Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. İsmail YILMAZ

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Telefon Numarası
0 322 458 6868

     

İlkokul: Turan Emeksiz İlkokulu, Tomarza/ Kayseri 1978-1983
Orta Öğrenim: Tomarza Lisesi, Tomarza / Kayseri 1983-1989
Yüksek Öğrenim: GATA, Tıp Fakültesi, Ankara 1989-1992
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi, İzmir 1992-1997
Pratisyen hekimlik: Askerlikte 56 gün, Amasya (Kasım-Aralık) 1997
Üniversite Sonrası Öğrenim (İhtisas): Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda uzmanlık Eğitimi, Ankara (22/12/1997 - 31/10/2001)
23 Ağustos 2002’den itibaren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

      1. Ödül adı: 1. Deneysel KBB Tıp Ödülleri. Ödülü alanlar: Levent Naci Ozluoglu, Ismail Yilmaz, Babur Akkuzu, Ayşegul Haberal. Ödülü veren kuruluş: Türk KBB ve BBC Vakfı. Hangi tarihte alındığı: 17-21 Mayıs 2006. Hangi çalışma için alındığı: Buffered papaverine facilitates passage of intratympanic dexamethasone to the inner ear. Ödülün verildiği yer: KBB’da Harvard Uygulamaları III.Sempozyumu, Kuşadası / İZMİR
2. Ödül adı: 30. Ulusal KBB Kongresi Ödülleri Otoloji-Nörotoloji Dalında 3.Lük Ödülü. Ödülü alanlar: Volkan Akdoğan, İsmail Yılmaz, Tuba Canbolat, Levent N. Özlüoğlu. Ödülü veren kuruluş: Türk KBB ve BBC Derneği. Hangi tarihte alındığı: 8-12 Ekim 2008. Hangi çalışma için alındığı: Edinilmiş Kolesteatomda Langerhans Hücrelerinin Yeri: İleriye Yönelik Kontrollü Kör Klinik Çalışma. Ödülün verildiği yer: 30. Ulusal KBB Kongresi, Belek / Antalya.
3. Ödül adı: 30. Ulusal KBB Kongresi Ödülleri Baş-Boyun Dalında 1.Lik Ödülü. Ödülü alanlar: Sündüs Aslan, İsmail Yılmaz, Nebil Bal, Volkan Akdoğan, Levent N. Özlüoğlu. Ödülü veren kuruluş: Türk KBB ve BBC Derneği. Hangi tarihte alındığı: 8-12 Ekim 2008. Hangi çalışma için alındığı: Parotis Kanserli Hastalarda Cd1a-Pozitif Langerhans Hücreleri: Geriye Dönük Bir Klinik Çalışma. Ödülün verildiği yer: 30. Ulusal KBB Kongresi, Belek / Antalya.
4. Ödül adı: 31. Ulusal KBB Kongresi Ödülleri Genel KBB Dalında 2.Lik Ödülü. Ödülü alanlar: Erkan Eşki, Işılay Doğan, İsmail Yılmaz. Ödülü veren kuruluş: Türk KBB ve BBC Derneği. Hangi tarihte alındığı: 28-31 Ekim 2009. Hangi çalışma için alındığı: Mevsimlerin tonsillektomi sonrası kanamaya etkisi. Ödülün verildiği yer: 31. Ulusal KBB Kongresi, Belek / Antalya.
     

o İşitme kayıpları ve koklear implant (biyonik kulak)
o Kulak çınlaması
o Başdönmesi: BPPV, Meniere hastalığı, vestibüler nörit ve diğerleri
o İltihabi kulak hastalıkları
o Çocuk kulak hastalıkları
o Kulak zarı sorunları: Zar delinmesi, zarda çökme, zarın orta kulağa yapışması vb.
o Otoskleroz / timpanoskleroz (kulak kireçlenmesi) o Burunla ilgili estetik ve fonksiyonel sorunlar (burun içi ve dışı eğrilikler)
o Burun polibi
o Allerjik rinitin medikal ve cerrahi tedavisi
o Burun içi deliklerin onarımı
o Konka (burun eti) büyümesi (radyo-frekans cerrahisi)
o Ses teli patolojileri (polip, nodül, kist vb.)
o Soluk borusu darlıkları
o Horlama ve uykuda solunum durması (yumuşak damak ve küçük dile yönelik girişimler)
o Çocuklarda bademcik ve geniz eti sorunları
o Çocuklarda orta kulakta iltihabi olmayan su toplanması
(seröz otit)
o Çocuklarda işitme kaybı ve biyonik kulak

