Bölümü : Başhekimlik
Yayin Tarihi : 20/12/2016 00:00
Son Yayın Tarihi : 03/04/2017 00:00

KANSER HAFTASI DOLAYISIYLA
1-2 NİSAN 2017

Başkent Üniversitesi
II. Geleneksel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı

DÜZENLEME KURULU

Başkan: Dr. Ali Ayhan

Sekreter: Dr. Hüsnü Çelik

Üyeler:

Dr. Ali Haberal

Dr. Ülkü Esra Kuşçu

Dr. Polat Dursun

Dr. Gonca Çoban

Dr. Songül Alemdaroğlu

1 Nisan 2017 Cumartesi

08:30 - 09:00 AÇILIŞ SEREMONİSİ

Sayın Dr. Hüsnü Çelik - Lokal organizasyon komitesi adına

Sayın Dr. Ülkü Esra Kuşçu - Başkent Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı

Sayın Dr. Macit Arvas - Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı

Sayın Dr. Ali Haberal - Başkent Üniversitesi Rektörü

 

09:00 - 09:45 I. OTURUM

Oturum Başkanları: Dr. Ali Haberal, Dr. Macit Arvas

Vizyon Konuşması - Dr. Ali Ayhan

İleri Evre EpitelyalOver Kanserlerinde Organ Cerrahisinin Sınırları ve HIPEC, Serviks Kanserinde LESS Radical Yaklaşım, Onkofertilite

09:45 - 10:00 Kahve Molası

 

10:00 - 11:30 II. OTURUM: ONKOFERTİLİTE

Oturum Başkanları: Dr. Murat Gültekin, Dr. Songül Alemdaroğlu, Dr. Hakan Kalayci

10:00 - 10:15 OnkofertilitedeART'nin Yeri - Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu

10:15 - 10:30 Jinekolojik Onkolojide Fertilite Koruyucu Cerrahi - Dr. Fuat Demirkıran

10:30 - 10:45 Medikal Onkoloji Açısından Onkofertilite - Dr. Özgür Özyılkın

10:45 - 11:00 Günümüzde Kriyopreservasyon ve Onkofertilitedeki Yeri - Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ

11:00 - 11:15 OnkofertilitedePediatristin Rolü - Dr. Faik Sarıoğlu

11:15 - 11:30 TARTIŞMA

 

11:30 - 13:00 III. Oturum PREİNVAZİF HASTALIKLAR

Oturum Başkanları: Dr. Sinan Berkman, Dr.Ahmet Barış Güzel

11:30 - 11:45 Taramada Smear ve HPV Bazlı Stratejiler - Dr. Nejat Özgül

11:45 - 12:00 PreinvazifServikal Lezyonlarda AblasyonvsEksizyon, Kime, Ne Zaman - Dr. Ali Haberal

12:00 - 12:15 Vulvanın Preinvazif Lezyonlarına Yaklaşım - Dr. Gonca Çoban

12:15 - 12:30 Vajenin Preinvazif Lezyonlarına Yaklaşım (VaIN) - Dr. Aytekin Altıntaş

12:30 - 12:45 HPV Aşıları - Dr. İlkkan Dünder

12:45 - 13:00 Vulvodini - Dr. Hüseyin Akıllı

13:00 - 13:10 TARTIŞMA

13:10 - 13:45 ÖĞLE YEMEĞİ

13:45 - 15:15 IV. OTURUM İNVAZİF SERVİKS KANSERİ

Oturum Başkanları: Dr. Faruk Köse, Dr. Çağatay Taşkıran, Dr. Hüseyin Mertsoylu

13:45 - 14:00 Serviks Kanserinde Sentinel Lenf Nodu Uygulamaları - Dr. Murat Naki

14:00 - 14:15 İleri Evre ve NüksServiks Kanserlerinde Cerrahi - Dr. Çetin Çelik

14:15 - 14:30 İleri Evre Persistan ve Tekrarlayan Serviks Kanserlerinde Kemoterapinin Yeri

(GOG 240...)- Dr. Fatih Köse

14:30 - 14:45 Serviks Kanserinde Radyoterapiye Genel Bakış - Dr. H. Cem Önal

14:45 - 15:00 Evre IB2 ve Lokal İleri EvreServiks Kanseri ( Cerrahi, Kemoradyoterapi, Neoadjuvan Kemoterapi ) - Dr. Çağatay Taşkıran

