Aile hekimliği uzmanları;  yaş , cinsiyeti veya hastalığına bakmaksızın, kişiye veya ailelere bir bütün olarak sağlık hizmeti vermek için eğitilmiştir. Aile hekimliği uzmanları, sağlık ile ilgili her türlü sorunlara, ilk yaklaşımda bulunur, gerektiğinde ilgili dal uzmanı ile hastasını konsülte / sevk eder. Hastasını değerlendirirken fiziksel, ruhsal ve sosyal faktörlerin hastalık oluşumu üzerinde etkisini dikkate alarak bütüncül yaklaşımda bulunur. Akut ve kronik hastalıkların tedavi edilmesine ek olarak, hastalıkların gelişmesini önlemek amacıyla düzenli sağlık taramalarını gerçekleştirir ve sağlıkla ilgili konularda danışmanlık hizmetini sağlar. 
Aile hekimliği anabilim dalımıza bağlı olarak 3 aile hekimliği uzmanı, 1 aile hekimliği asistanı görev yapmaktadır. 
Aile Hekimliği anabilim dalımız, Yüreğir ve Seyhan aile hekimliği polikliniklerinde sağlık hizmeti vermektedir.  

Poliklinik Hizmetleri 

Aile hekimliği polikliniğimiz sağlık gereksinmeleri nedeniyle her yaştan başvuran hastaları kabul etmektedir. Polikliniklerimizde ayrımlaşmamış şikayetleri olan; henüz tanısı kesinleşmemiş hastalar ile diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri yapılabilmektedir. Gerekli görüldüğünde ilgili dal ile konsülte edilmektedir. 
Ayrıca , Check-up, genel kontroller, sağlık danışmanlığı, beslenme ve egzersiz önerileri, sigara bıraktırma danışmanlığı gibi hizmetler vermektedir.Bilimsel Faaliyetler

 

1.Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri, ‘Türkiye Aile Hekimliği Uygulamalarında Dünyanın Neresinde’, Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği AD, 21-22 Ocak 2006, Adana. , 2006 
2. 2. Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Günleri, ‘Ulusal Hastalık Yükü ve Obezite’, Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği AD,
20 Ocak 2007, Adana.


Sıkça sorulan sorular 

 

Aile hekimliği polikliniğinde yapılan check-up programları: 

Hastanemizde check-up programları aile hekimliği polikliniğinde yapılmaktadır. 6-farklı check-up programı bulunmaktadır.
1- 40 yaş altı kadın 
2- 40 yaş üstü kadın
3- 40 yaş üstü kadın ( kardiyolojik testler ilaveli)
4- 40 yaş altı erkek
5- 40 yaş üstü erkek
6- Standart 

Her programın kapsamı değişiklik göstermektedir. Check-up programın içeriği ve ücretleri konusunda Hasta İletişim Birimimizden bilgi alınabilir.

Check Up programların İçerikleri Nelerdir ?

40 Yaş Altı Kadın Check Up Programı

Laboratuar İncelemeleri
Açlık Kan Şekeri
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
CRP
Sedimantasyon
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
TSH
HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV
Kreatinin
Ürik Asit
Tam İdrar Tahlili
Tam Kan Sayımı
Kardiyolojik Testler
EKG
Radyolojik Testler
PA Akciğer Grafisi
Tüm Karın Ultrasonografisi (USG)
Meme Ultrasonografisi (USG)
Tiroid Ultrasonografisi (USG)

40 Yaş Üstü Kadın Check Up Programı

Laboratuar İncelemeleri
Açlık Kan şekeri
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
CRP
Sedimantasyon
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
TSH
HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV
Kreatinin
Ürik Asit
Tam İdrar Tahlili
Gaytada Gizli Kan
Tam Kan sayımı
Kardiyolojik Testler
EKG
Radyolojik Testler
PA Akciğer Grafisi
Tüm Karın Ultrasonografisi (USG)
Mamografi
Tiroid Ultrasonografisi (USG)

40 Yaş Üstü Kadın Check Up Programı
( Kardiyolojik Testler İlaveli)

Laboratuar İncelemeleri
Açlık kan şekeri
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
CRP
Sedimantasyon
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
TSH
HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV
Kreatinin
Ürik Asit
Tam İdrar Tahlili
Gaytada Gizli Kan
Tam Kan Sayımı
Kardiyolojik Testler
EKG
Eforlu EKG
Ekokardiyografi
Radyolojik Testler
PA Akciğer Grafisi
Tüm Karın Ultrasonografisi (USG)
Mamografi
Tiroid Ultrasonografisi (USG)

40 Yaş Altı Erkek Check Up Programı

Laboratuar İncelemeleri
Açlık Kan Şekeri
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
CRP
Sedimantasyon
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
TSH
HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV
Kreatinin
Ürik Asit
Tam İdrar Tahlili
Tam Kan Sayımı
Kardiyolojik Testler
Eforlu EKG
EKG
Radyolojik Testler
PA Akciğer Grafisi
Tüm Karın Ultrasonografisi (USG)
Tiroid Ultrasonografisi (USG)

 

40 Yaş Üstü Erkek Check Up Programı

Laboratuar İncelemeleri
Açlık kan şekeri
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
CRP
Sedimantasyon
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
Total PSA
TSH
HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV
Kreatinin
Ürik Asit
Tam İdrar Tahlili
Gaytada Gizli Kan
Tam Kan Sayımı
Kardiyolojik Testler
Eforlu EKG
Ekokardiyografi
EKG
Radyolojik Testler
PA Akciğer Grafisi
Tüm Karın Ultrasonografisi (USG)
Tiroid Ultrasonografisi (USG)

Standart Check Up

Laboratuar İncelemeleri
Açlık Kan Şekeri
Total Kolesterol
LDL Kolesterol
HDL Kolesterol
Trigliserid
CRP
Sedimantasyon
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
TSH
HBs Ag
Anti HBs
Anti HCV
Kreatinin
Ürik Asit
Tam İdrar Tahlili
Tam Kan Sayımı
Kardiyolojik Testler
EKG
Radyolojik Testler
PA Akciğer Grafisi
Tüm Karın Ultrasonografisi (USG)

Check Up Programındaki Testlerin Özellikleri Nelerdir ?

