Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Doç. Dr. Mehmet KARATAŞ

Nöroloji

Telefon Numarası
0 322 327 2727

     
İlkokul: Yenice İlkokulu yenice/MUGLA
Ortaokul: Söke Lisesi söke/ AYDIN
Lise: Söke Lisesi söke/ AYDIN
Üniversite: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi / KAYSERİ
İhtisas: Çukurova Universitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD


MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMALAR

Eylül 1983-Eylül 1985 Pratisyen hekim (zorunlu hizmet)
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Adana

Eylül 1985-Ekim 1989 Araştırma Görevlisi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji AD
Adana

Ekim 1989- Aralık 1990 Nöroloji Uzmanı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Adana

Aralık 1990-Nisan 1992 Nöroloji Uzmanı<br> K.K.K. Mevkii Asker Hastanesi
Dışkapı-Ankara

Nisan 1992-Ekim 1992 Nöroloji Uzmanı
Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Adana

Ekim 1992-Şubat 1994 Yardımcı Doçent Doktor Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji AD
Adana

Mart 1994-Ocak 1995 Postdoctoral fellow
Baylor College of Medicine
Department of Psychiatry
Sleep Disorders Center
Houston-Texas
USA

Ocak 1995-Kasım 1996 Yardımcı Doçent Doktor
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji AD
Adana

Kasım 1996-Haziran 1998 Doçent Doktor
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nöroloji AD, Adana

Haziran 1998-Mart 2000 Doçent Doktor
Adana Numune Hastanesi, Adana

Mart 2000-Bugün Doçent Doktor
Başkent Üniversitesi
Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi
Nöroloji AD, Adana

     

                                   YAYIN LİSTESİ (Türkçe ve İngilizce Makaleler)

 

1-  Kaya B, Çetinalp E, Başaran Ç, Karataş M,  Erek R, Kurt İ,  Bozdemir H: Moya-Moya hastalığı ve  intraserebral hematom.   Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 1:15-18, 1986.

 

2- Tanık O, Karataş M, Erek R, Bozdemir H: Bell paralizisinde beyinsapı odituvar uyarılmış potansiyeller. XXII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı, Marmaris.   pp:493- 500, 1986.

 

3- Tanık O, Bozdemir H, Erek R, Karataş M: Bir adrenolökodistrofi olgusunda klinik ve  multimodal uyarılmış evoked potansiyel sonuçları. XXII. Ulusal Psikiyatri ve           Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı, Marmaris. pp:593-597, 1986.

 

4-  Tanık O, Karataş M, Erek R, Bozdemir H: Miller Fisher'in bir  buçuk sendromu. Çuk. Üniv. Tıp Fak Der. 3:29-301, 1986.

                                                                             

5- Tanık O, Oğuz M, Karataş M, Bozdemir H: Multiple  intracerebral  hematomas in sickle cell anemia (English).  Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 3:299-301, 1987.

 

6- Tanık O, Kırbaş D, Karataş M, Bozdemir H: Glokomda visuel   uyarılmış potansiyeller. Düşünen Adam, 2:27-30, 1987.

 

7-  Sarıca Y, Yıldırım H, Ersöz R, Slem G, Karataş M, Köker F: Optik  atrofilerde  görsel uyarılmış potansiyellerin tanısal  değeri. Türk Oftal. Dern. XXII. Ulusal Kong. Bül, 2:893-896, 1988.

 

8-  Yıldırım H, Sarıca Y, Ersöz R, Slem G, Karataş M, Varinli Ş: Pseudoafakilerde ve kontakt lens kullanan afklarda uyarılmış görsel potansiyel ve kontrast duyarlılık testi. Türk Oftal. Dern. XXII. Ulusal Kong. Bül., 2:897-901, 1988.

 

9-  Ersöz R, Sarıca Y, Yıldırım H, Slem G, Karataş M, Köker F: Maküler lezyonlarda fotostresin uyarılmış görme potansiyelleri ve kontrast duyarlılığa etkisi. Türk Oftal.         Dern. XXII. Ulusal Kong. Bül., 2:902-907, 1988.

 

10- Sarıca Y, Gönlüşen O, Karataş M: Postenfeksiyöz kabakulak  ensefalopatisinde okuler flutter. Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 4:450-468, 1989.

 

11- Karataş M, Sarıca Y, Demir O, Bozdemir H: Lumbosakral              radikülopatilerde iğne elektromyografisinin tanısal değeri.  Nör. Bil. Der.,  1-2:16-20, 1990.

 

12- Karataş M,  Yılmaz A, Gönlüşen O, Sarıca Y: Klinik ve elektrofizyolojik belirti vermeyen talamik kanama. Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 4:491-494, 1990.

13- Karataş M,  Kahya M, Tekin Ş, Sarıca Y: Sürekli kas lifi aktivitesi sendromu. Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 1:61-64, 1991.

 

14- Karataş M, Kahya M, Yılmaz A, Sarıca Y: Karbonmonoksit   intoksikasyonuna bağlı gecikmiş post-anoksik ansefalopati. Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 1:65-68, 1991.

 

15- Gürses Ş, Karataş M, Sarıca Y, Doğanay M: Toksoplazma  meningoansefaliti (Nörotoksoplazmozis). Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 1:126-132, 1991.

 

16- Karataş M, Sarıca Y, Yılmaz A, Kahya M: Miller Fisher  Sendromu. Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 1:133-136, 1991.

 

17- Karataş M,  Gönlüşen O, Pütün M, Sarıca Y: Nörolojik belirtilerle giden akut intermittant porfiri. Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 3:402-404, 1991.

 

18-  Evlice YE, Karataş M, Sarıca Y, Levent B, Bozdemir H, Ünal M: Psikiyatrik bozukluklarda  EEG bulguları. Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 3:451-455, 1991.

 

19- Bozdemir H, Özeren A, Sarıca Y, Karataş M, Miniksar R, Gönlüşen O, Kahya M: Supratentoryel serebral infarktlarda    klinik, BBT ve sonuç. 4. Nöroloji Kongresi Kitabı, Kuşadası, 1991, pp:5-11.

 

20- Bozdemir H, Özeren A, Sarıca Y, Karataş M, Efe R: Talamik afazide somatosensoriel uyarılmış potansiyeller. 4. Nöroloji  Kongresi Kitabı, Kuşadası, 1991, pp:110-115.

                                                                             

 

21- Karataş M, Sarıca Y, Yılmaz A: Spinal (segmental) myoclonus  (English). Annals of Medical Scienses, 1:45-48, 1992.

 

22- Kahya M, Özeren A, Bozdemir H, Sarıca Y, Karataş M, Oğuz M,  Aksungur E: Subaraknoid kanamada BBT bulguları. Nör. Bil.  Der., 9:1-2:156,1992.

 

23- Özeren A, Sarıca Y, Tekin Ş, Türküner A, Alpaslan N, Karataş M, Bozdemir H, Yılmaz A, Kahya M: İntraserebral hemorajilerde klinik, BBT ve sonuç. Nör.  Bil. Der., 9:1-2:202, 1992.

 

24- Özeren A, Kahya M, Sarıca Y, Bozdemir H, Karataş M, Karadayı A: Anterior kominikan arter anevrizmasına bağlı subaraknoid kanamada BBT bulguları. Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der., 5:32, 1992.

 

25- Bozdemir H, Sarıca Y, Yalaz M, Karataş M, Kaya A: Hipertiroid  oftalmopatilerde visual uyarılmış potansiyeller. Çuk. Üniv. Tıp Fak. Der.,18:25-29, 1993.

 

26- Yılmaz A, Türküner A, Özpoyraz N, Karataş M,  Bozdemir H, Özeren A, Sarıca Y: Psödotümör serebri (17 olgunun analizi).  Nör. Bil. Der.,10:1-2:84-87, 1993.    

 

27- Karataş M, Sarıca Y, Yılmaz A: Spinal (segmental) myoklonus. Nör. Bil. Der., 10:1-2, 1993.

