Doç. Dr. Berna YILDIRIM

Radyasyon Onkolojisi

Doç. Dr. Berna YILDIRIM

Radyasyon Onkolojisi

0 322 344 44 44


Eğitim


     
 • Üniversite: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İhtisas: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
     

Deneyim


     
 • Araştırma Görevlisi :      Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997-2002
 • Uzman Doktor:              Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2003-2009
 •  Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Geçici Görevli Olarak)  2009-2011
 •  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2012-2013
 • Öğretim Görevlisi Uzm Dr. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-
     

Üyelikler


     

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

     

Bilimsel Yayınlar


     

MAKALELER:

 

 1. Yıldırım B. A., Gürkaynak M., Rektum Kanserlerinde Cerrahi Öncesi Radyoterapinin Yeri Derleme, Hematoloji 2001;3(4) 308-312
 2. Çetin B. E., Yıldırım B., Yıldız F., Cengiz M., Sökmensüer C., Atahan İ. L.,  Betaxolol Decreases Radiation Induced Acute And Late Effects Of Liver. International Journal Of Hematalogy and Oncology 2007, Vol 17 nnum, 4 Pages(s) 220-227
 3. Yalçın S., Nurlu G., Orhan B., Zeybek D., Müftüoğlu S., Şarer B., Yıldırım B. A., Çetin E.. Protective Effect of Amifostine Against Cisplatin-Induced Motor Neuropthy in Rat Medical Oncology Vol. 20 2. 175-180, 2003
 4. Yalçın S., Müftüoğlu S., Çetin E, Şarer B., Yıldırım B. A., Zeybek D., Orhan B., Protection Against Cisplatin-Induced Nephrotoxicity by Recombinant Human Erythropoietin Medical Oncology Vol. 20 2. 169-173, 2003
 5. Topkan E., Yıldırım B. A., Selek U., Yavuz M. N. Cranial Prophylactic Irradiation in Locally Advanced Non-small Cell Lung Carcinoma: Current Status and Future Prespectives, Oncology İnternational Jourmal for Cancer Research and Treatment 6. no. 3. 2009
 6. Öztürk D., Sabuncuoğlu B., Süzen S., Yıldırım B. A. İndol Türevi yeni bir bileşik ile sıçanlarda radyasyon nefrapatisinin engellenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi 26(3):107-112, 2004
 7. Argüder E., Yıldırım B. A., Hasanoğlu H. C. Radyoterapinin Pulmoner Toksisiteleri ve Tedavisi Pulmonary Toxicities and Treatment of Radiation Therapy. Eurasian J Pulmonol 2014; 16: 150-8   
 8. Karalezli A., Argüder E.,. Yıldırım B. A, Soytürk A. N.,. Hasanoğlu  H. C. Cavitation of Tumoral Mass after Radiotherapy in a Patient with Pancoast Tumor Eurasian J Pulmonol 2014; 16: 195-8
 9. Yildirim B.A, Çetın E, Topkan E, Ozyıgıt G, Cengız M, Surucu S, Usubutun A, Akyol F. Prevention Of Radiation-Induced Retinopathy With Amifostine In Wistar Albino Rats Retina March 2015 Jul;35(7):1458-64. doi: 10.1097/IAE.0000000000000493
 10. TopkanE, Yildirim B.A, Guler O.C, Parlak C, PehlivanB, Selek U: Efficacy Of Single Dose 8-Gy Palliative Chest Irradiation İn Pain Palliation Of Patients With Locoregionally Recurrent Stage IV Non-Small Cell Lung Cancer. Int J Radiat Biol. 2015. Mar 15;91(4):774-80. doi: 10.1016/j.ijrobp.2014.12.010.
 11. Yildirim BA, Topkan E. Reply: To PMID 25768249 Retina. 2015 Nov;35(11):e71-2. doi: 10.1097/IAE.0000000000000865
 12. Yildirim BA, Özdemir Y, Colakoglu T, Topkan E. Impact of presence and degree of pretreatment weight loss in locally-advanced pancreatic cancer patients treated with definitive concurrent chemoradiotherapy. Pancreatology. 2016 Mar 17. pii: S1424-3903(16)00081-8. doi: 10.1016/j.pan.2016.03.006.
 13. Onal C, Guler OC, Yildirim BA. Prognostic Use of Pretreatment Hematologic Parameters in Patients Receiving Definitive Chemoradiotherapy for Cervical Cancer. Int J Gynecol Cancer. 2016 May 20
 14. Ozdemir Y, Yildirim BA, Topkan E.Whole brain radiotherapy in management of non-small-cell lung carcinoma associated leptomeningeal carcinomatosis: evaluation of prognostic factors. J Neurooncol. 2016 Jun 15. PMID: 27306442

SÖZEL BİLDİRİLER

 

