Online Randevu

Hastanemizin online randevu hizmetinden faydalanabilmek için formda istenilen bilgileri girmeniz gerekmektedir. Online randevu talebiniz Merkezi Randevu Sistemi'mize iletilecektir. Randevu talebinde bulunduğunuz gün ve saatten itibaren, en geç 1 iş günü sonra talebiniz değerlendirilerek bilgi verilecektir.

(*) İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Doç. Dr. Alper FINDIKCIOĞLU

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Telefon Numarası
0 322 327 2727

     

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

     

Akciğer Kanserleri, Hiperhidrozis, Minimal İnvazif Cerrahi Yaklaşımlar

Video torakoskopi, Bronkoskopi, Mediastinoskopi

Akciğer Kanser Rezeksiyonları, Kist Hidatik Ameliyatları, Pnömotoraks Tedavileri, Plevral Efüzyon tedavileri

     

Advanced Techniques in Thoracic Surgery Venedik İtalya 2006 - School<br> of Thoracic Surgery Antalya Türkiye 2007

     

Akciğer Kanseri Nedeni ile Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Oksijen Tüketim Testinin Postoperatif Komplikasyon Belirlenmesindeki Yeri

     

Soliter Pulmoner Nodüllere Cerrahi Yaklaşım, Türk Akciğer Kanseri Derneği Mayıs 2009 Adana