Uzm. Dr. Serhat İNAN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Uzm. Dr. Serhat İNAN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

0 322 458 6868

Eğitim


     

Üniversite: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İhtisas: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi

     

Bilimsel Yayınlar


     
 • SabuhiJAFAROV,SerhatİNAN,Adnan Fuat BÜYÜKLÜ,Elif DURUKAN; Effect of Small TympanicMembranePerforations on Hearing. KBB ve BBC Dergisi 27 (1),2019
  DOI: 10.24179/kbbbbc.2019-65479
 • Inan S, Babakurban ST, ErbekSS,  Terzi YK,  Sahin FI, Fractalkine [CX3CL1] anditsreceptor [CX3CR1] in childrenwithhypertrophicadenoidandchronicotitismediawitheffusion, TurkishJournal of Bıochemistry: vol:45 (2020), iss:1 DOI: 10.1515/tjb-2018-0458
 • Çoban, K , Aydın, E , İnan, S , Özlüoğlu, L . (2018). Review of 1078 tonsillectomy: Retrospectivecohortstudy. Journal of SurgeryandMedicine, 2 (2), 91-95. DOI: 10.28982/josam.397118
 • TurkogluBabakurban S, Inan S, Hizal E, Bozbas S, Buyuklu F, OzluogluL. ;Tikayici Uyku ApnesininDizziness Üzerine Etkisi: Cpap Tedavisi İle Dizziness Şikayetinde Gerileme Mümkün Mü?. KBB ve BBC Dergisi 24 (2):47-51, 2016
 • Inan S, Aydin E, TurkogluBabakurban S, YilmazAkcayE. ;RecurrentPleomorphic Adenoma of theSubmandibularGland. TurkArchOtorhinolaryngol, 2016; 54:43-46.
 • Inan S, Aydin E, TurkogluBabakurban S, Erol O, BorcekP. ;Paranazal Sinüs Kaynaklı PrimerDiffüz Büyük B Hücreli Non-HodgkinLenfoma: Olgu Sunumu.Turkish J Rhinology,  2016;5(1):16-9
 • SabuhiJafarov, Serhat İnan, Selim S. Erbek. Septoplastiden Yıllar Sonra Oluşan Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Rinoresi. Turkish J Rhinology 2015;4(2):43-6
 • SabuhiJafarov, Serhat Inan, Erdinç Aydın. Aberrantparapharyngealinternalcarotidartery: a caseseries. Kulak Burun BogazIhtisDerg. 2015; 25(6): 361-366
 • SabuhiJafarov, Serhat İnan, Selim S. Erbek, CerebrospinalFluidRhinorrheaManyYearAfterSeptoplastySurgery: A Case Report. Türk Rinoloji Dergisi 4 (2): 43-46, 2015
 • Yalçınkaya MErbek S, İnan SKüpeli EBozbaş ŞEyüpoğlu.CompliancetoTreatmentModalities in ObstructiveSleepApneaSyndromePatients, KBB ve BBC Dergisi 23 (2):47-50, 2015
     

İlgi Alanları ve Uzmanlık Alanı


     
 • Rinoplasti (Burun estetiği)
 • Burun ve Sinüs hastalıkları ( Alerjik rinit, Burun tıkanıklığı, Kıkırdak ve kemik eğrilikleri, Sinüzit, Burun eti, Nazal Polip, Uyku apnesi, Burun kanaması) medikal ve cerrahi tedavisi
 • Çocuk Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Geniz eti, Bademcik, Orta kulak hastalıkları) medikal ve cerrahi tedavisi
 • Baş dönmesi
 • İşitme kaybı
 • Ses teli patolojileri (polip, nodül, kist vb.)
 • Otoplasti (Belirgin kulak düzeltilmesi)
 • Dolgu ve Botulinum toksin uygulamaları
     

Katıldığı Kurslar


     
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 13. Ulusal Toplantısı  Bakırköy Hilton Otel , İstanbul (Aralık 2019)
 • Yüz Plastik Cerrahisi Okulu Toplantısı, Elit World Otel, İstanbul (Nisan 2019)
 • Dolgu Uygulamaları Kadavra Diseksiyon Kursu, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul ( Nisan 2019)
 • USEAD Rinoplasti,Medikal ve Cerrahi Yüz Estetiği Uygulamaları TOBB ETÜ, Ankara (Mart 2019)
 • PreservationRhinoplasty Meeting, FourSeasons Hotel, İstanbul (Kasım 2018)
 • Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu, Amerikan Hastanesi, İstanbul (Ekim 2018)
 • Rinoplasti Felsefesi ve Canlı Cerrahi Kursu, Sheraton Ankara Hotel,Ankara (Ekim 2018)
 • American College of Surgeons Turkey Chapter Meeting (Mayıs 2017)
 • 13. Türk Rinoloji Kongresi Rinoplasti Kursu (Mayıs 2017)
 • Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi, Ankara Üniversitesi (Mayıs 2017)
 • 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Kasım 2017)
 • 14. Başkent KBB günleri “Baş Boyun Kanserleri” (Kasım 2017)
 • 12. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi (Nisan 2016)
 • Pittsburg Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Kulak Burun BoğazHastalıkarı Bölümü, Pittsburg, ABD  Klinik gözlem (2016, 2 ay)
 • Harvard Üniversitesi Mass EEİ Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkarı Bölümü, Boston, ABD Klinik gözlem ve temporal kemik diseksiyon kursu (2016, 1 hafta)
 • 11. Türk Rinoloji Kongresi (Nisan 2015)
 • Koklear İmplantasyon Otoloji-Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Samsun (Kasım 2015)
 • BMJ masterclass “Upper respiratory tract infections: with focus on sinusitis and tonsillitis” (Eylül 2012)
 • Rinolojide Güncel Konular Sempozyumu, Ankara Tıp Fakültesi (Aralık 2012)
     

Tezler


     

Adenoid Dokusunda Fraktalkin ve Reseptörünün Ekspresyonunun Kronik Efüzyonlu Otitis Media Gelişimindeki Rolü