Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Vahide Deniz YERDELEN

Nöroloji

Telefon Numarası
0 322 327 2727

      Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi 1992-1998
Çukurova üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD 1999-2005
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD 2008-2009
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD 2009-halen
     

Araştırma Merkezi: Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bölüm/Program/Anabilim Dalı: Nöroloji Anabilim Dalı

Adı, Soyadı ve Ünvanı: Vahide Deniz YERDELEN, Doçent

 

Makaleler No-01: YÖK tarafından temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale:

 

 1. Koc F, Akpinar O, Yerdelen D, Demir M, Sarica Y, Kanadası M. The evaluation of left ventricle systolic and diastolic functions in patients with Friedreich Ataxia: A pulse tissue doppler study. International Heart Journal 2005;46(3):443-52.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Sarıca Y, Sertdemir Y. Motor Unit number estimation in cases with carpal tunnel syndrome.  Int J Neurosci. 2006;116(11):1263-1270.

 

 1. Demirkıran M, Sarıca Y, Uğuz S, Yerdelen D, Aslan K. Multiple sclerosis patients with and without sexual dysfunction: Are there any differences? Mult Scler 2006; 12(2): 209-214.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Sarıca Y. The effects of gender and age on motor unit number estimation in normal population. Acta Neurol Belg 2006;106(1): 5-8.

 

 1. Yerdelen D, Uysal H, Koc F, Sarica Y. Effects of sex and age on strength-duration properties. Clin Neurophysiol. 2006;117:2069-2072.

 

 1. Yerdelen D, Uysal H, Koc F, Sarica Y. The effect of hyperventialtion on strength-duration properties in diabetic polyneuropathy. Clin Neurophysiol. 2007;118:105-110.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Sarıca Y. The effects of botulinum toxin on strength- duration properties. Int J Neurosci 2007;117(10):1457-1464.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Uysal H, Sarıca Y. Strength-duration properties in diabetic polyneuropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2007;78: 56-59.

 

 1. Goksel BK, Karatas M, Nebioglu A, Sezgin N, Tan M, Seydaoglu G, Benli S, Karaca S, Arlier Z, Yerdelen D. Subclinical hypothyroidism, hyperhomocysteinemia and dyslipidemia: investigating links with ischemic stroke in Turkish patients. Neurol Res. 2007; 29: 871-876.

 

 1. Yerdelen D, T Acil, B Goksel, Karatas M. Autonomic Function in Tension-Type Headache. Acta Neurol Belg 2007; 107(4): 108-111.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Uysal H. Stength-duration properties of sensory and motor axons in alcoholic polyneuropathy. Neurol Res 2008; 30(7):746-50.

 

 1. Yerdelen D, Acil T, Goksel B, Karatas M. Heart rate recovery in migraine and tension-type headache. Headache 2008; 48(2): 221-225.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Uysal H. Effects of colchicine on strength-duration properties of sensory and motor axons. Neurol Res. 2009;31(3):300-3.

 

 1. Giray S, Sen O, Sarica FB, Tufan K, Karatas M, Goksel BK, Yerdelen D, Cekinmez M, Can U. Spontaneous primary intraventricular hemorrhage in adults: clinical data, etiology and outcome. Turk Neurosurg 2009;19(4):338-44.

 

 1. Yerdelen D, Ertorer E, Koç F. The effects of hypothyroidism on strength-duration properties of peripheral nerve. J Neurol Sci. 2010;294(1-2):89-91.

 

 1. Yerdelen D, Erol T, Karatas M. Selective autonomic screening in Guillain-Barré syndrome. Neurol India. 2010;58(3):398-402.

 

 1. Yerdelen D and Karatas M. Neurological complications without eclampsia during pregnancy in Turkey. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2011;37(3):202-8.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Durdu M, Karakas M. Electrophysiological findings in neurofibromatosis type 1. Neurol Sci. 2011;306(1-2):42-8. 

 

 1. Erbas TErtas MYucel AKeskinaslan ASenocak MTURNEP Study Group. Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients. J Clin Neurophysiol. 2011;28(1):51-5.

 

 1.  Yerdelen D, Erol T, Koç F. Heart rate recovery in epilepsy. Int J Neurosci. 2012;122(9):515-8.

 

 1. Yerdelen D and Koç F. Peripheral Nerve Axonal Excitability in Epileptic Patients. Journal of  Neurological Sciences [Turkish] 2013; 30:(1)# 34: 108-115.

 

 1. Bilgi M, Yerdelen D, Colkesen Y, Muderrisoglu H. Evaluation of left ventricular diastolic function by tissue Doppler imaging in patients with newly diagnosed and untreated primary generalized epilepsy. Seizure 2013;22(7):537-41.

 

 1. Karaca S, İlknur Kozanoğlu, Göksel BK, Karataş M, Tan M, Yerdelen VD, Giray S, Arlıer Z. Therapeutic Plasma Exchange in Neurological Diseases: An Experience with 91 Patients in Seven Years. Archieves of Neuropsychiatry 2014;51:63-68.

 

 1. Yerdelen D and Koc F. The effects of valproic acid and carbamazepine on strength-duration properties of peripheral nerve. Neurosciences 2014;19(1):17-23.

 

 1. Kozanoglu I, Yerdelen D, Buyukkurt N, Yeral M, Boga C, Ozdogu H. A Retrospective Study on Patients with Guillain-Barré Syndrome Treated with Therapeutic Plasma Exchange and Other Treatment Options – A Centre’s Experience. European Neurological Review, 2015;10(1):81-4.

 

26.  Altintas E, Yerdelen VD, Taskintuna N. Social Anxiety Level in Adult Patients With Epilepsy and Their First-Degree Cohabiting Relatives. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2015 2015 Fall;27(4):339-44.

 

27.   Yerdelen D, Altintas E. Health related quality of life in patients admitted for video-electroencephalography monitoring diagnosed with epilepsy or psychogenic non-epileptic seizures. eurosciences (Riyadh). 2016;21(1):47-51.

 

28.  Akça G, Yerdelen D, Balcı MK, Uysal H. The effects of hyperventilation on axonal excitability parameters in patients with diabetes mellitus and polyneuropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2016;118:112-20.

 

 

Makaleler No-04: Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale:

 

 1. Koç F, Kılıç NB, Sarıca Y, Yerdelen D. Myasthenia gravis and therapeutic plasma exchange: analysis of 21 cases. Blood Banking and Transfusion Medicine 2004;2(3): 121-125.

 

 1. Koç F, Kılıç NB, Yerdelen D, Bozdemir H. Guillian – Barre Syndrome; etiology,     clinical findings and therapeutic plasma exchange. Journal of Neurological Science 2005;28(3):267-273.

 

 1. Koç F, Bozdemir H, Yerdelen D, Sarica Y. Diabetes mellitus ve oftalmopleji birlikteliği. I. Ulusal Diabetik Nöropati Sempozyumu Kitabı, Mersin,  2001; 219-223.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H, Erken E. Behçet Sendromunda EEG bulguları. Journal of Neurological Sciences 2005;22 (2):176-185.

 

 1. Koç F, Bozdemir H, Yerdelen D, Sertdemir Y. Diabetes mellitusda santral ve periferik sinir iletim anormallikleri. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004, sayı 3, cilt 29: 85-90.

 

 1. Yerdelen D, Sarıca Y, Koç F, Bozdemir H. Motor ünite sayısı tahmini yönteminde uygulayıcıdan kaynaklanabilecek farklılıkların incelenmesi. Türk Nöroloji Dergisi 2005;11(5):466-472.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Bozdemir H. Sistemik lupus eritematozus’ta EEG bulguları. Anadolu Tıp Dergisi 2005;7(2):64-69.

 

 1. Karakurum Göksel B, Karataş M, Tan M, Yıldırım T, Kızılkılıç O, Benli S, Yerdelen D. İnme sonrası geç başlangıçlı nöbetler. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2005;22(4) : 57-388-393.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Koç Z, Bozdemir H. Herediter spastik parapleji: klinik, elektrofizyolojik ve radyodiagnostik bulgular. Anadolu Tıp Dergisi 2006;8(8):28-34.

 

 1. Giray S, Özenli Y, Yerdelen D, Arlıer Z, Benli S. Sosyal Desteğin Huzurevlerinde Yaşayan Yaşlı Kişilerin Kognitif Fonksiyonlarına Etkisi. Türk Nöroloji Dergisi 2008; 14 (2):111-116.

 

 1. Altınkaya N, Yıldırım T, Yerdelen D, Karakurum B, Yapar AF, Alkan Ö. Primer ve sekonder intrakranial hipotansiyon: Klinik izlem, MRG ve Radyoizotop sisternografi  bulguları. Türk Nöroloji Dergisi 2010; 16(2): 78-85.

 

 1. Demirtürk OS, Tünel HA, Yerdelen VD, Çekinmez M, Coşkun İ, Gülcan Ö. Temporal arter biyopsisi yapılmaya değer bir uygulamadır. Damar Cer Der 2010;19(3):75-78.

 

 1. Koc F ve Yerdelen D. Normal Populasyonda F Yanıtını Etkileyen Parametreler. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (Journal of Cukurova University Faculty of Medicine) 2012; 37(3):168-171.

 

 1. Karaca S, Bozkırlı EDE, Yerdelen VD, Yücel AE. Sympathetic Skin Response for Autonomic Screening in Primary Sjögren’s Syndrome (Primer sjögren sendromlu hastalarda otonomik tutulum değerlendirmesinde sempatik cilt yanıtları ölçümü). New Journal of Medicine 2015;32:99-104.

 

 

Makaleler No-05: YÖK tarafından temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, derleme, karar tahlili):

 

 1. Tamam L, Yerdelen D, Ozpoyraz N. Psychosis associated with interferon alfa theraphy for chronic Hepatitis B. The Annals of Pharmacotheraphy. 2003;37(3): 384-387.

 

 1. Acartürk E, Kanadası M, Yerdelen D, Akpinar O, Ozeren A, Saygılı OB. Left atrial appendage aneurysm presenting with recurrent embolic strokes. The international Journal of Cardiovascular Imaging 2003;19(6): 495-497.

 

 1. Incecik F, Elkay M, Herguner O, Yerdelen D, Ozcan K, Altınbasak S. Two siblings with familial idiopathic scoliosis with conjugate gaze palsy. Journal of Child Neurology 2005; 20(1):81-3.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Koç Z. Multiple Intracerebral Hemorrhages Following Electroconvulsive Therapy. Rivista di Neuroradiologia 2005; 18 (5-6): 589-591.

 

 1. Koç F, Guzel R, Benlidayı İ, Yerdelen D, Guzel İ, Sarıca Y. A rare genetic disorder in the differential diagnosis of the entrapment neropathies: Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies. Journal of Clinical Rheumatology 2006; 12(2):78-82.

 

 1. Karakurum Göksel B, Yerdelen D, Karatas M, Pelit A, Demiroglu Y.Z, Kizilkilic O, Tan M, Toygar O. Abducens nerve palsy and optic neuritis as initial Manifestation in brucellosis. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2006;38(8):721-725.

 

 1. Koç F, Koç Z, Yerdelen D. Sneddon syndrome presenting with intracerebral hemorrhage. Neurosurgery Quarterly 2006;16(2):71-73.

 

 1. Koç F, Koç Z, Yerdelen D. Subarachnoid and intracerebral hemorrhage: Unusual complications of rhinocerebral mucormycosis. Neurosurgery Quarterly 2006;16 (3): 126-128.

 

 1. Koc F, Sarica Y, Yerdelen D, Barıs I, Battaloğlu E, Sert M. A large family with Charcout-Marie-Tooth type 1A and type 2 diabetes mellitus. International Journal of Neuroscience 2006;116 (2):103-114.

 

 1. Koc F, Koc Z, Yerdelen D. Rhino-orbital-cerebral mucormycosis with different cerebral involvements: Infarct, hemorrhage and ophtalmoplegia. Int J Neurosci 2007; 117(12): 1677-1690.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Koc Z. Hemifacial spasm and hypoacusia due to vascular loop compression. Neurosurg. Q 2007; 17: 221-222.