 1. B.A. Yıldırım, M. Genç, F. Zorlu, L. Atahan Pediatrik hastaları Yüksek Gradeli Astrasitomlardaki Sonuçlarımız. Tebliğ sunumu, Ulusal Radyasyon Onkoloji Grubu Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Türkiye Ocak 1998
 2. E. Çetin,  B. A. Yıldırım, F. Yıldız, Ökmensüer. B. Can. İ. L. Atahan Karaciğer Işınlanmasına Bağlı Erken ve Geç Yan Etkilerin Önlenmesinde Betaksololün Yeri. En iyi Proje ödülü, ulusal Radyasyon Onkolojisi Grubu Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur. Türkiye 2002
 3. İ. L. Atahan, E. Özyar, M. Cengiz, F. Yıldız, B. A. Yıldırım, F. Köse, A. Ayhan, High Dose Rate Viaginal Brachytherapy in The Management of Stage 1-2 Endometrial Cancer After Complete Surgical  Staging Sözel Bildiri olarak sunulmuştur. Gec-Estro Antalya Türkiye 9-11 Mayıs 2002
 4. İ. L. Atahan, E özyar, M. Cengiz, F. Yıldız, B. A. Yıldırım. F. Köse External Radiotherapy Combined with High Dose Brachytherapy in The Management Cervical Cancer. Sözel bildiri olarak sunulmuştur. Türkiye 9-11 Mayıs 2002
 5. B.A. Yıldırım, G. Özyiğit, U. Selek, M. Cengiz, F. Yıldız, S. Sürücü, A. Usubütün, A Üner.  İ. L. Atahan Amifostinin sıçan retinası üzerinde radyasyona karşı koruyucu etkisi 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresinde sözel bildiri olarak sunulmuştur. 19/23 Nisan 2008 Antalya
 6. Erkan Topkan, Berna Akkus Yildirim, Ozan C. Guler, Yurday Ozdemir Survival Analysis of 51 Leptomeningeal Metastatic Non Small Cell Lung Cancer Patients Treated with Whole Brain Radiotherapy 16th World Conference on Lung Cancer (WCLC 2015). 6-9 sep 2015
 7. Erkan Topkan, Berna Akkus Yildirim, Ozan C. Guler, Yurday Ozdemir. Elective Nodal Irradiation Does Not Alter Isolated Nodal Failure and Survival Outcomes in Stage III NSCLC Patients Undergoing Chemoradiotherapy 16th World Conference on Lung Cancer (WCLC 2015). 6-9 sep 2015
 8. Erkan Topkan, Berna Akkus Yildirim, Ozan C. Guler, Yurday Ozdemir. Prognosis of Stage III NSCLC Patients Presenting with Isolated BrainFailure after Definitive Concurrent Chemoradiotherapy 16th World Conference on Lung Cancer (WCLC 2015). 6-9 sep 2015
 9. Aslan N., Çakar S. Z., Özyurt S., Kayalı F. İ., Aydınkarahaliloğlu E., Sayan H., Çetinyokuş F., Habiboğlu R., Lehimcioğlu Y., Yıldırım B. A., Cengiz F.: Rektum Kanserinin Preoperatif Radyoterapisinde Target Volum Belirlemede FDG PET/CT Kullanımı 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 Sözel Bildiri

 

POSTERLER 

           

