Adana Erişkin Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Kök Hücre Toplama Ünitesi


Kök hücrelerin toplandığı ünitedir,  2003 yılından beri hizmet vermektedir. Ünitemizde dünyadaki en ileri teknoloji kullanılmaktadır. Spectra Optia teknolojisini ülkemizde ilk kullanan merkezdir. Ünitemiz nötropenik ve enfekte hastalar için özel alanlara sahip olup 1 Direktör ( Hematoloji Uzmanı), 1 Medikal Direktör (Fizyoloji uzmanı), 3 yetkin biyolog ve 1 yetkin hemşire ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

JACIE standartlarının uygulandığı merkezimizde yılda ortalama 120 Kök hücre toplama işlemi yapılmaktadır. Aynı zamanda Ünitemiz Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir “ Eğitim Merkezi”dir.

Ünitemizde ;Kök hücre aferezi, Terapötik plazma değişimi, Eritrosit değişimi, Lökoferez, Trombosit aferezi, Eritrosit aferezi, Lenfoferez, Granulosit aferezi, DALI, Kaskad filtrasyonu, Fotoferez işlemleri yapılmaktadır.

Bölgesel özellikler nedeniyle dünya da eritrosit değişimi işlemlerinde dünya çapında deneyim ve birikime sahiptir ve bir referans merkezidir. 

Kök Hücre Toplama Ünitesi; Ana Bina 3. Kattadır.  Toplama Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Hakan Özdoğu, Medikal Direktörü Doç. Dr. İlknur Kozanoğlu ve Klinik Medikal Direktör Prof. Dr. Can Boğa( Sağdan Sola doğru)

 

Hücre toplama ünitesinde JACIE standartları uygulanmakta olup ISBT 128 etiketleme sistemi kullanılmaktadır. Merkezimizin ISBT 128 kodu:T0102’dir. ISBT 128 sistemi ile her kan ürünü belirli bir kod ile tanımlanmaktadır ve bu sayede dünyanın her yerinde takibi mümkün olmaktadır. 

 

Toplama Ünitesinden bir görüntü

Kök hücre toplama işlemi

 

Toplama Ünitesi Nötropenik Hasta Odası

 

Kök hücre toplama cihazı; Spectra Optia

 

Kök hücre toplama cihazı; Cobe Spectra

 

Toplama Sonrası İşlem Alanı; Kök hücre toplama sonrası kontaminasyonu önlemek, üründen örnek alma, ve ürün güvenliğini sağlamak için  etiketleme işlemi biyolojik örnek alma kabininin bulunduğu bu alanda gerçekleştirilir. 

 

Toplama Ünitesi İletişim Toplantısı; Kemik İliği Nakil Merkezlerine bağlı ünitelerin sürekli iletişim halinde bulunması gerekmektedir. Bu amaçla her pazartesi saat 12:30-13:30 arasında Toplama Ünitesi Toplantısı düzenlenmektedir. Toplantıda çevresel monitorizasyon, bir önceki hafta gerçekleştirilen toplama işlemleri, o hafta planda olan toplama işlemleri, klinik ünite infüzyon işlemleri, biyolojik üründe sapmalar ve enfekte ürünler ile ilgili konular görüşülmektedir.