 

 1. Yerdelen D, Aslan E, Karataş M, Giray S, Tan M. Spinal segmental myoclonus due to pregnancy. Acta Neurol Belg 2007;107(1):11-3.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Zorludemir S. Polyneuropathy associated with wilson disease. Neurosciences 2007;12:343-345.

 

 1. Yerdelen D, Karatas M, Goksel B, Yildirim T. A patient with multiple sclerosis presenting with Holmes’ tremor. Eur J Neu 2008;15:e2-3.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Koc Z. Delayed Diagnosis of Kearns-Sayre Syndrome in a 38-Year-Old Male Patient: A Case Report. Int J Neurosci 2008;118(2):267-275.

 

 1. Yerdelen D and Koc F. Vascular compression of multiple cranial nerves: The clinical syndromes. Neurosurg. Q 2008; 18: 69-71.

 

 1. Yerdelen D, Karatas M, Aydin M. Generalized chorea associated with nonketotic hyperglycemia: Cerebral MRI and SPECT findings.  Neurosurg. Q 2008; 18: 72-73.

 

 1. Yerdelen D, Karatas M, Pourbagher A.‘‘Man-in-the-Barrel Syndrome’’ owing to cervical spinal cord metastases. Case Report and Review.  Neurosurg. Q 2008;18: 74-76.

 

 1. Koc F, Paydas S, Yerdelen D, Demirkıran M. Motor neuron disease associated with multiple myeloma. Int J Neurosci 2008;118: 337-341.

 

 1. Koc F, Yerdelen D, Koc Z. Neurofibromatosis type 1 associated with Moya-Moya disease. Int J Neurosci 2008;118(8):1157-63.

 

 1. Koc F and Yerdelen D. Restless Leg Syndrome In the Differential Diagnosis of Entrapment and Peripheral Neuropathies. Neurosciences 2008; 13: 165-168.

 

 1. Koc F and Yerdelen D. Metformin-Induced Paroxysmal Dystonia. Neurosciences 2008; 13: 194-195.

 

 1. Yerdelen D, Karatas M, Yildirim T. Acute Parkinsonism in Uremia and Its Prognosis. Neurosurg Q 2008; 18: 144-145.

 

 1. Koc F, Yerdelen D, Koc Z. Multiple Supra and Infratentorial Cavernous Malformations.  Neurosurg Q 2008; 18: 141-143.

 

 1. Yerdelen D, Karatas M, Alkan O. Severe clinical course of ulcerative colitis and cerebral venous sinus thrombosis association. Journal of Neurological Sciences 2008; 25(3): 181-185.   

 

 1. Yerdelen D and Tan M. Ototoxicity probably due to isoniazid in a patient undergoing hemodialysis. Journal of Neurological Sciences 2008;14(1):51-54.

 

 1. Koc F, Yerdelen D, Kekec Z. Myeloneuritis due to acute organophosphate (DDVP) intoxication. Int J Neurosci 2009; 119(10): 1538-1547.

 

 1. Koc F and Yerdelen D. Motor neuron disease and its association with non-Hodgkin's lymphoma. Neurosciences 2008;13(4): 458-459.  

 

 1. Yerdelen D, Karatas M, Goksel BK, Yildirim T. Reversible Leukoencephalopathy Syndrome Owing to Uremia With Anterior Circulation Area Lesions on MRI. Neurosurg Q 2008; 18(4): 294-296.  

 

 1. Koc F and Yerdelen D. Ataxia due to isolated vitamin E deficiency in Turkey. Neurosciences 2008; 13(3): 324-325.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Koc Z. Dyke-Davidoff-Masson Syndrome. Neurosurg Q 2009; 19(1): 59-61.

 

 1. Yerdelen D, Ozdogu H, Karatas M, Pelit A, Yildirim T. Cerebral Venous Thrombosis in Pregnancy Associated With MTHFR C677 T Mutation, Protein S Deficiency, and Activated Protein C Resistance During Pregnancy. Neurosurg Q 2009; 19(2): 144-146.
   
 2. Yerdelen D, Koc F, Koc Z. Joubert syndrome associated with new MRI findings and posterior reversible encephalopathy syndrome. Acta Neurol Belg 2009; 109(1): 49-52.

 

 1. Yerdelen D, Giray S, Tan M, Yildirim T. Hypertensive encephalopathy with atypical MRI leukoencephalopathy affecting brain stem and cerebellum. Acta Neurol Belg 2009;109(2): 142-145.

 

 1. Koc F and Yerdelen D. Myasthenia gravis and psoriasis vulgaris. Neurosciences 2009; 14(2):175-177.
   
 2. Koc F and Yerdelen D.  Rare association of myasthenia gravis and ulcerative colitis. Neurosciences 2009;14(4):290-291.

 

 1. Yerdelen D, Karatas M, Aklan O, Tufan M. A New Kind of And Reversible Brainstem Involvement In Primary Sjögren’s Syndrome As An Initial ManifestationInt J Neurosci 2010;120(2):155-8.

 

 1. Yerdelen D, Kucukgoz U, Karatas M. Association between acute motor axonal neuropathy and ophthalmoplegia during pregnancy. J Clin Neurosci. 2011;18(7):999-1000.

 

 1. Yerdelen D, Yetkinel S, Dogan A. Tremor onset with acute frontal infarct and disappearance with the second stroke. Neurosciences (Riyadh). 2015 Apr;20(2):164-6. 

 

 

Makaleler No-06: YÖK tarafından temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler dışında kalan, ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayınlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, derleme, karar tahlili):

 

 1. Koc F, Yerdelen D, Sarica Y. Myasthenia Gravis and invasive Thymoma with multiple intracranial metastases. Journal of Clinical Neuromuscular Disease. 2003; 4( 4):171-173.

 

 1. Yerdelen D, Göksel BK, Yıldırım T, Karataş M, Karaca S, Reyhan M, Özdoğu H. Thrombotic thrombocytopenic purpura with reversıble neurological features: brain diffusion MRI with ADC map, SPECT and EEG findings: A case report. The Neuroradiology Journal; 2006: 19: 609-615.

 

 1. Yerdelen D and Koc F. Reflex Epilepsy. Journal of Pediatric Epilepsy 2012;2:87-96.

 

 

Makaleler No-08: Ulusal Hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, derleme, karar tahlili):

 

 1. Koç F, Zorludemir S, Uysal H, Yerdelen D, Sarıca Y. A family with Early onset 

      oculophryngeal muscular dystrophy. Annals of Medical Sciences. 2003;12(1):26-29.

 

 1. Koç F, Zorludemir S, Bozdemir H, Yerdelen D, Sarica Y. A family with peripheral nerve damage due to leprosy. Annals of Medical Sciences. 2003;12(2):52-54.

 

 1. Koç F, Sarıca Y, Yerdelen D. Mitokondrial hastalıklar. Arşiv 2003;12(Ek Sayı): 32-79.

 

 1. Koç F, Sarıca Y, Zorludemir S, Yerdelen D. A family with hereditary motor and sensory neuropathy and sensorineural deafness. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 2004;21(3):223-227.

 

 1. Koç AF, Yerdelen D, Bozdemir H. Behçet sendromu ve nöbet birlikteliği. Anadolu Tıp Dergisi 2005;7(2):59-63.

 

 1. Bıçakçı Ş, Özeren A, Yerdelen D, Sarıca Y. Etambutol kullanımına bağlı optik nöropati. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2005;25(3):460-2.

 

 1. Koç F, Zorludemir S, Yerdelen D, Bozdemir H. Atipik refleks sempatik distrofi sendromlu bir olgu. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2005;36(3):167-172. 

 

 1. Yerdelen D, Koc Z. Behçet sendromu ve psödotümör serebri birlikteliği. Anadolu Tıp Dergisi 2005;7(3):134-138.

 

 1. Karaca S, Karakurum Göksel B, Tan M, Karataş M, Yerdelen D, Arlıer Z, Giray S. Kafa içi basınç artışı sendromu ile ortaya çıkan leptomeningeal karsinomatoziste BOS sitolojisinin önemi. Türk Nöroloji Dergisi 2006;2(12):144-148.

 

 1. Koç F, Yerdelen D. Myastenia gravis ve hasta yönetimi. Arşiv 2006;3(15):257-270.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H. Ekstraoküler tutulumla birliktelik gösteren fasioskapulohumeral musküler distrofi: Olgu sunumu. Anadolu Tıp Dergisi 2006;8(8):47-50.

 

 1. Giray S, Karakurum B, Karataş M, Karaca S, Yerdelen D, Benli S. Tümefaktif multipl skleroz: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(5):391-397.

 

 1. Bıçakçı Ş, Özeren A, Yerdelen D, Uysal H. Sinsi progresif seyir ile giden glioblastoma multiforme: Olgu sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 2006;12(6):464-468.

 

 1. Aslan K, Demirkıran M, Yerdelen D, Balal M. Diyabetik üremik hastada akut bilateral bazal ganglion hasarına bağlı parkinsonizm sendromu: Olgu Sunumu. Türk Nöroloji Dergisi 2007;13(1):41-45.

 

 1.  Yerdelen D, Koç F. İdyopatik femoral sinir mononöropatisi.  Anadolu Tıp Dergisi 2007; 9: 48-51.

 

 1.  Yerdelen D, Karataş M. Gentamisin ile ilişkili polinöropati. Anadolu Tıp Dergisi 2007; 9: 56-59.

 

 1. Koc F, Yerdelen D. Paraneoplastik kas ve nöromusküler kavşak hastalıkları. Yeni Sempozyum Dergisi 2008;46(2):81-92.

 

 1. Altınkaya N, Yıldırım T, Yerdelen D. Diyabetik Üremik Hastada Akut Bilateral Bazal

Gangliyon Lezyonları: Görüntüleme Bulguları. Türk nöroloji Dergisi 2010; 16(3):168-169.

 1. Yerdelen D, Benbir G, Uygunoglu U, Siva A, Karadeniz D. Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu. Türk Uyku Tıbbi Dergisi 2014;2:58-9.

 

 

 

BİLDİRİLER NO-10: Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunumu yapılarak özet metin olarak yayımlanmış bildiri:

 

 

 1. Yerdelen D and Kocadurmuşoğlu E. Mitral valve disease. 4. International Student Congress of Cardiology, 25-27 Mayıs 1995, Adana, Türkiye, p:3-4.

 

 1. Yerdelen D and Kocadurmuşoğlu E. Adenosine in supraventricular tachycardia. 5. International Student Congress of Cardiology, 3-6 Nisan 1996, Adana, Türkiye, p:12.

 

 1. Kocadurmuğoğlu, Yerdelen D, Anarat A. The effects of hemodialysis on electrocardiogram. 5. International Student Congress of Cardiology, 3-6 Nisan 1996, Adana, Türkiye, p:113.

 

 1. Yerdelen D. Neurocardiology. 11. International Student Congress of Cardiology, 25-28 Nisan, 2002, Adana, Türkiye, p: 37-38.

 

 1. Koc F, Kekec Z, Yerdelen D. Nerve conduction studies and motor end-plate function in patients with organophosphorus intoxication. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, İstanbul, Turkey. Clinical Neurophysiology 2008;119(suppl 1): S5.

 

 

BİLDİRİLER NO-12: Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılmış bildiri:

 

 

 1. Demirkıran M, Yerdelen D, Uysal H, Sarıca Y. A case with episodic ataxia and multiple paroxysmal dyskinesias. 7th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, November 10-14, 2002, Miami, Florida, USA. Mov Disord, Vol 17 (suppl 5), s229.

 

 1. Koç F, Kılıç N B, Yerdelen D, Sarıca Y. Guillian-Barre syndrome; Etiology, clinical

       findings and theraropeutic plasma exchange (TPE). VIII European Congress İstanbul July 5-

        9 2003, p:82.

 

 1. Koç F, Kılıç N B, Yerdelen D, Sarıca Y. Myasthenia Gravis and plasmapheresis. VIII

      European Congress İstanbul July 5-9 2003, p:82.

 

 1. Bozdemir H, Koç F, Yerdelen D, Aslan K. Antiepileptic drugs and their effects on bone metabolism. 6th European Congress on Epileptology, 30 May- 3 June, 2004, Vienna, Austria, p:160.