 

28- Karataş M, Sarıca Y, Özeren A, Bozdemir H, Reel FR, Mavi H: Kortikal refleks myoklonus. Nör. Bil. Der.,10:3-4:222-227,1993.

 

29- Karataş M, Sarıca Y, Bozdemir H: Sentral nedenli vertigolar.  Arşiv, 2(4):401-430, 1993.

 

30- Bozdemir H, Sarıca Y, Karataş M:  Epilepsi tedavisinde yeni  gelişmeler. Arşiv, 2(4):435-456, 1993.

 

31- Sarıca Y, Karataş M, Özeren A, Bozdemir H, Yılmaz A: Herediter serebellar ataksi ve herediter spastik  paraplejilerde elektrofizyolojik bulgular. Çuk. Üniv. Tıp Fak Der.,  19:28-33, 1994.

 

32- Bozdemir H, Sarıca Y, Koçak R, Karataş M: Conduction of peripheral and central nerve fiber improve  following B12 administration in megaloblastic anemia. Ann.  Med. Sci.,  3(2):75-81, 1994.

 

33- Karataş M,  Sarıca Y, Demirkıran M: İskemik nedenli   vertigolar. Nöroloji Bülteni, 1(2):44-46, 1994.

 

34- Demirkıran M, Sarıca Y, Karataş M: Multiple sklerozda tedavi  ilkeleri. Arşiv, 3(1):35-63, 1994.

 

35- Karataş M, Sarıca Y: Ağrılı oftalmoplejiler. Arşiv, 3(2):155- 174, 1994.

 

36- Karataş M, Bozdemir H, Sarıca Y, Gönlüşen G, Toktay M: Derin palmar dal lezyonunun klinik ve elektrofizyolojik tanısı.  Nör. Bil. Der. 11:1-2:121-124, 1994.

 

37- Demirkıran M, Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H: Efficacy of intravenous methylprednisolone and oral prednisone in multiple sclerosis. Ann Med Sci.4:91-95, 1995.

                                              

38- Karataş M, Sarıca Y: Posterior interosseoz dal lezyonu. Nör. Bil. Der. 12:181-184, 1995.

 

39- Sarıca Y, Bozdemir N, Özeren A, Demirtaş M, Bozdemir H, Karataş M, Başlamışlı F, Demirkıran M, Yıldız M, Mavi H, Efe R,Türküner AC, Tanır F, Tiryaki G, Bıçakçı Ş, Mavruk F, Dündar ŞH, (Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu): Stroke  prevalence and Vascular Risk Factors in Karataş District, Çukurova. Neuroepidemiology and Public Health. (Reports of a WHO Meeting), 1995, pp:104-108.

 

40- Bozdemir H, Karataş M, Sarıca Y, Reel F, Seyrek N, Paydaş S, Sağlıker Y: Hemodiyaliz olgularında karpal tünel sendromu. Nöroloji Bülteni, 2:3-5, 1995.

 

41- Karacan İ, Karataş M: Erectile dysfunction in sleep apnea and response to CPAP, J Sex Marital Ther, 21(4):239-47,1995

 

42- Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H: Cerebral responses elicited by stimulation of the vesicourethral junction (VUJ) in  diabetics. Electroencephalography and Clinical      Neurophysiology. 100 (1996) 55-61.

 

43- Özeren A, Mavi H, Sarıca Y, Karataş M: Subcortical crossed  aphasia, Acta Neurol Belg. 98(2):204-208, 1998.

 

44- Anlı A, Hacıyakupoğlu G, Demircan N, Yağmur N, Karataş M, Köker F.: Optik nöropatilerde tanı yöntemleri, MN  Oftalmoloji. 3(3):112-114,1996.

 

45- Karakurum B, Karataş M, Ergin P, Karaköse H, Bereketoğlu MA, Güz G: Üremik olgularda sefepim kullanımı ile ortaya aksiyon  myoklonusu, Parkinson Hastalığı ve Hareket  Bozuklukları  Dergisi, 4(2):103-107,2001.

 

46- Karakurum B, Karataş M, Yiğit F, Bereketoğlu MA: Geçici iskemik atakta atrial septal anevrizmanın rolü:Olgu sunumu, Türk Beyin Damar Hastalıkları  Dergisi, 8:2;119-122, 2002.

 

47- Karakurum B, Karataş M, Pelit A, Yıldırım T, Arlıer Z, Giray S: See-saw nistagmus ile seyreden bir Joubert sendromu: Olgu  sunumu, T. Klin Tıp Bilimleri, 23:56-59, 2003.

 

48- Karakurum B, Karataş M, Yıldırım T: Risperidone as an alternative treatment for paroxysmal kinesigenic dyskinesia. Neurol Sci, 24:92-93, 2003

 

49- Karataş M, Karakurum B, Tuncer Ş: A case of Parinaud's syndrome due to the remote effect of small cell carcinoma, Intern. J. Neuroscience, 114:291-297, 2004.

 

50- Karakurum B, Karataş M,  Kızılkılıç O, Tan M, Karaca S, Arlıer Z, Giray S, Yıldırım T:Ischemic stroke and subaracnoid hemorrhage due to spontaneous vertebral artery  dissection:three cases. Journal of Neurological Sciences, (Turkish). 21:(3)37:229-235, 2004.

 

51- Karakurum B, Soylu Ö, Karataş M, Giray S, Tan M, Arlıer Z, Benli S: Personality, depression, and axiety  as risk factors for chronic migraine. Intern.J. Neuroscience, 114:1391-1399,2004.

 

52- Savas L, Arlıer Z, Akçalı, A, Karataş M, Önlen Y. Full recovered  meningoencephalomyelitis caused  by mumps virus. European J Neurology, 11(9):639-640, 2004.

 

53- Karakurum B, Karataş M, Giray S, Tan M, Yıldırım T: Partial recovery from cortical blindness following carbon monoxide intoxication.  Intern. J  Neuroscience. 115:143-147; 2005.

           

54- Kızılkılıç O, Yıldırım T, Giray S, Karaca S, Arlıer Z, Karakurum B, Tan M, Karataş M. Endovascular treatment of extracranial internal carotid artery stenosis.  J. Neurol. Sci .(Turk), 22:(1)#4;21-28, 2005.

 

55- Karakurum B, Yıldırım T, Karataş M,  Tan M, Arlıer Z, Giray S, Hürcan C: Hemifasiyal spazmda  nörovasküler bası ve hipertansiyonun rolü. Türk Nöroloji Dergisi, 11(3):242-247, 2005.

 

56- Giray S, Pelit A, Kızılkılıç O, Karataş M: Isolated abducens nerve palsy caused by contralateral vertebral artery dolichoectasia. Neurology India,  53(2):242-543, 2005.

 

57- Karakurum B, Topçu S, Yıldırım T, Karataş M, Turan I, Tan, M, Benli S:Silent cerebral infarct in patients with mitral valve prolapse. Intern J. Neuroscience. 115:1527-1537,2005.

 

58- Karakurum GB, Torun D, Karaca S, Karataş M, Tan M, Sezgin N, Benli S, Sezer S, Özdemir N. Is low blood magnesium level associated with hemodialysis headache? Headache 2006;46:40-45.

 

59- Karakurum B, Karataş M, Tan M, Yıldırım T, Kızılkılıç O, Benli S, Yerdelen D. Late onset post-stroke seizures, Journal of Neurological Sciences(Turkish) 22:(4)# 57;388-393, 2005.

 

60- Karakurum B, Karatas M, Cagıcı AC, Uncu T,Yıldırım T, Hürcan C, Karaca S, Kızılkılıç E, Tan M: Mucormycosis presenting with painful ophthalmoplegia, Acta Neurol Belg. 2005, 105:201-205.

 

61- Karaca S, Karakurum B, Tan M, Karataş M, Yerdelen D, Arlıer Z, Giray S. Kafa içi basınç artışı sendromu ile ortaya çıkan leptomeningeal karsinomatoziste BOS sitolojisinin önemi. Türk Nöroloji Dergisi, 2006, cilt:12, sayı:2, sayfa:144-148.

