Hüseyin Cem ÖNAL Prof. M.D

Radiation OncologyEDUCATION

 

Faculty

University

Year

Licence

 Faculty of Medicine

Hacettepe University

1993

Residence

 Radiation Oncology

Hacettepe University

2000

 

 

Department/ Hospital

Year

Residence

Department of Radiation Oncology/ Hacettepe University Faculty of Medicine

2000 - 2004

Consultant

Department of Radiation Oncology/ Ankara University Faculty of Medicine

2004 – 2005

Consultant

Department of Radiation Oncology/ GATA Faculty of Medicine

2005 – 2006

Consultant

Department of Radiation Oncology/ Baskent University Faculty of Medicine

2006 – 2006

Assist.Prof.

Department of Radiation Oncology/ Baskent University Faculty of Medicine

2006 – 2010

Assoc.Prof.

Department of Radiation Oncology/ Baskent University Faculty of Medicine

2011 – 2016

Prof.

Department of Radiation Oncology/ Baskent University Faculty of Medicine

2016 -

 

Dr. Cem Onal is founder physician of Baskent University Adana Dr Turgut Noyan Research and Treatment Center, Department of Radiation Oncology, and he is serving as Chair and Professor at the same institute. His main areas of interest are prostate cancer, breast cancer and gynecological malignancies. He has great experience in prostate cancer treatments especially IMRT and IGRT, gynecological tumor brachytherapy, stereotactic radiotherapy and radiosurgery. He has nearly 100 international and national papers published in different journals. Also he has more than 200 international and national abstracts presented at different scientific meetings. He is peer-reviewing in 40 journals. He is giving lectures about new radiotherapy facilities in different course programs conducted by Turkish Society for Radiation Oncology.

Membership

 • Turkish Society of Radiation Oncology
 • Turkish Society of Urooncology
 • Turk Onkology Group
 • Turkish Society of Lung Cancer
 • ESTRO
 • ESGO

Grants (local)

 1. 2008 - Nijad Bilge Onkolojide Klinik Çalışma Ödülü.
  Yazarlar: Erkan Topkan, Cem Önal, Ali Aydın Yavuz, Melek Nur Yavuz.
  Çalışma: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanılı Hastalarda Akut Radyasyon Özöfajiti ve Kilo Kaybının Önlenmesinde Glutaminin Rolü: Klinik ve Dozimetrik Faktörlerin İrdelenmesi.
  Dernek: Radyasyon Onkolojisi Derneği
  Yer: VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya
  Tarih: 19-23 Nisan 2008

     2. 2008 - Reha Uzel Onkolojide Temel Araştırma Ödülü

                     Yazarlar: Erkan Topkan, Cem Önal, Melek Nur Yavuz, Ali Aydın Yavuz
                     Çalışma: Lokal İleri Evre Pankreas Kanserinde BT ve PET-BT Bazlı Radyoterapi Planlamasının Karşılaştırılması: Pilot Çalışma Sonuçları.
                     Dernek: Radyasyon Onkolojisi Derneği
                     Yer: VIII. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya
                     Tarih: 19-23 Nisan 2008

      3. 2013 - En İyi Sözel Bildiri.

               Yazarlar: Erkan Topkan, Cem Parlak , Ozan Cem Gu?ler, Cem Önal, Uğur Selek.
              Çalışma: Evre IIIB Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tanısıyla Eşzamanlı Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarda Uzun Kemoradyoterapi Süresi Kötü Prognozla İlişkilidir.
               Dernek: Ulusal Kanser Kongresi
               Tarih: 19 – 23 Nisan 2013
               Yer: 20. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya

     4.  2013 En İyi 2.Sözel Bildiri.

               Yazarlar: Gurcan Erbay, Cem Onal, Mehmet Reyhan, Ozan Guler, Zafer Koc
               Çalışma: Prognostic values of pretreatment SUVmax and ADCmean in cervical cancer patients treated with definitive chemoradiotherapy.
                Dernek: 20th European Symposium on Urogenital Radiology.
                Tarih: 19 – 22 September 2013.
                Yer: 20th European Symposium on Urogenital Radiology, Istanbul, Turkey.

5. 2015 - Nijad Bilge Onkolojide En İyi Yayın Ödülü.

               Yazarlar: Cem Onal, Mehmet Reyhan, Ozan Cem Guler, Ali Fuat Yapar.
               Çalışma: Treatment outcomes of patients with cervical cancer with complete metabolic responses after definitive chemoradiotherapy.
               Dernek: 21. Ulusal Kanser Kongresi.
               Tarih: 21 – 26 Nisan 2015.
               Yer: 21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya

      6. 2016 - Lale Atahan Sözel Bildiri Ödülü

      Yazarlar: Cem Önal, Mustafa Cengiz, Ozan Cem Güler, Yemliha Dölek, Serdar Özkök.
      Çalışma: Mide Kanserinde Hedef Hacim Konturlamasında Gözlemciler Arası Değişkenliği Azaltmak İçin Konturlama Kurslarının Önemi.
      Dernek: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.
      Tarih: 20-24 Nisan 2016.
      Yer: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya

     7. TROD Sözel Bildiri Ödülü  

           Yazarlar: Gökhan Özyiğit, Cem Önal, Şefik İğdem, Zümre Arıcan Alıcıkuş, Ayça İribaş, Mustafa Akın, Deniz Yalman, İlknur Çetin, Melek Gamze Aksu, Banu Atalar, Fazilet Dinçbaş, Barbaros Aydın, Fatma Sert, Cumhur Yıldırım, İlknur Birkay Görken, Fulya Yaman Ağaoğlu, Aylin Fidan Korcum, Serdar Özkök, Emin Darendeliler, Fadıl Akyol.

