• ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • AKSİGORTA A.Ş.
 • ALLİANZ SİGORTA A.Ş.
 • AMERİCAN LİFE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • ERGO SİGORTA A.Ş. ANKARA
 • EUREKO SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş.
 • GÜNEŞ SİGORTA A.Ş.
 • KORU SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE GENEL YAŞAM SİGORTA A.Ş.
 • MEDNET-BİRLİK SİGORTA A.Ş.
 • MEDNET-İNTER GLOBAL
 • METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • SOMPO JAPAN SİGORTA (FİBA)
 • ŞEKER SİGORTA A.Ş. PERSONELİ SİGORTA VE YAR.SAN.VAKFI
 • YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş.