Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Uzm. Dr. Pelin AYTAN

Hematoloji

Telefon Numarası
0 322 327 2727

     

2016-  :Başkent Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi- Erişkin Kök Hücre Nakil Merkezi- Hematoloji Uzman Doktor

2013-2016 :Mersin Devlet Hastanesi Hematoloji Kliniği- Hematoloji Uzman Doktor- Mecburi Hizmet.

2010-2013: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı- Hematoloji Yan Dal Eğitimi.

2008-2010: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D.- Yardımcı Doçent Doktor.

2006-2008: Tokat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi Dahiliye Kliniği- Dahiliye Uzmanı-Mecburi Hizmet.

2006- 2006: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği- Dahiliye Uzman Doktor.

2003-2006: Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği- Asistan Doktor.

2002-2003: İzmir SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği - Asistan Doktor.

1994-2000: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi.

1987-1994: Özel Tarsus Amerikan Koleji (Hazırlık, ortaokul ve lise).

1982-1987: Mersin Çankaya İlkokulu.

     

Türk Hematoloji Derneği

     

Uluslararası - SCI/SCI-Expanded Kategorisine Giren

 1. Gözükara YM, Aytan H, Ertunc D, Tok EC, Demirtürk F, Şahin Ş, Aytan P. Role of first trimester total testosterone in prediction of subsequent gestational diabetes mellitus. J Obstet Gynaecol Res. 2015;41(2):193-8.
 2. Aytan H, Aytan P, Demirturk F, Caliskan A, Sahin S, Erdogan F. First-trimester thyroid hormone reference data in a Turkish pregnant women population living in middle blacksea region. Nobel Medicus, 2014;10:25-29.
 3. Kutluturk F, Yuce S, Tasliyurt T, Yelken BM, Aytan P, Ozturk B, Yılmaz A. Changes in metabolic and cardiovascular risk factors before and after treatment in overt hypothyroidismMed Glas (Zenica). 2013;10(2):348-53.
 4. Taşliyurt T, Kutlutürk F, Erdemır F, Yelken BM, Yilmaz A, Kisacik B, Aytan P, Köseoğlu RD. Ischemic skin necrosis following terlipressin therapy: report of two cases and review of the literature. Turk J Gastroenterol. 2012;23(6):788-91.
 5. Celik A, Aytan P, Dursun H, Koc F, Ozbek K, Sagcan M, Kadi H, Ceyhan K, Onalan O, Onrat E. Heart rate variability and heart rate turbulence in hypothyroidism before and after treatment. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2011;16(4):344-50.
 6. Aytan H, Caliskan AC, Yener T, Demirturk F, Aytan P, Yenisehirli A. A novel antibiotic, linezolid, reduces intraperitoneal adhesion formation in the rat uterine horn model. Acta Obstet Gynecol Scand. 2009;88(7):781-6.
 7. Aytan H, Caliskan AC, Demirturk F, Aytan P, Koseoglu DR. Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma agonist rosiglitazone reduces the size of experimental endometriosis in the rat model. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2007;47(4):321-5.
 8. Aytan P, Yıldırım Ö, Yıldırım İS. Bridge over troubled coronary artery muscular bridge causing non-ST-segment elevation myocardial infarction - Reply. Anadolu Kardiyol Derg. 2007;7:100
 9. Aytan P, Ulusal G, Yenigün EC, Yildirim O, Pirpir A, Yildirim S. Muscular bridge causing non-ST-segment elevation myocardial infarction. Anadolu Kardiyol Derg. 2006;6(4):374-5
 10. Demirturk F, Aytan H, Caliskan A, Aytan P, Yener T, Koseoglu D, Yenisehirli A. The effect of rosiglitazone in the prevention of intra-abdominal adhesion formation in a rat uterine horn model. Hum Reprod. 2006;21(11):3008-13.
 11. Demirturk F, Aytan H, Caliskan AC, Aytan P, Koseoglu DR. Effect of peroxisome proliferator-activated receptor-gamma agonist rosiglitazone on the induction of endometriosis in an experimental rat model. J Soc Gynecol Investig. 2006;13(1):58-62.

Ulusal - ULAKBİM Tarafından Taranan

 1. Benlidayı Coşkun İ, Aytan P, Gökçen N, Başaran S, Gürkan E, Güzel R. Bilateral Facial Paralysis in a Patient With B-Cell Low Grade Lymphoma and its Rehabilitation. Türk Fiz Tıp Rehab Derg; DOI: 10.5152/tftrd.2015.32068
 2. Aytan H, Aytan P, Çalışkan AC, Demirtürk F, Kuzu Z. Relationship between insulin, C-peptide, Hba1c, and bone mineral density in postmenopausal Turkish women without diabetes mellitus. Gazi Medical Journal, 2010;21(2):70-73
 3. Aytan H, Aytan P, Çalışkan AC, Demirtürk F, Hısım SY. Gestasyonel diabetes mellitus gelişimini öngörmede ilk trimester maternal Ca 19-9 düzeyleri. Cumhuriyet Tıp Derg 2009; 31: 408-412
 4. Erdemir F, Atılgan D, Boztepe Ö, Aytan P, Uluocak N, Taşlıyurt T. Is there a relationship between Behçet disease and erectile dysfunction?. Turkish Journal of Urology 2010; 36: 380-386.
 5. Yenigün Coşkun E, Pirpir A, Aytan P, Ulusal G, Yıldırım İS. Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastaların özelliklerinin değerlendirilmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2006;2:116-122

 

KİTAPLAR

Ulusal - Kitapta Bölüm Çevirme

Demirtürk, F.; Aytan, P.; Demirtürk, F. Bölüm 84. Sjögren Sendromu. Cecil Essentials of Medicine Tükçe, ISBN: 9789754206371, Nobel Tıp Kitapevleri Ltd Şti,: 7, Baskı, 1248 Sayfa, Türkçe, İstanbul, Türkiye, 2008.