o Ameliyat kararı alınan hastalar ameliyat öncesi bir dizi tetkikten geçirildikten ve Anestezi Uzmanı tarafından ameliyat onayı alındıktan sonra B.Ü. Seyhan Hastanesi’nde yatış işlemleri yapılır, takibinde ameliyat gerçekleştirilir. o Kulak çınlaması olan hastaların kulak içine ilaç enjeksiyonu: Poliklinikte görülen kulak çınlaması hastalarına işitme testleri ve gerekirse radyolojik tetkikler yapıldıktan sonra, uygun görülenlere bu tedavi yöntemi uygulanır. Sonuçlar, geleneksel ilaç tedavileri ile elde edilenden daha iyidir. o Başdönmesi olan hastalara pozisyonel manevralar: Poliklinik düzeyinde baş dönmesi ile başvuran hastalara uygulanan özel pozisyon tedavilerini içerir. İç kulak denge merkezinde bulunan üç yarım daire kanalının tedavisi kendilerine özgü, ayrı ayrı manevralarla tedavi edilir.
      o Açık Teknik Septorinoplasti Kursu (1999; Ankara):
Başkent Üniversitesi KBB A.D. (Doç. Dr. Tan Ergin)
o Vertigo (Ocak 2004, Konya): Başkent Üniversitesi
o Scientific Meeting on Neurotology (May 14-15, 2005;
Boca Raton, Florida, USA)
o BPPV (26-31 Mayıs 2007, Antalya): Ulusal KBB Kongresi
(Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu)
o Denge Bozuklukları ve Rehabilitasyonu (9 Haziran 2007,
Adana): Başkent Üniversitesi FTR A.D.
o İntratimpanik tedaviler (8-12 Ekim 2008, Antalya): Ulusal KBB Kongresi (Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu)
o II. International Forum on Balance Disturbances (4th of December, 2009; Istanbul)
      Misoprostol’ün Tinnitusta Kullanımı: Aslen bir mide ilacı olan misoprostolün kulak çınlaması olan hastalarda kullanımı üzerine
yapılmış Faz-III klinik çalışmadır. Sonuçlar geleneksel ilaç
tedavisinden hafifçe daha iyi bulunmuştur. Son yıllarda sosyal
güvenlik kurumunun kararları gereği bu ilacın yalnızca belli
hekimlerce yazılabilmesi, kulak çınlamasındaki kullanılabilirliğini kısıtlamıştır.
     

1. Akustik Tümör ve Ani İşitme Kaybı (18.3.2005)
2. Cavum Major Tympano-ossiculoplasty (Mayıs 2005)
3. Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı (Aralık 2005)
4. Adenotonsillektomi. 2006; bahar dönemi.
5. Baş boyun lenfomaları. 2006; güz dönemi.
6. Benign paroksismal pozisyonel vertigo. 2006; güz dönemi.
7. Septoplasti (28 Ekim 2006)
8. İleri Evre Larinks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi
(18.11.2006)
9. Benign paroksismal pozisyonel vertigo (18 Kasım 2006)
10. Akut sinüzit ve komplikasyonları (3 Mart 2007)
11. Derin boyun enfeksiyonları (5 Mayıs 2007)
12. Tiroid Kanserleri (Kasım 2007)
13. Timpanossiküloplasti (Haziran 2009)
14. Tinnitus (2010)


