Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Doç. Dr. Cüneyt YILMAZER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Telefon Numarası
0 322 458 68 68

      oİlkokul: Ankara, Aydınlıkevler İlkokulu (1974 - 1979)
oOrtaokul: Ankara, Mehmet Akif Ortaokulu(1979-1982)
oLise: Ankara, Meteoroloji Teknik Lisesi (1982-1986)
oÜniversite: Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi(1986-1993)
oİhtisas: Ankara, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı (1995-1999)
o1999-yılından bu yana Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.
     

o Burunla ilgili estetik ve fonksiyonel sorunlar (burun içi ve dışı eğrilikler)
o Yüz cildi kanselerinin estetik ve fonksiyonel tedavisi
o Sinüzit (Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi)
o Burun polibi
o Allerjik rinitin medikal ve cerrahi tedavisi
o Göz yaşı kesesi hastalıklarına burun yolu ile yaklaşım
o Beyin (hipofiz) tümörlerine burun yolu ile yaklaşım
o Burun içi septumu deliklerin onarımı
o Konka (burun eti) büyümesi (radyo-frekans cerrahisi)
o Kulak çınlaması
o Başdönmesi: BPPV, Meniere hastalığı, vestibüler nörit ve diğerleri
o Ani İşitme kayıpları
o İltihabi kulak hastalıkları
o Kulak zarı sorunları: Zar delinmesi, zarda çökme, zarın orta kulağa yapışması vb.
o Otoskleroz / timpanoskleroz (kulak kireçlenmesi)
o Ses teli patolojileri (polip, nodül, kist vb.)
o Horlama ve uykuda solunum durması (yumuşak damak ve küçük dile yönelik girişimler)
o Çocuk kulak hastalıkları
o Çocuklarda bademcik ve geniz eti sorunları
o Çocuklarda orta kulakta iltihabi olmayan su toplanması (seröz otit)
o Çocuklarda işitme kaybı

o Ameliyat kararı alınan hastalar ameliyat öncesi bir dizi tetkikten geçirildikten ve Anestezi Uzmanı tarafından ameliyat onayı alındıktan sonra B.Ü. Seyhan Hastanesi’nde yatış işlemleri yapılır, takibinde ameliyat gerçekleştirilir.
o Burun fonksiyonel estetik cerrahisi öncesi fotoğraf üzerinde değerlendirme yapılmaktadır. Kıkırdak greftler ve sütür teknikleri ile ameliyatlar gerçekleştirilmektedir
o Medikal tedavi ile düzelmeyen kronik sinüziti olan hastalarda ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi ile değerlendirme yapılmakta ve Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmakta ve gerektiğinde debrider gibi güçlendirilmiş cihazlar kullanılmaktadır.
o Burun tıkanıklığı olan hastalarda Akustik Rinometrik değerlendirme sonuçlarına göre burun kemiği düzeltilmesi, burun eti radyofrekans cerrahisi, valve cerrahisi ameliyatları yapılmaktadır
o Alerjik riniti olan hastaların mediakal ve cerrahi tedavisi uygulanmakda
      o Selçuk Kafatabanı Ve Kraniofasial Cerrahi Günleri Eğitim Kursu. 5-7 Eylül 1997
o Türk Rinoloji Derneği, Açık Teknik Rinoplasti Kursu, Başkent Üniversitesi Hastanesi, 25-27 Mart 2000.
o Başkent Üniversitesi “Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Eğitici Kursu” 18-19 Haziran 2004
o Başkent Üniversitesi “Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Eğitici Kursu” 1-2 Aralık 2006
o Türk KBB-BBC Yeterlik Kurulu ‘‘Uzmanlık Sonrası Eğitimi Güncelleme Belgesi” 10.6.2007.
o Norootolojik girişimler. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 2009
o Retraksiyon Poşları Prekolesteatom, Kolesteatom. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 2009
o Fasyal Paralizili Hastaya Yaklaşım. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 2009
o Vertigolu Hastaya Yaklaşım. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya 2009
      Meniere Hastalarında Vestibüler Akuaduktus Ve Koklear Akuaduktus Çapının Statik İmpedans Değerlerine Göre Karşılaştırılması
Bu tezde Meniere hastalığının etyolojisinde vestibüler akuaduktus ve koklear akuaduktusun çaplarının anormal değerlerinin rolü ve bu yapıların ölçtüğümüz statik impedans değerleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Vestibüler akuaduktus posterior fossa açıklık çapının Meniere hastalığı etyolojisinde rol oynayabileceği gösterilmiş ancak statik impedans ölçüm değerleri ile vestibüler akuaduktus açıklık çapı arasında ilişki gösterilememiştir.
      o Nazal İnverted Papillom (2006)
o Frontal sinüs cerrahisi (2006)
o Sfenoid sinüs cerrahisi (2006)
o Rinoplasti (Tip greftleri) (2006)
o Çarpık Buruna Yaklaşım (2007)
o Alerjik Rinitte Tanı Yöntemleri (2007)
o Fasial Reanimasyon teknikleri (2007)
o İleri Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamaları (2008)
o Yaşlı yüz (2008)
o Denge Fizyolojisi (2010) o “Inverted papilloma of the nose surgical approach and recurrence” EUFOS 6 th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Vienna, Austria, 301, 2007.
o “Revizyon/Sekonder Rinoplasti ve Augmentation Rinoplasti”: Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2006 Toplantısı ‘Rinoplasti’. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Adana, 4 Kasım 2006.
o Transnazal hipofizektominin 10 yılının gözden geçirilmesi. Başkent Kulak Burun Boğaz Günleri 2006 Toplantısı “FESC 2007”. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Hastanesi, Adana, 10 Kasım 2007.