Adana Erişkin Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Klinik Ünite


Kök hücre nakli hastalarının yatarak tedavi gördüğü modern bir ünitedir. Ünitemiz nakil hastaları için özel olarak düzenlenmiş 14 adet tek kişilik nakil odasına ve 12 adet nakil öncesi ve sonrası tedavi yatağına sahiptir.
Kliniğimizde; iki profesör, iki öğretim elemanı, iki hematoloji uzmanı, transplant hemşireleri, yardımcı sağlık personeli, eczacı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ile üst düzey hasta bakım ve tedavi hizmetleri verilmektedir.
Kliniğimiz otolog, doku grubu tam uyumlu akraba (allojenik) , doku grubu tam uyumlu akraba dışı (unrelated), doku grubu uyumsuz akraba (haploidentik)  ve hücresel tedavileri gerçekleştirecek donanım, personel ve bilgi birikimine sahiptir. Ünitemiz kök hücre ve hücresel tedavi konusunda yüksek birikime sahip, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Girişimsel Radyoloji, Hemodiyaliz, üniteleri ile yakın bir koordinasyon ve işbirliği içinde çalışmaktadır.
JACIE standartlarının uygulandığı ünitemizde hasta, donör ve çalışan güvenliği ön planda tutulmaktadır.

 

Transplant Hasta Odası; Hepa filtreli oda

Kök hücre infüzyonu; Klinik Ünitede Kök Hücre Nakli

Kliniğimizde 04/09/2012 tarihinde bölgede ilk defa ‘’kısmi uyumlu’’ kök hücre ile anneden, 21 yaşındaki kızına ilik nakli başarıyla gerçekleştirildi.

Roma Sapienza’ Üniversitesinden Prof. Dr. Prof. Robin Foà’nın tarihinde kliniğimizi ziyareti ( 25/01/2012 )

Prof. Dr. Antoine Palumbo ve Doç. Dr. Evangelos Terpos’un kliniğimizi ziyareti (25/04/2012)

Prof. Dr. Michele CAVO’un kliniğimizi ziyareti (28/02/2013)

Prof. Dr. Wolf-Karsten HOFMANN’ın kliniğimizi ziyareti (16/04/2013)