 

 1.  Yerdelen D, Koc F, Bozdemir H. Analysis of motor unit potentials in healthy subjects.      Congress of the international society of electrophysiology and kinesiology, June 28-July 1 2006, Torino, Italy,103.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Sarıca Y. The effect of gender and age on motor unit number estimation in normal population. Congress of the international society of electrophysiology and kinesiology, June 28-July 1 2006, Torino, Italy,103.

 

 1. Yerdelen D, Uysal H, Koc F, Sarica Y. Effects of gender and age on axonal excitability. Congress of the international society of electrophysiology and kinesiology, June 28-July 1 2006, Torino, Italy,129.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Sarıca Y. Reproducibility of motor unit number estimation values. Congress of the European of Neurological Societies, Glasgow. European Journal of Neurology 2006;13:141.

 

 1. Koc F, Yerdelen D, Sarıca Y. Motor Unit Number estimation in cases with carpal tunnel syndrome. Congress of the European of Neurological Societies, Glasgow. European Journal of Neurology 2006;13:143.

 

 1. Yerdelen D,  Acil T, Karatas M, Goksel BK, Karaca S, Tan M. Parasymathetic function in migrain and tension type headache. Congress of the European of Neurological Societies, Glasgow. European Journal of Neurology 2006;13: 252.

 

 1. Koc F, Yerdelen D, Kekec Z. Myeloneuritis due to acute organophosphate (DDVP) intoxication. 44th Congress of the European Societies of Toxicology 2007, Amsterdam, Netherlands, 133.

 

 1. Yerdelen D,  Acil T, Karatas M. Heart Rate Recovery in Migraine. 17th Meeting of the European-Neurological-Society, Rhodes, Greece. Journal of Neurology 2007;254(Suppl. 3): 180.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Uysal H. How valproate affects strength-duration properties. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, İstanbul, Turkey. Clinical Neurophysiology 2008;119(suppl 1): S111.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Ertorer ME, Uysal H. How hypothyroidism affects strength-duration properties. 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, İstanbul, Turkey. Clinical Neurophysiology 2008;119(suppl 1): S111.

 

 1. Yerdelen D,  Karats M, Aklan O, Tufan M. Sjögren’s Syndrome initially presenting with a new brainstem involvement. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), Florence, Italy, 2009; 592.

 

 1. Yerdelen D,  Erol T, Koc F. Heart Rate Recovery in Epilepsy. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), Florence, Italy, 2009; 492.

 

 1. Koc F, Kekec Z, Boz PB, Yerdelen D. Evoked potentials in organophosphate (DDVP) intoxication. European Federation of Neurological Societies (EFNS), Florence, Italy, 2009; 326.

 

 1. Yerdelen D. Variations in Sympathetic Skin Response During Menstrual Cycle. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), Cenevre, İsviçre, 2010; 566.

 

 1. Tan M, Yıldırım T, Yerdelen D, Karaca S, Goksel BK, Alkan Ö. Sonographic measurement of cross-sectional area of median nerve in diabetic patients and control subjects. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), Cenevre, İsviçre, 2010; 298.

 

 1. Yerdelen D, and Koc F. Polyneuropathy in Neurofibromatosis type 1. 20.International SFEMG&QEMG Course, 12.QEMG Conference, İstanbul, 2012;186.

 

 1. Bilgi M, Yerdelen D, Colkesen Y. Tissue doppler evaluation of diastolic functions in patients with newly diagnosed and untreated patients with generalized epilepsy. 10. Avrupa Epilepsi Kongresi, Londra, 30 Eylül-4 Ekim 2012.

 

 1. Yerdelen D and Erol T. Autonomic function in syncope and seizure. 30. International Epilepsy Congress, Montreal, 23-27 June 2013.

 

 1. Yerdelen D, Akça G, Kızılay F, Balcı MK, Uysal H. Effects of hyperventilation on axonal excitability parameters in diabetic polyneuropathy. 21. World congress of Neurology, Vienna, 21-26 September 2013.

 

 

 

BİLDİRİLER NO-14: Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunularak özet metin olarak yayımlanmış bildiri:

 

 

 1. Sarıca Y, Uysal H, Bozdemir H, Türküner A, Yıldız M, Yerdelen D. Genitofemoral sinir nevraljisi; Diabetik Mononöropati,  17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu ve 17. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 60, Antalya, 2000.

 

 1. Bozdemir H, Gedik S, Yerdelen D, Sarıca Y. İleri yaşlarda başlayan nöbetlerde etyoloji ve prognoz. II. Ulusal Epilepsi Kongresi-Serbest Bildiriler. Epilepsi 2000; 6(1):51.

 

 1. Demirkıran M, Yerdelen D, Bozdemir H, Koç F, Sarıca Y. Sadece olanzapine yanıt veren bir hemiballismus olgusu.  36. Ulusal Nöroloji Kongresi, 39, İstanbul, 2000.

 

 1.  Demirkıran M, Yerdelen D, Uysal H, Sarıca Y. Paroksismal ataksi ve multipl tip paroksismal diskinezileri olan bir olgu sunmu. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2-5 Kasım   2000, İstanbul, p:39.

 

 1. Koç F, Zorludemir S, Uysal H, Yerdelen D, Sarıca Y. Fasioskapulohumeral müsküler distrofi ve oftalmoparezi. 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, 74, İstanbul, 2000.

 

 1. Koç F, Zorludemir S, Uysal H, Yerdelen D, Sarıca Y. Okulofaringeal müsküler distrofili bir aile.  36. Ulusal Nöroloji Kongresi, 74, İstanbul, 2000.

 

 1. Koç F, Bozdemir H, Yerdelen D, Sarıca Y. Diabetes mellitusta santral-periferik ileti zamanı anormalliği. 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 78, Antalya, 2001.

 

 1. Uysal H, Yerdelen D, Koç F, Bozdemir H, Erken E, Sarıca Y. Alkol ve kolşisinin aksonal zaman sabiti üzerine etkileri. 18. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Kongresi, 13, Antalya, 2001.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H, Sarıca Y. Diabetes mellitus ve oftalmopleji birlikteliği, I. Ulusal Diyabetik Nöropati Sempozyumu, 10, Mersin, 2001.

 

 1. Özeren A, Aslan K, Yerdelen D, Koç F, Sarıca Y. Binswanger hastalığına klinik yaklaşım. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 174-175, Antalya, 2001.

 

 1. Yerdelen D, Demirkıran M, Özeren A, Sarıca Y. Tetrabenazine yanıt veren spinal myoklonus olgusu. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 161, Antalya, 2001.

 

 1. Koç F, Bozdemir H, Aslan K, Demirkıran M, Yerdelen D, Sarıca Y. Melas ve Kearns-Sayre Overlap’ı Gösteren Bir Olgu. 3. Ulusal Epilepsi Kongresi-19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 38, Trabzon, 2002.

 

 1. Koç F, Bozdemir H, Yerdelen D, Aslan K, Demirkıran M, Sarıca Y. Botulismus; Klinik ve elektrofizyolojik bulgular. 3. Ulusal Epilepsi Kongresi-19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 123, Trabzon, 2002.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Sarıca Y. Herediter spastik parapleji; Klinik, elektrofizyolojik ve       radyodiagnostik bulgular. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 109, Antalya, 2002.

 

 1. Bıçakçı Ş, Yerdelen D, Uysal H, Elkay M, Sarıca Y, Koç F, Özeren A. Sinsi progresif seyir ile giden bir glioblastoma olgusu. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 123, Antalya, 2002.

 

 1.  Koç F, Uysal H, Yerdelen D, Sarıca Y. Herediter sensorimotor polinöropati ve sensorinöral sağırlık gösteren bir aile. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 196-7, Antalya, 2002.

 

 1. İncecik F, Hergüner MÖ, Yerdelen D, Özcan K, Altunbaşak Ş. Familyal idiopatik skolyoz ve konjuge göz paralizisi: İki kardeş olgusu.  V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 224, Adana, 2003.

 

 1.  Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H, Sarıca Y. Hipogonadotropik hipogonadizmin eşlik ettiği motor polinöropati. 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 110, Gaziantep, 2003.

 

 1.  Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H, Sarıca Y. Okulofaringeal müsküler distrofi; klinik ve laboratuar bulgular. 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 109, Gaziantep, 2003.

 

 1. Demirkıran M, Sarıca Y, Uğuz Ş, Yerdelen D, Aslan K. Multipl sklerozda cinsel disfonksiyon. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 434, Antalya, 2003.

 

 1. Koç F, Akpınar O, Yerdelen D, Demir M, Sarıca Y, Sönmezler A. Friedreich Ataksi’sinde doku doppler myokardial performans indeksi. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 360, Antalya, 2003.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Sarıca Y. Myotonik distrofilerde klinik ve laboratuvar bulguları.     39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 361, Antalya, 2003.

 

 1. Bıçakçı Ş, Özeren A, Yerdelen D, Sarıca Y. Etambutol kullanımı ve optik nöropati. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi,482, Antalya, 2003.

 

 1. Bıçakçı Ş, Yerdelen D, Özeren A, Bozdemir H, Zorludemir S, Başak N, Demirkıran M, Koç F. OD Geçiş gösteren erken başlangıçlı bir Alzheimer olgusu. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 428, Antalya, 2003.

 

 1. Bıçakçı Ş, Yerdelen D, Sarıca Y. Depresyonsuz ve hafif depresyonlu başağrılı (gerilim tipi ve migren başağrılı) olgularda fluoksatin’in etkinliği, 2. Ulusal Tıp Mezunları Kongresi, 5, Adana, 2004.

 

 1. Yerdelen D, Bozdemir H, Koç F, Erken E. Sistemik lupus eritematozusda      elektroensefalografi bulguları, 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 294, Antalya, 2004.

 

 1. Yerdelen D, Bozdemir H, Koç F, Erken E. Behçet hastalığı ve EEG bulguları, 40. Ulusal        Nöroloji Kongresi, 294, Antalya, 2004.

 

 1. Bozdemir H, Aslan K, Güvenç B, Yerdelen D, Almak G, Över F, Sarıca Y. Antiepileptik ilaçların vitamin B12 metabolizması üzerine etkileri, 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 305, Antalya, 2004.

 

 1. Koç F, Özcan F, Bozdemir H, Reel F, Yerdelen D. Karpal Tünel Sendromu: 406       olgunun analizi, 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 373, Antalya, 2004.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H, Reel F. Bell’s Palsy’de Elektrofizyolojik       değerlendirme, 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, 373, Antalya, 2004.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H. Korpus Kallozum Lipomu, 40. Ulusal Nöroloji       Kongresi, 292, Antalya, 2004.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H. Epileptic seizures in Behcet Syndrome. IV. National Congress of Neuroscience, Mersin, 19, Mersin, 2005.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H. The factors affecting F response in normal population. IV. National Congress of Neuroscience, Mersin, 25, Mersin, 2005.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Bozdemir H. The factors affecting H reflex in normal population. IV. National Congress of Neuroscience, Mersin, 26, Mersin, 2005.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Sarıca Y. Motor ünite sayısı tahmini yönteminde uygulayıcıdan kaynaklanabilecek farklılıklar, 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 133, İzmir, 2005.

 

 1. Karakurum Göksel B, Yerdelen D, Karatas M, Pelit A, Demiroglu Z, Kizilkilic O, Tan M. Atipik başlangıçlı bir nörobruselloz olgusu: II. ve VI. Kranial sinir tutulumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 196, İstanbul, 2005.

 

 1. Karaca S, Yerdelen D, Karakurum B, Karataş M, Arlıer Z, Giray S, Tan M. KİBAS ile ortaya çıkan leptomeningeal karsinomatozis: iki olgu sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 172-173, İstanbul, 2005.

 

 1. Giray S, Karakurum B, Karaca S, Yerdelen D, Arlıer Z, Tan M, Karataş M, Benli S, Aslan D. Haşimato ensefalopatisi ve temporal arterit birlikteliği: Olgu sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 80, İstanbul, 2005.

 

 1. Giray S, Karakurum B, Micazkadıoğlu H, Yerdelen D, Karaca S, Arlıer Z, Tan M, Karataş M, Benli S. Kronik nonsteroid antienflamatuar ilaç kullanımına bağlı sekonder hiperkalemik periyodik paralizi olgusu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 169-170, İstanbul, 2005.

