Meme Sağlığı Merkezi

Onkoplastik Cerrahi


Onkoplastik Cerrahi Nedir?

  • Meme kanserinin tedavisinde, kansere yönelik ameliyat ile birlikte eşzamanlı olarak yapılan meme estetik cerrahisi veya memenin yeniden yapılandırılmasıdır.

Onkoplastik Cerrahi Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

  • Meme kanserinin tedavisinde uygulanan özellikle radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavisindeki gelişmeler memenin tamamen alınmadan da tedavi edilebilirliğini sağlamıştır. Bu sayede meme kanserli hastalara uygulanan cerrahi tedavilerde estetik yöntemlerde kullanılabilir hale gelmiştir. Böylece onkoplastik cerrahi uygulamaları geliştirilmiştir.

 

Memenin yeniden yapılandırılması hangi yöntemlerle yapılır?

  • Silikon (Protez) yerleştirilmesi
  • Kendi vücut kısımlarının yerleştirilmesi (Karın sırt, kalça bölgesi), yani Flep ameliyatları
  • Memenin küçültülmesi (Redüksiyon Mammoplasti) ile tümörün çıkarılması

 

Onkoplastik Cerrahinin amaçları nelerdir?

  • Kanser açısından güvenli ameliyat yapmak
  • İyi Kozmetik sağlamak
  • Zor meme koruyucu ameliyatları daha yapılabilir hale getirmek

 

Onkoplastik Cerrahi Ameliyatları kanser açısından güvenlimidir?

  • Evet Kanser açısından oldukça güvenli ameliyatlardır.

.

Karın Kasından Meme Yapılması (TRAM)

Sırt Kası (LatissimusDorsi) ile Meme Yapılması

Silikon Protez: Memesi alınmış kişilerde göğüs kasının arkasına yerleştirilir