Uzm. Dr. Oya YILDIZ

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Oya YILDIZ

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

0 322 327 2727

Eğitim


     

Dr.Oya YILDIZ,  İlkokul eğitimini Gülhane İlköğretim Okulu (Ankara)'da, Ortaokul eğitimini Yalçın Eskiyapan İlköğretim Okulu (Ankara)'da,lise eğitimini Ankara Lisesi'nde tamamlamıştır.    Tıp eğitimini Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde (1998-2004) tamamlayarak
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi AD (2004-2010) bölümünde ihtisasını yapmıştır.

 

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

- Akciğer kanseri
 
- Pnömotoraks

- Plevral efüzyon

- Toraks travması

- Hiperhidrozis

- Özofagus tümörleri

     

Tezler


     

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Mediastinal ve Hiler Lenf Bezi Değerlendirilmesinde PET-BT’nin Yeri ve Önemi (Ankara 2010)

     

Toplantı Katılımları


     

o    Toraks ateşli silah yaralanmaları

o    Özofagus rezeksiyonları sonrası görülen komplikasyonlar ve tedavisi

o    Akciğer nöroendokrin tümörleri

o    Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde rezeksiyon sonrası takip

o    Özofagus kanserleri, hangi evrede nasıl bir cerrahi tedavi