 

 1. Giray S, Karakurum B, Arlıer Z, Karaca S, Yerdelen D, Tan M, Karataş M, Benli S, Tufan M, Kızılkılıç O. Nörobehçet sendromuna eşlik eden antifosfolipid sendromu: olgu sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 164, İstanbul, 2005.

 

 1. Giray S, Karakurum B, Yapar AF, Aydın M, Reyhan M, Yerdelen D, Karaca S, Arlıer Z, Tan M, Karataş M, Benli S. Ataksik hemiparezide parieto-serebellar yolak disfonksiyonu: SPECT çalışması.  41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 47-48, İstanbul, 2005.

 

 1. Koc F, Yerdelen D, Ozcan F, Bozdemir H. Wegener’s granulomatosis and neurological complications. V. National Congress of Neuroscience, 18, Zonguldak, 2006.  

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Ozcan F, Bozdemir H. Electrophysiological features in organophosohate poisoning: a case report. V. National Congress of Neuroscience, 36, Zonguldak, 2006.

 

 1. Yerdelen D, Koc F, Ozcan F, Bozdemir H. Analysis of motor unite potentials in healthy subjects. V. National Congress of Neuroscience, 36, Zonguldak, 2006.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Uysal H, Sarıca Y. Diyabetik polinöropatide hiperventilasyonun aksonal uyarılabilirlik üzerine etkisi. 23. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 116,  Denizli,  2006.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Sarıca Y, Uysal H. Diyabetik polinöropatide aksonal uyarılabilirlik. 23. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 129, Denizli,  2006.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Bozdemir H. Tip I diabetes mellitus’da median sinir patolojisi. 23. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 130, Denizli,  2006.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Bozdemir H, Sarıca Y. Tip I diabetes mellitus’da polinöropati sıklığı. 23. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 149, Denizli,  2006.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Sarıca Y, Güzel İ. Basınca duyarlı herediter nöropati’li bir aile. 23. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 152, Denizli,  2006.

 

 1. Giray S, Arlıer Z, Aydın MV, Şen O, Karataş M, Tan M, Karakurum B, Karaca S, Yerdelen D. Ilımlı S1 radikülopatilerde F yanıtı süresi. 23. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 134, Denizli, 2006.

 

 1. Giray S, Karakurum B, Yalçın Ö, Kızılkılıç O, Yerdelen D, Karaca S, Arlıer Z, Tan M, Karataş M, Benli S. Orak hücre anemisinde geri dönüşümlü serebral iskemi. III.Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 26, Antalya, 2006.

 

 1. Giray S, Kızılkılıç O, Arlıer Z, Karakurum B, Tan M, Yerdelen D, Karaca S, Karataş M, Benli S, Can U. Ciddi vertebral arter darlıklarında klinik bulgular ve endovasküler tedavi sonuçları. III.Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 26-27, Antalya, 2006.

 

 1. Giray S, Erkan AN, Karataş M, Karaca S, Karakurum B, Yerdelen D, Tan M, Arlıer Z, Benli S. Vertebrobaziller yetmezlikte kalıcı izole işitme kaybı. III.Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 27, Antalya,  2006.

 

 1. Yerdelen D ve Karataş M, Giray S. Remisyonda over kanserine bağlı geç dönem paraneoplastik serebellar dejenerasyon. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi, 101, Antalya, 2006.

 

 1. Yerdelen D, Tan M, Karataş M. Leptomeningeal karsinomatozis tanısında BOS sitolojisinin önemi. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi, 102, Antalya, 2006.

 

 1. Karaca S, Yerdelen D, Tan M, Karataş M. Nörobruselloza bağlı progresif spastik paraparezi sendromu: Olgu sunumu. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi, 105, Antalya, 2006.

 

 1. Yerdelen D, Karataş M, Karakurum B. Üremiye bağlı reversibl lökoensefalopati sendromu. 42.Ulusal Nöroloji Kongresi, 127, Antalya, 2006.

 

 1. Kızılkılıç O, Yerdelen D, Karaca S, Arlıer Z, Giray S, Göksel B. İntraventriküler kanama oluşturmuş trigonal mikroarteriyovenöz malformasyonun endovasküler tedavisi. 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, 262, Antalya, 2006.

 

 1. Koç F, Yerdelen D, Koç Z. Multiple cavernous malformations presenting with epilepsy. VI. National Congress of Neuroscience, 20, Safranbolu, 2007.

 

 1.  Koç F, Sel SK, Yerdelen D. Neurofibramatosis type I and polymorphism. VI. National Congress of Neuroscience, 29, Safranbolu, 2007.

 

 1.  Yerdelen D, Koç F, Koç Z. Facial pain, vertigo and tinnitus due to vascular compression of multile cranial nerves. VI. National Congress of Neuroscience, 14, Safranbolu, 2007.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Koç Z. Hemifacial spasm and hypoacusia due to vascular loop compression. VI. National Congress of Neuroscience, 20, Safranbolu, 2007.

 

 1. Koç F ve Yerdelen D. A large family with restless leg syndrome. VI. National Congress of Neuroscience, 28, Safranbolu, 2007.

 

 1.  Koç F ve Yerdelen D. Idiopathic femoral nevre mononeuropathy. VI. National Congress of Neuroscience, 20, Safranbolu, 2007.

 

 1. Koc F ve Yerdelen D. E vitamini eksikliğine bağlı ataksi: olgu sunumu. 24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, 49, Antalya, 2007.

 

 1. Yerdelen D, Karatas M, Goksel B. Holmes tremoru ile prezente olan multiple skleroz olgusu. 24. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, 51, Antalya, 2007.

 

 1. Yerdelen D ve Koç F. Wilson hastalığı ve polinöropati birlikteliği. 24. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, 66, Antalya, 2007.

 

 1. Yerdelen D ve Karatas M. Gentamisin ile ilişkili polinöropati. 24. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, 67, Antalya, 2007.

 

 1. Yerdelen D ve Koç F. Nörofibromatozis tip I’de elektrofizyolojik bulgular. 24. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, 67, Antalya, 2007.

 

 1. Yerdelen D ve Karatas M. Servikal omirilik metastazına bağlı ‘Man in the barrel sendromu’. 24. Ulusal Klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, 68, Antalya, 2007.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Kekeç Z, Koç Z. Acil nöroloji pratiğinda serebral venöz trombozun yeri: Klinik ve radyolojik bulgular. III. Türkiye Acil Tıp Kongresi , 39, İzmir, 2007.

 

 1.  Yerdelen D, Giray S, Yıldırım T, Tan M. Atipik lokalizasyonlu reversibl ensefalopati sendromu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 153, Antalya, 2007.

 

 1.  Yerdelen D, Giray S, Karataş M. Gebeliğin nadir nörolojik komplikasyonları. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 167, Antalya, 2007.

 

 1. Özenli Y, Giray S, Yerdelen D, Arlıer Z, Benli S. Sosyal desteğin yaşlı kişilerin kognitif fonksiyonları üzerine etkisi. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 124-125, Antalya, 2007.

 

 1. Giray S, Yerdelen D, Arlıer Z, Karataş M, Benli S. Progresif seyirli multipl sklerozda mitoksantron tedavi sonuçları. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 98, Antalya, 2007.

 

 1. Giray S, Arlıer Z, Yerdelen D, Tan M, Can U. Vertebral arter diseksiyonuna bağlı gelişen Babinski-Nageotte sendromu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 71, Antalya, 2007.

 

 1. Arlıer Z, Göksel BK, Giray S, Yerdelen D, Tan M, Karataş M, Okuşluk S. CADASIL: Erken bilişsel yıkım, migren ve stroke olgusu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 70, Antalya, 2007.

 

 1. Giray S, Yerdelen D, Karataş M, Tan M, Can U, Kızılkılıç O, Aklan O. Perimezensefalik subaraknoid kanamalar. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 67, Antalya, 2007.

 

 1. Okuşluk SK, Kozanoğlu İ, Tan M, Göksel BK, Karataş M, Arlıer Z, Giray S, Yerdelen VD. Nörolojik hastalıklarda plazma değişimi. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 101, Antalya, 2007.

 

 1. Yerdelen D ve Koç F. Epilepsi’nin periferik sinir eksitabilitesi üzerine etkisi. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi, İzmir. Epilepsi 2008; 14(1): 66.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Koc Z. Nöbet, yeni MRG bulguları ve PRES ile prezente olan Joubert Sendrom’lu bir olgu. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi, İzmir. Epilepsi 2008; 14(1): 70-80.

 

 1. Yerdelen D, Koç F, Koc Z. Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Varyant veya yeni bir bulgu. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi, İzmir. Epilepsi 2008; 14(1): 80.

 

 1. Yerdelen D ve Koç F. Karbamazepin’in sinir iletim hızları ve güç-süre zaman sabiti üzerine etkisi. 6. Ulusal Epilepsi Kongresi, İzmir. Epilepsi 2008; 14(1): 66.

 

 1. Yerdelen D, Özdoğu H, Karataş M, Pelit A, Yıldırım T. Gebelik sırasında ortaya çıkan MTHFR C677T mutasyonu, protein S eksikliği ve aktive protein C rezistansı ile ilişkili serebral venöz sinüs trombozu. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 78-79, Antalya, 2008.

 

 1. Yerdelen D, Açıl T, Göksel B, Karataş M. Gerilim tipi başağrısında otonomik fonksiyon. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 94, Antalya, 2008.

 

 1. Koç F ve Yerdelen D. Myastenia Gravis ve Ülseratif Kolit Birlikteliği. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 198, Antalya, 2009.

 

 1. Yerdelen D, Erol T, Karataş M, Giray S. Guillain Barre Sendrom’lu olgularda otonomik fonksiyon. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 215, Antalya, 2009.

 

 1. Yerdelen D, Karataş M, Doğan A. Frontal İnfarkt ile ilişkili tremor? 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 216, Antalya, 2009.

 

 1. Özenli Y, Giray S, Çölkesen Y, Tav AŞ, Arlıer Z, Yerdelen D. Deliryum gelişen akut koroner sendromlu hastalarda kortizol seviyesi. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 2009.

 

 1. Giray S, Özözen Z, Yerdelen D, Karakurum B, Yakın ÖA. Akut psikotik bozukluk ile ortaya çıkan akut dissemine ensefalomyelit: Olgu sunumu. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Türk Nöroloji Dergisi 2009;15(2): 236-237.

 

 1. Yerdelen D ve Karataş M. Gebelik sırasında gelişen akut motor aksonal nöropati ve oftalmopleji birlikteliği. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 120, Antalya, 2010.

 

 1. Yerdelen D, Tan M, Karataş M. Herediter ve inflamatuar nöropati birlikteliği. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 113, Antalya, 2010.

 

 1. Yerdelen D, Erol T. Senkop ve Nöbette Otonomik Fonksiyon. 8. Ulusal Epilepsi Kongresi, 89, 2010. Kapadokya.

 

 1. Karataş M, Karaca S, Özdoğu H, Boğa C, Arlıer Z, Giray S, Göksel B, Tan M, Yerdelen D. Multipl Skleroz’da otolog hematopoetik kök hücre transplantasyonu: Başkent Üniversitesi (Adana) ilk klinik deneyimi. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 166, Antalya, 2010.

 

 1. Yerdelen D ve Koc F. Psödopolinöritik amyotrofik sklerozis.  26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 110, Muğla, 2011.

 

 1. Akca G, Yerdelen D, Kızılay F, Uysal H. Kısa trond protokolü ile aksonal uyarılabilirliğin değerlendirilmesi. 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 61-62, Antalya, 2012.

 

 1. Yerdelen D ve Koc F. Epizodik bilinç bozukluğu: Atriyoventriküler blok. 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 82, 2012. 

 

 1. Koc F ve Yerdelen D. Maroteaux-Lamy sendromu: Olgu sunumu. 28. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya, 101, 2012.

 

 1. Yerdelen D ve Yıldırım T. Multipl Skleroz ile uyumlu radyolojik ve laboratuar bulguları olan jeneralize epilepsi olgusu. 8. Ulusal Epilepsi Kongresi, Mayıs 2012, Bodrum.

 

 1. Bilgi M, Yerdelen D, Çölkesen Y. Jeneralize epilepsili hastalarda doku doppler görüntüleme ile diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesi. 8. Ulusal Epilepsi Kongresi, Mayıs 2012, Bodrum.

