Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Uzm. Dr. Güllü KORKMAZ SOLMAZ

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

     

Yabancı Dil: İngilizce
Lise: Adana Erkek Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı Süper Lise)(1994-1998)
Lisans Eğitimi: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2004)
Uzmanlık Eğitimi: Çukurova Üni. Tıp Fak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. (2005-2011)

      Çukurova Üniversitesi Mezunlar Derneği
Adana Tabip Odası
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
İnterplast Türkiye Derneği
Estetik, Plastik Cerrahi Derneği
     
 • Estetik ve fonksiyonel burun d ü zeltilmesi (Rinoplasti, septorinoplasti)
 • Y ü z yenile ş tirme (Y ü z germe- g ö z kapa ğı   ve a ğı z   ç evresi revizyonlar ı , k ı r ışı kl ı klar ı n tedavisi)
 • G ö z kapa ğı   esteti ğ i (Blefaroplasti)
 • Kep ç e kulak ve kulak kep ç esindeki di ğ er estetik problemlerin d ü zeltilmesi
 • Ç ene b ü y ü tme ve k üçü ltme operasyonlar ı   (Mentoplasti)
 • Deride skar (yara izi) ve d ü zensizliklerin giderilmesi
 • Estetik meme operasyonlar ı   :B ü y ü tme, k üçü ltme ve dikle ş tirme
 • A şı r ı   deri-derialt ı   ya ğ   dokusunun azalt ı lmas ı na y ö nelik operasyonlar (liposuction- lipektomi)
 • Kar ı n germe (Abdominoplasti)
 • Bacak kontur d ü zeltme (ya ğ   al ı nmas ı , enjeksiyonlar ı   veya bacak implantlar ı   ile)
 • İ mplantlarla (yumu ş ak dokuya uygulanan protezler) kontur d ü zeltmeleri
 • Yüz şekil bozuklukları – Asimetriler, doğumsal kitleler, nadir yüz yarıkları
 • Yarık dudak-damak
 • Kraniofasiyal - maksillofasiyal anomaliler (ör: çene, yüz ve kafa kemikleri şekil bozuklukları, düzensizlikleri, eksiklikleri
 • Ortognatik cerrahi (Çene kapanma bozuklukları)
 • Kulak kepçesi yokluğu, kepçe kulak ve diğer şekil bozukluklar
 • Doğumsal tümör, nevüs (ben), kitleler, damar malformasyonları, hemanjiomlar
 • Yüzün kemik ve yumuşak doku travmaları
 • Maksillofasiyal cerrahi (Trafik kazası, tümör ve diğer nedenlerle olan kemik defektleri-kırıkları-şekil ve fonksiyon bozuklukları, çene cerrahisi
 • Meme yokluğu, asimetrisi veya fazla meme dokusu
 • Kanser sonrası meme rekonstrüksiyonu
 • Jinekomasti (Erkekte büyük meme)
 • Genital organların doğumsal anomalileri  
 • Göğüs ve karın duvarı defektleri
 • El ve ayaktaki eksiklikler ve şekil bozuklukları
 • Periferik sinir problemleri (travmalar, nöropatiler, defektler, kitleler)
 • Deri ve yumuşak doku tümörleri
 • Akut yanık ve yanık sonrası oluşmuş deformiteler , kasılmalar, büzüşmeler, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokularda yaptığı hasarlar
 • Kronik yaralar ( bası yaraları, venöz yaralar, diyabetik ayak yaraları gibi)
     

KATILDIĞI TOPLANTI, KONGRE VE KURSLAR

2006: Endoskopik Plastik Cerrahi Konferansı, Adana
2007: Temel Cerrahi Eğitimi / Kavramlar, Tutumlar ve Beceriler, Adana
2007: 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir
2007: 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi Lazer Kursu Programı, Eskişehir
2007: Çukurova Bölgesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Günleri / Estetik Yüz Cerrahisinde Alternatif Seçenekler, Mersin
2008: 30. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Antalya
2008: Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği I. Plastik Cerrahi Okulu, Antalya
2009: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi “Etkin Sunum Teknikleri” Kursu, Adana
2009: 31. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Adana

 • Yüz ve Ağız İçi Kemik ve Organ Kayıplarının Restorasyonunda Ekstra ve İntraoral İmplant Uygulamaları Kursu
 • FUE Tekniği ile Saç Ekimi Kursu
 • Lazerle Minimal İnvaziv Estetik Girişimler Kursu

2010: Estetik Plastik Cerrahi Derneği 14. Ulusal Kongresi ve 2. Uluslararası Avrasya Estetik, Plastik Cerrahi Kursu, İstanbul

-Noninvasive Cerrahi Gününe Katılım

2010: 32. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Trabzon

 • Blefaroplasti Deneyim Aktarım Sınıfı
 • Meme Büyütmede Preoperatif Planlama Deneyim Aktarım Sınıfı
 • Yüz Gençleştirmede Facelift ile Kombine Girişimler Deneyim Aktarım Sınıfı
 • Rinoplasti ile Eş Zamanlı Yüz Kontürünü Düzeltme Girişimleri Deneyim Aktarım Sınıfı
 • Endoskopik Fonksiyonel Nazal Cerrahi Kursu

2010: 10th Congress of the Serbian Society for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, Belgrad-Serbia
2011: Estetik Plastik Cerrahi Derneği 15. Ulusal Kongresi, İstanbul
2011: “ Use of Experimental Animals for Research Purposes” course, Adana
2011: AOCMF Principles Course, İstanbul
2011: Selçuk Üniversitesi Tıp Fak. Plastik Cerrahi ve Mayo Klinik Toplantısı, Konya
2011: 3. Uluslararası Avrasya Estetik, Plastik Cerrahi Kursu, İstanbul
2011: Istanbul International Rhinoplasty Course, İstanbul
2011: 8. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri – Flep Cerrahisi, İstanbul
2011: 33. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, İzmir
2011: X. Temel Mikrocerrahi Kursu, Mersin
2012: “Augmentation Mammoplasty” Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Adana
2012: Malign Melanomda Tedavi Algoritmaları, İstanbul
2012: Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği V. Rinoplasti Kursu, Ankara
2012: 4. Uluslararası Avrasya Estetik, Plastik Cerrahi Kursu ve 5. EASAPS Annual Meeting, İstanbul
2015: Yüz Anatomisi, Maksillofasiyal ve Ortognatik Cerrahi Taze Kadavra Diseksiyon Kursu, İstanbul
2015: 19. Estetik Plastik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi,İstanbul

     

Uzmanlık Tezi: Sıçanlarda Genişletilmiş Sırt Ada Flebi Modelinde Yeni Bir Cerrahi Geciktirme Tekniği
Uzmanlık Tarihi: 19.08.2011
Yeterlilik Belgesi: Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Sınavı (21 Ekim 2011, İzmir)’ nı başarıyla geçmiştir.