Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi İlker Murat ARER

Doç.Dr. Ali Ezer                          

 

Doç.Dr. Hüseyin Özgür AYTAÇ

Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı

Prof.Dr. Ayşin PURBAGER         

Dr.Öğr.Üyesi Hülya ASLAN