Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Ali Fuat YAPAR

Nükleer Tıp

Telefon Numarası
0 322 327 2727

      İlkokul, ortaokul ve lise : İnönü İlkokulu /Diyarbakır Merkez Ortaokulu/Diyarbakır
Ziya Gökalp Lisesi/Diyarbakır
Üniversite:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Uzmanlık :
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
      o Tiroid Kanserleri
PET ve bütün sintigrafik yöntemler Radyoaktif iyot tedavisi (Hipertiroidizm ve tiroid kanseri
tedavileri), radyosinoviyektomi, In-111 oktreotid tedavisi
      99mTc-L, L-etilen-L-disistein (99mTc-EC)’nin Renal ve Ekstrarenal
Klirenslerinin Normal Olgularda Araştırılması –İstanbul 1997.
      o Galyum sintigrafisi
o Radyosinoviyektomi
o Pozitron Emisyon Tomografisi Tanım ve Genel Prensipler
o Soliter Pulmoner Nodüller
o Toraks Patolojilerinde Nükleer Tıp Yöntemleri (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin, 2006)
o Korelatif PET/BT nasıl okunmalı? Kemik Lezyonları (Türkiye Nükleer Tıp Derneği 3. PET/BT Sempozyumu, Erzurum, 2009)
o Soliter Pulmoner Nodüllerde PET (Türk Akciğer Kanseri Derneği Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi - Ne Kadar Biliyoruz? Sempozyumu, Adana, 2009)