. Transfusion and apheresis science 2005:33(2):244.


5. Kozanoğlu İ, Özdogu H, Boğa C, Maytalman E, Sözer O, Şahin FI. Mezenkimal Kök   Hücrelerin Eldesi, Üretimi, Farklılaştırılması, Immünfenotipik Özellikleri ve Kromozomal Yapıları. XIX. Ulusal İmmünoloji Kongresi 21-24 Kasım 2007, Antalya. (Sözlü Sunu)


6.  Kozanoğlu İ,  Özdoğu H., Boğa C, Kural M. Orak hastalığında otomatize eritrosit değişimi. II. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 15-19 Kasım 2007. (Sözlü Sunu)


7.  Kozanoğlu İ, Özdoğu H, Boğa C, Maytalman E, Sözer O, Şahin Fİ. Mezankimal Kök      Hücrelerin Eldesi, Üretimi, Farklılaştırılması, Immunfenotipik Özellikleri ve Kromozomal Yapıları.Türk Hematoloji Derneği 33. Ulusal Kongresi 16-19 Ekim 2007, Ankara

 

 8. Kozanoğlu İ, Boğa C, Özdoğu H, Maytalman E, Sözer O. İnsan Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin otolog serum ile kültüre edilmesi. 34. Ulusal Fizyoloji Kongresi 6-10 Ekim 2008, Erzurum, Türkiye.
 

9.     İlknur Kozanoğlu. Mezenkimal  Kök Hücrelerin Tanımlanması ve İmmunfenotipik Özellikleri. Türkiye Bilimler Akademisi  IV. Kök Hücre Sempozyumu, Kök Hücrelerle İlgili Temel Araştırmalar Oturumu .  26-27 Haziran 2009 Bilkent Oteli, Ankara
 

10.    İlknur Kozanoğlu, Can Boğa, Hakan Özdoğu, Oktay Sözer, Erkan Maytalman. İnsan Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreler tarafından ifade edilen yeni bir antijen: NG2.  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 35. Ulusal Fizyoloji Kongresi (sözlü bildiri- sözel no: 18). 30- eylül-3 ekim 2009, Ankara.