15:00 - 15:15 TARTIŞMA

15:15 - 15:30 Kahve Molası

15:30 - 17:00V. OTURUM OVER KANSERİ

Oturum Başkanları: Dr. Ali Ulvi Hakverdi,Dr. Ümran Küçükgöz, Dr. Sevda Baş

15:30 - 15:45 Adneksial Kitlelere Yaklaşım - Dr. Ülkü Esra Kuşçu

15:45 - 16:00 Erken Evre Over Kanseri Yönetiminde Ne Değişti - Dr. Macit Arvas

16:00 - 16:15EpitelyalOver Kanserlerinde Primer Cerrahi vs Neoadjuvan Kemoterapi + İntervalDebulking - Dr. Ali Ayhan

16:15 - 16:30EpitelyalOver Kanserlerinde SekonderSitoredüksiyonun Yeri, Kime, Ne Zaman, Nasıl? - Dr. Kunter Yüce

16:30 - 16:45 Genetik Kökenli Over Kanserlerine Genel Bakış - Dr. Anıl Onan

16:45 - 17:00Over Kanserlerinde Targeted Terapi ve İmmunoterapi - Dr. Özden Altundağ

17:00 - 17:15 TARTIŞMA

17:30 ? 18:30 Oral ve video sunumlar

Her biri 5 dk , 5 video sunum

2 Nisan 2017 PAZAR

08:00 - 09:30 I. OTURUM ENDOMETRİUM

Oturum Başkanları Dr. Demir Özbaşar, Dr. Mehmet Yavuz Salihoğlu, Dr. Ghanim Khatib

08:00 - 08:15 EndometrialHiperlaziye Yaklaşım - Dr. Hüsnü Gökaslan

08:15 - 08:30 Endometrium Kanserinde Sentinel Lenf Nodu - Dr. Tayfun Güngör

08:30 - 08:45 Endometrium Kanserinde Frozen Bazlı Cerrahinin Yeri - Dr. Faruk Köse

08:45 - 09:00 İleri Evre ve Nüks Endometrium Kanserinde Cerrahi Yönetim - Dr. Hüsnü Çelik

09:00 - 09:20Trofoblastik Hastalıklarda Güncel Değişiklikler ( Klinik, Genetik, Cerrahi, Kemoterapi) - Dr. Sinan Özalp

09:20 - 09:30 TARTIŞMA

09:30 - 09:45 Kahve Molası

09:45 - 11:15 II. OTURUM

Oturum Başkanları Dr. Ekrem Tok, Dr. Ercan Yılmaz, Dr. Emel Sezer

09:45 - 10:00 Sarkomlara Yaklaşım - Dr. Muzaffer Sancı

10:00 - 10:15 Over Kanserinde Inkomplet Cerrahiye Yaklaşım - Immediate Cerrahi vs Kemoterapi -

Dr. Coşan Terek

10:15 - 10:30 Endometrium Kanserinde Inkomplete Cerrahiye Yaklaşım - Dr. Uğur Saygılı

10:30 - 10:45 Serviks Kanserinde Inkomplet Cerrahiye Yaklaşım - Dr. Özcan Balat

10:45 - 11:00 ERAS - Dr. Mutlu Meydanlı

11:00 - 11:15 TARTIŞMA

11:15 - 11:30 Kahve Molası

 

11:30 - 13:00 III. OTURUM

Oturum Başkanları: Dr. Emel Ebru Özçimen, Dr. Güldeniz Desteli , Dr. Seda yüksel Şimşek

11:30 - 11:45 Endometriozis - Jinekolojik Kanser İlişkisi - Dr. İlker Selçuk

11:45 - 12:00 Obezite - Jinekolojik Kanser İlişkisi ve Obezite Cerrahisi Jinekolojik Kanseri Önleyebilir mi - Dr. Kemal Güngördük

12:00 - 12:15 Günümüzde Jinekolojik Kanserlerde Genetiğin Yeri ( Özellikle Over ve Endometrium Kanserleri) - Dr. Nedim Tokgözoğlu

12:15 - 12:30 Derin PelvikEndometriozis Cerrahisinde Jinekolog Onkologun Yeri - Dr. Polat Dursun

12:30 - 12:45 Postpartum Kanamada Jinekolog Onkologun Yeri - Dr. Ateş Karateke

12:45 - 13:00 TARTIŞMA

13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ

14:00 - 15:30 IV. OTURUM ENDOSKOPİ

Oturum Başkanları: Dr. Murat Dede, Dr. TolgayTuyan İlhan, Dr. Pınar Çağlar Aytaç

14:00 - 14:15 Endometrium Kanserinde Endoskopi vsLaparotomide Hasta Seçimi - Dr. Fatih Güçer

14:15 - 14:30 Jinekolojik Onkolojide Robotik Cerrahi (Fizibilite, Outcome, Cost) - Dr. Mete Güngör

