Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.


     

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

Türk Cerrahi Derneği

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

Türkiye Organ Nakli Derneği

Middle East Society of Organ Transplantation

International Society of University Colon and Rectal Surgeon

Çukurova Meme Hastalıkları Derneği (Genel Sekreter)

Çukurova Cerrahi Derneği

Hayata Devam Derneği (Kurucu üye)

 

     

Meme Hastalıkları<br>
Böbrek ve Karaciğer nakli<br>
Tiroit ve paratiroit hastalıkları<br>
Sindirin Sistemi Kanserleri (Mide, Karaciğer, Pankreas, İnce Barsak ve Kalın Barsak)<br>

 

     

RAT AKUT PANKREATİT MODELİNDE GLUTAMİNLİ VE GLUTAMİNSİZ TOTAL PARENTERAL NÜTRİSYONUN BAKTERİYEL TRANSLOKASYON ÜZERİNE ETKİLERİ