 1. B. A. Yıldırım, E Özyar, L. Atahan, İleri evre baş boyun kanseri hastalarda konkomitan boost tedavisi Ulusal Radyasyon Onkolojisi grubu kongresinde poster olarak sunulmuştur. İstanbul, Türkiye Ocak 1998
 2. B.A. Yıldırım, E. Çetin, E Özyar. I. L. Atahan, G. Tekuzman, Primer Gastrik lenfomalı Hastalarımızın Tedavi Sonuçlarımız, 14. Ulusal Kanser Kongresinde poster olarak sunulmuştur. Türkiye Mayıs 5-12, 2001
 3. S.Özyurt, B.A. Yıldırım, M.Tümöz, F.Aksaray, N.Aslan, S.Aksaray, G.Uğurluer, İ.Kayalı Aytaş, R.Gündoğan, E.Güvener, Z.G.Savaş, A.S.Kocacan Kanserli hastalarda Ebstein Barr Virüs antikorlarının araştırılması 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur (2004)
 4. B.A.Yıldırım, E.Aydınkarahaliloğlu, H.Sayan, F.Çetinyokuş, G.Uğurluer, A.Kocacan, N.Aslan, F.Aksaray, S.C.Özyurt, M.Tümöz Epidural metastaz yapmış nazofarenks karsinomu: Hasta sunumu 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde poster olarak  sunulmuştur (2004)
 5. N. Aslan, F. Çetinyokuş, S. C. Özyurt, L. Kayaaslan, İ. Kayalı Aytaş, B. A. Yıldırım, E. Aydınkarahaliloğlu, F. Aksaray, M. Tümöz Glottik larinks kanserli hastalarda, tedavi yaklaşımlarına göre tümör cevabı, retrospektif analiz XVI.Ulusal Kanser Kongresi’nde poster olarak poster olarak sunulmuştur (20-24 Nisan 2005 Antalya)
 6. S. C. Özyurt, M. Yılmazer, İ. Kayalıaytaş, R.Gündoğan, H. Sayan, B. A. Yıldırım, N.  Aslan, F.  Aksaray, M.  Tümöz Kemik metastazlı akciğer kanserli hastalarda ağrı ve radyoterapi ilişkisi XVI.Ulusal Kanser Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur (20-24 Nisan 2005 Antalya)
 7. Aslan N, Ozyurt S, Aksaray F, Habiboğlu R, Çetinyokuş F, Sayan H, Yıldırım A. B, Aydınkarahalloğlu E, Tümöz M. Outcome of postoperative adjuvant chemoradiotherapy for stage II and III rectal cancer: A retrospective analysisis VII. World Congress on Gastrointestinal cancer, (15-18 June 2005, Barcelona, Spain)
 8. Yıldırım BA., Aksaray S, Aydınkarahaliloğlu E, Ozyurt S, Sayan H, Habiboğlu R, Aslan N, Aksaray F, Güvener E, Tümöz M. Serum interleukin-10 levels are not affected by the course of chemoradiotherapy in gastric cancer patients VII. World Congress on Gastrointestinal cancer, (15-18 June 2005, Barcelona, Spain)
 9. Habiboğlu R,  Aslan N,  Sayan H,  Ozyurt S,  Aydınkarahaliloğlu E, Kayalı Aytaş İ, Çetinyokuş F,  Yıldırım BA,  Aksaray F,  Tümöz M Results of postoperative radiochemotherapy and evaluation of prognosis factors of gastric carcinomas VII. World Congress on Gastrointestinal cancer, (15-18 June 2005, Barcelona, Spain)
 10. Z.Doğan, B.A.Yıldırım, E. Aydınkarahaliloğlu, A. Kocacan, S. Z. Çakar, S.C.Özyurt, F. Çetinyokuş, N. Aslan, F. Aksaray, M. Tümöz Küçük hücreli dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Radyoterapi alan   büyüklüğüne etki eden faktörler VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur (19-23 Nisan 2006 Antalya).
 11. S.Özyurt, İ.Aytaş, S.Z.Çakar, H.Sayan, F.Çetinyokuş, E.Aydınkarahaliloğlu, B.A.Yıldırım, N.Aslan, F.Aksaray, M.Tümöz Larinks Kanseri Radyoterapisinde Tedavi Toleransı VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur (19-23 Nisan 2006 Antalya)
 12. B.A.Yıldırım, A.Kocacan, E.Aydınkarahaliloğlu, H.Abalı, S.Z.Çakar, L.Kayaaslan, F.Aksaray, N.Aslan,  N.Zengin, M.Tümöz  Rektosigmoid Bölge Tümörlerinde FOLFOX Kemoterapisi Sonrası Sürekli   İnfüzyonel  5-FU ile Konkomitan Kemoredyoterapi Uygulamasının Akut Toleransının Değerlendirilmesi VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur (19-23 Nisan 2006 Antalya)
 13. A.Kocacan, E. A. Karahaliloğlu, B.A.Yıldırım, L. Kayaaslan, F. Aksaray, M. Tümöz Olgu Sunumu, Mycosis Fungoides VII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi  Kongresi’nda poster olarak sunulmuştur (19-23 Nisan 2006 Antalya)
 14. Aysun Kocacan, İlknur Kayalı Aytaş, Sercan Ceylan Özyurt, Salih Zeki Çakar, Rahşan Habiboğlu, Ferit Çetinyokuş, Haluk Sayan, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Berna Yıldırım Akkuş, Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz. Meme kanserli hastalarda sağkalımı etkileyen faktörlerin analizi: retrospektif bir çalışma 9.Ulusal meme hastalıkları kongresi’nde poster olarak sunulmuştur. ( 5-9 Eylül 2007 Ankara)
 15. B.A.Yıldırım, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Sultan Aysun Kocacan, Salih Zeki Çakar, Leyla Kayaaslan, Sercan Ceylan Özyurt, Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz Olgu sunumu: romatoid artrit ve docetaxel birlikteliğinde görülen gecikmiş radyasyon pnömonisi 9.Ulusal meme hastalıkları kongresi’nde poster olarak sunulmuştur( 5-9 Eylül 2007 Ankara)
 16. B.A.Yıldırım, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Rahşan Habiboğlu, Haluk Sayan, Ferit Çetinyokuş, Salih Zeki Çakar, Yıllar Lehimcioğlu, Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz. Non-hodgkin lenfomalı hastalarda erken tedavi sonuçlarının irdelenmesi XVII. Ulusal Kanser Kongresinde poster olarak sunulmuştur.  (19-23 Nisan 2007 Antalya)
