Prof. Dr. Semire Serin EZER

Çocuk Cerrahisi

Prof. Dr. Semire Serin EZER

Çocuk Cerrahisi

0 322 458 68 68


Eğitim


     

Çukurova Üniversitesi- Tıp Fakültesi

     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     

Tüm çocuk cerrahisi konuları

     

Katıldığı Kurslar


     

Endorektal Pull Through Workshop- Mart  2002, İzmir
Vezikoüreteral reflü kursu-Ekim 2004, İzmir

     

Tezler


     

Konjenital Müsküler Tortikollis Tedavisinde  Pasif Boyun Hareketleri ile Klinik izlemin Karşılaştırılması