Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Tahsin TURUNÇ

Üroloji

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

     

1988-1994 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana
1994- 1996 Pratisyen Dr. Bozcamahmut Sağlık Ocağı Eskil/Aksaray
1996-1998 Pratisyen Dr. Tavla Sağlık Ocağı Samandağ/Hatay
1998- 2003 Araş. Gör. Dr Çukurova Ü. Tıp Fakültesi Adana
2003- 2008 Uzman Dr. Başkent Ü. Adana Uyg. Araş. Mrk. Adana
2008- 2009 Öğr. Gör Başkent Ü. Adana Uyg. Araş. Mrk. Adana
2009- Yrd. Doç. Dr. Başkent Ü. Adana Uyg. Araş. Mrk. Adana

      www.baskent.edu.tr
www.androloji.org.tr
www.uroonkoloji.org
www.endouroloji.org.tr
www.ttb.org.tr
www.ulakbim.gov.tr
www.jurology.com
www.uroturk.org.tr
www.google.com.tr
     

Üroloji bölümünün tüm alanları.
Endoüroloji cerrahisi (Taş, prostat büyümesi ve mesane kanseri ameliyatları başta olmak üzere) ve infertilite (erkek kısırlığı) tedavisine


Endoskopik yolla taş alınma ameliyatları (PCNL, Üreteroskopi, Sistolitolopaksi, vb.)
ESWL (Şok dalgaları ile taş kırma)
Prostat büyümesi ameliyatları (TUR-P, Açık prostatektomi)
İnfertilite tedavisi (Medikal tedavi, varikoselektomi, TESE operasyonları)
Açık böbrek ameliyatları (Pyelolitotomi, pyeloplasti, nefrolitotomi, nefrektomi)
Böbrek kanseri ameliyatı (Radikal nefrektomi, lenfadenektomi vb.) Mesane kanseri tedavileri (Sistoskopi, mesane içine ilaç verilmesi, TUR-BT, vb.)
Üretra ameliyatları (Üretroskopi, internal üretrotomi, üretral dilatasyon)
Skrotum ve testis ameliyatları (Hidroselektomi, orşiektomi, kist eksizyonu, vb.)
Medikal tedaviler (Üriner enfeksiyon tedavisi, cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi, infertilite tedavisi, erektil disfonksiyon tedavisi)
Bayanlarda idrar kaçırma tedavileri (Overaktif mesanenin medikal tedavisi, sistosel operasyonu, stress inkontinansın TOT operasyonu gibi cerrahi tedavileri)
Çocuk ürolojisi tedavileri (İnmemiş testis operasyonu, hypospadias operasyonu, VUR operasyonları, PUV operasyonu, endoskopik taş operasyonları, sünnet vb.)


TİT
Böbrek fonksiyon testleri
Direk Üriner sistem grafisi
İdrar kültürü
PSA
Üroflowmetri
Ultrasonografi
Ürodinamik çalışmalar
BT ve MR (Gerekirse)
Sistoskopi
      ÖZEL KURSLAR VE SERTİFİKALAR

13-15 Ocak 2003: Üreme Sağlığı Kursu. Adana
26 Mart 2005 : Türk Üroloji Yeterlilik Belgesi

KATILDIĞI SEMPOZYUM VE TOPLANTILAR

1. AIDS eğitimcilerinin eğitimi toplantısı. 23-24 Mayıs 1997, Antakya.
2. 4. Ankara & 1.ESU Blacksea Uro-Oncology Course. 30 September-3 October 1999, Antalya.
3. II. Çukurova Üroloji Günleri. BPH Paneli. 8-10 Eylül 2000, Adana.
4. Çukurova Ürojinekoloji Sempozyumu. 22-23 Mart 2001, Adana.
5. 5. Ankara Üroonkoloji Kursu. 27-30 Eylül 2001, Antalya.
6. ‘Prostat hastalıklarının tedavisinde son yenilikler’ Toplantısı. 3 Kasım 2001, Malatya.
7. 17. Ulusal Üroloji Kongresi. 5-10 Ekim 2002, Antalya.
8. Prostat Tümörü Sempozyumu. 19 Ekim 2002, Antakya/Hatay.
9. Üreme Sağlığı Semineri. 13-15 Ocak 2003, Adana.
10. 6. Ulusal Androloji Kongresi. 8-11 Haziran 2005, İzmir
11. 19. Ulusal Üroloji Kongresi. 10-15 Haziran 2006, Antalya.
12. 22nd Annual Meeting European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), 18-21 June 2006, Prague
13. 8. Ankara Üroonkoloji Kursu. 28 Kasım-2 Aralık 2007, Ankara
14. Böbrek ve Mesane tümörleri toplantısı. 8 Mart 2008, Antakya
15. Çukurova Üroloji Derneği ve Gaziantep Ürologlar Derneği’nin ortak toplantısı. 10 Mayıs 2008, Gaziantep
16. 20. Ulusal Üroloji Kongresi. 1-6 Kasım 2008, Antalya
17. The Seventh Applied Urological Laparascopic Surgery Course and Symposium. 2-5 April 2009, Ankara
18. 9. Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara
      Sıçan Vaz Deferenslerindeki obstrüksiyonun Cajal hücreleri üzerine etkileri
      Çukurova Üroloji Derneği ve Gaziantep Ürologlar Derneği’nin ortak toplantısı.

Konu : Lokalize prostat kanserinde izlem mi radyoterapi mi? 10 Mayıs 2008, Gaziantep