 17. Yıllar Lehimcioğlu, Ercan Aydınkarahaliloğlu, B.A.Yıldırım, Zeynep Doğan Akarsu, Salih Zeki Çakar, F.İlknur Aytaş, Rahşan Habiboğlu,  Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz. Hodgkin lenfomalı hastalarda erken tedavi sonuçlarının irdelenmesi XVII. Ulusal Kanser Kongresinde poster olarak sunulmuştur.  (19-23 Nisan 2007 Antalya)
 18. Aysun Kocacan, Ercan Aydınkarahaliloğlu, B.A.Yıldırım, Zeynep Doğan Akarsu, Sercan Özyurt, İlknur Aytaş, Haluk Sayan, Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz 16 yıl sonra beyin metastazı yapan akciğere metastatik alveolar soft part sarkomu olgusu 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur.  ( 19-23 Nisan 2008 Antalya)
 19. Zeynep Doğan Akarsu, B.A.Yıldırım, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Sercan Özyurt, Aysun Kocacan, Ferit Çetinyokuş, Rahşan Gündoğan, Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz İzole Kraniospinal Metastaz Yapmış Safra Kesesinin Küçük Hücreli Karsinomu:Olgu Sunumu 8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur. (19-23 Nisan 2008 Antalya)
 20. Sercan Özyurt, İlknur Aytaş, Rahşan Habiboğlu, , Haluk Sayan, Ferit Çetinyokuş, Ercan Aydınkarahaliloğlu, B.A.Yıldırım, Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz Antiandrojen Tedavi Uygulana Metastatik Prostat Kanseri Olgularında Anemi 8.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur. (19-23 Nisan 2008 Antalya)
 21. İlknur Aytaş, Rahşan Habiboğlu, Yıllar Lehimcioğlu, Sercan Özyurt, Berna Akkuş Yıldırım, Haluk Sayan, Ferit Çetinyokuş, Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz Tiroidin primer malign lenfoması : olgu sunusu 8. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresinde poster olarak sunulmuştur. (19-23 Nisan 2008 Antalya)
 22. İlknur Aytaş, Rahşan Habiboğlu, Sercan Özyurt, Ferit Çetinyokuş, Haluk Sayan, Ercan Aydınkarahaliloğlu, B.A.Yıldırım, Leyla Kayaaslan, Nalan Aslan, Ferdi Aksaray, Mübeccel Tümöz Rektal gastrointestinal stromal tümörlerde palyatif  radyoterapi XVIII. Ulusal Kanser Kongresinde poster bildiri olarak sunuldu. (21-26 Nisan 2009 Antalya)
 23. Aysun Kocacan, B.A.Yıldırım, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Ferdi Aksaray, Nalan Aslan,  Mübeccel Tümöz Batın ışınlamalarına vitamin E takviyesinin radyasyon enteriti tedavisi ve proflaksisindeki rolü XVIII. Ulusal Kanser Kongresinde poster bildiri olarak sunuldu. (21-26 Nisan 2009 Antalya)
 24. Ercan Aydınkarahaliloğlu, B.A.Yıldırım, Zeynep İlknur Doğan Akarsu, Leyla Kayaaslan, Melek Abca Yılmazer, Haluk Sayan, İlknur Aytaş, Ferit Çetinyokuş, Nalan Aslan, Mübeccel Tümöz Olgu sunumu:beyine ve paraspinal bölgeye metastaz yapmış esthesionöroblastom XVIII. Ulusal Kanser Kongresinde poster bildiri olarak sunuldu. (21-26 Nisan 2009 Antalya)
 25. B.A.Yıldırım, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Yıllar Lehimcioğlu, Haluk Sayan,  İlknur Aytaş, Salih Zeki Çakar, Sercan Özyurt, Ferit Çetinyokuş, Nalan Aslan, Mübeccel Tümöz Anterior mediastinal yerleşimli primer periferik primitif nöroektodermal tümör(ppnet):olgu sunumu XVIII. Ulusal Kanser Kongresinde poster bildiri olarak sunuldu. (21-26 Nisan 2009 Antalya)
 26. Neslihan Özkeleş, Sercan Özyurt, Rahşan Habiboğlu, İlknur Aytaş, Ferit Çetinyokuş, Haluk Sayan, Leyla Görmezler, Ercan Aydınkarahaliloğlu, B.A.Yıldırım, Nalan Aslan,  Mübeccel Tümöz Spındle hücreli hemanjıoendoteliom XVIII. Ulusal Kanser Kongresinde poster bildiri olarak sunuldu. (21-26 Nisan 2009 Antalya)
 27. Mehmet Faik Çetindağ, Nurgül Kızılırmak, Fatma Aysun Eraslan, B.A.Yıldırım,     Pervin Hürmüz, Olcay Ayas Nazofarenks karsinomlarında tomoterapi deneyimimiz: 6 nazofarenks karsinomunun değerlendirilmesi 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011 Kıbrıs)
 28. M. Faik Çetindağ, Pervin Hürmüz, B.A.Yıldırım, Olcay Ayas, Nurgül Kızılırmak, Fatma Aysun Eraslan Hemitoraks ışınlamalarında helikal tomoterapi: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011 Kıbrıs)
 29. Mehmet Faik Çetindağ, Nurgül Kızılırmak, Fatma Aysun Eraslan, B.A.Yıldırım,  Olcay Ayas, Pervin Hürmüz Tomoterapi ile radyoterapi uyguladığımız hastaların genel özellikleri 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011 Kıbrıs )
 30. Berna Akkuş Yıldırım, Nurgül Kızılırmak,  Pervin Hürmüz, Fatma Aysun Eraslan, Olcay Ayas, Mehmet Faik Çetindağ Paravertebral ve sakrokoksigeal yerleşimli tümörlerde helikal tomoterapi ile tedavi edilen 6 olgu: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi 19. Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011 Kıbrıs)
 31. Fatma Aysun Eraslan, Olcay Ayas, Nurgül Kızılırmak, B.A.Yıldırım, Pervin Hürmüz, Mehmet Faik Çetindağ Lokalize prostat kanserli hastalarda helikal tomoterapi ile görüntü rehberliğinde yoğuluk ayarlı radyoterapi (GR-YART) deneyimimiz 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011 Kıbrıs)