 

62- Yerdelen D, Göksel BK, Yıldırım T, Karataş M, Karaca S, Reyhan M, Özdoğu H. Thrombotic thrombocytopenic purpura with reversible neurological features:Brain diffusion MRI with ADC map, SPECT and EEG findings.  The Neuroradiology Journal, 2006; 19:281-287.

 

63- Karakurum Göksel B, Yerdelen D, Karatas M, Pelit A, Demiroğlu YZ, Kizilkiliç O, Tan M, Toygar O. Abdusens nerve palsy and optic neuritis as initial manifestation in brucellosis.  Scand J Infect Dis. 2006:38(8):721-725.

 

64- Özdoğu H, Boğa C, Kizilkilic E, Yeral M, Kozanoğlu I, Karatas M.  A dramatic response to rituximab in a patient  with resistant thrombotic thromtcytopenic purpura (TTP) who developed acute stroke. J Thromb thrombolysis, 2007;23(2):147-150.

 

65- Yerdelen D, Karataş M, Aslan E, Giray S, Tan M. Spinal segmental myoclonus related to pregnancy. Acta Neurol Belg. 2007;107(1):11-13.

 

66- Giray S. Karakurum B, Karataş M, Karaca S, Yerdelen D, Benli S. Tümefaktif multiple skleroz. Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Türk Nöroloji Dergisi. 2007;12(5):391-397.

 

67- Göksel BK, Karatas M, Nebioglu A, Sezgin N, Tan M, Seydaoglu G, Benli S, Karaca S, Arlier Z, Yerdelen D. Subclinical hypothyroidism, hyperhomocysteinemia and dyslipidemia: investigating links with ischemic stroke in Turkish patients. Neurol Res. 2007 Jun 19.

 

68- Yerdelen D, Acil T, Goksel B, Karatas M. Autonomic function in tension-type headache. Acta Neurol Belg 2007; 107(4): 108-111.

 

69- Karatas M. Restless legs syndrome and periodic limb movements during sleep:diagnosis and treatment. Neurologist 2007;13(5):294-301.
 

70- Karataş M. Vertigo:Acil Yaklaşım.Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci. 2007, 3(37):61-70.

 

71- Yerdelen D, Karataş M. Gentamisin ile ilişkili polinöropati. Anadolu Tıp Dergisi 2007; 9: 56-59.

 

72- Yerdelen D, Karatas M, Göksel B, Yıldırım T. A patient with multiple sclerosis presenting with Holmes’ tremor. European J Neurol. 2008;15:e2-e3.

 

73- Yedelen D, Acil T, Göksel B, Karatas M. Heart rate recovery in migraine and tension-type headache. Headache 2008;48:221-225.

 

74- Karaca S, Demircioğlu YZ, Karataş M, Tan M. Acquired progressive spastic paraparesis due to neurobrucellosis:a case report. Acta Neurol.Belg., 2007; 1007:118-121.

 

75- Karataş M. Multiple sklerozda ayırıcı tanı. J. Neurol Science (Turkish). 2008;25(2)#15;171-184.           

 

76- Karaca S, Karataş M, Giray S, Yıldırım T. Barraquer- Simons Sendromu: Bir Olgu sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Türkiye Klinikleri J Neur. 2008; 3:9-12.           

 

77-  Özdoğu H, Boğa C, Bolat F, Kılıç D, Habeşoğlu MA, Karataş M. Paraneoplastic syndrome associated with desquamative interstitial pneumonia mimicking lung cancer:A case report. Turk J Cancer 2008;38(2):78-82.

                       

78- Karatas M. Central vertigo and dizziness: epidemiology, differential diagnosis, and common causes. Neurologist. 2008;14(6):355-364.

 

79- Yerdelen D, Karatas M, Aydin M. Generalized chorea associated with nonketotic hyperglycemia: Cerebral MRI and SPECT findings.  Neurosurg. Q 2008; 18(1): 72-73.

 

80- Yerdelen D, Karatas M, Pourbagher A. Man-in-the-Barrel Syndrome  Owing to Cervical Spinal Cord Metastases. Neurosurg Q 2008;18:74–76.

 

81- Yerdelen D, Karatas M, Yildirim T. Acute parkinsonism in uremia and its prognosis. Neurosurg Q 2008; 18(2): 144-145.

 

82- Yerdelen D, Karatas M, Goksel BK, Yildirim, T. Reversible  leukoencephalopathy syndrome owing to uremia with anterior circulation area lesions on MRI. Neurosurg Q 2008; 18(4): 294-296.  

 

83- Yerdelen D, Karatas M, Alkan O. Severe clinical course of ulcerative colitis and cerebral venous sinus thrombosis association. Journal of Neurological Sciences 2008; 25(3): 181-185.  

 

84- Tan U, Pence S, Yılmaz M, Ozkur A, Karaca S, Tan M, Karatas M. “UNERTAN SYNDROME” in two Turkish famillies in relation to devolution amd emergence of homo erectus:Neurological examination,MRI, and PET Scans. Intern. J. Neuroscience, 2008, 118:313–336.

 

 

85- Yerdelen D, Ozdogu H, Karatas M, Pelit A, Yildirim T. Cerebral Venous Thrombosis in Pregnancy Associated With MTHFR C677 T Mutation, Protein S Deficiency, and

Activated Protein C Resistance During Pregnancy. Neurosurg Q 2009;19:144–146

 

86-  Karataş M. İnternükleer ve Supranükleer Göz Hareket Bozuklukları. Turk Norol Derg 2009;15:54-63

 

87-  Giray S, Şen O, Sarıca B, Tufan K, Karataş M,  Göksel B, Yerdelen D, Çekinmez M, Can U.  Spontaneous Primary Intraventricular Hemorrhage in Adults: Clinical Data, Etiology and Outcome.  Turkish Neurosurgery 2009, Vol: 19, No: 4, 338-344.

 

88- Karatas M. Internuclear and supranuclear disorders of eye movements: clinical features and causes. European Journal of Neurology 2009,16:1265–1277.

 

89- Yerdelen D, Karataş M, Alkan O, Tufan M. A New Kind of and Reversible Brainstem Involvement in Primary Sjögren's Syndrome as an Initial Manifestation. Int J Neurosci. 2010, 120(2):155-158.

90- Yerdelen D, Erol T, Karatas M. Selective autonomic screening in Guillain-Barré syndrome. Neurol India. 2010, 58(3):398-402.

91- Yerdelen D, Karataş M. Neurological complications without eclampsia during pregnancy in Turkey. J Obstet Gynaecol Res.  2011, 37(3):202-228

92- Karatas M. Vascular vertigo: Epidemiology and clinical syndromes.The Neurologist  2011, 17:1–10

93- Karatas M. Migraine and Vertigo. Headache Research and Treatment

Volume 2011, Article ID 793672, 7 pages.                                 

94- Yerdelen D, Kucukgoz U, Karatas M. Association between acute motor axonal neuropathy and ophthalmoplegia during pregnancy. Journal of Clinical Neuroscience 2011, 18(7):999–1000.

 

95- Karataş. M. Supranükleer ve  internükleer  oküler motilite bozuklukları. Türkiye Klinikleri, 2011;4:(1):61-70

 

96-  Giray S, Gulalp B, Karataş M, Altınors MN, Can U. Recurrent stroke associated with marijuana abuse.  AKATOS 2011;2(4):33-35.

