Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Doç. Dr. Çağla Bali ETİKE

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Telefon Numarası
0 322 327 2727

     
 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi  (1993-1999)
 • İhtisas: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi  Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilidalı  (2002-2007)
     
 • Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
 • İskenderun Devlet  Hastanesi
 • Adana Ceyhan Devlet Hastanesi
     
 • Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği (TARD)
 • Resusitasyon Derneği
     

1. Bali C, Ergenoglu P, Akin S, Aribogan A. Inappropriate use of anticoagulant drugs in older adults. Journal of Gerontological Nursing. 2014; 40 (5): 3-4. doi: 10.3928/00989134-20140324-05.

2. Ergenoglu P, Bali C, Akin S, Bozdogan Ozyilkan N, Aribogan A. Pneumorrhachis and pneumocephalus with severe chest pain symptom:  a rare complication of epidural steroid injection. Pain Medicine. 2014 Jul;15(7):1239-40. doi: 10.1111/pme.12401. Epub 2014 Feb 25.

3. Ergenoglu P, Akin S, Bali C, Eker HE, Cok OY, Aribogan A. Effect of low dose dexmedetomidine premedication on propofol consumption in geriatric end stage renal disease patients. Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), 2015; 65 (5): 326-332    doi: 10.1016/j.bjane.2014.11.002

4. Bali C, Ozmete O, Ergenoglu P, Akin S. Anesthesia management of a patient with Jervell and Lange-Nielsen syndrome. Journal of Clinical Anesthesia, 2015 ;27 (8): 699-701   doi: 10.1016/j.jclinane.2015.05.018

5. Bali C, Ergenoglu P, Ozmete O, Akin S, Bozdogan Ozyilkan N, Cok OY, Aribogan A. Comparison of the postoperative analgesic effects of naproxen sodium and naproxen sodium-codeine phosphate for arthroscopic meniscus surgery. Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), 2016; 66 (2) : 151-156 doi: 10.1016/j.bjane.2014.08.006.

6. Bali C, Ozmete O, Bozdogan Ozyilkan N, Akin S, Aribogan A. A short view of chronic graft-vs-host disease. Journal of Clinical Anesthesia,  2016; 30: 4–5  doi: 10.1016/j.jclinane.2015.12.012

7. Bali C, Ozmete O, Ergenoglu P, Gedikoglu M, Aribogan A. A patient with Churg-Strauss syndrome complicated with pulmonary hemoptysis. Journal of Clinical Anesthesia,  2016; 30: 6–7   doi: 10.1016/j.jclinane.2015.11.015

8. Ozmete O, Bali C, Ergenoglu P, Andic C, Aribogan A. Anesthesia management and sugammadex experience in a neonate for Galen vein aneurysm. Journal of Clinical Anesthesia, 2016 ; 31: 36-37  doi:10.1016/j.jclinane.2015.12.036 

9. Ozmete O, Bali C, Yalcin Cok O, Ergenoglu P, Bozdogan Ozyilkan N, Akin S, Kalayci H, Aribogan A. Preoperative paracetamol improves post-cesarean delivery pain management: a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of Clinical Anesthesia, 2016 ; 33: 51-57  doi: 10.1016/j.jclinane.2016.02.030

10. Ozmete O, Bali C, Ergenoglu P, Suner H.I, Aribogan A. Resuscitation experience in a patient with left ventricular assist device.  Journal of Clinical Anesthesia, 2016 ; 34, 253–254    doi: 10.1016/j.jclinane.2016.04.051

 11. Pınar Ergenoğlu, Çağla Bali, Şule Akın, Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Hacer Ülger, Anış Arıboğan. Renal transplantasyon yapılan 77 hastada total intravenöz anestezi deneyimimiz. Clinical Experience of Total Intravenous Anesthesia in 77 Renal Transplant Patients. Cukurova Medical Journal, 2013; 38(4): 627-635.

12. Çağla Bali, Pınar Ergenoğlu, Şule Akın, Aniş Arıboğan.  Santral Kor Miyopatisi Olan Bir Olguda Acil Sezaryende Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu. Cukurova Medical Journal, 2013; 38 (4): 770-773.

13. Çağla Bali, Mesut Şener, Şule Akın, Anış Arıboğan. Prilokain Toksisitesine Bağlı Santral Sinir Sistemi  Semptomlarında Lipid Tedavisi.  Journal of Clinical and Analytical Medicine,  2013; 4 (suppl 1): 61-63

14. Pınar Ergenoğlu, Şule Akın, Çağla Bali, Hatice Evren Eker, Oya Yalçın Çok, Anış Arıboğan. Myastenia Gravis ve Renal Transplantasyon Öyküsü Olan Bir Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2013; 14 (3-4):59-61.