 

 1. Yerdelen D ve Koç F. Tuzak ve periferik nöropatilerin ayırıcı tanısında huzursuz bacak sendromu. 13. Uyku tıbbı kongresi, Antalya, 68, 2012.

 

 1. Yetkinel S, Göksel BK, Yerdelen D, Karaca S. Vogt Koyanagi Harada Sendromu: olgu sunumları. 49. Ulusal Nöroloji kongresi, Antalya, 2013.

 

 1. Yerdelen D, Yeral M, Tokmak N. Başağrısı ile prezente olan juguler ven ve multipl serebral venöz trombozun non-Hodgkin lenfoma ve sentral venöz katater yerleştirilmesi ile ilişkisi. 13. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul,66, 2014.

 

 1. Altıntaş E, Yerdelen D, Taşkıntuna N. Epilepsi hastaları ve birinci derece yakınlarında sosyal anksiyete düzeyleri. 3.Epilepsi Sempozyumu, İstanbul, 2015.

 

 

 

Türkçe kitap bölümü yazarlığı NO-25

1. Nörolojide acil ve yoğun bakım, 2010, Adana, Editör: Mehmet Karataş

Bölüm adı: Erişkinde status epileptikus ve tedavisi

2. Nörolojide acil ve yoğun bakım, 2010, Adana, Editör: Mehmet Karataş

Bölüm adı: Yoğun bakım ünitesinde miyopatiler

3. Aksonal uyarılabilirlik, Klinik Nörofizyoloji, EEG-EMG Derneği Yayınları, Yayın no:12, 2014, Editör: Hilmi Uysal

            Bölüm adı: Diyabetik Polinöropatide Periferik Sinir Aksonal Eksitabilite İncelemeleri

 

 

 

ATIFLAR NO-27: YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde veya doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri ile yazılmış ve yurt dışında (KKTC hariç) basılmış kitaplarda yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın herhangi bir eserine yapılan atıf başına

 

1. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Koc F, Uysal H. Stength-duration properties of sensory and motor axons in alcoholic polyneuropathy. Neurol Res 2008; 30(7):746-50.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Tiwari V, Kuhad A, Chopra K. Tocotrienol ameliorates behavioral and biochemical alterations in the rat model of alcoholic neuropathy. PAIN 2009; 145(1-2): 129-135.

 

Kandhare AD, Ghosh P, Ghule AE, Bodhankar SL. Elucidation of molecular mechanism involved in neuroprotective effect of Coenzyme Q10 in alcohol-induced neuropathic pain.  FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY 2013; 6: 603-622.
 

Han KH, Kim SH, Jeong IC, Lee YH, Chang SJ, Park BN, Kim SW. Electrophysiological and Behavioral Changes by Phosphodiesterase 4 Inhibitor in a Rat Model of Alcoholic Neuropathy. J Korean Neurosurg Soc. 2012;52(1):32-6.

 

Chopra K, Tiwari V. Alcoholic neuropathy: possible mechanisms and future treatment possibilities. Br J Clin Pharmacol. 2012;73(3):348-62.

 

Kim SH, Park BN, Kim SW. The Effect of Phosphodiesterase-4-Specific Inhibitor in the Rat Model of Spinal Nerve Ligation. J Korean Neurosurg Soc. 2011;50(2):109-13.

 

2. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Karatas M, Pourbagher A.‘‘Man-in-the-Barrel Syndrome’’ owing to cervical spinal cord metastases. Case Report and Review.  Neurosurg. Q 2008;18: 74-76.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Joaquim AF, Shaffrey CC, Sansur CA, et al. Man-in-the-barrel syndrome after thoracoilium fusion. Journal of Neurosurgery-Spine 2008; 9(6): 566-569.   

 

3. Atıf Alan Makale

 

Koc F, Paydas S, Yerdelen D, Demirkıran M. Motor neuron disease associated with multiple myeloma. Int J Neurosci 2008;118: 337-341.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makaleler

 

Saadatnia M, Fatehi F, Basiri K, et al. ALS-LAUS syndrome in a patient with high level of antiphospholipid antibodies: a case report. Neurologia I Neurochirurgia Polska 2008;42: 546-549.

4. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Acil T, Goksel B, Karatas M. Heart rate recovery in migraine and tension-type headache. Headache 2008; 48(2): 221-225.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Toro-Velasco C, Arroyo-Morales M, Fernández-de-Las-Peñas C, Cleland JA, Barrero-Hernández FJ. Short-term effects of manual therapy on heart rate variability, mood state, and pressure pain sensitivity in patients with chronic tension-type headache: a pilot study.  J Manipulative Physiol Ther. 2009;32(7):527-35.

 

Carotenuto M, Esposito M, Pascotto A. : Migraine and enuresis in children: An unusual correlation? MEDİCAL Hypothesis 2010; 75:120-122.

 

Domingues RB, Fonseca KB, Ziviane LF, et al. Altered Cardiovascular Reactivity to Mental Stress But Not to Cold Pressure Test in Migraine. Headacle 2010;50:133-137.

 

Wei Junchao; Yan Lanyun; Liu Ting; et al. Cervical sympathectomy reduces neurogenic vasodilation in dura mater of rats. Autonomic Neuroscience-Basic & Clinical 2011; 162 (1-2):10-14.

 

Gass JJ, Glaros AG. Autonomic Dysregulation in Headache Patients. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2013;38(4):257-63.

 

Esposito M1, Gallai B, Parisi L, Roccella M, Marotta R, Lavano SM, Mazzotta G, Patriciello G, Precenzano F, Carotenuto M. Visuomotor competencies and primary monosymptomatic nocturnal enuresis in prepubertal aged children. Neuropsychiatr Dis Treat. 2013;9:921-6. 

 

Esposito M1, Gallai B, Parisi L, Roccella M, Marotta R, Lavano SM, Mazzotta G, Carotenuto M. Primary nocturnal enuresis as a risk factor for sleep disorders: an observational questionnaire-based multicenter study. Neuropsychiatr Dis Treat. 2013;9:437-43. 

 

5. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Karatas M, Goksel B, Yildirim T. A patient with multiple sclerosis presenting with Holmes’ tremor. Eur J Neu 2008;15:e2-3.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Sung YF, Hsu YD, Huang WS. Tc-99m- TRODAT-1 SPECT study in evaluation of Holmes tremor after thalamic hemorrhage. Ann Nucl Med. 2009;23(6):605-8.

 

Wille C, Schnitzler A, Vesper J. Deep Brain Stimulation for Multiple Sclerosis-Associated Tremor. Aktuelle Neurologie 2009; 36: S19-S23.   

 

Gajos A1, Bogucki A, Schinwelski M, So?tan W, Rudzi?ska M, Budrewicz S, Koszewicz M, Majos A, Górska-Chrz?stek M, Bie?kiewicz M, Ku?mierek J, S?awek J. The clinical and neuroimaging studies in Holmes tremor. Acta Neurol Scand. 2010;122(5):360-6.

 

Acar G, Acar F, Bir LS, Kızılay Z, Cırak B. Vim stimulation in Holmes' tremor secondary to subarachnoid hemorrhage. Neurol Res. 2010;32(9):992-4.

 

6. Atıf Alan Makale

 

Koc F, Koc Z, Yerdelen D. Rhino-orbital-cerebral mucormycosis with different cerebral involvements: Infarct, hemorrhage and ophtalmoplegia. Int J Neurosci 2007(12); 117: 1677-1690.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Carod-Artal FJ. Stroke in central nervous system infections. ANNALS OF INDIAN ACADEMY OF NEUROLOGY  2008; 11: S64-S78.  

Takahashi S, Horiguchi T, Mikami S, Kitamura Y, Kawase T. Subcortical intracerebral hemorrhage caused by mucormycosis in a patient with a history of bone-marrow transplantation. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2009;18(5):405-6.

Turan MN, Tatar E, Yaprak M, Arda B, Kitiş Ö, Metin DY, Hoşcoşkun C, Töz H. A mucormycosis case presented with orbital apex syndrome and hemiplegia in a renal transplant patient. Int Urol Nephrol. 2013;45(6):1815-9.

 

Zeka AN, Taşbakan M, Pullukçu H, Sipahi OR, Yamazhan T, Arda B. Evaluation of Zygomycosis Cases by Pooled Analysis Method Reported from Turkey. Mikrobiyol Bul. 2013;47(4):708-16.

 

Abela L, Toelle SP, Hackenberg A, Scheer I, Güngör T, Plecko B. Fatal outcome of rhino-orbital-cerebral mucormycosis due to bilateral internal carotid occlusion in a child after hematopoietic stem cell transplantation. Pediatr Infect Dis J. 2013;32(10):1149-50.

 

Srinivasan L, Shah SS, Abbasi S, Padula MA, Harris MC.  Traumatic lumbar punctures in infants hospitalized in the neonatal intensive care unit. Pediatr Infect Dis J. 2013;32(10):1150-2.

 

Thurtell MJ1, Chiu AL, Goold LA, Akdal G, Crompton JL, Ahmed R, Madge SN, Selva D, Francis I, Ghabrial R, Ananda A, Gibson J, Chan R, Thompson EO, Rodriguez M, McCluskey PJ, Halmagyi GM. Neuro-ophthalmology of invasive fungal sinusitis: 14 consecutive patients and a review of the literature. Clin Experiment Ophthalmol. 2013;41(6):567-76.

 

Seo J, Kim HJ, Chung SK, Kim E, Lee H, Choi JW, Cha JH, Kim HJ, Kim ST. Cervicofacial tissue infarction in patients with acute invasive fungal sinusitis: prevalence and characteristic MR imaging findings. Neuroradiology. 2013;55(4):467-73.

 

Munoz J, Hughes A, Guo Y. Mucormycosis-associated intracranial hemorrhage.Blood Coagul Fibrinolysis. 2013;24(1):100-1.

 

Gumral R, Yildizoglu U, Saracli MA, Kaptan K, Tosun F, Yildiran ST.A Case of Rhinoorbital Mucormycosis in a Leukemic Patient with a Literature Review from Turkey . Mycopathologia. 2011;172(5):397-405. 

 

DiBartolo MA, Kelley PS.Rhino-Orbital-Cerebral Mucormycosis (ROCM): A Comprehensive Case Review. Aviat Space Environ Med. 2011 ;82(9):913-6.

 

Afshinmajd S, Ghasemi H, Rajabi MT, et al.Clinical Evaluation, Prevalence and Etiologic Factors in Patients with Ophthalmoplegia. IRANIAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 2011; 23 (1): 48-54.  

 

Li DM, Shang PP, Zhu L, et al. RHINO-ORBITAL-CEREBRAL MYCOSIS AND CAVERNOUS THROMBOSIS. EUROPEAN JOURNAL OF INFLAMMATION  2014;12: 1-10.   

 

Cornely  O A, Arikan-Akdagli S, Dannaou, E, et al. ESCMID dagger and ECMM double dagger joint clinical guidelines for the diagnosis and management of mucormycosis 2013. CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION  2014; 20: 5-26.

 

7. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Uysal H, Koc F, Sarica Y. Effects of sex and age on strength-duration properties. Clin Neurophysiol. 2006;117:2069-2072.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makaleler

 

Bae JS, Sawai S, Misawa S, et al. Effects of age on excitability properties in human motor axons. Clin Neurophysiol. 2008; 119: 2282-2286.

 

Chung P, Ng G. Taekwondo training improves the neuromotor excitability and reaction of large and small muscles. Phys Ther Sport. 2012;13(3):163-9.

 

Erdoğan C, Yücel M, Akgün H, Kaşkç T, Semai Bek V, Gökçil Z. Effects of Topiramate on Peripheral Nerve Excitability. J Clin Neurophysiol. 2012;29(3):268-70. 

 

Erdoğan C, Yücel M, Değirmenci E, Öz O, Akgün H, Odabaşı Z. Nerve excitability properties in early preclinical diabetic neuropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2011;94(1):100-4.

 

Erdoğan C, Yücel M, Değirmenci E, et al. Testing of the Excitability of a Peripheral Nerve in Migraine Patients. Neurophysiology 2012; 43(5): 352-4.

 

McHugh JC, Reilly RB, Connolly S. Examining the effects of age, sex, and body mass index on normative median motor nerve excitability measurements. Clin Neurophysiol. 2011;122(10):2081-8.

