ÇAĞRI MERKEZİ TLF: 444 99 01
ANTAKYA İRTİBAT TLF:YÜREĞİR TLF:SEYHAN TLF:KIŞLA YERLEŞKESİ TLF:ÇUKUROVA TLF: 
0 326 214 37 00 0 322 327 2727 0 322 458 68680 322 344 4444 0 322 503 09 09 
POLİKLİNİK ADI
YER
BLOK-KAT
TLF
    
   
ANESTEZİ-AĞRIYÜREĞİRA binası11610
ANESTEZİSEYHAN2. Kat21200
BEYİN CERRAHİYÜREĞİRB binası/Giriş Kat11439
CİLDİYEYÜREĞİRD binası/1. Kat12103
SEYHAN6. Kat22602-22603
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
ÇOCUK PSİKİYATRİSEYHAN-1.KAT22033
ÇOCUK KARDİYOLOJİSEYHAN4.KAT22400-22401
ÇOCUK CERRAHİSEYHAN6.Kat22603
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSEYHAN5.Kat22503-22502
ÇOCUK HASTALIKLARISEYHAN-1.Kat,5.Kat ve 6.Kat22032,22033,22603,22602,22502,22503
 ÇUKUROVA 41038 - (8 HAT)
 YÜREĞİRD BLK/ZEMİN KAT11151
DİŞ HASTALIKLARIKIŞLA YERLEŞKESİ2. Kat

31081-31082-31064-31065

0 322 344 44 53

 ÇUKUROVA 41048-41038 - (8 HAT)
 ÇUKUROVA 41006
ENDOKRİNYÜREĞİRB binası/1.Kat12197
SEYHAN4.KAT22400-22401 
 ÇUKUROVA 41048-41038 - (8 HAT)
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
FİZİK TEDAVİYÜREĞİRD binası11090
 KIŞLA YERLEŞKESİ1.Kat31100
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
GASTROENTOROLOJİYÜREĞİRB binası/4. Kat11436-11345
GENEL CERRAHİYÜREĞİRB binası/Giriş Kat11439
SEYHAN2. Kat22202 – 22203
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
MEME POLİKLİNİĞİKIŞLA 31425 – 31426
GENEL DAHİLİYEYÜREĞİRB binası 4.Kat11346 - 11345
    
GÖĞÜS CERRAHİYÜREĞİRC polikliniğiı/1. Kat11459 – 12075
    
GÖĞÜS HASTALIKLARIYÜREĞİRC polikliniği/1. Kat12075
ÇUKUROVA 41038 (8 HAT) 
GÖZ HASTALIKLARIYÜREĞİRB binası/1. Kat12104
 SEYHAN4.Kat22400-22401
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
HEMATOLOJİYÜREĞİRB binası/-1. Kat12028-12062
İNTANİYEYÜREĞİRC polikliniği/1. Kat12075
KADIN DOĞUMSEYHAN2.Kat22203
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
TÜP BEBEKKIŞLA 0 322 344 44 44 (31444-31445-31446)
   0 322 459 72 49
KARDİYOLOJİYÜREĞİRB binası/2. Kat11349
SEYHAN4.Kat22400-22401
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
KARDİO VASKÜLER CERRAHİ
KVC
YÜREĞİRB binası/2. Kat11349
SEYHAN2.Kat22203
KULAK- BURUN- BOĞAZYÜREĞİRC polikliniği/1. Kat12075
SEYHAN3.Kat22303-22302
ÇUKUROVA 41038 (8 HAT) 
NÖROLOJİYÜREĞİRD binası/Zemin Kat11151
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
NEFROLOJİKIŞLA YERLEŞKESİZemin Kat31027
    
NÜKLEER TIPYÜREĞİRC binası/1.kat11019
ONKOLOJİKIŞLA YERLEŞKESİOnkoloji Binası/2. Kat31282
ORTOPEDİYÜREĞİRB binası/Giriş Kat11384
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
PLASTİK CERRAHİYÜREĞİRB Binası/Zemin Kat12072
SEYHAN 2.KAT22202
PSİKİYATRİYÜREĞİRD Binası/1.Kat12266
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
RADYASYON ONKOLOJİSİKIŞLAOnkoloji Binası/-1.Kat31305-31255
ÜROLOJİYÜREĞİRC polikliniği/ Zemin Kat11463
 KIŞLA 31026
 ÇUKUROVA 41038 (8 HAT)
NUTRİSYON POLİKLİNİĞİYÜREĞİRC polikliniği/ Zemin Ka11463
YENİDOĞANSEYHAN6.Kat22602-22603