Bölümü : Başhekimlik
Yayin Tarihi : 28/12/2016 00:00
Son Yayın Tarihi : 03/04/2017 00:00
'

 

Kanser Haftası Dolayısıyla

Türk Jinekolojik Onkoloji  Derneği Katılımıyla

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ  JİNEKOLOJİ ONKOLOJİ TOPLANTISI

1-2 Nisan 2017

 Yer: Başkent Üniversitesi, Kışla yerleşkesi, ADANA

 Açılış Konuşmaları

 

1 Nisan 2017, Cumartesi

Vizyon Konuşması:

1-İleri Evre Epiteliyal Over kanserlerinde Organ Cerrahisinin Sınırları ve  HIPEC Gerçeği;

2-Serviks Kanserinde Less Radikal Yaklaşım;

3-Onkofertilite;

 

 Kahve Arası

Onkofertilite

Asiste Reprodüksiyon Açısından  Onkofertilite

Jinekolojik Onkolojik Cerrahisi açısından Onkofertilite; fertilite koruyucu yaklaşımlar

Medikal Onkoloji Bakış açısıyla Onkofertilite

Kriyobiyoloji, Fertilite prezervasyonunda güncel tekniklere genel bakış.

 

Preinvaziv Hastalıklar 

Taramada  smear ve HPV bazlı stratejiler

Vulvodini Gerçeği, Vulvar preinvaziv hastalıkların yönetimi

Servikal krio ve koterizasyon endikasyonları,

Preinvaziv hastalıkların yönetiminde  LEEP, Konizasyon  teknikleri.

Endometriyal Hiperplazilerde Yönetim.

 

Over Kanseri

Erken ve ileri Evre invaziv Over Kanserlerinin yönetimi.

Over kanserinde primer cerrahi vs NACT + interval sitoredükdiyon

Over Kanserinde Upper Abdomen Cerrahisi, Sınırları, Hasta Seçimi, Beklentiler..

Over kanserinde targeted tedaviler ve İmmunoterapi

Borderline over kanserlerinde yönetim

 

Jinekolojik Onkoloji ile ilişkili Genel durumlar

Majör Pelvik Cerrahi ve  Postpartum Kanamada Yönetim; Jine-Onkolog Bakış açısı

Jinekolojik Kanserlerde Genetik Danışmanın yeri

Obezite ve Jinekolojik kanserler.

Endometriozis ve Jinekolojik kanserler.

Derin Endometriozis Cerrahisi ve  Jinekolojik Onkoloji.  

 

2 Nisan 2017, PAZAR

Endometrium Kanseri

Endometrium kanserinde risk kategorizasyon temelli yönetim

Endometrium Kanserinde Sentinel nod  uygulamaları.

Endometrium kanserinde laparaoskopi vs  laparatomi  ile cerrahi, Hasta seçimi.

İleri Evre ve Nüks Endometirum Kanserinde  yönetim

 

İnkomplet Cerrahiler

Over Kanserinde İnkomplet Cerrahide Yaklaşım

Endometrium Kanserinde İnkomplet Cerrahide Yaklaşım

Serviks Kanserinde İnkomplet Cerrahide Yaklaşım

Jinekolojik Onkolojik Cerrahide Komplikasyon yönetimi..

 

Serviks Kanseri

İleri Evre ve Nüks  Serviks Kanserinde  Cerrahi ,

(Pelvik Egzenterasyon)

İleri Evre ve Nüks  Serviks Kanserinde Kemoterapi

İleri Evre ve Nüks  serviks Kanserinde  Radyoterapi.

İleri Evre ve Nüks  Vulva kanseri yönetimi

 

 

'

 

Tüm Duyurular