Adana Erişkin Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Hematoloji Araştırma Laboratuarı


Hematoloji Araştırma Laboratuarı ileri teknolojik alt yapısı ile immunfenotiplendirme, immunfloresan, immunohistokimyasal özel boyalar, genetik ve moleküler testler, hastalık yükü (MRD) ve sitolojik değerlendirme gibi alanındaki çok özel tetkikleri yapabilmektedir.

 

Hematoloji Araştırma Laboratuarı Alanı; B Binası -1. Kattadır.

 

Mikroskobi ve Eğitim Alanı; Hematoloji Araştırma laboratuarı içinde bulunan mikroskobi ve eğitim odasında her gün yapılan toplantılarda kemik iliği örnekleri mikroskop altında incelenir. Burada yapılan incelemeler aynı zamanda hekimlerin iletişim ve eğitim toplantılarıdır.

 

Hematoloji Araştırma Laboratuarı Akım Sitometri; Akım sitometri ile immunfenotiplendirme  hematolojik hastalıkların tanısının belirlenmesinde ve tedavinin takibinde çok değerli bir yere sahiptir. Akım sitometri yüzey ve hücre içi (sitoplazmik ve çekirdek) antijen ifadelerini belirleyebilir ve yüksek güvenirlilikle hücresel antijen ifadelerinin miktarını tayin edebilir. Akım sitometri ile belirlenen malin hücrelerin yüzeyindeki potansiyel tedavi hedefleri, antikor temelli tedavilerin giderek genişleyen bir alanını oluşturmaktadır.

 

Hematoloji Araştırma Laboratuarı Akım Sitometri; Merkezimiz akım sitometri çalışmalarında, tek hücre yüzeyinde aynı anda 8 antijen analizi yapabilmektedir. Böylece Kemoterapi sonrası hastalık takibinde 100 bin sağlıklı hücre içinde tek bir lösemi hücresini tespit edebilme imkânına sahiptir. Akım sitometrik çalışmaları ve çalışma protokollerini içeren Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe akım sitometri kitabı merkezimizde üretilmiştir.

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Ünitesi; CMV –PCR,   BCR-ABL, Kimerizm  vb. moleküler çalışmalar kliniği gerektirdiği sıklıkta ve gereğinde acilen 24 saat yapılmaktadır.