DENEME KONUŞMA 

1. Doç. Dr. İsmail Yılmaz. Bir Ossiküloplasti Yöntemi. Çukurova Video Konferanslar. Adana Hilton Oteli. 22 Mart 2008.
2. Doç. Dr. İsmail Yılmaz. Tinnitus ve İşitme Bozuklukları. Çukurova Nöroloji Günleri. Adana Hilton Oteli. 4-5 Nisan 2008.
3. Doç. Dr. İsmail Yılmaz. Panel: Kronik Otitis Media Tedavisi. Çukurova KBB Derneği Aylık Toplantıları. B.Ü. Kışla Sağlık Yerleşkesi. 19 Nisan 2008.
4. Doç. Dr. İsmail Yılmaz. Ossiküloplasti. 30.Ulusal KBB Kongresi – Yuvarlak Masa Toplantıları. 8-12 Ekim 2008. Antalya.
5. Doç. Dr. İsmail Yılmaz. Temporal Kemik Tümörleri. Başkent KBB Günleri 2008 Toplantısı. Baş Boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım. 7-8 Kasım 2008, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Yüreğir, ADANA
6. Doç. Dr. İsmail Yılmaz. Çukurova KBB Derneği Aylık Toplantıları Panel: Timpanoskleroz ve Otoskleroz Cerrahisi / Timpanoplasti. 24 Ocak 2009. Başkent Üniversitesi Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kışla Sağlık Yerleşkesi. Yüreğir, ADANA.
7. Doç. Dr. İsmail Yılmaz. Vokal Fold Yağ Enjeksiyon Tekniği. Video Konferanslar 7 -Otorinolarengolojide Güncel Konular: 21 - 22 Mart 2009. ADANA
8. Doç. Dr. İsmail Yılmaz. Kazanılmış trakea darlığında segmental rezeksiyon. Video Konferanslar 8 -Otorinolarengolojide Güncel Konular: 26 - 28 Mart 2010. ADANA


BİLİMSEL KONGRE VE SEMPOZYUM DÜZENLEMEK:
b) Ulusal: Düzenleme kurulu üyeliği:
1. BAŞKENT KULAK BURUN BOĞAZ GÜNLERİ 2005 TOPLANTISI ‘VERTİGO’.
22 Ekim 2005, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Yüreğir, ADANA Düzenleme kurulu başkanı: Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu; Düzenleme kurulu üyesi: Uzm. Dr. İsmail Yılmaz. 2. BAŞKENT KULAK BURUN BOĞAZ GÜNLERİ 2006
TOPLANTISI ‘RİNOPLASTİ’. 4 Kasım 2006, Başkent Üniversitesi Tıp
Fakültesi Adana Hastanesi, Yüreğir, ADANA. Düzenleme kurulu başkanı: Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu; Düzenleme kurulu başkan yardımcısı: Doç. Dr. Özcan Çakmak; Düzenleme kurulu üyesi: Yrd. Doç. Dr. İsmail Yılmaz.
3. BAŞKENT KULAK BURUN BOĞAZ GÜNLERİ 2007
TOPLANTISI ‘FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ’. 10 Kasım 2007, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Yüreğir, ADANA. Düzenleme kurulu başkanı: Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu; Düzenleme kurulu üyesi: Doç. Dr. İsmail Yılmaz. 4. BAŞKENT KULAK BURUN BOĞAZ GÜNLERİ 2008 TOPLANTISI ‘BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR’. 7-8 Kasım 2008, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Kışla Sağlık Yerleşkesi, Yüreğir, ADANA. Düzenleme kurulu başkanı: Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu; Toplantı Bilimsel Sekreteri: Doç. Dr. İsmail Yılmaz. 5. BAŞKENT KULAK BURUN BOĞAZ GÜNLERİ 2009 TOPLANTISI ‘PEDİATRİK KBB’DE GÜNCEL KONULAR’. 14-15 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi Kışla Sağlık Yerleşkesi, Yüreğir, ADANA. Düzenleme kurulu başkanı: Prof. Dr. Levent N. Özlüoğlu; Toplantı Bilimsel Sekreteri: Doç. Dr. İsmail Yılmaz.