 

BİLİMSEL TOPLANTILAR

Uluslararası - Özet - Poster

 1. Aytan P, Erdoğan K, Gürkan E. Hereditary ichthyosis vulgaris and myelodysplastic syndrome: a case report. 2nd Agean Hematology Oncology Symposium. Eylül 17-20, 2015, Yunanistan
 2. Aytan P, Hatemi Ö. Miliary tuberculosis mimicking lymphoma: a case report. 2nd Agean Hematology Oncology Symposium. Eylül 17-20, 2015, Yunanistan
 3. Aytan P. Cold agluttinin disease: two different cases. 6. International Eurasian Hematology Congress. 14-18 Ekim 2015, Antalya
 4. Aytan P, Güvenç B. Investigations of mutations in chronic myeloid leukemia and assessment of the relation between mutations and clinical response. 5. International Eurasian Hematology Congress. Ekim 15-19 2014, Antalya
 5. Gürkan E, Aytan P, İskender D, Baslamisli F. Clnical course of acute promyelocytic leukemia: single-center report from a developing country. 18th congress of the European Hematology Association, Haziran 13-16, İsveç, 2013
 6. Gürkan E, Aytan P, Turgut NH, Ateş E, Ergin M. Relapse of invasive thymoma with a presentation of autoimmune hemolytic anemia and peripheral t cell lymphocytosis. 3rd International Congess on Leukemia Lymphoma Myeloma. 11-14 Mayıs 2011, İstanbul

 

Ulusal - Özet - Poster

 1. Aytan P, Yeral M, Solmaz S, Kasar M, Büyükkurt N, Boğa C, Özdoğu H. İki otolog transplantasyon sonrası nonmiyeloablatif hazırlama rejimi ile allojenik periferik kök hücre transplantasyonu. 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi. Mart 3-4 ,2016, Antalya
 2. Aytan P, Akçam Y, Gürkan E. Aşırı yükselmiş Ig E ile seyreden Hodgkin Lenfoma. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-24 Ekim 2015, Antalya.
 3. Benlidayı İC, Aytan P, Gökçen N, Başaran S, Gürkan E, Güzel R. Bilateral Facial Paralysis in a Patient With B-Cell Low Grade Lymphoma. 12th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. 11-14 Eylül 2013, İstanbul
 4. Aytan P, İskender D,  Eken S, Büyükşimşek M, Gürkan E. Granülositik sarkomlu iki vaka sunumu. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim–3 Kasım 2012, Antalya
 5. Aytan P, İskender D, Nazik S, Gürkan E. Akut lösemiyi taklit eden enfeksiyöz mononükleoz vakası. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim–3 Kasım 2012, Antalya
 6. Aytan P, Gürkan E, İskender D, Ateş E, Başlamışlı F. Prostat kanserli hastada edinsel hemofili. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim, 2011, Ankara
 7. Aytan P, Gürkan E, İskender D, Başlamışlı F. Postpartum edinsel hemofili. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 19-22 Ekim, 2011, Ankara
 8. Yüce G, Ersoy E, Aytan P, Sönmez Z, Fırat H, Ardıç S. Pulmoner emboli sonrası kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon gelişimi. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Antalya
 9. Yüce G, Ersoy E, Aytan P, Sönmez Z, Fırat H, Ardıç S. Pulmober emboli tanılı hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi. Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23-27 Nisan 2008, Antalya
 10. Aytan P, Ulusal G, Yenigün Coşkun E, Yıldırım Ö, Pirpir A, Yıldırım İS. Müsküler bridge’in neden olduğu ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü (olgu sunumu). 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 16-20 Eylül 2005, Antalya
 11. Yenigün Coşkun E, Pirpir A, Aytan P, Ulusal G, Yıldırım İS. Üst gastrointestinal sistem kanaması: 195 olgunun değerlendirilmesi. 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 16-20 Eylül 2005, Antalya
 12. Yenigün Coşkun E, Pirpir A, Aytan P, Ulusal G, Yıldırım İS. Üst gastrointestinal sistem kanamalı hastaların özelliklerinin karşılaştırılması. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül 2005, Malatya.
 13. Ulusal G, Yenigün Coşkun E, Aytan P, Pirpir A, Ersoy E, Yıldırım İS. Hepatik ensefalopatili karaciğer sirozlu hastada hipermangazemi ve karakteristik kranial MR görüntüsü: Olgu sunumu.22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül 2005, Malatya.

 

HAKEMLİKLER

Anadolu Kardiyoloji Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen 16.02.2007-08.06.2007 ve 1268/2007 kayıt numaralı makaleye 01.03.2007- 09.04.2007 tarihleri arasında hakemlik değerlendirmesi.