Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Prof. Dr. Bilkay BAŞTÜRK

İmmünoloji

Telefon Numarası
0 322 327 27 27

     

 

Uludağ Üniversitesi  

TIP FAKÜLTESİ 

İMMÜNOLOJİ  

Doktora 

2003

 

 

 

 

 

 

 

     

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Gazi Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara  

TEMEL TIP BİLİMLERİ  

Doç. Dr. 

2006-2011

Gazi Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara  

TEMEL TIP BİLİMLERİ  

Yrd. Doç. Dr. 

2005-2006

Başkent Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara  

--

Uzman 

2003-2005

Uludağ Üniversitesi  

Türkiye 

Bursa  

TIP BİLİMLERİ  

Araştırma Görevlisi (Dr.) 

2000-2003

Sağlık Bakanlığı 

Türkiye 

Bursa

--

 Pratisyen Hekim

1988-2000

 

 

DANIŞMANLIK

Doktora Öğrencisi: 
Doktorasını tamamlamış öğrenci sayısı:1 (MD.PhD)
Doktora eğitimi devam eden öğrenci sayısı:4 (MD)
 
     

 

PROJELER

 

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Tıp Terimleri Yürütme Kurulu Üyesi olarak Bilim Terimlerinin Türkçeleştirilmesi Projesi

kapsamındaki çalışmalarım devam etmektedir.

 

Proje Adı

Kurum

Tarih

Görev

Proje Türü

Ebstein Barr Virus ile Enfekte B Lenfositlerde İnsan Lökosit Antigen-G Ekspresyonunun Araştırılması 

 TÜBİTAK

01.02.2007-01.02.2008

Yürütücü 

Ulusal 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Olan Hastalarda Vasküler Endotel Hasarının Araştırılması 

 TÜBİTAK

01.02.2008-01.02.2009

Araştırmacı/

      Uzman 

Ulusal 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalarında İnsan Lökosit Antijen G Molekülünün Etkisi 

 TÜBİTAK

15.04.2010-15.04.2012

Yürütücü 

Ulusal 

Okul çağındaki Türk çocuklarında çölyak hastalığı prevalansının belirlenmesi

DPT

2007

--

Ulusal 

Lösemili hastalarda sitokin gen polimorfizminin belirlenmesi

Başkent Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi

2004

Yürütücü 

Ulusal 

Kronik granülomatöz hastalık gelişiminde sitokin gen polimorfizminin rolü

Başkent Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi

2004

Yürütücü 

Ulusal 

Hepatit B virusuna bağlı karaciğer hasarında sitokin gen polimorfizminin etkisi

Başkent Üniversitesi ve Ege Üniversitesi

2004

Yürütücü 

Ulusal 

Karaciğer ve böbrek transplantasyon hastalarında ve kronik lenfositik lösemi hastalarında insan lökosit antijen-G (HLA-G) ekspresyonu ile sitokin gen polimorfizm ilişkisi saptanması”

Başkent Üniversitesi Projesi

2004

Yürütücü 

Ulusal 

Tıkayıcı arter hastalıkları ile anti-endoteliyal hücre antikoru varlığı ilişkisinin araştırılması

Başkent Üniversitesi Projesi

2005

Araştımacı

Ulusal 

 

 

     

Uluslar arası bilimsel ödüller
 

1. 29th European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress Viyana/Avusturya, 2004. “IL-10 and Interferon-γ cytokine gene polymorphisms can be risk factors for chronic myelogenous leukaemia” baslıklı arastırma çalısması Hematolojik malignensiler alanında en iyi poster ödülü ile ödüllendirildi.

 

  2. 29th Europeran Society for Medical Oncology (ESMO) Congress Viyana/Avusturya, 2004. “IL-10 and Interferon-γ cytokine gene polymorphisms can berisk factors for chronic myelogenous leukaemia” baslıklı arastırma çalısması Travel Grant ile ödüllendirildi.

 

  3. ESMO tarafından Budapeste’de düzenlenen ESMO Scientific & Educational Conferance (ESEC) kongresinde “Can cytokine gene polymorphisms affect the development of epithelial tumors” baslıklı arastırma çalısması Travel Grant ile ödüllendirildi.

 

Ulusal bilimsel ödüller

 

 

1. 19-22 kasım 2009 tarihleri arasında Düzenlenen 20. Ulusal Immünoloji Kongresinde ‘Türkiye’de IgA prevalansı’ başlıklı çalışma en iyi çalışma ödülünü almıştır.

 

  2. 2006 Viral Hepatit Arastırma Tesvik Ödülü bilimsel yarısmasında “Association of TNF-α -308 polymorphism with the outcome of Hepatitis B virus infection in Turkey” baslıklı arastırma makalesi viral hepatitler alnında son iki yılın en iyi çalışması dalında birincilik ödülü kazanmıstır.

 

  3. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Tenilikler Kongresinde “The Role of Anti-endothelial Cell Antibodies in Develeopment and Fallow up of Coranary and Peripheric Arterial Occlusive Diseases” baslıklı arastırma çalısması birincilik ödülü almıstır.

 

  4. Vasküler Cerrahi “Periferik ve koroner arter hastaılıkları gelisiminde ve takibinde anti-endoteliyal hücre antikorunun rolü” baslıklı arastırma çalısması Genç Arastırmacı dalında verilen üçüncülük ödülünü kazanmıştır.
 

 

 

     

Doku ve Organ Transplantasyonu

Transplantasyon, HLA tiplendirme, polimorfizm, otoimmunite, viroloji