15. Çağla Bali, Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Pınar Ergenoğlu, Aslı Karslı, Şule Akın. Konjenital Ağrı Duyarsızlığı Olan Bir Olguda Anestezi Yönetimi. Anesthesia Management of a Patient With Congenital Insensitivity to Pain. Anestezi Dergisi, 2015; 23 (1): 46-48.

16. Çağla Bali, Şule Akın.  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Anestezi. Abant Medical Journal, 2015; 4 (2): 191-198

17. Özlem Özmete, Pınar Ergenoğlu, Çağla Bali,  Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Şule Akın, Anış Arıboğan. Opere konjenital kalp hastalığı, ağır pulmoner hipertansiyon ve kalp kapak hastalığı olan morbid obez gebe hastanın anestezi yönetimi. Anestezi Dergisi, 2015; 23 (3): 176-178.

18. Çağla Bali, Mehmet Özalevli, Hakkı Ünlügenç, Tayfun Güler, Geylan Işık. Comparison of two different doses of intravenous morphine on desflurane consumption inpatients undergoing total abdominal hysterectomy. Anestezi Dergisi, 2015; 23 (4): 213-218.

19. Çağla Bali, Özlem Özmete, Pınar Ergenoğlu, Şule Akın, Anış Arıboğan. Edwards Sendromu'nda Anestezi Yönetimi (Trizomi 18). Türk Anestezi ve Reanimasyon Dergisi 2016; 44: 157-8

20. Özlem Özmete, Çağla Bali, Mediha Hacer Ülger, Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Şule Akın, Anış Arıboğan. Zor entübasyon öyküsü olan adenoidektomi hastasında laringeal maske ile havayolu yönetimi: Olgu sunumu. Anestezi Dergisi.

21. Çağla Bali, Özlem ÖzmeteÜmit Özgür Güler, Metin Özalay, Anış Arıboğan. Spinal kord monitorizasyonu yapılan skolyoz cerrahisinde anestezi yönetimi :31 hastanın retrospektif analizi. Anestezi Dergisi, 2016; 24 (2) :73-78

22. Özlem Özmete, Çağla Bali, Oya Yalçın Çok, Hatice Evren Eker, Şule Akın, Özgür Kardeş, Anış Arıboğan. Posterior fossa cerrahisi uygulanan 47 hastada anestezi deneyimimiz: retrospektif çalişma. Anestezi Dergisi, 2016; 24 (2) :79-85

     

Ortopedik Anestezi

     
 1. 08-09 Mayıs 2010  Ultrasonografi ve kadavra üzerinde eğitimli rejyonel anestezi teknikleri kursu  İzmir/Türkiye
 2. 23-25 Kasım 2010   Neonatal Resüsitasyon Kursu   Adana/Türkiye
 3. 18-19 Şubat 2011    Havayolu Yönetim Kursu   Gaziantep/ Türkiye
 4. 25-26 Ekim 2011  European Resuscitation Council Advanced Life Support Provider Course  Antalya/Türkiye
 5. 11-12 Şubat 2012    Mekanik ventilasyon kursu   İzmir/Türkiye
 6. 25-27 Eylül  2013 Appropriate Clinical use of blood course   Adana/Türkiye
 7. 10-11 Mayıs 2014  European Resuscitation Council Advanced Life Generic Instructor Course – Istanbul/Türkiye
 8. 28-30 Kasım 2014   TARD Eğitimi Geliştirme kursları Modül II- Kalp ve Dolaşım Kursu   Adana/Türkiye
 9. 25 Mayıs - 3 Haziran 2015 Deney Hayvanları Kullanım Kursu  Adana/Türkiye
 10. 7-8 Kasım 2015  TARD Eğitimi Geliştirme kursları  Modül V- Nöroloji, Bölgesel Anestezi ve Ağrı yönetimi  Kursu     Ankara/Türkiye
 11. 21-22 Kasım  2015  TARD Eğitimi Geliştirme kursları  Modül I – Solunum ve Toraks Kursu   İzmir/Türkiye
 12. 18-19 Mart 2016   9.Rejyonel Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu Kocaeli/ Türkiye
 13. 6-7 Mayıs 2016  Üçüncü İleri Düzey Ultrason Rehberliğinde Sinir blokları kursu    Manisa/Türkiye
     

Anestezi indüksiyonunda farklı dozlarda kullanılan  morfin sülfatın  desfluran anestezisi üzerine etkisi, (Çukurova Üniversitesi,2007)

     
 • Anlattığı Seminerler 

Postoperatif kognitif disfonksiyon

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Anestezi

 

 • Yaptığı Konuşmalar 

Anestezi derinliği ölçümünde güncel yaklaşımlar (XIV.Doğu Akdeniz Anestezi ve Yoğun Bakım Günleri)