      Çalışma: Yüksek Riskli Prostat Kanserinde Pelvik RT ve TAB Süresinin Tedavi Sonuçlarına Etkisi: TROD Üroonkoloji Grubu Çalışması.
      Dernek: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.
      Tarih: 20-24 Nisan 2016.
      Yer: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya

     8. TROD En iyi Yayın Ödülü  

   Yazarlar: Cem Parlak, Hüseyin Mertsoylu, Ozan Cem Güler, Cem Onal, Erkan Topkan  
   Çalışma: Definitive chemoradiation therapy following surgical resection or radiosurgery plus whole-brain radiation therapy in non-small cell lung cancer patients with synchronous solitary brain metastasis: a curative approach.
   Dernek: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi.
   Tarih: 20-24 Nisan 2016.
   Yer: 12. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Antalya

     9. 2017 – Sözel Bildiri Ödülü

     Yazarlar: Ozan Cem Güler, Benedikt Engels, Cem Onal, Mark De Ridder.
     Çalışma: Oligometastatik prostat kanserli hastalarda prostat spesifik membran antijen
     pozitron emisyon tomografi (PSMA -PET /CT ) rehberliğinde radyoterapi   
     Dernek: Ulusal Kanser Kongresi.
     Tarih: 19-23 Nisan 2017.
     Yer: 23. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya
     
10. 2018 – En İyi Çalışma Birinciliği.

      Yazarlar: Hüseyın Abalı, Şuayıp Yalçın, Cem Önal, Faysal Dane, Berna Öksüzoğlu, Nuriye Özdemir, Hüseyin Mertsoylu, Mehmet Artaç, Celaletdin Camcı, Bülent Karabulut, Fatma Buğdaycı, Burçin Budakoğlu, Mehmet Ali Nahit Şendur, Burçe Göktaş, Fatih Özdener, Arzu Baygül.

      Çalışma: HER-2 Pozitif Gastrik veya Gastroözafageal Bileşke Adenokarsinomu Bulunan, Opere Edilmış Hastalarda Adjuvan Olarak Oksaliplatin-Kapesitabin Trastuzumab Kombinasyonu ve Kemoradyoterapinin Güvenliliği ve Tolere Edilebilirliği: Faz II Çalışma.

      Dernek: Türk Tıbbi Onkoloji Derneği.

      Tarih: 21-25 Mart 2018.

      Yer: 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

 

Editorials:

 1. Nature - Scientific Reports (ISSN: 2045-2322)
 2. British Journal of Haematology (ISSN: 1365-2141)
 3. Gynecologic Oncology (ISSN: 0090-8258)
 4. BMC Cancer (ISSN: 1471-2407)
 5. Oncotarget (ISSN: 1949-2553)
 6. Journal of Cellular Biochemistry (ISSN: 1097-4644)
 7. British Journal of Radiology (ISSN: 0007-1285)
 8. Annals of Hematology (ISSN: 0939-5555)
 9. Journal of Translational Medicine (ISSN: 1479-5876)
 10. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research (ISSN: 1756-9966)
 11. Technology in Cancer Research and Treatment (ISSN 1533-0338)
 12. Radiation Oncology (ISSN: 1748-717X)
 13. Future Oncology (ISSN: 1744-8301)
 14. The Breast (ISSN: 0960-9776)
 15. Journal of Magnetic Resonance Imaging (ISSN: 1522-2586)
 16. Tumor Biology (ISSN: 1010-4283
 17. Magnetic Resonance in Medicine (ISSN: 1522-2594)
 18. Gynecologic and Obstetric Investigation (ISSN: 0378-7346)
 19. Oncology Letters (ISSN: 1792-1074)
 20. PLOS ONE (ISSN: 1932-6203)
 21. Biological Trace Element Research (ISSN: 0163-4984)
 22. World Journal of Surgical Oncology (ISSN: 1477-7819)
 23. International Journal of Hematology and Oncology (ISSN: 1306-133X)
 24. Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (ISSN: 1300-0292)
 25. Radiation Physics and Chemistry (ISSN: 0969-806X)
 26. World Journal of Gastroenterology (ISSN: 2219-2840)
 27. Journal of Obstetrics and Gynaecology (ISSN: 1364-6893)
 28. Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences] (ISSN: 1993-1352)
 29. World Journal of Radiology (ISSN: 1949-8470)
 30. Journal of the Turkish-German Gynecological Association (ISSN: 1309-0399)
 31. Advances in Medical Sciences (ISSN: 1896-1126)
 32. Journal of Solid Tumors (ISSN: 1925-4075)
 33. Contemporary Oncology (ISSN: 1428-2526)
 34. British Journal of Radiology Case Reports (ISSN: 2055-7159)
 35. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports (ISSN: 1300-0284)
 36. International Journal of Surgery and Medicine (ISSN: 2367-7414)
 37. World Journal of Clinical Oncology (ISSN: 2218-4333)
 38. World Journal of Engineering and Physical Sciences (ISSN: 2331-1878)
 39. Journal of Contemporary Brachytherapy (ISSN: 1689-832X)
 40. Journal of Thoracic Disease (ISSN: 2072-1439)
 41. Bulletin of Urooncology (ISSN: 2147-2270)
 42. International Journal of Surgery and Medicine (ISSN: 2367-7414)