Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Doç. Dr. Soner SOLMAZ

Hematoloji

Telefon Numarası
0 322 327 2727

     
 • İlk-Orta-Lise eğitimi: Adana’ da tamamladı.
 • Yabancı Dil: İngilizce
 • Lisans Eğitimi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997-2003)
 • İç hastalıkları Uzmanlık Eğitimi: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2003-2008
     
 • Çukurova Üniversitesi Mezunlar Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Deneysel Hematoloji Derneği
     
 • HEMATOLOJİK MALİGNENSİLER (KAN KANSERLERİ)
 • ANEMİLER
 • KANAMA-PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARI
 • TRANSPLANTASYON

 

     
 • Adana İmamoğlu Devlet Hastanesi (İç Hastalıkları DHY) (2008-2009)
 • Sivas Numune Hastanesi (Hematoloji DHY) (2012-2014)
 • Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi (2014-     )
     

DİYABETİK AYAK ETİYOPATOGENEZİNDE HİPERHOMOSİSTEİNEMİNİN ROLÜ

     

Uzmanlık Tezi: Diyabetik Ayak Ülseri Etyopatogenezinde Hiperhomosisteineminin Rolü

Hematoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi: Başkent üniversitesi Adana Uyg. ve Arş. Merkezi, 2009-2012

Hematoloji Uzmanlık Tezi:  Kronik Myeloid Lösemi Hücreleri Üzerinde Apigenin’ in Etkileri: İmatinib Duyarlı ve İmatinib Dirençli Durumlarda Olası Mekanizmalar

     

Hematoloji Yeterlilik Sınavı (1 Kasım 2012, Antalya)