Radyasyon Onkolojisi Merkezi

Duyurular


Bu Yıl ilkini düzenlediğimiz ve her yıl tekrarlanacak olan 1.BAŞKENT RADYASYON ONKOLOJİSİ GÜNLERİ bünyesinde “Radyoterapi Pratiğinde Re-irradiasyon” konulu sepozyum 30 Kasım 2012 – 02 Aralık 2012 tarihleri arasında oldukça yoğun bir katılımcı kitlesiyle başarı ile tammlanmıştır.

Faydalı geçtiğni umuyor, katılan ve katkıda bulunan tüm meslektaşlarımıza tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Erkan TOPKAN                                                  Öğr. Gör. Uzm. Dr. Cem PARLAK
Sempozyum Başkanı                                                       Sempozyum Sekreteri

TOPLANTI PROGRAMI:

30 KASIM 2012

PANEL 1

Açılış Konuşması (Dr. Erkan TOPKAN)

Reirradiasyon ve Normal Doku Toleransı (Dr. Berrin Pehlivan)

Radyoterapide Teknik Gelişmeler Işığında Reirradiasyon (Dr. Uğur Selek)

Reirradiasyon Yöntemi Olarak Brakiterapi (Dr. Işık ASLAY)

PANEL 2

Medikal Onkolog Gözüyle Reirradiasyon (Dr. Mustafa ÖZDOĞAN)

Reirradiasyon ve Sitotoksik Ajanların Birlikte Kullanımı (Dr. Fundaül ANDIÇ )

Reirradiasyona Bağlı Toksisitenin Önlenmesi ve Tedavisi (Dr. Kaan Oysul)

1 ARALIK 2012, CUMARTESİ

PANEL 3

Beyin Metastazlarında Reirradiasyon (Dr. Wietse EPPINGA)

Kemik Metastazlarında Reirradiasyon (Dr. Yasemin BÖLÜKBAŞI)

Pediatrik Tümörlerde Reirradiasyon (Dr. Ahmet DİRİER)

 PANEL 4

Merkezi Sinir Sistemi Tümörlerinde Reirradiasyon (Dr. Cem PARLAK)

Baş-Boyun Tümörlerinde Reirradiasyon (Dr. Güler YAVAŞ )

Akciğer Tümörlerinde Reirradiasyon (Dr. Mustafa CENGİZ)

PANEL 5

Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Reirradiasyon (Dr. Yıldız GÜNEY)

Genitoüriner Sistem Tümörlerinde Reirradiasyon (Dr. Serdar ÖZKÖK)

Yumuşak Doku Sarkomlarında Reirradiasyon (Dr. Cem ÖNAL)

PANEL 6

Meme Kanserinde Reirradiasyon (Dr. Nuran BEŞE)

Jinekolojik Tümörlerde Reirradiasyon (Dr. Ferah YILDIZ)