Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Fazilet KAYASELÇUK

Patoloji

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

      • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Çukurova Ün. Tıp Fakültesi Patoloji A.D.
      Mide, barsak, pankreas ve karaciğer hastalıklarında biyopsi tanısı, Beyin tümörleri,enfeksiyonlarında biyopsi tanısı
      Avrupa Patoloji Okulları, gastrointestinal patoloji kursları, 2005/2006/2007, Ankara
Endokrin Patoloji Günleri, 2006, İstanbul
Gastrointestinal Patoloji Günleri, 2005, İstanbul
Meme patolojisi kursu, 2005, İstanbul,
Nöropatoloji çalıştayı, 2005, Adana,
Karaciğer Patolojisi Kursu, 2008/2009, İzmir ve Adana,
Üropatoloji Kursu, 2006, Adana
-XXIII International Congress of the International Academy of Pathology, 15-20,Ekim, 2000 Nagoya, Japonya,
-XXIII. World Congress of Path. And Lab Medicine, 2005, 26-30 May,İstanbul
-21. European pathology congress, Virchows Archiv 178, 8-13 Sept, İstanbul,
      • Santral sinir sistemi tümörlerinde proliferasyon markerleri: PCNA ve Ki-67’nin tümör tipi ve histolojik grade ile korelasyonu
     

Mide biyopsilerinde Sydney sınıflaması
Radyoterapi sonrası kolon tümörlerini değerlendirme<br>

Karaciğerin metastatik lezyonlarında ayırıcı tanı
Kolon malign  melanomu
Barsak  nöroendokrin tümörlerinde tanı ve prognostik belirteçler