Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Şerife Nur ULUSAN

Radyoloji

Telefon Numarası
0 322 327 2727

      • İlköğretim : İzmir Necatibey İlk Okulu
• Ortaokul : İzmir Güzel Yalı Ortaokulu
• Lise : İzmir Kız Lisesi
• Lisans eğitimi : 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir/TÜRKİYE 1993
• Uzmanlık Eğitimi 1997-2000 : Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi; Radyoloji Bölümü ANKARA
• Doçent Doktor 23 Haziran 2009 : (Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)
      • 2000-2002; Özel sektörde Radyoloji Uzmanlığı Medmar (Ankara)
• Mayıs 2002den günümüze; Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Bölümünde ağırlıkla toraks ve abdominal radyoloji alanında çalışmalarını sürdürmektedir.
• 2008-2009: Yardımcı Doçent Doktor (Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Radyoloji Bölümü)
• 23 Haziran 2009: Doçent Doktor (Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi)
      • Pankreatohepatobilier sistem, ürogenital, gastrointestinal ve akciğerin onkolojik ve sistemik hastalıklarının tanısı ve tedavi sonrası progresyon-regresyon takipleri,
renal transplantasyon radyolojisi.
Toraks ve batını ilgilendiren torakal (pulmoner emboli, travma vs) ve abdominal (MVO, ileus, herniasyonlar vs. ) acillerin radyolojik tanısı.
      • Meme hastalıklarında görüntüleme kursu (TRD; Ankara şubesi2007-2008 eğitim yılı toplantıları)
• Fetal SSS MR-USG ve Fetal ekokardiografi kursu (TRD; Ankara şubesi2007-2008 eğitim yılı toplantıları)
• MINI-TAB ve SPSS programları ile istatistik eğitim kursu (Çukurova Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme programı Ocak-Mayıs 2007)
      Klinik nefropati gelişmemiş hastalarda mikroalbuminüri ve renal parenkimal vasküler rezistans ile arasındaki ilişki
      1. Ürolojide MR uygulamaları
2. Gelişimsel kalça displazisi; tanı yöntemleri, Avrupa ve dünyada DKC’ye yaklaşım
3. Periton topografik-radyolojik anatomisi ve hastalıklar
4. Omentum radyolojisi ve hastalıkları
5. Bilier sistemin malign ve benin hastalıkları
6. AC grafisinde; Çizgi ve bantlar
7. YÇBT’de yuvarlak buzlu cam lezyonlar
8. Pankreasın enflamatuvar hastalıkları
...• Pankreasın enflamatuvar hastalıkları. Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi. Karaciğer ve safra yolları radyolojisi Sempozyumu, Çukurova Tıp Fak. Adana, 5 haziran 2004.