Radyolojik Testler

Tüm Karın Ultrasonografisi: Karın içi organların (karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane ,prostat,rahim, yumurtalık) değerlendirilmesinde kullanılan yardımcı bir yöntemdir. Yer kaplayan kitle,kist, taş vb. oluşumların saptanmasını sağlar.

Akciğer Grafisi: Bazıakciğer hastalıklarının ve göğüs bölgesinde yer alan iç organların değerlendirilmesinde kullanılır.

Mamografi ve Meme Utrasonografisi:Meme kanseri ve diğer meme hastalıkların tanısında kullanılır.

Tiroid Ultrasonografisi: Guatr varlığının tespit edilmesi, tiroid bezinin anotomik özelliklerinin belirlenmesi ve ameliyat sonrası tiroid bezindeki nüksleri görmek için yapılır.

Kardiyolojik Testler

EKO : Kalbin ultrasonografikdeğerlendirilmesini sağlar. Kalbin anatomik yapısının ve fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

EKG: Vücuda yapıştırılan elektrotlarla grafiksel olarak kalbin elektirksel aktivitesini kaydetme yöntemidirKalp yetmezliği, kalp damarlarının hastalığı , ritm bozukluğu vb. durumların saptanmasında yardımcıdır.

Eforlu EKG: Belirti vermeyen veya müphem şikayetlere neden olan kalp damarlarının hastalıklarını değerlendirmede kullanılır.

Laboratuar İncelemeleri

Glukoz ( Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığının) tanısında ve tedavinin takibinde kullanılır.

Total Kolesterol, LDL Kolesterol, HDL Kolesterol, Trigliserid: Kalp damar hastalıkları riskinin belirlenmesinde, ailesel veya kazanılmış kolesterol metabolizma bozukluklarının saptanmasında, diyet ve kolesterol tedavilerinin etkinliğini izlemede kullanılır.

Kan Sayımı (Hemogram): Anemi (kansızlık) ve bazı kan hastalıklarının tanısında, kandaki anormal değerlerle ilişkili diğer hastalıkların saptanmasında kullanılır.

Bun, Kreatinin: Böbrek hastalıklarının tanısında kullanılır.

Tam İdrar Tahlili: Böbrek ve idrar yolu hastalıkları konusunda bilgi verir.

Sedimantasyon/ CRP: İltihabi hastalıklar, bazı kanserler, aktif romatizmal hastalıkların saptanmasında kullanılan yardımcı testlerdir.

SGOT, SGPT, GGT: Karaciğer ve safra yolları hastalıkları konusunda bilgi verir.

Alkalen Fosfataz: Karaciğer,safra yolları ve bazı kemik hastalıklarının tanısında kullanılan bir testtir.

TSH: Hormonal dengesizlikle seyreden tiroid hastalıklarının teşhisinde ve tedavinin takibinde kullanılır.

Total PSA: Prostat bezinin büyümesi, iltihaplanması ve kanseri tanısında yardımcı bir testtir.

HBS Ag: B tipi sarılık (hepatit B) varlığını gösterir.

Anti HBs: B tipi sarılığa (hepatit B) karşı bağışıklık olup olmadığı konusunda bilgi verir.

AntiHCV: C tipi sarılığın (hepatit C) varlığı konusunda bilgi verir

Ürik Asit: Gut hastalığı tanısında ve protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır.

Gaytada Gizli Kan (GGK):Sindirimsisteminin kanamayla seyreden hastalıklarının ve kanserlerinin erken tanısında kullanılır.

Check Up Nasıl Yapılır ?

Check up, aile hekimliği uzmanları tarafından yapılmaktadır. Kapsamlı fizik muayene ve tıbbi öykü alındıktan sonra check up programında yer alan testler yapılmakta ve sonuçlar değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucunda tedavi ve sağlık önerileri verilmektedir. Özel bir branşı ilgilendiren problemler tespit edildiğinde paket dışı olarak ilgili branş doktoru ile konsülte edilir.

Check Up’ Gelmeden Önce Yapılması Gerekenler Nelerdir ?

*Randevuya geleceğiniz günden bir gün önce saat 20:00 den sonra bir şey yemeyiniz. Su dışında bir şey içmeyiniz .

*Hamileyseniz ya da şüpheniz varsa işlem öncesi doktorunuzu mutlaka bildiriniz

*Daha önce yaptırmış olduğunuz tetkiklerinizi yanınızda getiriniz

*Kullanmakta olduğunuz ilaçların isimlerini ve dozajlarını yanınızda getiriniz.

*Check up’ın kadınlarda mensturasyon ( adet) dönemi dışında yapılması önerilir.
Check Up programları hakkında bilgi ve randevu almak için:


İletişim Bilgileri

0 (322) 327 27 27 / 11328-11056, 0( 322) 458 68 68 / 21049