Adana Erişkin Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Kök Hücre İşleme Ünitesi


Hücresel ürünlerin işlendiği ünitedir. Hematolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan kök hücreler bu ünitede değerlendirilerek tedavide kullanıma yönelik olarak hazırlanmaktadır. Ünite yüksek teknolojiye sahiptir. Ünitede çalışan ekip yüksek eğitim ve beceriye sahip olup konularında yetkindirler.

Ünitede ayrıca, geri çağırma, canlılık ve hücre kültür çalışmaları (CFU-Miks) vb yapılmaktadır.
JACIE standartlarının uygulandığı ünitemizde, hücre kültürü, akım sitometri, hücresel ürün dondurma ve saklama ve kalite kontrol laboratuar alanları mevcuttur

 

Hücre İşleme Ünitesi; Hücrelerin işlendiği alandır.

 

 

Kök hücre işleme

 

Kök hücre işleme

 

Kök hücre işleme

 

Hücre İşleme Ünitesi Kalite Kontrol Laboratuarından bir görüntü

 

Kök hücre kültürü; Mezenkimal kök hücre kültürü

 

Kök hücre kültürü; Mezenkimal kök hücreden Kemik dokusuna dönüşüm

 

Kök hücre kültürü; Mezenkimal kök hücreden yağ dokusuna dönüşüm

 

Merkezimizde 30 Haziran 2012 tarihinde M.U. adlı hastaya ilk defa akraba dışı gönüllü vericiden kök hücre nakli yapılmıştır. Kök hücreyi yurtdışından getiren kurye (en sağda) ve ekibimiz.

 

Hücresel ürün kabul prosedürü

Hücresel ürün taşıma prosedürü

 

Hücresel ürün teslim prosedürü

 

Hücresel ürün geri kazandırma prosedürü

 

Hücresel ürün geri kazandırma prosedürü

 

Hücre Saklama Odası; Kök hücrelerin saklandığı alandır.

 

Hücre saklama odası; -80 °C mekanik dondurucular

 

Hücre saklama odası; Azot tankları