Dr. Pınar İKİDAĞ

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Nefroloji Hastalıkları Bilim Dalı

Dr. Pınar İKİDAĞ

İç Hastalıkları Anabilim Dalı - Nefroloji Hastalıkları Bilim Dalı

0 322 344 44 44

Eğitim


     

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

     

Bilimsel ve İdari Olarak Üstlendiği Görevler


     

1997-2004 yılları arasında Sağlık Bakanlığına bağlı olarak Kilis ili İl Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğünde çalıştım. 2004 Mart ayında Akdeniz
Üniversitesi Tıp Fakültesinden Hemodiyaliz Sorumlu Hekim sertifikası alarak 2004 Eylül ayına kadar Kilis Devlet hastanesi hemodiyaliz servisinde çalıştım.
2004-2010 yılları arasında Adana’da RTS Adana’da özel bir diyaliz merkezinde sorumlu hekim olarak görev yapmış olup 2010 yılından itibaren de Adana Başkent Hastanesi Hemodiyaliz Merkezinde çalışmaktayım.