 

Recoskie BJ, Scholl TJ, Zinke-Allmang M, Chronik BA. Sensory and Motor Stimulation Thresholds of the Ulnar Nerve from Electric and Magnetic Field Stimuli: Implications to Gradient Coil Operation. Magn Reson Med. 2010;64(6):1567-79.

 

8. Atıf Alan Makale

 

Koç F, Yerdelen D, Sarıca Y, Sertdemir Y. Motor unit number estimation in cases with carpal tunnel syndrome.  Int J Neurosci. 2006;116(11):1263-1270.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Rainoldi A, Gazzoni M, Casale R. Surface EMG signal alterations in Carpal Tunnel syndrome: a pilot study. Eur J Appl Physiol. 2008 May;103(2):233-42.

 

9. Atıf Alan Makale

 

Karakurum Göksel B, Yerdelen D, Karatas M, Pelit A, Demiroglu Y.Z, Kizilkilic O, Tan M, Toygar O. Abducens nerve palsy and optic neuritis as initial Manifestation in brucellosis. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2006;38(8):721-725.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Miyares FR, Deleu D, ElShafie SS, Equia F, Mesraoua B, Al Hail H, Salim K. Irreversible papillitis and ophthalmoparesis as a presenting manifestation of neurobrucellosis. Clin Neurol Neurosurg. 2007;109(5):439-41.

 

Işıkay S, Yılmaz K, Ölmez A. Neurobrucellosis developing unilateral oculomotor nerve paralysis. Am J Emerg Med. 2012;30(9):2085.e5-7.

 

Margo CE, Harman LE. The Visual Impairment and Inscrutable Disease of Samuel Johnson.  Surv Ophthalmol. 2012;57(1):66-76.

 

Kizilkilic O, Calli C. Neurobrucellosis. Neuroimaging Clin N Am. 2011;21(4):927-37.

 

Demiroğlu YZ, Turunç T, Karaca S, Arlıer Z, Alışkan H, Colakoğlu S, Arslan H. Neurological Involvement in Brucellosis; Clinical Classification, Treatment and Results. Mikrobiyol Bul. 2011;45(3):401-10.

 

Sahin OG, Pelit A, Turunc T, Akova YA. Ophthalmoparesis, papillitis and premacular hemorrhage in a case with endocarditis: A rare presentation of brucellosis. Indian J Ophthalmol. 2010;58(2):164-6.

 

Ozkavukcu E, Tuncay Z, Selçuk F, Erden I. An unusual case of neurobrucellosis presenting with unilateral abducens nerve palsy: clinical and MRI findings. Diagn Interv Radiol. 2009;15(4):236-8.

 

10. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Koç F, Sarıca Y. The effects of gender and age on motor unit number estimation in normal population. Acta Neurol Belg 2006;106(1): 5-8.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makaleler

 

Morley JE. Developing novel therapeutic approaches to frailty.Curr Pharm Des. 2009;15(29):3384-95.

 

Demura SI, Yamada T. Relationships of maximal single- and double-step length tests with sex and the dominant and non-dominant legs. European Journal of Sport Science 2008;8(1): 47-53.

 

McCombe PA, Henderson RD. Effects of Gender in Amyotrophic Lateral Sclerosis. Gend Med. 2010;7(6):557-70.

 

Gawel M, Kostera-Pruszczyk A. Effect of Age and Gender on the Number of Motor Units in Healthy Subjects Estimated by the Multipoint Incremental MUNE Method. JOURNAL OF CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 2014; 31: 272-278.   

 

11. Atıf Alan Makale

 

Koç F, Guzel R, Benlidayı İ, Yerdelen D, Guzel İ, Sarıca Y. A rare genetic disorder in the differential diagnosis of the entrapment neropathies: Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies. Journal of Clinical Rheumatology 2006; 12(2):78-82.

 

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

Celik Y, Kilinçer C, Hamamcioğlu MK, Balci K, Birgili B, Cobanoğlu S, Utku U. Hereditary neuropathy with liability to pressure palsies in a Turkish patient (HNPP): a rare cause of entrapment neuropathies in young adults. Turk Neurosurg. 2008;18(1):82-4.

Potter SM, O'Shaughnessy M. Hereditary neuropathy with Liability to pressure palsy: global neuropathy after tourniquet use. J Hand Surg Eur Vol. 2014;39(2):212-3.

Rana AQ, Masroor MS. Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsy: A Brief Review with a Case Report. Int J Neurosci. 2012;122(3):119-23.

12. Atıf Alan Makale

 

Demirkıran M, Sarıca Y, Uğuz S, Yerdelen D, Aslan K. Multiple sclerosis patients with and without sexual dysfunction: Are there any differences? Mult Scler 2006; 12(2): 209-214.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makaleler

Secil Y, Yetimalar Y, Gedizlioglu M, Arpaci E, Tokuçoglu F, Inceoglu Kendir A, Basoglu M, Ertekin C. Sexual dysfunction and sympathetic skin response recorded from the genital region in women with multiple sclerosis. Mult Scler. 2007;13(6):742-8.

Fraser C, Mahoney J, McGurl J. Correlates of sexual dysfunction in men and women with multiple sclerosis. J Neurosci Nurs. 2008;40(5):312-7.

Tepavcevic DK, Kostic J, Basuroski ID, Stojsavljevic N, Pekmezovic T, Drulovic J. The impact of sexual dysfunction on the quality of life measured by MSQoL-54 in patients with multiple sclerosis. Mult Scler. 2008;14(8):1131-6.

Clayton A, Ramamurthy S. The impact of physical illness on sexual dysfunction. Adv Psychosom Med. 2008;29:70-88.

Tzortzis V, Skriapas K, Hadjigeorgiou G, Mitsogiannis I, Aggelakis K, Gravas S, Poulakis V, Melekos MD. Sexual dysfunction in newly diagnosed multiple sclerosis women. Mult Scler. 2008;14(4):561-3.

Nosek MA, Hughes RB, Robinson-Whelen S. The complex array of antecedents of depression in women with physical disabilities: implications for clinicians.Disabil Rehabil. 2008;30(3):174-83

Donze C, Hautecoeur P. Urinary, sexual, and bowel disorders in early-stage multiple sclerosis.Rev Neurol 2009;165 Suppl 4:S148-55.

Fletcher SG, Castro-Borrero W, Remington G, Treadaway K, Lemack GE, Frohman EM. Sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis: a multidisciplinary approach to evaluation and management. Nat Clin Pract Urol. 2009;6(2):96-107.

Matzo, Marianne; Hijjazi, Kamal. If You Don't Ask Me ... Don't Expect Me to Tell A Pilot Study of the Sexual Health of Hospice Patients. JOURNAL OF HOSPICE & PALLIATIVE NURSING 2009; 11: 271-281.   

Guenther V, Locher E, Falkenbach A, et al. Body image in patients with ankylosing spondylitis. Clinical and Experimental Rheumatology 2010;28:341-347.

Goris S, Sungur G, Tasci S, et al. The effect of urinary incontinence and sexual dysfunction on the quality of life among women with multiple sclerosis. Pakistan Journal of Medical Sciences 2010;26:227-281.

 

Bronner G, Elran E, Golomb J, et al. Female sexuality in multiple sclerosis: the multidimensional nature of the problem and the intervention. Acta Neurologica Scandinavica 2010;121:289-301.

 

Edemci S, Karakus D, Ucan H, et al. Investigation of Factors Related to Sexual Dysfunction in Patients with Multiple Sclerosis. TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION 2010; 56: 130-134  .

 

Ellrichmann G, Toennes C, Schroeder A, et al. Multiple Sclerosis: Symptomatic Therapy for Bladder-Bowel and Sexual Dysfunction. AKTUELLE NEUROLOGIE 2010; 37: 10-17.

 

Akkus Y, Duru G. Problems and Factors Affecting the Sexual Lives of Patients with Multiple Sclerosis Living in Turkey. Sexuality and Disability 2011; 29(1):55-63.

 

Bagnato Francesca; Centonze Diego; Galgani Simonetta; et al. Painful and involuntary   multiple sclerosis. Expert Opinion on Pharmacotherapy 2011;12(5):763-777.

 

Lombardi G, Celso M, Bartelli M, et al. Female Sexual Dysfunction and Hormonal Status in Multiple Sclerosis Patients. Journal of Sexual Medicine 2011;8(4):1138-1146.

 

Samkoff LM, Goodman AD. Symptomatic Management in Multiple Sclerosis. Neurologic Clinics 2011;29(2):  449-+

 

Khan F, Pallant JF, Ng L, et al. Sexual Dysfunction in Multiple Sclerosis. Sexuality and Disability 2011; 29(2):101-111.

 

Katz A. Multiple Sclerosis and Sexuality. American Journal of Nursing 2011; 111(7):65-68.

 

Rellini, Alessandra H.; Clifton, Jessica. SEXUAL DYSFUNCTION: BEYOND THE BRAIN-BODY CONNECTION. Female Orgasmic Disorder. Book Series: Advances in Psychosomatic Medicine. Edited by: Balon R. 2011; 31: 35-56.   

 

Hellwig K, Correale J. Artificial reproductive techniques in multiple sclerosis. Clin Immunol. 2013;149(2):219-24.

 

Merghati-Khoei E, Qaderi K, Amini L, Korte JE. Sexual problems among women with multiple sclerosis. J Neurol Sci. 2013;331(1-2):81-5.

 

Mohammadi K, Rahnama P, Moayed Mohseni S, Sahraian MA, Montazeri A. Determinants of sexual dysfunction in women with multiple sclerosis. BMC Neurol. 2013;13(1):83.

 

Lew-Starowicz M, Rola R. Prevalence of Sexual Dysfunctions Among Women with Multiple Sclerosis. Sex Disabil. 2013;31(2):141-153.

 

Celik DB, Poyraz EÇ, Bingöl A, Idiman E, Ozakbaş S, Kaya D. Sexual dysfunction in multiple sclerosis: Gender differences. J Neurol Sci. 2013;324(1-2):17-20.

 

Adamec I, Habek M. Autonomic dysfunction in multiple sclerosis. CLINICAL NEUROLOGY AND NEUROSURGERY 2013; 115: S73-S78.  

 

Baird SM, Dalton J. Multiple Sclerosis in Pregnancy. JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING 2013; 27: 232-241.  

 

Schumann R, Adamaszek M, Sommer N, Kirkby KC. Stress, Depression and Antidepressant Treatment Options in Patients Suffering from Multiple Sclerosis. Curr Pharm Des. 2012;18(36):5837-45.

 

Guo ZN, He SY, Zhang HL, Wu J, Yang Y. Multiple sclerosis and sexual dysfunction. Asian J Androl. 2012;14(4):530-5.

 

Keller JJ, Liang YC, Lin HC. Association Between Multiple Sclerosis and Erectile Dysfunction: A Nationwide Case-Control Study. J Sex Med. 2012;9(7):1753-9.

 

Sahay RD, Haynes EN, Rao MB, et al. Assessment of Sexual Satisfaction in Relation to Potential Sexual Problems in Women with Multiple Sclerosis: A Pilot Study. Sexuality and Disability 2012; 30(2): 227-36.

 

Lombardi G, Nelli F, Celso M, Mencarini M, Del Popolo G. Treating Erectile Dysfunction and Central Neurological Diseases with Oral Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors. Review of the Literature. J Sex Med. 2012;9(4):970-85.

 

Kilic B, Unver V, Bolu A, et al. Sexual Dysfunction and Coping Strategies in Multiple Sclerosis Patients. Sexuality and Disability 2012; 30(1):3-13.

 

Di Rosa A, Fragala E, Giardina R, et al. RELATIONSHIP BETWEEN URODYNAMIC EXAMINATION AND SEXUAL FUNCTION IN MULTIPLE SCLEROSIS MALE PATIENTS. NEUROUROLOGY AND URODYNAMICS 2014; 33: S11-S12.   

 

Schairer LC, Foley FW, Zemon V, et al. The impact of sexual dysfunction on health-related quality of life in people with multiple sclerosis. MULTIPLE SCLEROSIS JOURNAL  2014; 20: 610-616.