 

97- Karakurum Goksel  B, Yildirim T, Sizmaz S,  Reyhan M, Karatas M. Optic neuropathy associated with spontaneous intracranial hypotension, Acta Neurol Belg

2012 Dec;112(4):361-5  (DOI 10.1007/s13760-012-0087-0)

 

98- KARAKURUM  B, COŞKUN Ö,2 UCLER S,  KARATAS M,  OZGE A,  OZKAN S. Use of complementary and alternative medicine by a sample of Turkish primary headache patients. AĞRI 2014;26(1):1-7

 

99-  KARAKURUM  B,  TAN M, ALKAN Ö, YETKİNEL S,  KARATAŞ  M. Epidural Kan Yaması Masum mu?Olgularla Tartışma.Türkiye Klinikleri J Neur 2015;10(2):76-80
 

                        BİLDİRİLER (Türkçe ve İngilizce Abstraklar)

1- Tanık O, Karataş M,  Bozdemir H, Oğuz M: Serebral hematomlarda somato-sensoriyel uyarılmış potansiyeller. XIII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi,          İstanbul, 1987.

 

2- Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H: Normallerde alt   ekstremitelerde  F yanıtı iletim hızı. X. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Çeşme, 1989.

 

3-  Bozdemir H, Sarıca Y, Karataş M, Göncü K: Normallerde somatik     ve otonomik sinir liflerinde soğuk ile presipite edilen           değişmelerin pletismografik ve elektrofizyolojik yöntemlerle      incelenmesi. X.  Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG              Kongresi, Çeşme, 1989.

 

4- Karataş M, Sarıca Y, Bozdemir H: Sentral ve periferik lezyonlarda uyarılmış potansiyeller, bulbokavernöz refleks ve   sistometri. X. Ulusal Klinik Nörofizyoloji  EEG-EMG Kongresi,     Çeşme, 1989.

 

5-  Karataş M,  Sarıca Y, Bozdemir H, Yılmaz S, Karadayı A: Lumbosakral diskopatilerde EMG, H-refleksi, F yanıtı ve  serebral potansiyellerin tanısal değeri. X. Ulusal Klinik         Nörofizyoloji  EEG-EMG Kongresi, Çeşme, 1989.

 

6- Sarıca Y, Karataş M: Diyabetiklerde aşağı üriner sistem  uyarımı ile elde edilen serebral yanıtlar. II. Milli Nöroloji  Kongresi, Bursa, 1989.

 

7- Karataş M,  Paydaş S, Sarıca Y, Sağlıker Y, Gürçay A: Hemodiyalizin periferik sinir iletimi ve serebral uyarılmış potansiyeller üzerine  etkileri. VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,  Antalya, 1989.

 

8-  Sarıca Y, Karayaylalı Ş, Sağlıker Y, Karataş M: Orak hücreli  anemide hipotansiyon otonomik sinir sistemindeki tutuluş ile  ilgili değil mi? VI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve     Transplantasyon Kongresi,  Antalya, 1989.

 

9- Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H:Cerebral potentials and  bulbocavernosus reflex to stimulation of the lower urinary  tract in diabetics. XIIth International Congres of                Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Brasil, 1990.

 

10- Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H, Yılmaz S, Karadayı A: Electrophysiological assesment of lumbosacral disc disorder.  XIIth International Congress of Electroencephalography and  Clinical Neurophysiology, Brasil, 1990.

 

11- Özpoyraz N, Ünal M, Levent B, Karataş M, Ergün Y, Yüreğir G, Tuncer Ş, Acartürk E: Alkoliklerde organik bozukluklar. 26.  Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik bilimler Kongresi,Şzmir,1990.

 

12- Karataş M, Bozdemir H, Miniksar R, Sarıca Y: Kauda-konus  lezyonlarında sakral refleksler, serebral yanıtlar ve  sistometri. IV. Nöroloji Kongresi, Kuşadası, 1991.

 

13- Sarıca Y, Göncü K, Bozdemir H, Karataş M, Sarpel T: Cold  immersion test in patients with Acrocyanosis and Reynaud  Phenomenon in normal controls. XIIth European Congress of  Rheumatology, Hungary, 1991.

 

14- Sarıca Y, Bozdemir H, Karataş M: Myelopatilerde visseral ve  somatik uyarımla elde edilen serebral yanıtlar ve sakral refleksler. XI. Ulusal Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG  Kongresi, Ürgüp, 1992.

 

15- Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H: Cerebral potentials and   bulbocavernosus reflex to various stimuli in normal controls and in cases with cauda/conus syndrome and myelopathies.  XIIth Annual Conference  on Evoked Potentials, New York, 1992.

 

16- Bozdemir H, Özeren A, Bozdemir N, Miniksar R, Karataş M, Sarıca Y, Tuncer A: İskemik inmelerde risk faktörlerinin  prognoza etkisi. III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 1992.

 

17- Özeren A, Sarıca Y, Türküner A, Karataş M, Bozdemir H,  Demirkıran M: Factors determining the outcome  of  intracerebral hemorrhage. XVth World Congress of Neurology, Vancauver, 1993.

 

18- Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H, Reel SF:  Electrophysiological assesment of lower urinary tract in cauda/conus syndrome. XVth World Congress of Neurology, Vancouver, 1993.

 

19- Sarıca Y, Özeren A, Tuna U, Bozdemir H, Karataş M, Efe R, Demirkıran M: Incıdence and clinical features of cardiogenic  brain embolism. IIIth International symposium, Hearth-Brain Interactions, Bologna, 1993.

 

20- Karataş M, Bozdemir H, Sarıca Y, Toktay M: Derin palmar dal lezyonunun klinik ve elektrofizyolojik tanısı. XII. Ulusal  Klinik Nörofizyoloji  EEG-EMG Kongresi, Antalya, 1993.

 

21- Bozdemir H, Karataş M, Reel F, Sarıca Y, Seyrek N, Paydaş S, Sağlıker Y: Hemodiyaliz olgularında karpal tünel sendromu.  XII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya. 1993.

 

22- Demirkıran M, Karataş M, Bozdemir H, Sarıca Y: Akut MS ataklarında spontan remisyon ve İV metilprednizolon tedavisi.  XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi. İstanbul, 1993.

 

23- Özeren A, Mavi H, Karataş M, Sarıca Y: Subkortikal çapraz  afazi.  XXIX. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1993.

 

24- Demirkıran M, Bozdemir H, Karataş M, Sarıca Y: Multiple sklerozda multimodal uyarılmış potansiyel çalışmaları: 110  olgunun analizi. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994.

 

25- Demirkıran M, Karataş M,  Özeren A, Sarıca Y, Bozdemir H: Edinsel hepatoserebral dejenerasyon:Bir olguda MRG bulguları.  XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994.

 

26- Demirkıran M, Karataş M,  Yıldız M,  Sarıca Y: Multiple  sklerozda IgG düzeyi ve  IgG indeksi. XXX. Ulusal Nöroloji  Kongresi, Adana, 1994.

 

27- Bozdemir H, Karataş M, Sarıca Y, Seken Ş, Yıldız M: Posttravmatik epilepsilerde  nöbet tipi, EEG ve BBT bulguları. XXX. Ulusal Nöroloji Kongresi, Adana, 1994.

 

28- Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H: The cerebral potentials and  bulbocavernosus reflex by stimulation of the vesicourethral  junction. Neurology India, 42(4):27, 1994. (1st International  conference on organization and delivery of neurological services)

 

29- Karataş M, Sarıca Y, Karacan İ: Uyku apne sendromunda erektil   disfonksiyon ve CPAP tedavi sonuçları. XXIII. Ulusal Klinik Nörofizyoloji  EEG-EMG Kongresi, İstanbul, 1995.

 

30- Sarıca Y, Karataş M, Bozdemir H: Diabetik impotansta visseral  ve somatik uyarımla elde edilen bulbokavernöz refleks. XXIII.  Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, İstanbul, 1995.

 

31- Karacan İ, Karataş M: Erectile dysfunction in sleep apnea and   response to CPAP. APA Annual Meeting, Miami, Florida, May 20- 25, 1995.

 

32- Karacan İ, Karataş M, Sarıca Y, Bozdemir H: Genital reflexes  elicited by stimulation of autonomic and somatic nerves in the investigation of diabetic impotence. APA Annual Meeting,  Miami, Florida, May 20-25, 1995.

 

33- Sarıca Y, Karataş M, Atilla E, Tuncer İ, Yıldız M: Kanserin  uzak etkisi Parinaud sendromu yapar mı? XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Kapadokya, 24-28/Eylül/1995.