14:30 - 14:45 Robotik Radikal Histerektomi - Dr. Ahmet Göçmen

14:45 - 15:00LaparoskopikPelvikLenfadenektomi - Dr. Fırat Ortaç

15:00 - 15:15LaparoskopikParaaortikLenfadenektomi - Dr. Mehmet Ali Vardar

15:15 - 15:30 RetroperitonealLenfadenektomi - Dr. Müfit Yenen

15:30 - 15:45 Türkiye'de Jinekolojik Kanserlerin Demografik Özellikleri, Sağkalım Analizleri ve Hayat Kalitesi Üzerine Etkiler - Dr. Murat Gültekin

15:45 - 16:00 TARTIŞMA

16.00 TOPLANTI KAPANIŞIBAŞKENT UNIVERSITY II ND ANNUAL MEETING OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, AWARENESS OF CANCER WEEK

1-2/APRİL/2017

 

In collaboration with European Society of Gynaecological Oncology,Turkish Society of Gynaecological Oncology,regional universities (Çukurova, Mersin, Mustafa Kemal, Gaziantep and Sütçü Imam University) and regional education-teaching hospitals.

Organisation Committee

President: Ali Ayhan

Secretary: Hüsnü Çelik

Members:

Ali Haberal

Ülkü Esra Kuşçu

Polat Dursun

Gonca Çoban

Songül Alemdaroğlu

01 st April 2017 Saturday

08.30-09.00 OPENING CEREMONY

Dr. Hüsnü Çelik ? On be half of Local Organisation Committee

Dr. Ülkü Esra Kuşçu ? Head of Department of Obstetrics and Gynaecology, Başkent University

Dr. Macit Arvas ? President of Turkish Society of Gynaecological Oncology

Dr. Ali Haberal ? President of Başkent University

09.00 ? 09.45 I st Session

Chairs: Dr. Ali Haberal, Dr. Macit Arvas

Vision lecture- Dr. Ali Ayhan

Borders of surgery in advanced stage epithelial ovarian cancer and HIPEC,

Less radical surgery in cervical cancer and Onco-fertility

09.45 ? 10.00 Coffee Break

10.00 ? 11.30 II nd Session, Onco-fertility

Chairs: Dr. Murat Gultekin, Dr. Songül Alemdaroğlu, Dr. Hakan Kalaycı

10.00 ? 10.15 Role of ART in onco-fertility ? Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu

10.15 ? 10.30 Fertility sparing surgery in gynaecological oncology ? Dr. Fuat Demirkıran

10.30 ? 10.45 Onco-fertility for medical oncologists ? Dr. Özgür Özyılkın

10.45 ? 11.00 Cryopreservation and its recent role in onco-fertility ? Dr. Esra Bulgan Kılıçdağ

11.00 ? 11.15 Role of pediatrician in onco-fertility ? Dr. Faik Sarıoğlu

11.15 ? 11.30 Discussion

11.30 ? 13.00 III rd Session, Preinvasive Diseases

Chairs: Dr. Sinan Berkman, Dr. A.Barış Güzel, Dr. Ahmet Sezer

11.30 ? 11.45 Smear and HPV in cervical screening ? Dr. Nejat Özgül

11.45 ? 12.00 Ablation and excision in preinvasive cervical lesions; to whom, when? ? Dr. Ali Haberal

12.00 ? 12.15 Management of preinvasive lesions of vulva ? Dr. Gonca Çoban

12.15 ? 12.30 Management of preinvasive lesions of vagen (VaIN) ? Dr. Aytekin Altıntaş

12.30 ? 12.45 HPV Vaccines ? Dr. İlkkan Dünder

12.45 ? 13.00 Vulvodynia ? Dr. Hüseyin Akıllı

13.00 ? 13.10 Discussion

 

13.10 ? 13.45 LUNCH

13.45 ? 15.15 IV th Session, Invasive Cervical Cancer

Chairs: Dr. Faruk Köse, Dr. Çağatay Taşkıran, Dr.Hüseyin Mertsoylu

13.45 ? 14.00 Sentinel lymph node in cervical cancer ? Dr. Murat Naki

14.00 ? 14.15 Surgery in advanced stage and recurrent cervical cancers ? Dr. Çetin Çelik

14.15 ? 14.30 Role of chemotheraphy in advanced stage, persistant and recurrent cervical cancers (GOG 240) ? Dr. Fatih Köse

14.30 ? 14.45 Radiotheraphy in cervical cancer ? Dr. H. Cem Önal

14.45 ? 15.00 Stage IB2 and local advanced stage cervical cancer (Surgery, Chemo-radiotheraphy, Neoadjuvant chemotheraphy) ? Dr. Çağatay Taşkıran

15.00 ? 15.15 Discussion

15.15 ? 15.30 Coffee break

15.30 ? 17.00 V th Session, Ovarian Cancer

Chairs: Dr. Ali Ulvi Hakverdi, Dr. Ümran Küçükgöz, Dr. Sevda Baş

15.30 ? 15.45 Management of adnexial masses ? Dr. Ülkü Esra Kuşçu

15.45 ? 16.00 Management of early stage ovarian cancer, changes in current literature ? Dr. Macit Arvas