 32. B.A.Yıldırım, Mehmet Faik Çetindağ, Pervin Hürmüz, Nurgül Kızılırmak, Fatma Aysun Eraslan,  Olcay Ayas Helikal tomoterapi ile tedavi edilen nonhodgkin lenfomalı üç olgu sunumu: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi. 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011)
 33. Olcay Ayas, B.A.Yıldırım, Mehmet Faik Çetindağ, Nurgül Kızılırmak, Fatma Aysun Eraslan Opere meme kanserlerinde helikal tomoterapi ve konformal radyoterapi doz dağılımlarının karşılaştırılması 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011)
 34. Mehmet Faik Çetindağ, Olcay Ayas, Nurgül Kızılırmak, Fatma Aysun Eraslan, B.A.Yıldırım, Savaş Tuna Çift primer baş boyun kanserli hastalarda helikal tomoterapi ile yapılan ikinci seri ışınlama; olgu sunumu 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011)
 35. Nurgül Kızılırmak, Ömer Dizdar, Fatma Aysun Eraslan, B.A.Yıldırım, Aykut Onurseven, Aslı Uncugil, Mehmet Faik Çetindağ Squamöz diferansiasyon (SD) gösteren prostat primer üroepitelyal karsinomu (PPÜK) olgu sunumu 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011)
 36. B.A.Yıldırım, Mehmet Faik Çetindağ, Olcay Ayas, Pervin Hürmüz, Nurgül Kızılırmak, Fatma Aysun Eraslan Sakral yerleşimli nonhodgin lenfoma ışınlamasında ektopik pelvik yerleşimli böbreğin korunmasında helikal tomoterapinin yeri: olgu sunumu 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011)
 37. Nurgül Kızılırmak, B.A.Yıldırım, Fatma Aysun Eraslan, Pervin Hürmüz, Olcay Ayas, Mehmet Faik Çetindağ Dört primerli ve sağ pnomektomili hastada yumuşak doku sarkomu nedeniyle adjuvan sol torakal ışınlama: olgu sunumu 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011)
 38. Mehmet Faik Çetindağ, B.A.Yıldırım, Nurgül Kızılırmak, Pervin Hürmüz, Fatma Aysun Eraslan, Olcay Ayas Tomoterapi ile kraniospinal ışınlanan iki çocuk medullablastom vakası erken sonuçları 19.Ulusal Kanser Kongresi poster bildirisi olarak sunuldu (20-24 Nisan 2011)
 39. B.A.Yıldırım, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Sedef Açıkgöz, Haluk Sayan, Salih Zeki Çakar, Ferit Çetinyokuş, Sercan Ceylan Özyurt, Fevziye İlknur Aytaş, Rahşan Habiboğlu, Nalan Aslan Hamileliği Sırasında Kanser Tanısı Alan İki Olgu Sunumu 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (19-23 Nisan 2012)
 40. Sedef Açıkgöz, B.A.Yıldırım, Ercan Aydınkarahaliloğlu,Fevziye İlknur Aytaş, Salih Zeki Çakar, Haluk Sayan, Rahşan Habiboğlu, Sercan Ceylan Özyurt, Ferit Çetinyokuş, Nalan Aslan Multple Primer Kanser Görülen İki Olgu Sunumu 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (19-23 Nisan 2012)
 41. B.A.Yıldırım, Mehmet Faik Çetindağ, Atiye Yılmaz, Nurgül Kızılırmak, Fatma Aysun Eraslan Çocukluk Çağı Gliosarkomu: Olgu Sunumu 10. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (19-23 Nisan 2012)
 42. Rahşan Habiboğlu, İlknur Aytaş, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Sercan Özyurt,Haluk Sayan, Ferit Çetinyokuş, B.A.Yıldırım, Salih Zeki Çakar, Yıllar Okur, Nalan Aslan Meme Hodgkin Lenfomalı Bir Olgu Sunumu 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013
 43. B.A.Yıldırım, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Sedef Açıkgöz, Salih Zeki Çakar, Sercan Özyurt, İlknur Aytaş, Haluk Sayan, Ferit Çetinyokuş, Rahşan Habiboğlu, Yıllar Okur, Nalan Aslan Memenin Adenoid Kistik Karsinomu Olgu Sunumu 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013
 44. İlknur Fevziye Aytaş, Rahşan Habiboğlu, Ferit Çetinyokuş, Haluk Sayan, Sercan Ceylan Özyurt, Salih Zeki Çakar, Yılar Okur, Ercan Aydınkarahaliloğlu, B.A.Yıldırım, Nalan Aslan Dış Kulak Yolu Ve Orta Kulak Skuamoz Hucreli Kanserinde Postoperatif Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013
 45. İlknur Fevziye Aytaş, Rahşan Habiboğlu, Sercan Ceylan Özyurt, Haluk Sayan, Ferit Çetinyokuş, Salih Zeki Çakar, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Yıllar Okur, B.A.Yıldırım, Nalan Aslan Orta Derecede Differansiye Larengeal Noroendokrin Tumor 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013
 46. B.A.Yıldırım, Ercan Aydınkarahaliloğlu, İlknur Aytaş, Sercan Özyurt,Rahşan Habiboğlu, Sedef Açıkgöz, Salih Zeki Çakar, Haluk Sayan, Ferit Çetinyokuş, Yıllar Okur, Nalan Aslan Burun Cilt Squamoz Hucreli Kanserde Kemoradyoterapi 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013
 47. Sedef Açıkgöz, Berna Yıldırım, Salih Zeki Çakar, Sercan Özyurt, İlknur Aytaş, Yıllar Okur, Haluk Sayan, Ferit Çetinyokuş, Ercan Aydınkarahaliloğlu, Rahşan Habiboğlu, Nalan Aslan Xeroderma Pigmentozum Tanılı Hastada Malign Melanom Olgu Sunumu 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013
 48. Habiboğlu R., Aytaş İ., Özyurt S., Sayan H., Çetinyokuş F., Aydınkarahaliloğlu E., Yıldırım B.A., Çakar S.Z., Okur Y., Aslan N. Primer Leptomeningeal Malign Melanomlu Olgu Sunumu 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013
 49. . Aydınkarliloğlu E, Yıldırım B.A., Açıkgöz S., Çakar S. Z., Aytaç İ., Özyurt S., Habiboğlu R., Sayan H., Çetinyokuş F., Okur Y., Aslan N. Mafucci Sendromu: Olgu Sunumu 20. Ulusal Kanser Kongresi 19-23 Nisan 2013