 

34- Karataş M, Sarıca Y, Demirkıran M, Bıçakcı Ş, Tiryaki G: Vertikal bakış felcinde lezyon lokalizasyonu. XXXI. Türkiye Nöroloji Kongresi, Kapadokya, 24-28/Eylül/1995.

 

35- Özeren A, Sarıca Y, Tuna U, Bozdemir H, Karataş M, Demirkıran   M: İskemik hemorajik inmede hipertansiyon en önemli ve değiştirilebilir risk faktörüdür. Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Hipertansiyon Kongresi, Adana, 19-21/Ekim/1995.

 

36- Karataş M, Akbaş D, Sarıca Y: Optik nöropatilerde görsel  uyarılmış potansiyellerin erken komponentlerinin (N70 ve  P100) tanısal değeri, XXIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Çeşme, 1996

 

37- Karataş M, Akbaş D, Sarıca Y: İskemik optik nöropatilerde kontralateral göz uyarımı ile elde edilen görsel uyarılmış potansiyeller. XXIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG       Kongresi, Çeşme, 1996.

 

38- Karataş M, Mavruk F, Sarıca Y: Romatoid artritte bilateral periferik fasiyal paralizi, XXIV. Ulusal Klinik  Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Çeşme, 1996.

 

39- Karataş M, Sarıca Y, Özpoyraz N, Ünal M: Kronik alkoliklerde elektrofizyolojik bulgular. XXIV. Ulusal Klinik  Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Çeşme, 1996.

 

40- Karataş M, Özeren A, Akbaş D, Sarıca Y. Rekurrent Tolosa-Hunt  Sendromu. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996.

 

41- Karataş M, Akbaş D, Tiryaki G, Sarıcı Y. Wallenberg sendromu ve Ondine'nin Laneti, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996.

 

42- Karataş M, Sarıca Y, Akbaş D, Demirkıran M. Nöro-Behçet sendromu:Klinik bulgular, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi,  İstanbul, 1996.

 

43- Karataş M, Yıldız M, Özeren A, Sarıca Y. Sentral vertigoda  baziler kan akımı, 32. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 1996.

 

44- Karataş M, Atak U, Serin E, Öser B. Dağınık santral sinir sistemi tutuluşu ile seyreden bir nöro-brusellozis olgusu. 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası, 1999.

 

45- Karataş M, Boğa C, Özdoğu H, Atak U. Rhabdomyolizis:Üç olgu  sunumu, 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası, 1999.

 

46- Karataş M, Aksoy a, Atak U, Zencirli N. Bir fibromuskuler  displazi olgusu, 35. Ulusal Nöroloji Kongresi, Kuşadası,  1999.

 

47- Bereketoğlu MA, Karakurum B, Karataş M, Aydın M, Yıldırım T:  Antiparkinson tedavi alırken ortaya çıkan nöroleptik malign  sendrom benzeri bir olgu, 4. Parkinson Hastalığı ve Hareket   Bozuklukları  Sempozyumu, Antalya, 2001.

 

48- Bereketoğlu MA, Karakurum B, Karataş M: Bir esansiyel Kore  olgusu, 4. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Sempozyumu, Antalya, 2001.

 

49- Karakurum B, Bereketoğlu MA, Karataş M, Yıldırım T: Paroksismal kinezijenik diskinezi:Üç olgunun klinik ve  radyolojik özellikleri, 4. Parkinson Hastalığı ve Hareket     Bozukluğu Sempozyumu, Antalya, 2001.

 

50- Bereketoğlu MA, Karakurum B, Savaş L, Karataş M: Bir serebral toksoplazmozis olgusu, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi,  Antalya, 2001.

 

51- Bereketoğlu MA, Karakurum B, Karataş M, Koçak R, Arlıer Z. Hemoglobin-D bozukluğuna bağlı bir serebral venöz infarkt   olgusu, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2001.

 

52- Karakurum B, Karataş M, Bereketoğlu MA, Yıldırım T, Arlıer Z.  Mezensefalik infarkta bağlı okülomotor sinir nukleus  lezyonu:Olgu sunumu, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2001.

 

53- Bereketoğlu MA, Karakurum B, Karataş M, Arlıer Z: Metabolik  nedenli bir hemikore olgusu, 37. Ulusal Nöroloji  Kongresi, Antalya, 2001.

 

54- Karakurum B, Yıldırım T, Karataş M, Bereketoğlu MA, Arlıer Z. Hemifasiyal spazmda  vertebro-baziler anomaliler ve  hipertansiyon, 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2001.

 

55- Karakurum B, Giray S, Arlıer Z, Karataş M, Yıldırım T. Isolated unilateral internuclear ophtalmoplegia with ischemic stroke:Two case reports, I. Ulusal Serebrovasküler      Hastalıklar  Kongresi, Ankara, 2002.

 

56- Karakurum B, Arlıer Z, Giray S,Yiğit F,Karataş M, Yıldırım T. The role of interatrial septal aneurysm  in ischemic stroke,   I.Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, Ankara , 2002.     

 

57- Giray S,  Karakurum B,  Arlıer Z, Karataş M, Koçak R, Yıldırım T: A case of cerebral  venous  infarction due to  sickle cell anemia. I. Ulusal Serebrovasküler Hastalıkları        Kongresi, Ankara,2002.

 

58- Karakurum B, Karataş M, Arlıer Z, Giray S, Yıldırım T. Geç dönem poststroke nöbetler, 3. Ulusal Epilepsi Kongresi, Trabzon, 2002.

 

59- Karakurum B, Giray S, Arlıer Z, Karataş M. The role of depression anxiety and analgesic overuse in patients with trasformed migrain, 6th European Headache Federation  Congress, Istanbul, 2002.

 

60- Giray S, Karakurum B, Arlıer Z, Karataş M, Yıldırım T, Oğuzkurt L: Sentral iskemik vertigo ve ünilateral işitme kaybı, Kapadokya Vertigo Sempozyumu, Kapadokya, 2002.

 

61- Karakurum B,  Yıldırım T, Karataş M, Giray S, Arlıer Z, Tan  M: Parkinson hastalığında ortabeyin çap ölçümleri, 38. Ulusal  Nöroloji Kongresi, Antalya , 2002.

 

62- Giray S, Zorludemir S, Karataş M,  Karakurum B,  Tan M,  Arlıer Z: Geç başlangıçlı sentronükleer miyopati:Olgu sunumu,  38. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 2002.

 

63- Giray S, Anlatıcı R, Arlıer Z, Karakurum B, Karataş M, Tan M, Benli S, Can U, Zileli T: Yüksek voltajlı elektrik yaralanması ile oluşan geçici kortikal körlük ve  kuadriparezi: Olgu sunumu, 38. Ulusal Nöroloji Kongresi,  Antalya, 2002.

 

64- Karakurum B, Topçu S, Yıldırım T, Karataş M, Arlıer Z,Giray S, Tan M: Mitral valv prolapsusu iskemik inmede risk faktörü mü? 38.Ulusal Nöroloji Kongresi,Antalya, 2002.

 

65- Giray S, Karataş M, Karakurum B, Arlıer Z, Tan M, Yıldırım T: Ataksik hemiparezi sendromu, 38. Ulusal Nöroloji Kongresi,  Antalya, 2002.

      

66- Karakurum B, Topçu S, Yıldırım T, Karataş M, Giray S, Arlıer  Z, Tan M: The risk of silent cerebral  infarkt in patients  with mitral valv prolapse. 6th International Conference on Stroke and 3rd Conference of the Mediterranean Stroke Society, Monte Carlo, Monaco, March 12-15, 2003.

 

67- Giray S, Karataş M, Karakurum B, Arlıer Z, Tan M, Yıldırım T:Clinical and radiological aspect of ataxic  hemiparesis  syndrome. 6th International Conference on Stroke and  3rd Conference of the Mediterranean Stroke Society, Monte Carlo,  Monaco, March 12-15, 2003.

