Doç. Dr. Alper FINDIKCIOĞLU

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Alper FINDIKCIOĞLU

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

0 322 327 2727


Eğitim


     

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Dr Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Akciğer Kanserleri, Hiperhidrozis, Minimal İnvazif Cerrahi Yaklaşımlar

Video torakoskopi, Bronkoskopi, Mediastinoskopi

Akciğer Kanser Rezeksiyonları, Kist Hidatik Ameliyatları, Pnömotoraks Tedavileri, Plevral Efüzyon tedavileri

     

Katıldığı Kurslar


     

Advanced Techniques in Thoracic Surgery Venedik İtalya 2006 - School<br> of Thoracic Surgery Antalya Türkiye 2007

     

Tezler


     

Akciğer Kanseri Nedeni ile Rezeksiyon Yapılan Hastalarda Oksijen Tüketim Testinin Postoperatif Komplikasyon Belirlenmesindeki Yeri

     

Toplantı Katılımları


     

Soliter Pulmoner Nodüllere Cerrahi Yaklaşım, Türk Akciğer Kanseri Derneği Mayıs 2009 Adana