 50. Parlak C, Yıldırım BA, Güler OC, Önal C, Topkan E.: Cerrahi Rezeksiyon/Radyocerrahi Sonrası Torasik Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Beyin Metastazlı Küçük Hücreli-Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda <=12 Ay Sağkalımla İlişkili Faktörlerin Araştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 51. Güler OC, Hasbay B, Yıldırım BA, Parlak C, Topkan E, Önal C.: Tanı Anında İzole Pankreas Metastazı Olan Meme Kanseri: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 52. Güler OC, Bal N, Parlak C, Yıldırım BA, Topkan E, Önal C.:Renal Hücreli Karsinomlu Hastada Prostat Metastazı: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 53. Parlak C, Yıldırım BA, Güler OC, Önal C, Topkan E.: Eşzamanlı Yüksek Doz Radyoterapi ve Temozolomid Sonrası AdjuvanTemozolomid ile Tedavi Edilen GlioblastomaMultiforme Tanılı Hastalarda Bazal Nötrofil/Lenfosit Oranının Tedavi Sonuçlarına Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 54. Yıldırım BA, Parlak C, Güler OC, Önal C,Topkan E.:Küratif Kemoradyoterapi Planlanan Lokal İleri Pankreas Kanserli Hastalarda Tedavi Öncesi Kilo Kaybı Ve Varlığının Genel Sağkalıma Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 55. Güler OC, Dölek Y, Yıldırım BA, Parlak C, Topkan E, Önal C.: 3-Boyutlu Vajencuff brakiterapi Planlaması Yapılan Endometriyum Kanseri Tanılı Hastalarda Mesane Doluluğunun Çevre Organ Dozlar Üzerine Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 56. Yıldırım BA, Parlak C, Güler OC, Önal C, Topkan E.: Tüm Vücut Lenfatik Tutulumunun Eşlik Ettiği Cilt Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 57. Sönmez S, Önal HC, Yıldırım BA, Sönmez A, Efe E, Topkan E.: Lineer Hızlandırıcı Tabanlı Stereotaktik Beden Radyo Cerrahisinde (SBRC) Hedef Hacim Hareketinin İncelenmesi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 58. Önal C, Acıbucu İ, Güler OC, Parlak C, Topkan E, Yıldırım BA.:Vajen Cuff Brakiterapisinde 2-Boyutlu Ve 3-Boyutlu Tedavi Planlamasının Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 59. Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C: Definitif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Lokal İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Tedavi Sırasında Sigara İçme Durumunun Sağkalım Sonuçlarına Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 60. Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C. Küratif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Tümör Kavitasyonu İçin Risk Faktörleri, Tümör Kavitasyonu İle Fatalpulmoner Kanama Arasındaki İlişki Ve Bunun Klinik Sonuçlara Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 61. Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C. Radikal tedavi alan evre IIIB küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda beyin metastazı gelişimi ile ilişkili faktörler. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 62. Topkan E, Yıldırım BA, Güler OC, Parlak C.Küratif Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Elektifnodal Işınlama Yapılmamasının İzole Hiler/Mediastinal Lenf Nodu Başarısızlığı Ve Sağkalım Sonuçlarına Etkisi. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 63. Sönmez S, Parlak C, B.A.Yıldırım, Güler OC, Arslan G, Topkan E: Vertebral Kemik Metastazlı Hastaların Lineer Hızlandırıcı Tabanlı Sterotaktik Beden Radyocerrahisinde (SBRC) Dinamik Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (D-YART) ve Volümetrik Ark Ayarlı Tedavisi (VMAT) Planlarının Karşılaştırılması. 11. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. 23 – 27 Nisan 2014, Antalya.
 64. Yıldırım B.A., Güler OC, Bal N, Önal C: Sistemik Tedavi Ve Radyoterapi İle Tedavi Edilen Prostat Sarkomotoid Karsinomu: Vaka Sunumu.6. Üroonkolji Kış Kongresi ve Kursu 29 Ocak-01 Şubat 2015 Bakü/Azarbeycan
 65. Topkan E., Güler O. C., Yıldırım B. A.: Elektif Nodal Radyoterapinin Yapılmamasının Evre 3 Rezeke Edilemeyen Ve Radikal Kemoradyoterapi Uygulanan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastaların Rejyonel Nüks Oranları Ve Sağkalım Süreleri Üzerinde Olumsuz Etkisi Yoktur 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 Sözel Bildiri
 66. Yıldırım B. A., Güler O. C., Topkan E.: Düşük Ondera Prognostik Nutrisyonel İndeksi Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Hastalarda Kötü Sağkalımı Predikte Eden Bir Faktördür 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015Sözel Bildiri
 67. Aslan N., Çakar S. Z., Özyurt S., Kayalı F. İ., Aydınkarahaliloğlu E., Sayan H., Çetinyokuş F., Habiboğlu R., Lehimcioğlu Y., Yıldırım B. A., Cengiz F.: Rektum Kanserinin Preoperatif Radyoterapisinde Target Volum Belirlemede FDG PET/CT Kullanımı 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015 Sözel Bildiri
 68. Önal C., Güler O. C., Yıldırım B. A., Torun N.: Definitif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Özefagus Kanserli Hastalarda Tedavi Yanıtını Değerlendirmede Pozitron Emisyon Tomografisinin Yeri 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015Sözel Bildiri