 

68- Giray S, Arlıer Z, Karakurum B,  Karaca S, Tan M, Karataş M. Normallerde S1 myotomundan elde edilen F dalgası parametreleri: Süre, persistans ve kronodispersiyon.  20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Gaziantep, 27-31 Mayıs, 2003.

 

69- Giray S, Arlıer Z, Karakurum B, Karaca S, Tan M, Karataş M: Spinal segmental myoklonus:Elektrofizyolojik ve klinik  özellikler, 20. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi,  Gaziantep, 27-31 Mayıs 2003.

 

70- Karakurum B, Karataş M, Arlıer Z: Reversible cortical  blindness  due to carbon monoxide intoxication. 7th Congress of the European Federation of Neurological Societies,  30 August- September 2003, Helsinki, Finland.

 

71- Karakurum B, Soylu Ö, Karataş M, Arlıer Z, Tan M, Giray S: The role of personality in transformed migraine in Turkish patients. XI. Congress of the International Headache Society, 14-17 September 2003, Rome, Italy.

 

72- Tan M, Karakurum B, Giray S, Karaca S, Yıldırım T, Arlıer Z, Karataş M: Küçük kortikal infarktlara bağlı  intrinsik el kaslarında güçsüzlük:İki olgu sunumu. 39. Ulusal Nöroloji   Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya.

 

73- Giray S, Şen O, Aydın V, Karataş M, Kızılkılıç O, Arlıer Z, Erdoğan B; Subakut subdural kanamaya sekonder parkinsonizm: İki olgu sunumu, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim  2003, Antalya.

 

74- Kızılkılıç O, Oğuzkurt L, Karaca S, Giray S, Yalçın Ö, Yıldırım T, Karataş M: Karşı vertebral arteri oklüde olgularda aterosklerotik vertebral arter orifis darlıklarının      endovasküler yolla  tedavisi. 39. Ulusal Nöroloji kongresi,  22-26 Ekim 2003, Antalya.

 

75- Kızılkılıç O, Oğuzkurt L, Giray S, Hürcan C, Tan M, Yıldırım  M, Karataş M: Karotis end-arterektomy sonrası nüks internal  karotis stenozunun tedavisinde endovasküler    revaskülarizasyon, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim  2003, Antalya.

 

76- Arlıer Z, Karataş M, Karakurum B, Karaca S, Tan M, Giray S: Kabakulak meningoansefalomyeliti:Olgu sunumu, 39. Ulusal  Nöroloji  Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya.

 

77- Karakurum B, Karataş M, Tan M, Giray S, Karacak S, Arlıer Z:Sekonder  hipokalemik periyodik paralizi:Üç olgu sunumu, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-16 Ekim 2003, Antalya.

 

78- Giray S, Canan MO, Karataş M, Karakurum B,  Kızılkılıç O,  Hürcan C, Arlıer Z, Karaca S, Tan M: Wolff-Parkinson-White Sendromlu bir olguda  serebral infarkt.  39. Ulusal Nöroloji  Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya.

 

79- Giray S, Karakurum B, Karataş M, Kızılkılıç O, Özalay M,  Arlıer Z, Karaca S, Tan M:Geç dönem radyasyon  myelopatisi:Olgu sunumu, 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya.

 

80- Karakurum B, Torun D, Karaca S, Karataş M, Tan M, Giray S,  Arlıer Z: Hemodiyaliz başağrısı:Prospektif çalışma,  39.  Ulusal Nöroloji Kongresi, 22-26 Ekim 2003, Antalya.

 

81- Karakurum B, Karataş M,  Karaca S, Giray S, Uncu H, Kızılkılıç O, Tan M, Hürcan C, Arlıer Z, Boğa C: Sino-orbital  mukormikozis: 4 olgu  sunumu. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi,   22-26 Ekim 2003, Antalya.

 

82- Kızılkılıç O, Oğuzkurt L, Hürcan C, Yalçın Ö, Koç Z, Tan M, Yıldırım T, Karataş M: Ekstrakranyal internal karotis arterin  aterosklerotik darlıklarında endovasküler tedavi:ilk yıl deneyimi, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2003,   Ankara.

 

83- Kızılkılıç O, Oğuzkurt L, Giray S, Ulusan Ş, Tan M, Yıldırım T, Karataş M: Vertebral arter orifis darlıklarının endovasküler yolla tedavisi:ilk yıl deneyimi, 24. Ulusal Radyoloji  Kongresi, 8-11 Ekim 2003, Ankara.

 

84- Karakurum B, Karataş M, Karaca S, Giray S, Tan M, Arlıer Z: Oral kontraseptif kullanımı ile ilişkili serebral venöz  tromboz:olgu sunumu, 2. Ulusal Serebrovasküler  Hastalıklar Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2004, Çeşme, İzmir.

 

85- Karakurum B, Karataş M, Tan M, Giray S, Arlıer Z, Karaca S, Kızılkılıç O: Vertebral arter diseksiyonu:Üç olgu sunumu.  2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs  2004, Çeşme, İzmir.

 

86- Tan M, Kızılkılıç O, Karakurum B, Karataş M, Karaca S, Arlıer Z, Giray S, Yıldırım T, Horasanlı B: Karotis ve vertebral arterlerin aterosklerotik hastalığında endovasküler tedavi:Adana Başkent Hastanesi Deneyimi, 2. Ulusal Serebrovasküler Hastalıklar Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2004. Çeşme, İzmir.

 

87- Giray S, Arlıer Z, Karataş M, Tan M, Karakurum B, Karaca S, Dener Ş: Başlangıçta Guillain-Barre sendromu tanısı alan kronik inflamatuvar demiyelinizan polinöropati olguları. 22. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 4-8 mayıs 2005, Crowne Plaza, İzmir.

 

88- Giray S, Tan M, Arlıer Z, Karakurum B, Karataş M,  Karaca S, Kızılkılıç O, Tufan MA, Arslan D. Optic neuropathy and chiasmopathy as a first manifestation of systemic lupus erythematosus, 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Athens, Greece, 17-20 September, 2005.

 

89-  Giray S, Tan M, Kızılkılıç O, Hürcan C, Arlıer Z, Karakurum B, Karaca S, Karataş M. Recurrent ischemic stroke as an initial manifestation of an undiagnosed pancreas adenocarcinoma. 9th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Athens, Greece, 17-20 September, 2005.

 

90- Kızılkılıç E, Boğa C,  Özdoğu H, Yeral M, Zengin N, Karataş M. Rhabdomyolizis associated with combination therapy of dexametazone and thalidomide. XXX.th World Congress of the International Society of Hematology, September 28-October 2, 2005, İstanbul, Türkiye.

 

91- Özdoğu H, Kızılkılıç E, Boğa C, Kızılkılıç O, Karataş M, Spontaneous intracranial hypotention syndrome with abdusens nerve paresis in a patient with chronic myelogenous leukemia. XXX.th World Congress of the International Society of Hematology, September 28-october 2, 2005, İstanbul, Türkiye.

 

92- Giray S, Karakurum B, Yapar F, Aydın M, Reyhan M,Yerdelen D, Karaca S, Arlıer Z, Tan M, Karataş M, Benli S. Ataksik hemiparezide paryeto-serebellar yolak disfonksiyonu: SPECT çalışması, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul.

 

93- Giray S, Karakurum B, Karaca S, Yerdelen D, Arlıer Z, Tan M, Karataş M, Benli S, Arslan D.Haşimato ensefalopatisi ve temporal arter birlikteliği:Olgu sunumu, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul.

 

94- Karakurum B, Karataş M, Nebioğlu A, Tan M,  Benli S, Giray S, Karaca S,  Arlıer Z. İskemik inmede hipotiroidi ve  homosisteinemi, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul.

 

95- Yerdelen D, Karaca S, Karataş M, Tan M, Yıldırım T, Karakurum B, Giray S, Arlıer Z, Aydın M, Nonketotik hiperglisemiye bağlı iki kore olgusu. 41. Ulusal nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul.