 

Qaderi K, Khoei EM. Sexual Problems and Quality of Life in Women with Multiple Sclerosis. SEXUALITY AND DISABILITY 2014; 32: 35-43.   

 

Vitkova, Marianna; Rosenberger, Jaroslav; Krokavcova, Martina; et al. Health-related quality of life in multiple sclerosis patients with bladder, bowel and sexual dysfunction. DISABILITY AND REHABILITATION  2014; 36: 987-992.   

 

 

13. Atıf Alan Makale

 

Koc F, Sarica Y, Yerdelen D, Barıs I, Battaloğlu E, Sert M. A large family with Charcout-Marie-Tooth type 1A and type 2 diabetes mellitus. Int J Neurosci 2006;116 (2):103-114.

 

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makaleler

 

Park KS, Wiederkehr A, Kirkpatrick C, Mattenberger Y, Martinou JC, Marchetti P, Demaurex N, Wollheim CB. Selective actions of mitochondrial fission/fusion genes on metabolism-secretion coupling in insulin-releasing cells. J Biol Chem. 2008;283(48):33347-56.

 

Win HH, Davenport C, Delaney S, Kelly M, Smith D. Charcot-Marie-Tooth Disease Complicating Type 2 Diabetes. Journal of the American Podiatric Medical Association 2011;101(4):349-352.

 

Ursino G1, Alberti MA, Grandis M, Reni L, Pareyson D, Bellone E, Gemelli C, Sabatelli M, Pisciotta C, Luigetti M, Santoro L, Massollo L, Schenone A. Influence of comorbidities on the phenotype of patients affected by Charcot-Marie-Tooth neuropathy type 1A. Neuromuscul Disord. 2013;23(11):902-6. 

 

Eschbach J1, Sinniger J, Bouitbir J, Fergani A, Schlagowski AI, Zoll J, Geny B, René F, Larmet Y, Marion V, Baloh RH, Harms MB, Shy ME, Messadeq N, Weydt P, Loeffler JP, Ludolph AC, Dupuis L. Dynein mutations associated with hereditary motor neuropathies impair mitochondrial morphology and function with age.  Neurobiol Dis. 2013;58:220-30.

 

14. Atıf Alan Makale

 

Koc F, Akpinar O, Yerdelen D, Demir M, Sarica Y, Kanadası M. The evaluation of left ventricle systolic and diastolic functions in patients with Friedreich Ataxia: A pulse tissue doppler study. International Heart Journal 2005;46(3):443-52.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makaleler

 

Baysan O, Bolu E, Uzun M,  Kilicaslan F, Erinc K, Pinar M, Hasimi A, Yokusoglu M, Genc C, Yelamanchili P, Karaeren H, Isik E. Left ventricular function in male patients with secondary hypogonadism. Echocardiography. 2007;24(3):222-7.

 

Masugata H, Senda S, Goda F,  Yamagami A, Okuyama H, Kohno T, Hosomi N, Yukiiri K, Noma T, Murao K, Kohno M, Itoh S. Independent determinants of the Tei index in hypertensive patients with preserved left ventricular systolic function. Int Heart J. 2009;50(3):331-40.

 

Asaad N, El-Menyar A, Al Suwaidi J. Recurrent Ventricular Tachycardia in Patient with Friedreich's Ataxia in the Absence of Clinical Myocardial Disease. Pace-pacing and Clinical Electrophysiology 2010; 33:109-112.

 

Mottram PM, Delatycki MB, Donelan L, et al. Early Changes in Left Ventricular Long-Axis Function in Friedreich Ataxia: Relation with the FXN Gene Mutation and Cardiac Structural Change. Journal of the American Society of Echocardiography 2011; 24(7): 782-789.

 

 

15. Atıf Alan Makale

 

Incecik F, Elkay M, Herguner O, Yerdelen D, Ozcan K, Altınbasak S. Two siblings with familial idiopathic scoliosis with conjugate gaze palsy. Journal of Child Neurology 2005; 20(1):81-3.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

MacDonald JT. Mutation in ROBO3 gene recently documented in patients with horizontal gaze palsy with progressive scoliosis. Journal of Child Neurology 2006;21(6): 545-545.

 

16. Atıf Alan Makale

 

Tamam L, Yerdelen D, Ozpoyraz N. Psychosis associated with interferon alfa theraphy for chronic Hepatitis B. The Annals of Pharmacotheraphy. 2003;37(3): 384-387.

   

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makaleler

 

Zhang CP, Tian ZB, Liu XS, Zhao QX, Wu J, Liang YX. Effects of Zhaoyangwan on chronic hepatitis B and posthepatic cirrhosis. World J Gastroenterol. 2004;10(2):295-8.

 

Kalyoncu OA, Tan D, Mirsal H, Pektas O, Beyazyurek M. Major depressive disorder with psychotic features induced by interferon-alpha treatment for hepatitis C in a polydrug abuser. J Psychopharmacol. 2005;19(1):102-5.

 

Telio D, Sockalingam S, Stergiopoulos V. Persistent psychosis after treatment with interferon alpha: a case report. J Clin Psychopharmacol. 2006;26(4):446-7.

 

Crone CC, Gabriel GM, DiMartini A. An overview of psychiatric issues in liver disease for the consultation-liaison psychiatrist. Psychosomatics. 2006;47(3):188-205.

 

Morera AL, Henry M, Garcia-Hernandez A, Fernández-López L. Acute phase proteins as biological markers of negative psychopathology in paranoid schizophrenia. Actas Esp Psiquiatr. 2007;35(4):249-52.

 

Cheng YC, Chen CC, Ho AS, Chiu NY. Prolonged psychosis associated with interferon therapy in a patient with hepatitis C: case study and literature review. Psychosomatics. 2009;50(5):538-42.

 

Myint AM, Schwarz MJ, Steinbusch HW, Leonard BE. Neuropsychiatric disorders related to interferon and interleukins treatment. Metab Brain Dis. 2009;24(1):55-68.

 

Silverman BC, Kim AY, Freudenreich O. Interferon-Induced Psychosis as a "Psychiatric Contraindication" to Hepatitis C Treatment: A Review and Case-Based Discussion. Psychosomatics 2010; 51: 2010.

 

Park SH. Completion of Chronic Hepatitis C Virus Treatment in Interferon-Induced Major Depressive Disorder with Psychotic Features. Psychiatry Investig. 2011;8(4):381-3.

 

Kambarova DK, Golubev AG. Biochemical and genetic aspects of pathogenesis of schizophrenia. JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY 2011; 47(5):407-419.

 

Manfredi G, Kotzalidis GD, Sani G, Koukopoulos AE, Savoja V, Lazanio S, Girardi N, Tatarelli R. Persistent interferon-beta-1b-induced psychosis in a patient with multiple sclerosis. Psychiatry Clin Neurosci. 2010;64(5):584-6.

 

Quarantini LC, Cruz SC, Batista-Neves SC, et al. Psychosis during peginterferon-alpha2a and ribavirin therapy: case report. Brazilian Journal of Infectious Diseases 2006-12; 10: 406-407.   

 

Mamman AI, Yusuf AJ, Aminu Sm, et al. Severe depression following a-interferon usage in a patient with chronic myeloid leukemia. AFRICAN HEALTH SCIENCES 2009; 9:  54-56.   

 

Keskin G, Gumus AB, Orgun F. Quality of Life, Depression, and Anxiety Among Hepatitis B Patients. GASTROENTEROLOGY NURSING 2013; 36: 346-356.  

 

 

17. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Koc F, Koc Z. Joubert syndrome associated with new MRI findings and posterior reversible encephalopathy syndrome. Acta Neurol Belg 2009; 109(1): 49-52.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Eun Mi-Yeon, Seok Hung Youl, Kwon Do-Young, et al. Joubert Syndrome Presenting With Young-Age Onset Ischemic Stroke: A Possible Etiologic Association. Journal of Child Neurology 2011; 26(3):381-384.

 

18.Atıf Alan Makale

 

Koc F, Yerdelen D, Koc Z. Neurofibromatosis type 1 associated with Moya-Moya disease. Int J Neurosci 2008;118(8):1157-63.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Ohba S, Nakagawa T, Murakami H. Concurrent Graves' disease and intracranial arterial stenosis/occlusion: special considerations regarding the state of thyroid function, etiology, and treatment. Neurosurgical Review 2011; 34(3): 297-304.
 

Darrigo Junior LG, Valera ET, Machado Ade A, et al. Moyamoya syndrome associated with neurofibromatosis type I in a pediatric patient. Sao Paulo Medical Journal 2011; 129(2):110-112.

 

Koss M, Scott RM, Irons MB, Smith ER, Ullrich NJ. Moyamoya syndrome associated with neurofibromatosis Type 1: perioperative and long-term outcome after surgical revascularization. J Neurosurg Pediatr. 2013;11(4):417-25.

 

Arita H, Narita Y, Ohno M, Miyakita Y, Okita Y, Ide T, Shibui S. Management of glioblastoma in an NF1 patient with moyamoya syndrome: a case report. Childs Nerv Syst. 2013;29(2):341-5.

 

Southerland AM, Meschia JF, Worrall BB. Shared associations of nonatherosclerotic, large-vessel, cerebrovascular arteriopathies: considering intracranial aneurysms, cervical artery dissection, moyamoya disease and fibromuscular dysplasia. Curr Opin Neurol. 2013;26(1):13-28. 

 

Mallory GW, Bower RS, Nwojo ME, et al. Surgical Outcomes and Predictors of Stroke in a North American White and African American Moyamoya Population. NEUROSURGERY 2013; 73: 984-991.   

 

 

 1. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Erol T, Karatas M. Selective autonomic screening in Guillain-Barré syndrome. Neurol India. 2010;58(3):398-402.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Peric S, Rakocevic-Stojanovic V, Nisic T, et al. Cardiac autonomic control in patients with myasthenia gravis and thymoma. Journal of the Neurological Sciences 2011;307(1-2):30-33.
 

20. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Koc F, Uysal H, Sarıca Y. Strength-duration properties in diabetic polyneuropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2007;78: 56-59.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Bae Jong S, Kim Oeung K, Kim Jae M. Altered nerve excitability in subclinical/early diabetic neuropathy: Evidence for early neurovascular process in diabetes mellitus? Diabetes Research and Clinical Practice 2011;91(2): 183-189.

 

Skinner SA, Rippe DM. Threshold Testing of Lumbosacral Pedicle Screws: A Reappraisal. J Clin Neurophysiol. 2012;29(6):493-501.

 

Erdoğan C, Yücel M, Akgün H, Kaşkç T, Semai Bek V, Gökçil Z. Effects of Topiramate on Peripheral Nerve Excitability. J Clin Neurophysiol. 2012;29(3):268-70. 

 

Erdoğan C, Yücel M, Değirmenci E, Öz O, Akgün H, Odabaşı Z.Nerve excitability properties in early preclinical diabetic neuropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2011;94(1):100-4.

 

21. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Koç F. Peripheral Nerve Axonal Excitability in Epileptic Patients. Journal of  Neurological Sciences [Turkish] 2013; 30:(1)# 34: 108-115.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Xue F. Relationship Between EEG Recordings and Early Prediction of Epilepsy Progression: a 13 Years Follow-up Study. Journal of  Neurological Sciences [Turkish] 2013; 30:(3); 541-550. 2013.

 

22. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Koc F, Durdu M, Karakas M. Electrophysiological findings in neurofibromatosis type 1. Neurol Sci. 2011 Jul 15;306(1-2):42-8. 

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Van Mierlo C, Spileers W, Legius E, Casteels I, Cassiman C. Role of visual evoked potentials in the assessment and management of optic pathway gliomas in children. Doc Ophthalmol. 2013;127(3):177-90.

 

Cassiman C, Legius E, Spileers W, Casteels I. Ophthalmological assessment of children with neurofibromatosis type 1. Eur J Pediatr. 2013;172(10):1327-33.

 

23. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D and Karataş M. Neurological complications without eclampsia during pregnancy in Turkey. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2010.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Ghulmiyyah L, Sibai B. Maternal mortality from preeclampsia/eclampsia. Semin Perinatol. 2012;36(1):56-9.

 

24. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Karatas M, Aklan O, Tufan M. A New Kind of And Reversible Brainstem Involvement In Primary Sjögren’s Syndrome As An Initial ManifestationInt J Neurosci 2010;120(2):155-8.