 69. Güler O. C., Yıldırım B. A., TopkanE.: Sol Nazal Kavıte Yerleşımlı progrese Semento-Ossıfyıng Fıbroma Tanılı Hastada Radyoterapı: Olgu Sunumu 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 70. Yıldırım B. A., Güler O.C., Bal N., Önal C. Sistemik Tedavi Ve Radyoterapi İle Tedavi Edilen Prostat Sarkomatoid Karsinomu: Vaka Sunumu 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 71. Topkan E., Güler O. C., Yıldırım B. A.: Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Nedeniyle Eşzamanlı Kemoradyoterapi Alan Hastalarda Beyin Metastazı Gelişimi İle İlişkili Faktörler: 972 Hastanın Retrospektif Analizi 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 72. Topkan E., Güler O. C., Yıldırım B. A.: Evre III Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanısıyla Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Ve İzole Beyin Metastazı Gelişen Hastaların Prognozunu Etkileyen Faktörler 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 73. Topkan E., Güler O. C., Yıldırım B. A.: Radikal Kemoradyoterapi Öncesi Kilo Kaybı Varlığı Obez Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Kötü Prognozla İlişkilidir 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 74. Yıldırım B.A., Güler O. C., Topkan E.Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Leptomeningeal Karsinomatozis Tanısıyla Tüm Beyin Işınlaması Uygulanan 51 Hastanın Sağkalım Sonuçları 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 75. Güler O. C., Yıldırım B. A., Topkan E.: Akciğer Kanserlerine Bağlı Majör Havayolu Obstüksiyonlarının Palyasyonunda Eksternal Radyoterapi Etkin Bir Yöntemdir 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 76. Önal C., Güler O. C., Yıldırım B. A., Torun N., Erbay G.:Definitif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Serviks Kanserli Hastalarda PET-BT’de Ölçülen SUVmax Ve Difüzyon Ağırlıklı MR’da Ölçülen ADCmean Değerlerinin Prognostik Önemi 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 77. Önal C., Yıldırım B. A., Güler O. C., Torun N.Definitif Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Serviks Kanserli Hastalarda PET-BT’de Ölçülen Metabolik Tümör Volümü Ve Total Glikolitik Aktivitenin Prognostik Önemi 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 78. Güler O. C., Yıldırım B. A., Topkan E.Glioblastome Multiforme Tanısı İle Eşzamanlı Temozolomid Alan Hastalarda Konvansiyonel Doz Ve Eskale Doz Radyoterapi Sonuçlarının Karşılaştırılması 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 79. Önal C., Yıldırım B. A., Güler O. C., Torun N.Özefagus Kanseri Tanılı Hastalarda Tedavi Öncesi Pozitron Emisyon Tomografisi Parametrelerinin Önemi 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 80. Yıldırım B. A., Güler O. C., Topkan E.Tedavi Öncesi Performans Statusu Ve Tedavi Sonrası Ca-19-9 Değerleri Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Rezeke Edilemeyen Lokal İleri Evre Pankreas Kanseri Tanılı Hastalarda Güçlü Prognostik Faktörlerdir 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 81. Yıldırım B. A., Güler O. C., Topkan E.:Tanı Anında Portal Ven İnvazyonu Bulunması Eşzamanlı Kemoradyoterapi İle Tedavi Edilen Lokal İleri Evre Pankreas Kanserlerinde Yüksek Hepatik relaps Ve Kısa Sağkalım Süreleri İle İlişkilidir 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 82. Önal C., Köse F., Sedef A. M., Güler O.C., Yıldırım B. A., Doğan Ö., Mertsoylu H., Özyılkan Ö.: Oligometatstatik Meme Kanserli Hastalarda Metastatik Bölgeye Uygulanan Radyoterapinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015
 83. Topkan E, Yıldırım B. A., Güler O. C., Özdemir Y Lokal İleri Evre Pankreas Kanseri Tanılı Hastalarda Kemoradyoterapi Öncesi Bir İmmünite Belirteci Olarak Prognostik Nütrisyonel İndeks Skorunun Önemi 2. İmmuno Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi 13-17Mayıs-2015 Sözel Bildiri
 84. Topkan E, Yıldırım B. A., Güler O. C., Özdemir Y Zayıf İmmünite Belirteci Olan Düşük Ondera Prognostik Nutr?syonel İndeksi Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Hastalarda Kötü Sağkalımla İlişkilidir 2. İmmuno Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi 13-17Mayıs-2015 Sözel Bildiri
 85. Erkan Topkan, B.A.Yıldırım, Ozan C. Guler, Yurday Ozdemir Factors Associated with Brain Metastasis Development in Radically Treated Stage IIIB Non-Small Cell Lung Cancer Patients 16th World Conference on Lung Cancer (WCLC 2015) 6-9.sep 2015
 86. Erkan Topkan, B.A.Yıldırım, Yurday Ozdemir, Ozan C. Guler, Fatih Kose Effective Resolution of Lung Cancer Related Tracheal and/or Bronchial Obstruction with External Beam Radiotherapy16th World Conference on Lung Cancer (WCLC 2015) 6-9.sep 2015
 87. Erkan Topkan, B.A.Yıldırım, Yurday Ozdemir, Ozan C. Guler, Ozgur Ozyilkan Weight Loss before Radical Chemoradiotherapy Is Associated with Poorer Survival Outcomes in Overweight Locally Advanced NSCLC Patients 16th World Conference on Lung Cancer (WCLC 2015) 6-9.sep 2015
     