 

96- Giray S, Karakurum B, Arlıer Z,  Karaca S, Yerdelen D, Tan M, Karataş M, Benli S. Tufan M, Kızılkılıç O. Nörobehçet sendromuna eşlik eden  antifosfolipid sendromu: Olgu sunumu, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul.

 

97- Giray S, Karakurum B, Miçozkadıoğlu H,  Yerdelen D, Karaca S, Arlıer Z, Tan M, Karataş M, Benli S. Kronik nonsteroid antiinflamatuva ilaç kullanımına bağlı sekonder hiperkalemik periodik paralizi:Olgu sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul.

 

98- Karaca S, Yerdelen D, Karakurum B, Karataş M, Arlıer Z, Giray S, Tan M. KİBAS ile ortaya çıkan leptomeningeal karsinomatozis: İki olgu sunumu, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul.

 

99- Yerdelen D, Karaca S, Karataş M, Giray S, Karakurum B, Tan M, Arlıer Z, Yalçın Ö.Ülseratif kolit ve serebral sinus trombozu:Olgu sunumu, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul.

 

100- Yerdelen D, Karakurum B, Yıldırım T, Karataş M, Karaca S, Arlıer Z, Tan M, Özdoğu H,  Giray S,  Reyhan M. Geri dönüşümlü nörolojik bulgularla  seyreden trombotik trombositopenik purpura olgusu:EEG, serebral difüzyon MRG ve SPECT özellikleri. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 aralık 2005, İstanbul.

 

101- Karakurum B, Yerdelen D, Karataş M, Pelit A, Demiroğlu Z, Kızılkılıç O, Tan M. Atipik başlangıçlı bir nörobruselloz olgusu:II. ve VI. Sinir tutulumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, 5-10 Aralık 2005, İstanbul.

 

102- Yerdelen D, Karataş M, Yan M, Giray S, Karaca S, Karakurum B, Aslan E,. Gebelik sırasında ortaya çıkan spinal segmental myoklonus. 23. Ulusal klinik nörofizyoloji EEG-EMG kongresi, 19-23 Nisan 2006, Richmond Otel, Pamukkale, Denizli.

 

103- Giray S, Arlıer Z, Aydın V, Şen O, Karataş M, Tan M, Karakurum B, Karaca S, Yerdelen D.  Ilımlı S1 radikülopatilerde F-yanıtı süresi. 23. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi,  19-23 Nisan 2006, Richmond Otel, Pamukkale, Denizli.

 

104- Giray S. Erkan AN, Karataş M, Karaca S, Karakurum B, Yerdelen D, Tan M, Arlıer Z, Benli S.  Vertebrobaziler  yetmezlikte kalıcı izole işitme kaybı, III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 7-10 Haziran 2006, Kervansaray Otel, Antalya.

 

105- Giray S, Karakurum B, Yalçın Ö, Kızılkılıç O, Yerdelen D, Karaca S, Arlıer Z, Tan M, Karataş M, Benli S. Orak hücre anemisinde  geri dönüşümlü serebral iskemi, III. Ulusal  Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 7-10 Haziran 2006, Kervansaray Otel, Antalya.

 

106- Giray S, Kızılkılıç O, Arlıer Z, Karakurum B, Tan M, Yerdelen D, Karaca S, Karataş M, Benli S, Can U,  Ciddi vertebral arter darlıklarında klinik bulgular ve endovasküler tedavi sonuçları, III. Ulusal  Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 7-10 Haziran 2006, Kervansaray Otel, Antalya.

 

107- Yerdelen D, Açıl T, Karakurum Göksel B, Karaca S, Karataş M.Parasympathetic  function in migraine  tension type headache. 10th Congress of the Eureopean Federation of Neurological Societies, September 2-5, 2006, Glasgow, UK,

 

108- Karaca S, Tan M, Karataş M. Triheksifenidile yanıt veren konuşma ile artan lingual distoni olgusu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya

 

109- Karaca S, Karataş M, Kızılkılıç O.  Atipik MRG bulguları olan prekoks serebral metastaz olgusu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya

 

110- Karaca S, Giray S, Karataş M. Barraquer-Simon sendromu:Olgu sunumu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya.

 

111-Karaca S, Arlıer Z, Karataş M,Arslan D, Ankilozan Spondilit, Ailevi Akdeniz Ateşi ve multiple skleroz birlikteliği:Bir olgu sunumu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya

 

112- Karaca S, Yerdelen D, Tan M, Karataş M. Nörobruselloza bağlı progresif spatik paraparezi sendromu:Olgu sunumu, 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya

 

113- Yerdelen D, Karataş M, Giray S. Remisyonda over kanserine bağlı geç dönem paraneoplastik serebellar  dejenerasyon, 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya

 

114- Yerdelen D, Karataş M, Karakurum B. Üremiye bağlı reversibl lökoansefalopati sendromu. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya

 

115- Yerdelen D, Tan M, Karataş M. Leptomeningeal  karsinomatozis tanısında BOS sitolojisinin önemi, 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2006, Antalya

 

116- Yerdelen D, Karataş M, Tan M. Üremik parkinsonizm kötü prognozu gösterir mi?  42. Ulusal Nöroloji Kongresi, 12-17 Kasım 2007, Antalya

 

117- Yerdelen D, Karataş M. Servikal omurilik metastazına bağlı “man-in-the-barrel sendromu“. 24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya.

 

118- Yerdelen D, Karataş M, Göksel B. Holmes tremoru ile prezente olan multiple skleroz olgusu. 24. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya.

 

119- Yerdelen D. Karataş M. Gentamisin ile ilişkili polinöropati. 24. Ulusal Klinik                                Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 16-20 Mayıs 2007, Antalya

 

120- Yerdelen D, Açıl T, Karataş M. Heart rate recovery in migraine. 17. Meeting of the European Neurological Society, 16-20 June 2007, Rhodes, Greece

 

121-Karaca-Okuşluk S, Kozanoğlu İ. Tan M, Karakurum B, Karataş M. Nörolojik olgularda plazma değişimi, 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya

 

122- Yerdelen D, Giray S, Karataş M. Gebeliğin nadir nörolojik komplikasyonları. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya

 

123- Karaca-Okuşluk S, Karakurum B, Tan M, Karataş M, Arlıer Z. Nadir başağrısı nedeni olarak spontan intrakranial hipotansiyon. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya

 

124- Giray S, Yerdelen D, Karataş M, Tan M, Can U, Kızılkılıç O, Alkan Ö. Perimezensefalik subaraknoid kanamalar. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya

 

125- Giray S, Yerdelen D, Arlıer Z, Karataş M, Benli S. Progresif seyirli multiple sklerozda mitoksantron tedavi sonuçları. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya

 

126- Arlıer Z, Karakurum B, Giray S, Yerdelen D, Tan M, Karataş M. CADASIL:erken bilişsel yıkım, migren ve stroke olgusu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya

 

127- Arlıer Z,Giray S, Karakurum B, Yıldırım T, Karataş M. İskemik inme ile ortaya çıkan Takayasu arteriti. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2007, Antalya

 

128- Giray S, Tufan K, Şen O, Karakurum B, Yerdelen D,  Karataş M. Sekonder intraventriküler kanamalar: Klinik yaklaşım ve prognoz. IV. Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 28-31 Mayıs 2008,  Marmaris

 

129- Giray S, Oğuzkurt L,Tercan F, Karataş M, Can U. Bilateral internal karotid arterde ”blood blister-like” anevrizma: Olgu sunumu. IV. Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 28-31 Mayıs 2008,  Marmaris

 

130- Giray S, Sen O, Tufan K, Karatas M, Goksel BK, Can U. Spontaneous primary

 intraventricular  hemorrhage in adults. 6th World Stroke Congress. Vienna, Austria,

 24-27 September 2008.

