Adana Erişkin Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Poliklinik


Kök hücre ve hücresel tedavi hastalarının ayaktan takip ve tedavi hizmetlerinin yürütüldüğü ünitedir. B binası -1. Katta yer almaktadır. Ünitemizde transplant hastaları için özel bekleme odası, enfekte hastalar için bir izolasyon odası, gerekli donanıma sahip poliklinik, ayaktan tedavi ünitesi bulunmaktadır. Hastaların takip ve tedavileri hematoloji uzmanı ve eğitimli hemşireler tarafından yapılmaktadır.

Koordinatörlük ve Veri Yönetimi birimleri de bu alanda yer almaktadır.
 

Poliklinik Sekretaryası; Poliklinik hastalarının düzenli muayene ve tedavi yönetiminin sağlanabilmesi için randevuları organize eder ve gerekli olduğunda uygun yönlendirmeleri yapar.

 

Hasta Bekleme Alanı;Muayene öncesi hasta ve yakınlarının beklediği alan

Nötropenik Hasta Bekleme Alanı; Nötropenik  hastaların güvenliğinin sağlanabilmesi için ayrılmış muayene öncesi bekleme alanı

Poliklinik Alanı;B Blok -1. Kat

 

Transplant polikliniği;  Kök hücre nakil hastalarının nakil öncesi hazırlıkları, nakil sonrası düzenli aralıklarla takiplerinin yapıldığı polikliniktir.

 

Ayaktan Tedavi Ünitesi; B Blok -1. Kattadır.

Ayaktan Tedavi Ünitesi; Gerektiğinde ayaktan tedavilerin (kemoterapi,  kan transfüzyonu vb. ) yapılabildiği  ‘’Ayaktan ünitedir. Ünitede,  5 adet tedavi koltuğu bulunur. Bu koltukların birisi, enfeksiyon riski yönünden diğerlerinden izole edilmiştir.

 

İzolasyon odası ; Poliklinikte enfekte hastalar için bir izolasyon odası bulunmaktadır.

Klinik Program Direktörü Polikliniği; Prof. Dr. Hakan Özdoğu

Klinik Program Medikal Direktörü Polikliniği; Prof. Dr. Can Boğa

Veri Yönetimi; Nakil ilişkili verilerin, TC Sağlık Bakanlığına KİBS ve European Bone Marrow Transplantation (EBMT)  Merkezine PROMİSE 2 programı aracılığıyla bildirir.  Transplant hastalarına ait bilgileri ayrıntılı olarak özel bir istatistik programına kaydeder. Her üç ayda bir gidiş parametrelerini analiz eder ve Kalite Yönetimine sunar.

 

 

Koordinatörlük; Hasta,  hekim ve birimler arasında etkin iletişimi, yurtiçi ve yurtdışı diğer merkezlerle iş birliğini sağlamaktadır.

Koordinatör odasından bir görüntü