Ödüller ve Belgeler


     
 • Karaciğer Işınlanmasına Bağlı Erken ve Geç Yan Etkilerin Önlenmesinde Betaksololün Yeri. 2002 Ulusal Radyasyon Onkolojisi Grubu En iyi proje ödülü
 • Düşük Ondera Prognostik Nutrisyonel İndeksi Neoadjuvan Kemoradyoterapi Uygulanan Rektum Kanserli Hastalarda Kötü Sağkalımı Predikte Eden Bir Faktördür 21. Ulusal Kanser Kongresi 22-26 Nisan-2015  Sözel Bildiri Ödülü
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • 3-boyutlu konformal radyoterapi
 • Yoğunluk ayarlıklı radyoterapi (IMRT)
 • Volümetrik ark tedavisi (VMAT)
 • Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi (IGRT)
 • Tomoterapi
 • Stereotaktik radyoterapi (SBRT)
 • Stereotaktik radyocerrahi (SRS)
 • 3-boyutlu intrakaviter brakiterapi
     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     
 • Ankara Numune Hastanesi Radyasyon Onkolojisi  Başasistan 2012-2013
     

Katıldığı Kurslar


     

Unıversty of Arkansas  USA    for Medıcal Scıences Gamma Knıfe, IMRT(baş boyun kanserleri), Meme kanseri tedavisi, Baş boyun kanseri, Akciğer kanseri, Gastrointestinal kanser, IMRT dozimetrik plalama  konusunda observer

     

Tezler


     
 • Tezi:    Amifostinin Radyasyon Retinopatisi ve Apoptozis Üzerindeki Etkisinin Ararştırılması: Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD.
 • Tez Yönetimi:
  Tezin Adı:
  Batın ışınlamalarına vitamin e takviyesinin radyasyon enteriti tedavisi ve proflaksisindeki rolü   Ankara Numune hastanesi 2009
  Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık