Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

 

Prof.Dr. Mehmet Akın Tarım       akin_tarim@yahoo.com

 

Doç.Dr. Ali Ezer                          ezerali@hotmail.com

Doç.Dr. Alper PARLAKGÜMÜŞ

Doç.Dr. Hüseyin Özgür AYTAÇ

Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Ayşin PURBAGER         aysin73@hotmail.com

Yrd.Doç.Dr.Hülya ASLAN