                                   

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Kira J. The expanding phenotype of CLIPPERS: is it a disease or a syndrome? J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012;83(1):2-3.

 

25. Atıf Alan Makale

 

Giray S, Sen O, Sarica FB, Tufan K, Karatas M, Goksel BK, Yerdelen D, Cekinmez M, Can U. Spontaneous primary intraventricular hemorrhage in adults: clinical data, etiology and outcome. Turk Neurosurg 2009;19(4):338-44.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Wang K, Du HG, Yin LC, He M, Hao BL, Chen L. Which side of lateral ventricles to choose during external ventricular drainage in patients with intraventricular hemorrhage: ipsilateral or contralateral? J Surg Res. 2013;183(2):720-5.

 

Muzumdar D, QertelJ, Montibeller GR. Management of non-traumatic intraventricular hemorrhage Comments. Neurosurgical Review 2012;35(4):494-5.

 

Srivastava T,  Sannegowda RB, Satija V, et al. Primary intraventricular hemorrhage: Clinical features, risk factors, etiology, and yield of diagnostic cerebral angiography. NEUROLOGY INDIA 2014; 62: 144-148.

 

26. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Ozdogu H, Karatas M, Pelit A, Yildirim T. Cerebral Venous Thrombosis in Pregnancy Associated With MTHFR C677 T Mutation, Protein S Deficiency, and Activated Protein C Resistance During Pregnancy. Neurosurg Q 2009; 19(2): 144-146.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Klai S, Fekih-Mrissa N, Mrissa R, Rachdi R, Gritli N. Maternal cerebral venous thrombosis, uncommon but serious disorder, pathologic predictors and contribution of prothrombotic abnormalities. Blood Coagul Fibrinolysis. 2013;24(3):269-72.

 

27. Atıf Alan Makale

 

Koc F, Yerdelen D, Kekec Z. Myeloneuritis due to acute organophosphate (DDVP) intoxication. Int J Neurosci 2009; 119(10): 1538-1547.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Darchini-Maragheh E, Nemati-Karimooy H, Hasanabadi H, Balali-Mood M. Delayed Neurological Complications of Sulphur Mustard and Tabun Poisoning in 43 Iranian Veterans. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2012;111(6):426-32.

 

28. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Karatas M, Yildirim T. Acute Parkinsonism in Uremia and Its Prognosis. Neurosurg Q 2008; 18: 144-145.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Lin HL, Lin HC, Chen YH. Increased risks of parkinsonism in the 3 years after chronic renal failure. Int J Clin Pract. 2012;66(5):499-503.

 

29. Atıf Alan Makale

 

Koc F, Yerdelen D. Restless Leg Syndrome In the Differential Diagnosis of Entrapment and Peripheral Neuropathies. Neurosciences 2008; 13: 165-168.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Civi S, Kutlu R, Tokgoz S. Frequency, severity and risk factors for restless legs syndrome in healthcare personnel. Neurosciences (Riyadh). 2012;17(3):230-5.

 

30. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Koc F, Koc Z. Delayed Diagnosis of Kearns-Sayre Syndrome in a 38-Year-Old Male Patient: A Case Report. Int J Neurosci 2008;118(2):267-275.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Savige J, Ratnaike S, Colville D. Retinal Abnormalities Characteristic of Inherited Renal Disease. J Am Soc Nephrol. 2011;22(8):1403-15.

 

31. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, T Acil, B Goksel, Karatas M. Autonomic Function in Tension-Type Headache. Acta Neurol Belg 2007; 107(4): 108-111.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Gass JJ, Glaros AG. Autonomic Dysregulation in Headache Patients. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2013;38(4):257-63.

 

Sokolov AY, Lyubashina OA, Amelin AV, et al. The role of noradrenalin in the pathogenesis of primary headaches. Neurochemical Journal 2013; 7(4): 256-65.

 

32. Atıf Alan Makale

 

Goksel BK, Karatas M, Nebioglu A, Sezgin N, Tan M, Seydaoglu G, Benli S, Karaca S, Arlier Z, Yerdelen D. Subclinical hypothyroidism, hyperhomocysteinemia and dyslipidemia: investigating links with ischemic stroke in Turkish patients. Neurol Res. 2007; 29: 871-876.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Ng YY, Wu SC, Lin HD, Hu FH, Hou CC, Chou YY, Chiu SM, Sun YH, Cho SS, Yang WC. Prevalence of clinical and subclinical thyroid disease in a peritoneal dialysis population. Perit Dial Int. 2012;32(1):86-93.

 

Karch, A, Thomas SL. Autoimmune thyroiditis as a risk factor for stroke. A historical cohort study. NEUROLOGY 2014; 82: 1643-1652.  

 

33. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Koc F, Sarıca Y. The effects of botulinum toxin on strength- duration properties. Int J Neurosci 2007;117(10):1457-1464.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Huynh W, Krishnan AV, Lin CS, Vucic S, Katrak P, Hornberger M, Kiernan MC. Botulinum toxin modulates cortical maladaptation in post-stroke spasticity. Muscle Nerve. 2013;48(1):93-9.

 

34. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Uysal H, Koc F, Sarica Y. The effect of hyperventialtion on strength-duration properties in diabetic polyneuropathy. Clin Neurophysiol. 2007;118:105-110.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Erdoğan C, Yücel M, Akgün H, Kaşkç T, Semai Bek V, Gökçil Z. Effects of Topiramate on Peripheral Nerve Excitability. J Clin Neurophysiol. 2012;29(3):268-70. 

 

Erdoğan C, Yücel M, Değirmenci E, Öz O, Akgün H, Odabaşı Z. Nerve excitability properties in early preclinical diabetic neuropathy. Diabetes Res Clin Pract. 2011;94(1):100-4.

 

Erdoğan C, Yücel M, Değirmenci E, et al. Testing of the Excitability of a Peripheral Nerve in Migraine Patients. Neurophysiology 2012; 43(5): 352-4.

 

35. Atıf Alan Makale

 

Yerdelen D, Giray S, Tan M, Yildirim T. Hypertensive encephalopathy with atypical MRI leukoencephalopathy affecting brain stem and cerebellum. Acta Neurol Belg 2009; 109(2): 142-145.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Wu HP, Yang WC, Wu YK, et al. Clinical significance of blood pressure ratios  in hypertensive crisis in children. ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 2012; 97: 200-205. 

 

36. Atıf Alan Makale

 

Erbas TErtas MYucel AKeskinaslan ASenocak MTURNEP Study Group. Prevalence of peripheral neuropathy and painful peripheral neuropathy in Turkish diabetic patients. J Clin Neurophysiol. 2011;28(1):51-5.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Kim SS, Won JC, Kwon H, et al. Prevalence and clinical implications of painful diabetic peripheral neuropathy in type 2 diabetes: Results from a nationwide hospital-based study of diabetic neuropathy in Korea. DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 2014; 103: 522-529.  

 

Ballas, Samir K.; Darbari, Deepika S. Neuropathy, neuropathic pain, and sickle cell disease. AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY 2013; 88: 927-929.   

Tavakoli M, Shahri RP, Pourreza H, et al. A complementary method for automated detection of microaneurysms in fluorescein angiography fundus images to assess diabetic retinopathy. PATTERN RECOGNITION 2013; 46: 2740-2753.   

 

Bouhassira D, Letanoux M, Hartemann A. Chronic Pain with Neuropathic Characteristics in Diabetic Patients: A French Cross-Sectional Study. PLOS ONE 2013; 8:  e74195.

 

Spallone V, Greco C. Painful and Painless Diabetic Neuropathy: One Disease or Two? CURRENT DIABETES REPORTS 2013; 13: 533-549.   

 

Gursoy AE, Orhan EK, Dinccag N, et al. PAINFUL DIABETIC NEUROPATHY IN TYPE II DIABETIC PATIENTS: EVALUATION WITH DIFFERENT DIAGNOSTIC MODALITIES. ACTA ENDOCRINOLOGICA-BUCHAREST 2013; 9: 189-199 . 

 

Mete T, Aydin Y, Saka M, et al. Comparison of Efficiencies of Michigan Neuropathy Screening Instrument, Neurothesiometer, and Electromyography for Diagnosis of Diabetic Neuropathy. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2013; 821745.

 

Jecht M. Painful Diabetic Neuropathy Prevalence and Characteristics in a UK Diabetes Cohort. DIABETOLOGE 2011; 7: 506-+   

 

Abbott CA, Malik RA, van Ross ERE, et al. Prevalence and Characteristics of Painful Diabetic Neuropathy in a Large Community-Based Diabetic Population in the UK. DIABETES CARE 2011; 34: 2220-2224.   

 

37. Atıf Alan Makale

 

Acartürk E, Kanadası M, Yerdelen D, Akpinar O, Ozeren A, Saygılı OB. Left atrial appendage aneurysm presenting with recurrent embolic strokes. The international Journal of Cardiovascular Imaging 2003;19(6): 495-497.

 

Yukarıdaki Makaleye Atıf Yapan Makale

 

Hu HF, Chang TH, Chen CS, Chen SJ. The fifth chamber of the heart: huge left atrial aneurysm. Am J Emerg Med. 2012;30(7):1327.e1-3.

 

Restrepo CS, Lane MJ, Murillo H. Cardiac Aneurysms, Pseudoaneurysms, and Diverticula. Semin Roentgenol. 2012;47(3):262-76.

 

Bhattarai A, Padalino MA, Stellin G. Congenital giant aneurysm of the left atrial appendage in an infant. Cardiol Young. 2011;21(6):697-9.

 

Tietge W, Otterspoor LC, Uylings R, Sieswerda GT, Cramer MJ, Loh P. Giant left atrial appendage. Neth Heart J. 2010;18(3):160.

 

Yao R,  Hunsaker RP, Gelman B. An unusual echocardiogram. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2008;22(4):636-8.

 

Duerinckx AJ, Vanovermeire O. Accessory appendages of the left atrium as seen during 64-slice coronary CT angiography.  Int J Cardiovasc Imaging. 2008;24(2):215-21.

 

Sevimli S, Gundogdu F, Aksakal E, Arslan S, Gurlertop Y, Senocak H. A rare congenital anomaly: Biatrial appendage aneurysm with atrial and ventricular septal defect. Echocardiography. 2007;24(9):987-90.

 

Conradi G, Deetjen A, Möllmann S, Hamm CW, Dill T. Symptomatic atrial fibrillation as the first symptom of a giant left atrial appendage aneurysm. Clin Res Cardiol. 2006;95(11):614-6.

 

 

ÖDÜLLER VE ÖZEL KONUMLAR NO-60: Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda ‘en iyi bildiri ödülü’ almak.

 

1. V. Uluslararası Kardiyoloji Öğrenci Kongresi’nde ‘The Effects of Hemodialysis on Electrocardiogram’ başlıklı çalışmam ile ‘En İyi Araştırma Ödülü’ (1996, Adana) 

 

Kocadurmuğoğlu, Yerdelen D, Anarat A. The effects of hemodialysis on electrocardiogram. 5. International Student Congress of Cardiology, 3-6 Nisan 1996, Adana, Türkiye, p:113.

 

ÖDÜLLER VE ÖZEL KONUMLAR NO-61: Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda ‘en iyi bildiri ödülü’ almak.

 

1.Sözel bildiri sunumu 3.lük ödülü

 

Bilgi M, Yerdelen D, Çölkesen Y. Jeneralize epilepsili hastalarda doku doppler görüntüleme ile diyastolik fonksiyonların değerlendirilmesi. 8. Ulusal Epilepsi Kongresi, Bodrum, 2012. 

 

      V. Uluslararası Kardiyoloji Öğrenci Kongresi’nde ‘The Effects of
Hemodialysis on Electrocardiogram’ başlıklı çalışma ile
‘En İyi Araştırma Ödülü’ (1996, Adana)
      Epilepsi
ParkinsonHastalığı
Demans
Multiple Skleroz
Başağrıları
Serebrovasküler hastalıklar
Vertigo
     

Elektromyografi, Elektroensefalografi, Botulinum toksini uygulaması

     

Motor ünite sayısı tahmini yönteminde uygulayıcıdan kaynaklanabilecek farklılıkların incelenmesi