1 - Ankete Katılan
2 - Yattığı klinik
3 - Yatış Süresi

Kişisel Bilgiler

4 - Cinsiyetiniz
5 - Ait Olduğunuz yaş kategorisini belirtiniz
6 - Eğitim Durumunuz

Lütfen aşağıdaki ifadelerle ilgili görüşlerinizi sizin için uygun olan şıkkı seçerek belirtiniz!

7 - Hastaneye ulaşımda zorluk yaşamadım.
8 - Danışma ve yönlendirme hizmetleri yeterliydi.
9 - Muayene ve tetkikler sırasında kişisel mahremiyetime özen gösterildi.
10 - Hastaneye yatış işlemleri için çok beklemedim.
11 - Doktorumun bana ayırdığı süre yeterliydi.
12 - Doktorum tarafından hastalığım ve tedavim ile ilgili yeterli bilgilendirme yapıldı.
13 - Hemşireler tarafından tedavim ve bakımım ile ilgili yeterli bilgilendirme yapıldı.
14 - İhtiyaç halinde sağlık personeline kolaylıkla ulaşabildim.
15 - Hastane personelinin bana karşı davranışları nezaket kurallarına uygundu.
16 - Hastane genel olarak temizdi.
17 - Odadaki eşyalar çalışır durumdaydı
18 - Yemek dağıtan personel temizlik kurallarına uygun davrandı (bone, eldiven, maske takması vb.).
19 - Hastaneden ayrılırken taburculuk sonrası süreç ile ilgili yeterli bilgilendirme yapıldı.
20 - Hastanenin sunmuş olduğu hizmetler beklentilerimi karşıladı.
21 - Bu hastaneyi aileme ve arkadaşlarıma tavsiye ederim.
22 - Varsa görüş ve önerileriniz.