Adana Erişkin Kemik İliği Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi

Veri Yönetimi


Kurumların başarılı veya başarısız olmasında Veri Yönetiminin katkısı yadsınamaz. Bunun için veri kalitesi hayati öneme sahiptir. Kurumumuz, uygulamalarını geliştirmek ve daha verimli hale getirmek amacıyla iyi bir veri yönetim sistemi kurmuştur. Temiz, nitelikli ve bütünsel veriler hekimlerin hastaları ile ilgili daha doğru karar vermesine yardımcı olur ve hastaları potansiyel risklerden kurtarır.

 Bu anlayışla Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi donanımlı bir Veri Yönetim Sistemi oluşturulmuştur. Veri Yönetim birimimiz, Transplant hastalarına ait bilgileri, ayrıntılı olarak özel bir istatistik programına kaydeder. Her üç ayda bir gidiş parametrelerini analiz eder ve Kalite Yönetimine sunar.
 
Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik  İliği Nakli Merkezi European Bone Marrow Transplantation (EBMT)’nin kayıtlı üyesidir (CIC Number:589).  Nakil işlemi ile ilgili veriler, hastanın kimlik bilgileri paylaşılmadan kayıtlı uluslararası üyelerle ortak bir veri tabanına (PROMİSE 2 )  kaydedilir.Böylece bir yandan nakil merkezlerinin denetimi sağlanırken diğer yandan daha sonraki hastalar için hangi tedavi yolunun daha iyi sonuçlar verdiği belirlenmiş olur.