16.00 ? 16.15 Primary Surgery vs Neoadjuvant Chemotheraphy and Interval Debulking in epithelial ovarian cancer ? Dr. Ali Ayhan

16.15 ? 16.30 Role of secondary cytoreduction in epithelial ovarian cancer; to whom, when, how? ? Dr. Kunter Yüce

16.30 ? 16.45 Genetic based ovarian cancers ? Dr. Anıl Onan

16.45 ? 17.00 Targeted theraphy and Immunotheraphy in ovarian cancers ? Dr. Özden Altundağ

17.00 ? 17.15 Discussion

 

17.30 ? 18.30 Oral and video presentations

5 video presentations ( max length 5 minutes per each)

02 nd April 2017 Sunday

08.00 ? 09.30 I st Session, Endometrial Cancer

Chairs: Dr. Demir Özbaşar, Dr. Mehmet Yavuz Salihoğlu, Dr. Ghanim Khatib

08.00 ? 08.15 Management of endometrial hyperplasia ? Dr. Hüsnü Gökaslan

08.15 ? 08.30 Sentinel lymph node in endometrial cancer ? Dr. Tayfun Güngör

08.30 ? 08.45 Role of frrozen section analysisin endometrial cancer surgery ? Dr. Faruk Köse

08.45 ? 09.00 Surgery in advanced stage and recurrent endometrial cancer ? Dr. Hüsnü Çelik

09.00 ? 09.20 Current literature in trophoblastic diseases (Clinic, Genetic, Surgery, Chemotheraphy) - Dr. Sinan Özalp

09.20 ? 09.30 Discussion

09.30 ? 09.45 Coffee Break

09.45 ? 11.15 II nd Session

Chairs: Dr. Ekrem Tok, Dr. Ercan Yılmaz, Dr. Emel Sezer

09.45 ? 10.00 Management of uterine sarcomas ? Dr. Muzaffer Sancı

10.00 ? 10.15 Incomplete surgery in ovarian cancer; Immediate Surgery vs Chemotheraphy ? Dr. Coşan Terek

10.15 ? 10.30 Incomplete surgery in endometrial cancer ? Dr. Uğur Saygılı

10.30 ? 10.45 Incomplete surgery in cervical cancer ? Dr. Özcan Balat

10.45 ? 11.00 ERAS ? Dr. M. Mutlu Meydanlı

11.00 ? 11.15 Discussion

11.15 ? 11.30 Coffee Break

11.30 ? 13.00 III rd Session

Chairs: Dr. Emel Ebru Özçimen, Dr. Güldeniz Desteli, Dr. Seda Yüksel Şimşek

11.30 ? 11.45 Relationship between endometriosis and gynaecological cancers ? Dr. İlker Selçuk

11.45 ? 12.00 Relationship between obesity and gynaecological cancers; may the obesity surgery prevent gynaecological cancers? ? Dr. Kemal Güngördük

12.00 ? 12.15 Role of genetics in gynaecological cancers, current literature (especially ovarian and endometrial cancers) ? Dr. Nedim Tokgözoğlu

12.15 ? 12.30 Role of gynaecological oncologists in the surgery of deep pelvic endometriosis ? Dr. Polat Dursun

12.30 ? 12.45 Role of gynaecological oncologists in postpartum hemorrhage ? Dr. Ateş Karateke

12.45 ? 13.00 Discussion

13.00 -14.00 LUNCH

14.00 ? 15.30 IV th Session, Endoscopy

Chairs: Dr. Murat Dede, Dr. Tolgay Tuyan İlhan, Dr. Pınar Çağlar Aytaç

14.00 ? 14.15 Patient selection in endometrial cancer surgery; laparoscopy vs laparotomy ? Dr. Fatih Güçer

14.15 ? 14.30 Robotic surgery in gynaecological oncology (feasibility, outcome, cost) ? Dr. Mete Güngör

14.30 ? 14.45 Robotic Radical Hysterectomy ? Dr. Ahmet Göçmen

14.45 ? 15.00 Laparoscopic pelvic lymphadenectomy ? Dr. Fırat Ortaç

15.00 ? 15.15 Laparoscopic paraaortic lymphadenectomy ? Dr. Mehmet Ali Vardar

15.15 ? 15.30 Retroperitoneal lymphadenectomy ? Dr. Müfit Yenen

15.30 -15.45 Demographic and survival analysis of gynaecologic cancers in Turkey with health-related quality of life indicators

15.45 ? 16.00 Discussion

 

16.00 END of MEETING

 

Tüm Duyurular