 

131- Giray S, Gulalp B, Karatas M, Altinors MN, Can U. Recurrent stroke associated

 with marijuana abuse. 6th World Stroke Congress. Vienna, Austria, 24-27

 September 2008.

 

132- Yerdelen D, Özdoğu H, Karataş M, Pelit A, Yıldırım T. Gebelik sırasında ortaya çıkan MTHFR  C677T mutasyonu, protein S eksikliği ve active protein C rezistansı ile  ilişkili serberal  venöz sinus trombozu. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım 2008, Antalya

 

133- Yerdelen D, Açıl T, Göksel B, Karataş M. Gerilim tipi baş ağrılarısında otonomik fonksiyon.  44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım 2008, Antalya

 

134- Karaca S, Tan M, Karakurum B, Karataş M. Topiramata yanıt veren hipnik baş ağrısı olgusu. 44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım 2008, Antalya

 

135- Yerdelen D, Erol T, Karataş M, Giray S. Guillain Barre Sendrom’lu olgularda otonomik fonksiyon. 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 215, Antalya, 2009.

 

136- Yerdelen D, Karataş  M, Doğan A. Frontal İnfarkt ile ilişkili tremor? 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 216, Antalya, 2009.

 

137- Yerdelen D,  Karatas M, Alkan O, Tufan M. A New Kind of And Reversible Brainstem Involvement In Primary Sjögren’s Syndrome As An Initial Manifestation. 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies (EFNS), Florence, Italy, 2009.

 

138- Özözen Z. Giray S, Karataş M, Karakurum B. Creutzfeldt-Jakop Hastalığı tanılı bir olgu sunumu. 45. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım 2009, Antalya

 

139- Karataş M, Karaca S, Özdoğu H, Boğa C, Arlıer Z, Giray S, Göksel B, Tan M, Yerdelen D. Multipl sklerozde otology hematopoetik kök hücre transplantasyonu: Başkent Üniversitesi (Adana) ilk deneyimi, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık 2010, Antalya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİTAP/KİTAP BÖLÜMÜ ÇEVİRİ, YAZAR YA DA EDİTÖRLÜK

 

 

 1.  Karatas M. Supranükleer ve İnternükleer Oküler Motor Bozukluklar.  Walsh and Hoyt Klinik Nöro-Oftalmoloji:Esaslar (Eds:N.R. Miller, N.J. Newman, V. Biousse, JB. Kerrison, Çev Ed:T.Kansu), 2. Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 2010, 344-376 (Bölüm 17, çeviri)

 

 1. Nörolojide Acil ve Yoğun Bakım, Nobel Kitabevi, 2010, Adana (Editor ve 4 bölüm yazarı)

 

 1. Oftalmoplejiler  (Yazar: M. Karataş),  Nobel Kitabevi, 2011, Adana

 

 1. Karataş M. Supranükleer, İnternükleer, Nükleer ve İnfranükleer Kökenli Göz Hareket Bozuklukları, Nöroloji, Temel Kitabı (Ed: M. Emre). Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2013, 111-121.  

 

 1. Karataş M. Sistemik Hastalıklarda Yürüme ve Denge Bozuklukları. Yürüme Bozuklukları ve Düşme (Ed:Y. Sarıca, M. Beyazova). Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, 2014,125-132.
      GENEL NÖROLOJİ, MULTİPL SKLEROZ, BAŞ DÖNMESİ, NÖRO-OFTALMOLOJİK HASTALIKLAR
      DİYABETİKLERDE TRANSURETRAL UYARIMI İLE ELDE EDİLEN SEREBRAL
POTANSİYELLER, BULBOKAVERNÖZ REFLEKS VE SİSTOMETRİ
     

BİLİMSEL SUNUM VE TOPLANTILAR

 • 1-2.Mayıs.2004 , Acil kalp ve damar hastalıkları ve kanıta dayalı tıp sempozyumu, ÇÜ. M. Özsan Amfisi, Adana, (Oturum başkanı ve SUNUM: Hemorajik serebrovasküler hastalıklar)
 • 3.Haziran.2005 . Serebrovasküler hastalıklarda güncel tedaviler. Başkent Üniversitesi, Yüreğir, Adana (SUNUM: Subaraknoid kanama)
 • 22.Ekim.2005 , Başkent KBB Günleri, Vertigo, (SUNUM: Santral vertigo nedenleri)
 • 6.5.2006, Antakya, Demiyelinizan hastalıklar ve MS ayırıcı tanısı sempozyumu, (Düzenleme kurulu üyesi ve SUNUM: MS ayırıcı tanısında klinik özellikler)
 • 8.12.2006 (Cuma): Çukurova olgu tartışmaları (Başkent-Yüreğir)
 • 12.1.2007 (Cuma): Çukurova olgu tartışmaları (Başkent-Yüreğir)
 • 7.3.2007 (Çarşamba): Çukurova olgu tartışmaları (Kışla Yerleşkesi)
 • 17.3.2007 , Nörolojik tedavide Güncel Bilgi, Antakya (Düzenleme kurulu üyesi)
 • 31.3.2007-1.4.2007 : 2.Çukurova Nöroloji Günleri, Gaziantep. (SUNUM: Vertigoda ayırıcı tanı)
 • 9.5.2007 (Çarşamba): Çukurova olgu tartışmaları (Kışla yerleşkesi)
 • 9.6.2007 (Cumartesi): Denge bozuklukları ve rehabilitasyonu paneli- Başkent Adana Hastanesi, Kışla Yerleşkesi, (FTR-Başkent, Çukurova; NÖROLOJİ-Adana Başkent, KBB-Ank. Başkent) (SUNUM: Santral kaynaklı denge bozuklukları)
 • 9.1.2008: Çukurova olgu tartışmaları (Kışla yerleşkesi)
 • 13.2.2008 : Çukurova olgu tartışmaları (Kışla yerleşkesi)
 • 12.3.2008 : Çukurova olgu tartışmaları (Kışla yerleşkesi)
 • 4-5 nisan 2008 , 3.Çukurova Nöroloji Günleri (DÜZENLEME VE KONUŞMACI: İnternükleer ve supranükleer bakış bozuklukları)
 • 11-12.Kasım. 2008 , Antalya, 44. Ulusal Nöroloji Kongresi (SUNUM: İnternükleer ve supranükleer bakış bozuklukları)
 • 14.1.2009 , Çukurova Olgu tartışmaları (Kışla yerleşkesi)
 • 1.2.2009 , Yürüyüş bozuklukları ve denge çalışma grubu toplantısı, İstanbul, The Marmara
 • 13-15.Mart.2009 , 4.Çukurova Nöroloji Günleri, Antakya (Düzenleme Kurulu)
 • 21-22.Mart.2009 , II. Rumeli Nöropsikiyatri Günleri-Nörooftalmoloji, Çorlu (SUNUM: İnternükleer ve supranükleer bakış bozuklukları)
 • 2-5.Nisan.2009 , 4. Uludağ Nöroloji Günleri, Bursa-Uludağ (SUNUM: Vasküler vertigo)
 • 5-6Haziran.2009 , UCB Kognisyon ve Vertigo toplantısı, Sofya, Bulgaristan (Moderatör)
 • 10-15.Kasım.2009 , 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya (SUNUM: Vertigoda ayırıcı tanı)
 • 1-2 Ekim 2010, KKTC, Vertigo akademi (SUNUM: Santral vestibüler hastalıklar)
 • 4-9 Aralık 2010, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, (SUNUMLAR: 1. Vestibüler sistem nasıl çalışır? 2. Postüral uyum; Baş-boyun hareketleri ve görme sistemi)
 • 26-30 Kasım 2011, 47. Ulusal Nöroloji Kongresi (Sunumlar: 1) Ataksiler 2) Vestibüler sistem nasıl çalışır?)
 • 16-21 Kasim 2012, 48. Ulusal nöroloji kongresi, Antalya, (sunumlar: 1) Periferik vestibüler sendromlar, 2) Hipertansiyon ve inmede vertigo/dizziness)